Medicinska fakulteten

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Akut handkirurgi

  Göran Lundborg, 2005, Akut kirurgi. Hansson, L. E. & Wikström, T. (red.). Studentlitteratur AB, s. 245

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Akut gastroenterologi i fokus

  Roland Andersson, Per Bergenzaun, Magnus Hallén, Jan Hedenbro & T Jonung, 2002, I: Svensk kirurgi. 60, s. 336

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. Akut cerebrovaskulär sjukdom

  Olof Rask, 2017, Barnneurologi. Jägerwall, M. & Lundgren, J. (red.). 1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 481-494 14 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Akut buksmärta under pågående graviditet var spontan ruptur av a uterina. Ovanligt och livshotande tillstånd

  Margareta Borring, Sara Gustafsson, Louise Thunell, Timothy Resch & Håkan Stale, 2010, I: Läkartidningen. 107, 41, s. 2484-2486

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Akut buk

  Roland Andersson, 2004, Kirurgiska sjukdomar: patofysiologi, behandling, specifik omvårdnad. Andersson, R., Jeppsson, B., Lindholm, C., Rydholm, A. & Ulander, K. (red.). Studentlitteratur AB, s. 102

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Akut barnkirurgi

  Pernilla Stenström & Tomas Wester, 2012, Barnmedicin. Hanséus, K., Lagercrantz, H. & Lindberg, T. (red.). 4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 175-180

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Akut akalkulos kolecystit

  K Eriksen & Peter Reinstrup, 1994, I: Ugeskrift for Læger. 156, 22, s. 3311-3314

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Akuta buksmärtor

  Anna Forsberg, Kjell Ivarsson & Martin Lindsten, 2016, Omvårdnad & Kirurgi. Rystedt, J. & Kumlien, C. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 41-56

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Akupunkturbehandling vid slaganfall. Patienterna visar signifikant förbättring

  K Johansson, I Lindgren, H Widner, Barbro Johansson & I Wiklund, 1993 jul 28, I: Läkartidningen. 90, 30-31, s. 2597-600 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Aktuell forskning inom LVM

  Marianne Larsson Lindahl, 2005, Tvångsvård vid missbruk. Larsson Lindahl, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 255-272

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Aktuella arbets- och miljömedicinska problem

  Maria Albin & Christer Edling, 2010, Arbets- och miljömedicin - en lärobok om hälsa och miljö. Edling, C., Nordberg, G., Albin, M. & Nordberg, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 165-176

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Aktivt induceret hypotermi efter svaer traumatisk hjerneskade.

  Per-Olof Grände, Karen-Lise Welling, Vagn Eskesen & Bertil Romner, 2010, I: Ugeskrift for Læger. 172, 19, s. 1437-1440

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Aktivitet utanför bostaden och förekomst av funktionella begränsningar bland äldre personer

  Pia Hovbrandt, Gunilla Carlsson, Susanne Iwarsson & Agneta Ståhl, 2004.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 14. Aktivitetsengagemang

  Ulrika Bejerholm, 2020, Aktivitet och relation: mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Eklund, M., Gunnarsson, B. & Hultqvist, J. (red.). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 161-179

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Aktivitetsengagemang

  Ulrika Bejerholm, 2010, Aktivitet & relation: Mål och medel inom psykosocial rehabilitering. Eklund, M., Gunnarsson, B. & Leufstadius, C. (red.). 1 uppl. Studentlitteratur AB, s. 161-179

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Aktivitet och rehabilitering kan ge hälsosamt åldrande.

  Lena Borell & Susanne Iwarsson, 2013, I: Läkartidningen. 110, 45, s. 1990-1992

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Aktiviteter och gemenskap för ökad hälsa och välbefinnande: Rapport om ensamhet och aktiviteter på vårdboenden

  Lisa Ekstam, 2019, Helsingborg: Helsingborgs stad. 32 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Aktivitet & relation. Mål och medel inom psykosocial rehabilitering

  Mona Eklund (red.), Birgitta Gunnarsson (red.) & Christel Leufstadius (red.), 2010, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 19. Akt influences glycogen synthase in skeletal muscle through regulation of NH2-terminal phosphorylation

  M. Friedrichsen, J. F. P. Wojtaszewski, E. A. Richter, R. Ribel-Madsen, B. F. Hansen, H. Beck-Nielsen, Allan Vaag & P. Poulsen, 2010, I: Diabetologia. 53, Suppl. 1, s. 696

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 20. AKT and AMPK Activation after High-Fat and High-Glucose In Vitro Treatment of Prostate Epithelial Cells.

  D L Ribeiro, R M Góes, M E Pinto-Fochi, S R Taboga, Per-Anders Abrahamsson & Nishtman Dizeyi, 2014, I: Hormone and Metabolic Research. 46, 7, s. 471-476

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. A kind of auditory 'primitive intelligence' already present at birth

  V Carral, M Huotilainen, T Ruusuvirta, Vineta Fellman, R Naatanen & C Escera, 2005, I: European Journal of Neuroscience. 21, 11, s. 3201-3204

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. A key role for orexin in panic anxiety

  Philip L. Johnson, William Truitt, Stephanie D. Fitz, Pamela E. Minick, Amy Dietrich, Sonal Sanghani, Lil Träskman Bendz, Andrew W. Goddard, Lena Brundin & Anantha Shekhar, 2010, I: Nature Medicine. 16, 1, s. 111-U149

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. A key role for cyclic nucleotide gated (CNG) channels in cGMP-related retinitis pigmentosa

  Francois Paquet-Durand, Susanne Beck, Stylianos Michalakis, Tobias Goldmann, Gesine Huber, Regine Muehlfriedel, Dragana Trifunovic, M. Dominik Fischer, Edda Fahl, Gabriele Duetsch, Elvir Becirovic, Uwe Wolfrum, Theo van Veen, Martin Biel, Naoyuki Tanimoto & Mathias W. Seeliger, 2011, I: Human Molecular Genetics. 20, 5, s. 941-947

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift