Historia

Organisation: avdelning

Forskning

Huvuduppmärksamheten ägnas åt följande områden: Internationell historia med fokus på samtida politiska och kulturella processer. Arbetarklassen och dess fackliga och politiska mobilisering, arbetarkultur, arbetsmiljöer och arbetsprocesser i det industrialiserade samhället. Sociala, kulturella, rättsliga och lokalpolitiska mönster och förändringar i det förindustriella bondesamhället. Kvinnors villkor och relationerna mellan könen ur social, politisk och kulturell synvinkel.

Senaste forskningsoutput

Harald Gustafsson, 2019 aug 21, Svenska Dagbladet, "understreckare".

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Dick Harrison, 2019 aug 18, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 23 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Dick Harrison, 2019 aug 14, Svenska Dagbladet, SvD Kultur, s. 20 1 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Visa alla (3851)