LTH:s kansli

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

LTH:s kansli har som främsta uppgift att ge administrativt stöd till forskningen och utbildningen inom LTH samt att informera om LTH:s verksamhet, såväl internt som externt. Kansliet svarar för beredning och handläggning av frågor som rör resursplanering, personalfrågor, grundutbildningsplanering, studentservice, information och internationella frågor, mm. LTH:s kansli har även som uppgift att ge administrativt stöd till styrelse, rektor, nämnder och beredningar. För mer detaljerad information hänvisas till vår hemsida, http://www.lth.se/omlth/ledning-och-organisation/lths-kansli/, ankn 27200, info@lth.se

Senaste forskningsoutput

Fredrik Tersmeden & Yens Wahlgren, 2021 maj, Men Lundagård lever!. Lund: Helium Press AB, s. 18-37

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Fredrik Tersmeden, Anna Alsmark (red.), Katarina Bernhardsson (red.), Linus Gisborn (red.), Jonas Jakobsson (red.), Leif Jansson (red.), Kristoffer Lindblad (red.), Per Lindström (red.), Petter Lönegård (red.), Pernilla Ståhl (red.) & Yens Wahlgren (red.), 2021 maj, Lund: Helium Press AB.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (134)