Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Samhällsvetenskapliga fakulteten bedriver forskning, utbildning och samverkan som bidrar till att öka vår kunskap om och förståelse av samhället, sociala processer och människors villkor. Här arbetar över 400 forskare och lärare och drygt 100 doktorander. 5 700 helårsstudenter läser varje år på något av våra 38 utbildningsprogram på grundnivå eller masternivå.

Forskning

Samhälls- och beteendevetenskaplig forskning är nödvändig för att lösa och hantera många av vår tids stora samhällsutmaningar, på såväl global och regional som lokal nivå. Forskningen vid Samhällsvetenskapliga fakulteten bidrar bland annat till kunskap som generar sociala innovationer och en socialt hållbar utveckling

Senaste forskningsoutput

Hervé Corvellec, Johan Hultman, Anne Jerneck, Johan Ekroos, Susanne Arvidsson, Niklas Wahlberg & Timothy Luke, 2021 jun 15, I: Sustainable Development. 8 s., sd.2222.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Fredrik Tersmeden & Annika Hughes (Översättare), 2021 maj, Teacher Times, 10, s. 24-28.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (56)