Värmeöverföring

Organisation: avdelning

Forskning

Värmeöverföring är ett grundläggande ämne baserat på fysik och matematik samt ett tillämpat ingenjörsämne vilande på empiriska samband. Ämnet Värmeöverföring är centralt inom energitekniken men har även stor betydelse inom andra teknikgrenar. Forskningen inriktas mot kopplad värmeledning, konvektion och termisk strålning, effektivisering av konvektiv värmeöverföring genom ytmodifierande metodiker, värmeöverföring med fasomvandlingsförlopp, utveckling och anpassning av beräkningsmetodik. Experimentella och numeriska undersökningar av värmeöverföring och strömning för olika geometrier är aktuella likväl som förbränningsrelaterad värmeöverföring. Typiska tillämpningsområden är kompakta värmeväxlare. Strömningsfenomen av betydelse för värmeöverföring ingår också.

Senaste forskningsoutput

Jens Klingmann & Martin Andersson, 2020 jan 1, Green Energy and Technology. Springer Verlag, s. 219-233 15 s. (Green Energy and Technology).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (821)