Ekonomi och Infrastruktur, LTH

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Beredning samt effektuering av fördelningsbeslut, budget för styrelse och institutioner, bokslut, uppföljning och prognoser under budgetåret.