Strömningsteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen i strömningsteknik inriktas på modellering av laminära/turbulenta, kompressibla/inkompressibla och inerta/reagerande flöden. Simulering av turbulenta flöden under beaktande av kemiska reaktioner samt interaktionen mellan flödesfältet och den kemiska processen utgör ett viktigt forskningsfält t ex vid förbränning. Tillämpningsexempel för forskningen i strömningsteknik finns inom såväl teknik (brännkammare, motorer, kanaler, turbomaskiner, flygplan etc) som medicin (blod-kärl etc).

Senaste forskningsoutput

Shijie Xu, Kar Mun Pang, Yaopeng Li, Ahmad Hadadpour, Senbin Yu, Shenghui Zhong, Mehdi Jangi & Xue song Bai, 2021 mar 1, I: Fuel. 287, 119502.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

A. N. Lipatnikov, T. Nilsson, R. Yu, X. S. Bai & V. A. Sabelnikov, 2021, I: Physics of Fluids. 33, 4, 045121.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Rixin Yu, Thommie Nilsson, Geert Brethouwer, Nilanjan Chakraborty & Andrei Lipatnikov, 2021, I: Flow, Turbulence and Combustion. 106, 4, s. 1091-1110

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (633)