Brandingenjörsprogrammet

Organisation: beslutsorgan

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Affordance-based evaluation of signage design for areas of refuge

  Elisabetta Carattin, Ruggiero Lovreglio, Enrico Ronchi & Daniel Nilsson, 2016, 14th International Conference and Exhibition on Fire Science and Engineering, Interflam 2016. Interscience Communications Ltd

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 2. Full scale tunnel evacuation experiment to determine appropriate emergency exit portal designs in road tunnels

  Karl Fridolf, Enrico Ronchi, Håkan Frantzich, Daniel Nilsson, Anders Lindgren Walter & Henric Modig, 2016, Proceedings from the Seventh International Symposium on Tunnel Safety and Security: Montréal, Canada, March 16-18, 2016. Lönnermark, A. & Ingason, H. (red.). SP Technical Research Institute of Sweden, s. 441-452

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 3. Människors gånghastighet i rök: Förslag tillrepresentation vid brandteknisk projektering

  Karl Fridolf, Daniel Nilsson, Håkan Frantzich, Enrico Ronchi & Silvia Arias, 2016, SP Technical Research Institute of Sweden. 85 s. (SP Rapport; vol. 2016, nr. 81)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Förflyttning vid utrymning: en utvärdering av mätmetoder

  Daniel Nilsson, 2016, Brandteknik, LTH. 24 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. Determining evacuation capability with biomechanical data

  Peter Thompson, Håkan Frantzich, Silvia Arias & Jesper Friholm, 2020 mar 5, Brandteknik, LTH. 35 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 6. SAFE MULTIBYGG, Slutrapport Riskidentifiering, analys och åtgärdsmetodik för olycksförebyggande arbete för multifunktionella byggnader med avseende på specifika antagonistiska hot

  Patrick van Hees, Martin Nilsson, Håkan Frantzich, Berit Andersson, David Lange, Michael Strömgren & Johan Sjöström, 2014 jan 1, Lund University, Department of Fire Safety Engineering. 73 s. (Department of Fire Safety Engineering and System Safety; nr. 3174)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport