Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Retrospektiv granskning av journaler för sjukvård gällande samtliga invånare i Landstinget Kalmar län, Region Jönköpings län, Region Halland och Region Skåne som tog sitt liv under 2015 och i Landstinget Kalmar län 2012.

  Åsa Westrin, Amanda Holck, Elin Roos af Hjelmsäter, Sara Probert-Lindström, Nina Palmqvist-Öberg, Erik Bergqvist, Johan Olsson, Anna Ehnvall, Margda Waern, Charlotta Sunnqvist & Chalotta Brunner

  2017/09/01 → …

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 2. Prevention of psychosocial health problems at work: an implementation study on organizational and management level

  Kjerstin Stigmar, Lydia Kwak, Liselotte Schäfer Elinder, Irene Jensen, Charlotte Wåhlin, Gunnar Bergström, Lotta Nybergh & Christina Björklund

  2017/09/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 3. Prognosis for intracerebral hemorrhage during ongoing anticoagulant treatment

  Trine Apostolaki Hansson

  2017/09/012018/11/20

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 4. Sugar consumption and cardiometabolic risk

  Emily Sonestedt & Stina Ramne

  Crafoordska stiftelsen, Swedish Research Council

  2017/09/01 → …

  Projekt: Avhandling

 5. SpiS 2: Spridningsmodell i Skåne 2

  Anna Oudin, Emilie Stroh, Ebba Malmqvist & Ralf Rittner

  2017/09/012018/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 6. The mechanism of PI3K/mTOR pathway enrichment in acute lymphoblastic leukemia

  Kinjal Shah & Julhash U. Kazi

  2017/08/01 → …

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 7. T2 mapping and myelin water imaging at 7T using 3D GraSe

  Gunther Helms, Vanessa Wiggermann & Alex Rauscher

  2017/07/04 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 8. Nationell registrering av höftfrakturer - datakvalitet, epidemiologi och behandlingsresultat

  Johan Lagergren

  2017/07/012025/06/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 9. Nya statistiska ansatser för att bedöma betydelsen av selektion och variation i befolkningsbaserade kohort- och screeningundersökningar

  Jonas Björk, Anton Nilsson, Ulf Strömberg & Carl Bonander

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2017/07/012020/12/31

  Projekt: Övrigt

 10. LINXS - Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science

  Stephen Hall, Rajmund Mokso, Anna Ntinidou, Noomi Egan, Åsa Grunning, Ann Terry, Peter Olmsted , Dieter Richter, Mikael Lund, Peter Schurtenberger, Marie Skepö, Anna Stradner, Emma Sparr, Peter Jönsson, Tommy Nylander, Martin Stankovski, Marité Cárdenas, Cedric Dicko, Lise Arleth, Birthe B. Kragelund, Kresten Lindorff-Larsen, Samuel Lenton, Emma Sparr, Chris Jacobsen, Henning-Friis Poulsen, Rajmund Mokso, Karina Thånell, Chris Jacobsen, Martin Bech, David Paterson, Jörg Schwenke, Ulf Johansson, Björn Nilsson, Nicolo Dell'Unto, Lovisa Dal, Mikael Calner, Edith Hammer, Milda Pucetaite, Anders Tunlid, Dimitrios Floudas, Luigi Gentile, Michiel Op de Beeck, Per Persson, Jens Lagerstedt, Susanna Horsefield, Thomas Ursby, Esko Oksanen, Ulf Ryde, Jie Nan, Ingemar André & Sonja Aits

  Crafoordska stiftelsen, Swedish Agency for Economic and Regional Growth

  2017/06/07 → …

  Projekt: Nätverk

 11. PhD Project: Investigating bone tissue structure and mechanics using neutron scattering

  Elin Törnquist, Hanna Isaksson, Ulf Olsson & Stephen Hall

  Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF

  2017/06/012021/06/01

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete, Internt samarbete (LU), Individuellt forskningsprojekt

 12. CanFaster: The translational cancer faster forward doctoral programme

  Maria Klement, Sara Ek, Sara Ek, Malin Lindstedt, Håkan Axelson, Lao Saal, Björn Nilsson, Marcus Järås, Yvonne Ceder, Anna Darabi, Ann Rosendahl, Lars Rönnstrand, Signe Borgquist, Per Johnsson & Mattias Belting

  2017/06/012022/05/31

  Projekt: NätverkSamarbete med industri, Forskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt, Tvärvetenskaplig forskning

 13. Studier av ESBL-bildande bakterier och dess infektioner

  Oskar Ljungquist, Johan Tham, Fredrik Resman & Kristian Riesbeck

  2017/05/292021/05/28

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt

 14. SHICA: Hemodynamic failure and temperature management after out-of-hospital cardiac arrest

  Joachim Düring

  2017/05/022021/05/19

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 15. ICU prognostication

  Peder Andersson & Attila Frigyesi

  2017/05/01 → …

  Projekt: Avhandling

 16. Mapping intra-and extracellular volumes in brain using Na MRI at 7T

  Gunther Helms, Oskar Hansson & Hannes A E Carlsson

  2017/04/01 → …

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 17. PhD project. Hip fractures, risk prediction and preventive strategies

  Joeri Kok, Hanna Isaksson & Lorenzo Grassi

  Swedish Research Council

  2017/04/012021/03/31

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete, Individuellt forskningsprojekt

 18. Avloppsreningsverk som kritiska reservoarer för resistensgener

  Rolf Lood, Bo Mattiasson, Kurt Fuursted & Roald Kommedal

  FORMAS, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

  2017/04/012020/03/30

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 19. Physical function after cardiac arrset; a description of a sub study in the Target Temperature Management Trial 2

  Katarina Heimburg, Tobias Cronberg & Gisela Lilja

  2017/03/01 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete, Forskning i universitetssjukvården

 20. Numerical investigations of tendon mechanobiology in intact and healing tendon

  Thomas Notermans, Hanna Isaksson & Hanifeh Khayyeri

  Knut and Alice Wallenberg Foundation

  2017/03/012021/02/28

  Projekt: AvhandlingTvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete, Individuellt forskningsprojekt

 21. PE in A1Mko: Pathological findings in A1M ko/STOX-1 preeclampsia: mouse-model study

  Larysa Aleksenko, Lena Erlandsson & Stefan Hansson

  European Commission - övriga program, ej FP7

  2017/02/20 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 22. MeRiLe

  Håkan Widner & Lars Wictor

  2017/02/01 → …

  Projekt: Forskning

 23. TreatER

  Håkan Widner

  2017/01/16 → …

  Projekt: Forskning

 24. Blodsocker kontroll efter pankreaskirurgi

  Bobby Tingstedt, Caroline Williamsson, Bodil Andersson, Eva Ekström, Katarina Fagher & Magnus Löndahl

  2017/01/152017/03/15

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 25. Fine and ultrafine particle exposure: health effects and biomarkers

  Yiyi Xu

  2017/01/132017/01/13

  Projekt: Avhandling

 26. Sepsis in the ICU

  Hans Friberg, Attila Frigyesi, Oscar Lundberg, Martin Spångfors & Martin Annborn

  2017/01/09 → …

  Projekt: Forskning

 27. hMRI Toolbox Development Team

  Gunther Helms

  2017/01/02 → …

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 28. TTM2

  Niklas Nielsen, Josef Dankiewicz, Tobias Cronberg, Hans Friberg, Gisela Lilja, Helena Levin & Susann Ullén

  2017/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 29. Healthy lifestyle: effectiveness, cost-effectiveness and health-inequality of recommendations and policies in Sweden

  Ulf Gerdtham, Jonas Nordström & Sanjib Saha

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 30. CogCan: Cognition after Childhood Cancer

