Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Organisation: infrastrukturenhet

Beskrivning

Folklivsarkivet är ett forskningsarkiv som är öppet för forskare, studenter och privatpersoner. Samlingarna innehåller traditionsuppteckningar, intervjuer, frågelistsvar, beskrivningar och bilder som belyser liv och leverne från 1800-talet och fram till våra dagar på landsbygden och i tätorterna inom olika sociala skikt. Det primära insamlingsområdet är Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland. Forskning bedrivs ofta i samarbete med forskare och lärare i etnologi. På Folklivsarkivet förvaras den Mandelgrenska samlingen som skapades av Nils Månsson Mandelgren (1813-1899). På Folklivsarkivet finns Skånes musiksamlingar som är inriktad på forskning om skånsk folklig musik- och danstradition.

Senaste forskningsoutput

Karin Gustavsson, 2020 mar 6, Upptecknaren: Nytt från Folklivsarkivet, 13, s. 5-11 7 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Karin Gustavsson, 2020 mar 2, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Göteborg: Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Visa alla (83)