Strömningsteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen i strömningsteknik inriktas på modellering av laminära/turbulenta, kompressibla/inkompressibla och inerta/reagerande flöden. Simulering av turbulenta flöden under beaktande av kemiska reaktioner samt interaktionen mellan flödesfältet och den kemiska processen utgör ett viktigt forskningsfält t ex vid förbränning. Tillämpningsexempel för forskningen i strömningsteknik finns inom såväl teknik (brännkammare, motorer, kanaler, turbomaskiner, flygplan etc) som medicin (blod-kärl etc).

Senaste forskningsoutput

Leilei Xu, Xue Song Bai, Changle Li, Per Tunestål, Martin Tunér & Lu, X., 2019 okt 15, I : Energy. 185, s. 922-937 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Filipe Ramos, C., Rocha, R. C., Oliveira, P. M. R., Costa, M. & Xue Song Bai, 2019 okt 15, I : Fuel. 254, 115693.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Guo, S., Wang, J., Zhang, W., Lin, B., Wu, Y., Senbin Yu, Li, G., Hu, Z. & Huang, Z., 2019 sep, I : Applied Thermal Engineering. 160, 114021.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (590)