  Ingrid Tonning Olsson & Elin Irestorm

  2017/01/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 31. CO-FACT: Cognitive Fatigue After Cancer Treatment

  Elin Irestorm, Helena Linge & Ingrid Øra

  2017/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 32. Nationellt projekt om effekt av sluta-röka-interventioner för olika grupper av rökare i Sverige

  Hanne Tonnesen, Ásgeir R Helgason, Mette Rasmussen, Hans Gilljam, Johanna Adami, Matz Larsson & Ann Post

  2017/01/012019/12/31

  Projekt: Forskning

 33. SynDegen: Synaptic Dysfunction of Neurodegenerative Diseases

  Gunnar Gouras & Jia-Yi Li

  2017/01/012020/12/31

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 34. UserAge - Att förstå brukarmedverkan i forskning om åldrande och hälsa

  Susanne Iwarsson, Francesco Barbabella, Anna-Karin Edberg, Synneve Dahlin-Ivanoff, James Goodwin, Maria Haak, Elizabeth Hanson, Oskar Jonsson, Håkan Jönson, Giovanni Lamura, Qarin Lood, Lennart Magnusson, Steven Schmidt, Björn Slaug, Albert Westergren, Joakim Frögren, Christine Etzerodt Laustsen & Maya Kylén

  2017/01/012022/12/31

  Projekt: Forskning

 35. Gravida kvinnor och smutsig luft

  Stefan Hansson & Christina Isaxon

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2017/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 36. Aspects on screening for abdominal aortic aneurysm

  Joachim Starck, Jan Holst, Katarina Björses & Anders Gottsäter

  2017/01/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 37. The Swedish Legal Drinking Age and the Causal Impact of Alcohol on Health

  Ulf Gerdtham & Gawain Heckley

  Systembolagets råd för alkoholforskning, SRA

  2017/01/012018/06/30

  Projekt: Forskning

 38. Endovaskulär behandling med trombektomi- är kön och ålder avgörande?

  Christine Kremer, Birgitta Ramgren, Irina Dragancea, Fabienne Perren & Ann-Cathrin Jönsson

  2016/12/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 39. Prognostic markers in the pre-diagnostic and early stages of rheumatoid arthritis

  Emil Rydell, Carl Turesson & Lennart Jacobsson

  2016/12/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 40. Understanding and therapeutic targeting of lysosome-dependent cell death

  Sonja Aits, Kaylene Simpson, Ricky Johnstone, Nikolay Oskolkov & Charlotte Stadler

  2016/12/01 → …

  Projekt: Forskning

 41. Hälsa, Aktivitet och Välbefinnande

  Mona Eklund

  2016/11/22 → …

  Projekt: Nätverk

 42. Metabolic Dysfunction: A Novel Target For Congenital Muscular Dystrophy?

  Cibely Fontes Oliveira & Madeleine Durbeej-Hjalt

  2016/11/012018/08/31

  Projekt: Forskning

 43. Liver metastases surgery. PhD project.

  Valentinus Valdimarsson & Christian Sturesson

  2016/11/01 → …

  Projekt: Avhandling

 44. Multiparametric mapping of the brain at 7T using gradient echoes

  Gunther Helms, Hampus Olsson & Mads Andersen

  2016/11/012020/11/01

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 45. Vaccine hesitancy and attitudes towards vaccinations within the Swedish National Immunization Program

  Emma Byström, Adam Roth & Kristian Riesbeck

  2016/11/012020/10/30

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt

 46. M12-927 Non motor symptoms in Parkinson's disease treated with LCIG

  Håkan Widner

  2016/11/01 → …

  Projekt: ForskningSamarbete med industri

 47. From Cell Reprogramming to Personalised Medicine

  Malin Parmar & Shelby Shrigley

  2016/10/11 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 48. Plasma biomarker verification for subgroup diagnostics of epithelial ovarian cancer

  Leena Liljedahl, Karin Sundfeldt, Sofia Waldemarson & Johan Malmström

  2016/10/012019/12/31

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 49. Att skapa en bättre arbetsmiljö i hemtjänsten - participativt förändringsarbete i praktiken.

