Strömningsteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen i strömningsteknik inriktas på modellering av laminära/turbulenta, kompressibla/inkompressibla och inerta/reagerande flöden. Simulering av turbulenta flöden under beaktande av kemiska reaktioner samt interaktionen mellan flödesfältet och den kemiska processen utgör ett viktigt forskningsfält t ex vid förbränning. Tillämpningsexempel för forskningen i strömningsteknik finns inom såväl teknik (brännkammare, motorer, kanaler, turbomaskiner, flygplan etc) som medicin (blod-kärl etc).

Senaste forskningsoutput

Miao Zhang, Leilei Xu, Saeed Derafshzan, Xue Song Bai, Mattias Richter & Marcus Lundgren, 2020 apr 14, WCX SAE World Congress Experience. Society of Automotive Engineers, 2020-01-1131. (SAE Technical Papers).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Miao Zhang, Saeed Derafshzan, Leilei Xu, Xue Song Bai, Mattias Richter & Marcus Lundgren, 2020 apr 14, WCX SAE World Congress Experience. Society of Automotive Engineers, Vol. 2020-April. 2020-01-0559. (SAE Technical Papers).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Rixin Yu, Nilsson, T., Brethouwer, G., Chakraborty, N. & Lipatnikov, A., 2020 mar 16, I : Flow, Turbulence and Combustion.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (608)