Sektionen Ekonomi

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Sektion Ekonomis huvuduppgift är att ge verksamheten vid Lunds universitet stöd för en rationell ekonomiadministrativ hantering och tillgodose behoven av högkvalitativ ekonomisk information för att underlätta beslutsfattande inom och utanför universitetet. Detta innebär bl.a. att sektion Ekonomi: ansvarar för universitetets ekonomimodell och redovisningssystem ger institutionerna stöd i deras dagliga ekonomihantering kvalitetskontrollerar bokföringen samordnar bokslutsarbetet rapporterar till myndigheter tar fram ekonomiska sammanställningar som behövs för uppföljning och beslutsfattande ger utbildning och information i ekonomiadministrativa frågor Sektion Ekonomi ansvarar också för universitetets likviditetshantering, lånehantering, ränteberäkning samt stiftelse- och fondförvaltning. Därutöver bistår sektion Ekonomi universitetet i upphandlingsärenden med syfte att skapa förutsättningar för effektiv och rationell anskaffning.