  Gerd Johansson, Christofer Rydenfält, Inger Arvidsson, Charlotte Holgersson, Britt Östlund, Roger Persson & Johanna Persson

  2016/10/012020/09/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Tvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete

 50. Neuroregenerative therapies

  Gesine Paul-Visse

  2016/10/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 51. Development of targeted therapy against acute lymphoblastic leukemia

  Rohit A Chougule & Julhash U. Kazi

  2016/09/012018/08/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 52. Bioinformatic Analysis of Blood Group Genomics

  Mattias Möller, Martin L Olsson & Åsa Hellberg

  2016/09/012020/05/01

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 53. Hemodynamisk stabilisering

  Kristian Soltesz, Trygve Sjöberg, Audrius Paskevicius, Harry Pigot, Ylva Wahlquist & Christopher Sturk

  Swedish Government Agency for Innovation Systems (Vinnova), Swedish Research Council

  2016/09/012022/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 54. Livslånga effekter av kost och sjukdom: Bevis från Sverige

  Luis Serratos, Tommy Bengtsson & Anton Nilsson

  2016/09/012019/10/30

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 55. Membrane damage and tumor targeted siRNA delivery

  Hampus Du Rietz, Anders Wittrup, Pontus Nordenfelt & Hakon Leffler

  2016/09/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 56. The transformation of scholarly communication

  Jutta Haider, Fredrik Åström, Sara Kjellberg, Ulrika Wennersten, Thomas Kaiserfeld, Martina Maggio, Kajsa M Paulsson, Sara Kärrholm & Hindrik Mulder

  2016/09/012017/06/30

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internt samarbete (LU)

 57. A Plurality of Lives

  Markus Gunneflo, Anna Cabak Rédei, Jessica Abbott, Christian Balkenius, Dainis Dravins, David Dunér, Anders Melin, Mats Johansson, Erik Persson & Petter Persson

  2016/08/202017/06/15

  Projekt: ForskningInternt samarbete (LU)

 58. Imaging for Life

  Kajsa M Paulsson & Lars Dahlin

  2016/08/012017/06/30

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internt samarbete (LU), Forskning i universitetssjukvården

 59. Biomarkörer i astma

  Ellen Tufvesson, Leif Bjermer, Henning Stenberg, Nicole van der Burg & Zuzana Diamant

  2016/07/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 60. Melody in human–cat communication

  Susanne Schötz & Joost van de Weijer

  2016/07/012021/07/01

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Nationellt samarbete, Internt samarbete (LU), Internationellt samarbete

 61. Long-Term Investigation of Cardiovascular Homografts

  Michael Lewis & Torsten Malm

  2016/07/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 62. Biomarkers for Alzheimer´s disease to improve early diagnosis and development of novel therapies

  Oskar Hansson

  Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

  2016/07/012019/06/30

  Projekt: Forskning

 63. Samhällsförvärvad pneumoni - agens och prediktiva markörer för omhändertagande och allvarlig sjukdom

  Karin Hansen, Jonas Ahl, Fredrik Resman & Kristian Riesbeck

  2016/05/252021/05/21

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt

 64. Samhällsförvärvad pneumoni - individen, mikrobiomet och bidragande omgivningsfaktorer

  Elisabeth Rünow, Jonas Ahl, Fredrik Resman & Kristian Riesbeck

  2016/05/252022/11/04

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården, Individuellt forskningsprojekt

 65. Virtuellt klassrum som forskningsplattform

  Jens Nirme, Magnus Haake, Betty Tärning & Agneta Gulz

  2016/05/252021/06/01

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 66. Joint disease collagen biomarkers – discovery and application

  Dovilė Sinkevičiūtė, Patrik Önnerfjord, Anne-Christine Bay-Jensen, Anders Aspberg & Yi He

