LTH:s kansli

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

LTHs kansli har som främsta uppgift att ge administrativt stöd till forskningen och utbildningen inom LTH samt att informera om LTHs verksamhet, såväl internt som externt. Kansliet svarar för beredning och handläggning av frågor som rör resursplanering, personalfrågor, grundutbildningsplanering, studentservice, information och internationella frågor, mm. LTHs kansli har även som uppgift att ge administrativt stöd till styrelse, rektor, nämnder och beredningar. För mer detaljerad information hänvisas till vår hemsida, http://www.lth.se/omlth/ledning-och-organisation/lths-kansli/, ankn 27200, info@lth.se

Senaste forskningsoutput

Ahlgren, L., Grandsjö, L. & Nilsson, A., 2018 mar, Lärande i LTH, 39, s. 5-6 2 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Alwerud, A., Bergquist, M., Eriksen, J., Holmin Verdozzi, K., Johansson, A-C., Karst, N., Nylén, K., Ohlsson, M. & Nilsson, K., 2018

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Ahlgren, L., Grandsjö, L. & Nilsson, A., 2018, Om samverkan, mångfald och mellanmänskliga möten. : Proceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017. s. 12-19 7 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Visa alla (125)