Värmeöverföring

Organisation: avdelning

Forskning

Värmeöverföring är ett grundläggande ämne baserat på fysik och matematik samt ett tillämpat ingenjörsämne vilande på empiriska samband. Ämnet Värmeöverföring är centralt inom energitekniken men har även stor betydelse inom andra teknikgrenar. Forskningen inriktas mot kopplad värmeledning, konvektion och termisk strålning, effektivisering av konvektiv värmeöverföring genom ytmodifierande metodiker, värmeöverföring med fasomvandlingsförlopp, utveckling och anpassning av beräkningsmetodik. Experimentella och numeriska undersökningar av värmeöverföring och strömning för olika geometrier är aktuella likväl som förbränningsrelaterad värmeöverföring. Typiska tillämpningsområden är kompakta värmeväxlare. Strömningsfenomen av betydelse för värmeöverföring ingår också.

Senaste forskningsoutput

Wang, X., Zan Wu, Wei, J. & Bengt Sundén, 2019 apr 1, I : International Journal of Heat and Mass Transfer. 132, s. 699-714 16 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

M. Andersson, Vukčević, V., Zhang, S., Y. Qi, Jasak, H., Beale, S. B. & Lehnert, W., 2019 mar 20, I : International Journal of Hydrogen Energy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jian Liu, 2019 mar 18, ISSN: 0282-1990 red. ISRN: LUTMDN/TMHP-19/1144-SE: Department of Energy Sciences, Lund University. 79 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (781)