  2016/05/012020/03/31

  Projekt: AvhandlingSamarbete med industri, Individuellt forskningsprojekt, Internationellt samarbete

 67. TEFA: TEDDY Family study (TEFA)

  Åke Lernmark, Helena Elding Larsson, Markus Lundgren, Berglind Jónsdóttir, Maria Månsson Martinez, Birgitta Sjöberg & Carina Törn

  2016/04/01 → …

  Projekt: Forskning

 68. HAMLET sensitization of drug resistant Streptococci to commonly used antibiotics

  Feiruz Alamiri & Anders P Håkansson

  2016/04/012020/04/01

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 69. Drain or No Drain after pancreaticoduodenectomy

  Bobby Tingstedt, Caroline Williamsson, Johanna Wennerblom, Marco Del Chiaro & Bergthor Björnsson

  2016/04/01 → …

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 70. Exploring the tumor microenvironment in glioblastoma

  Clara Oudenaarden & Kristian Pietras

  2016/03/07 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 71. Understanding Somatic copy number alterations in melanoma

  Shamik Mitra, Göran B Jönsson & Johan Staaf

  2016/03/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 72. BIOMARKERS IN CARDIOVASCULAR DYSAUTONOMIA: AN EMERGING FIELD

  Artur Fedorowski, Olle Melander & Madeleine Johansson

  2016/03/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 73. Innowalk

  Åsa Tornberg & Katarina Lauruschkus

  2016/03/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 74. Sex, hormonal factors and pancreatic cancer

  Gustav Andersson, Karin Jirström & Signe Borgquist

  2016/03/012019/05/17

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 75. RNA modifications in stem and cancer cells

  Nicola Guzzi

  2016/03/01 → …

  Projekt: Avhandling

 76. I-PROTECT: Implementing injury Prevention exercise ROutines in TEams and Clubs in youth Team handball

  Eva Ageberg, Sofia Bunke, Per Nilsen, Alex Donaldson, Eva Brodin, Jennie Linnell & Karin Moesch

  2016/02/012022/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning

 77. Cellular and mitochondrial stress in depression and suicidality

  Johan Fernström, Daniel Lindqvist, Åsa Westrin & Lars Ohlsson

  2016/02/012020/02/01

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 78. .

  Sofie Olsson Hau, Karin Jirström, Jakob Eberhard, Sebastian Lundgren & Björn Nodin

  2016/01/19 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 79. Implementation of case managers to older persons in primary health care

  Jimmie Kristensson, Magnus Sandberg & Veronica Milos Nymberg

  2016/01/012017/12/31

  Projekt: ForskningSamarbete med kommuner och landsting

 80. Effektivare målidentifiering för terapeutiska antikroppar

  Björn Nilsson, Anna-Karin Wihlborg, J Mattsson, Markus Hansson, Ingrid Teige & Björn Frendéus

  2016/01/012020/12/31

  Projekt: Forskning

 81. Empathy in frontotemporal dementia

  Alexander Santillo

  2016/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 82. Event Detection in Eye-Tracking Data - Methods and Clinical Applications

  Martin Stridh, Marcus Nyström, Björn Hammar & William Rosengren

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningTvärvetenskaplig forskning, Internt samarbete (LU)

 83. Fetal exposure to endocrine disruptors and the risk of developing cerebral palsy

  Lars Rylander, Anna Jöud, Karin Källén, Christian Lindh & Lena Westbom

  2016/01/01 → …

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 84. Lu-Ku: Lu-Ku – Palliativ vård för äldre personer med multisjuklighet i kroniska sjukdomar: en jämförande studie mellan Sverige och Kina

  Gerd Ahlström, Lina Behm, Birgit Rasmussen, Carl Johan Fürst, Magnus C Persson, Cai Le, Yu Luo, Haiyan Fu, Zhang Jie & Ping Fen Tang

  Swedish Research Council

  2016/01/012018/10/31

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 85. Olav Thon Foundation International Research Award

