Livsmedelsinnovation och produktdesign (master)

Organisation: beslutsorgan

  1. Forskningsområden:
    Ämnesklassifikation (UKÄ)
    • Mikrobiologi