Värmeöverföring

Organisation: avdelning

Forskning

Värmeöverföring är ett grundläggande ämne baserat på fysik och matematik samt ett tillämpat ingenjörsämne vilande på empiriska samband. Ämnet Värmeöverföring är centralt inom energitekniken men har även stor betydelse inom andra teknikgrenar. Forskningen inriktas mot kopplad värmeledning, konvektion och termisk strålning, effektivisering av konvektiv värmeöverföring genom ytmodifierande metodiker, värmeöverföring med fasomvandlingsförlopp, utveckling och anpassning av beräkningsmetodik. Experimentella och numeriska undersökningar av värmeöverföring och strömning för olika geometrier är aktuella likväl som förbränningsrelaterad värmeöverföring. Typiska tillämpningsområden är kompakta värmeväxlare. Strömningsfenomen av betydelse för värmeöverföring ingår också.

Senaste forskningsoutput

Bo lun Zhang, Chun Yi Yao, Hui ren Zhu, Cun liang Liu & Bengt Sunden, 2022, I: Experimental Thermal and Fluid Science. 130, 110513.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Yong Li, Jingbo Wang, Gongnan Xie & Bengt Sunden, 2021 nov 23, I: Chemical Engineering Science. 244, 116806.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Xingchen Li, Yiyong Huang, Zan Wu, Huaduo Gu & Xiaoqian Chen, 2021 okt 15, I: Chemical Engineering Journal. 422, 130080.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (964)