  Menno Witter, Gunnar Gouras, Cliff Kentros & Heikki Tanila

  2016/01/012019/12/31

  Projekt: NätverkInternationellt samarbete

 86. On-demand RNA-guided gene therapy against epileptogenesis

  Marco Ledri, Valentina Di Maria, Muhammad Liaquat Raza & Adrien Boulot

  2016/01/012019/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 87. Physical Acitivty in Childhood and Adolescence

  Amanda Lahti

  2016/01/012019/10/04

  Projekt: Avhandling

 88. Cell aging, inflammation, and mitochondrial dysfunction in psychiatric illness

  Daniel Lindqvist, Åsa Westrin, Johan Fernström & Lars Ohlsson

  Swedish Research Council, Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet

  2016/01/01 → …

  Projekt: Forskning

 89. Molecular pathogenesis of early osteoarthritis

  Martin Englund, Patrik Önnerfjord & Elin Folkesson

  2016/01/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 90. Multifunctional pericytes-implications for brain disease

  Gesine Paul-Visse

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 91. Nordic Journal of Health Economics

  Ulf Gerdtham, Katarina Steen Carlsson, Margareta Dackehag, Åsa Ljungvall & Sofie Persson

  Swedish Council for Working Life and Social Research (Forte)

  2016/01/012018/12/31

  Projekt: Forskning

 92. Body composition, arteriosclerosis and exercise training in patients with chronic kidney disease

  Yunan Zhou, Naomi Clyne, Peter Höglund Dödsbo, Matthias Hellberg & Philippa Svensson

  2015/12/012019/12/12

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 93. Preclinical validation of an orally active Nurr1 activator for neuroprotection and disease modification in Parkinson’s disease

  Anders Björklund & Thomas Perlmann

  The Cure Parkinson´s Trust

  2015/12/012017/11/30

  Projekt: ForskningNationellt samarbete

 94. The role of maternal TB infection for pregnancy and infant health outcomes – a long-term prospective cohort study

  Per Björkman, Niclas Winqvist, Marianne Jansson, Erik Sturegård, Stefan Hansson & John Walles

  2015/11/022021/12/31

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården, Internationellt samarbete, Tvärvetenskaplig forskning

 95. Natural sugar as an MRI contrast agent for cancer diagnosis

  Linda Knutsson

  2015/11/01 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 96. Självriktad och utåtriktad aggressivitet hos rättspsykiatriska patienter

  Natalie Laporte, Märta Wallinus, Sofie Westling, Åsa Westrin & Andrejs Ozolins

  2015/10/302019/05/30

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt

 97. BOOSTB4: Boost Brittle Bones Before Birth

  Mats Johansson, Nils-Eric Sahlin, Göran Hermerén & Eva Sjöstrand

  2015/10/012020/09/30

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 98. Rehabilitation following hip arthroscopy

  Frida Eek, Tobias Wörner & Kristian Thorborg

  2015/10/01 → …

  Projekt: Avhandling

 99. En kartläggning av beteendevetenskapliga forskningsbehov inom energibolaget Kraftringen

  Roger Persson, Jonas Borell & Liisa Fransson

  2015/09/012015/12/15

  Projekt: UppdragsforskningSamarbete med industri

 100. Movement quality in people with knee injury: validity of visual rating of and contributing senorimotor factors for postural orientation errors

  Eva Ageberg, Anna Cronström, Jenny Älmqvist Nae, Mark W Creaby, Kay M Crossley, Tim Blackmore & Melinda M Franettovich Smith

  2015/08/302019/12/30

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 101. Blood: good and evil - ASG, Pufendorf IAS

  Thomas Malm, Bo Åkerström, Fabian Persson, Boel Berner, Elisabet Apelmo, Bengt Olle Bengtsson, Leif Bülow, Magnus Gram, Eva-Lotta Grantén, Erik Hedling, Annette Hill, Ann Mari Sellerberg, Jill Storry, Jonas Svensson & Matilda Svensson Chowdhury

  2015/08/152016/08/15

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 102. e-Health - Theme, Pufendorf IAS

  Gudbjörg Erlingsdottir, Helena Sandberg, Jonas Borell, Charlotte Magnusson, Martin Stridh, Mats Johansson, Tomas Kirkhorn, Sigrid Stjernswärd, Titti Mattsson, Charlotta Levay & Catherine Clegg-Smith

  2015/08/152016/08/16

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 103. The Credit Society - Theme, Pufendorf IAS

  Måns Svensson, Emilie Stroh, Andreas Vilhelmsson, Per-Olof Östergren, Malin Espersson, Håkan Johansson, Torbjörn Hjort, Henrik Levinsson, Mikael Lundholm, Roger Persson, Lupita Svensson, Davor Vuleta, Ana Maria Vargas Falla, Anna Angelin, Hanna Carlsson, Henrik Edlund, Therese Nilsson, Stefan Larsson, Mikael Ottosson, Lars Persson, Christian Poppe & Elaine Kempson

  2015/08/152016/08/16

  Projekt: NätverkTvärvetenskaplig forskning, Internationellt samarbete

 104. Genomiska mönster som behandlingsprediktiva markörer för kemoterapi respons i avancerad lungcancer

  Johan Staaf & Maria Planck

  2015/08/03 → …

  Projekt: ForskningIndividuellt forskningsprojekt, Forskning i universitetssjukvården

 105. Pericyte function and dysfunction in CNS disease

  Michaela Roth, Ilknur Ozen & Gesine Paul-Visse

  2015/07/012019/06/30

  Projekt: Avhandling

 106. Studies of the pathogenesis of complement-mediated renal disease

  Sunna Aradóttir

  2015/06/10 → …

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 107. The effects of yoga on psychological and physiological health

  Daiva Daukantaité, Olle Melander, Una Tellhed, Rachel Maddux & Thomas Svensson

  2015/06/012019/10/31

  Projekt: Forskning

 108. BrainStem: BrainStem - Stem Cell center of Excellence in Neurology

  Poul Hyttel, Jan Gorodkin, Peter Sandøe, Mark Denham, Yonglun Luo, Morten Meyer, Malin Parmar, Agnete Kirkeby, Laurent Roybon, Gunnar Gouras, Gunhild Waldemar, Karina Fog, Christian Clausen & Nathalie Compagnone

  Innovationsfonden

  2015/06/012020/05/31

  Projekt: NätverkSamarbete med industri

 109. Regulation of Stem and Cell Therapies

  Darcy Wagner

  2015/05/18 → …

  Projekt: ForskningInternationellt samarbete

 110. Measuring global surgery, obstetrics and anaesthesia – from health systems to patients

  Hampus Holmer

  2015/05/012019/01/18

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 111. KetECT: Ketamin jämfört med ECT för behandling av depression.

  Mats Lindström

  Swedish Research Council

  2015/04/012020/04/01

  Projekt: ForskningForskning i universitetssjukvården

 112. Characterizing Sepsis with Heparin-binding protein

  Jonas Tverring, Adam Linder, Per Åkesson & Niklas Nielsen

  2015/04/01 → …

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården

 113. Prehospitalt omhändertagande vid hjärtstopp utanför sjukhus

  Cecilia Andréll

  2015/03/01 → …

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 114. Regulation of Human Papillomavirus Type 16 Early and Late Gene Expression

  Haoran Yu & Stefan Schwartz

  2015/03/012019/09/26

  Projekt: AvhandlingIndividuellt forskningsprojekt

 115. The use of Genomics and Proteomics for the Detection and Prevention of Cardiometabolic Disease

  John Molvin & Martin Magnusson

  Hulda och E Conrad Mossfelts Stiftelse, Maggie Stephens stiftelse

  2015/02/022020/02/02

  Projekt: AvhandlingForskning i universitetssjukvården