Enheten för medicinens historia

Organisation: avdelning

Beskrivning

Medicinen är ett kunskapsfält med humanistisk förankring. Vid Enheten för medicinens historia är målet att nå ökad förståelse för hur den medicinska vetenskapen tagit form över tid och fördjupad insikt kring det sociala sammanhang medicinen verkar i. Genom sin tillhörighet i ämnesområdet Medicinsk humaniora gränsar verksamheten till flera andra akademiska discipliner, såsom idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap och etnologi.

Forskning

Genom åren har flera avhandlingar försvarats av medarbetare vid Enheten för medicinens historia. Forskningsfältet spänner brett, från vetenskaps- och universitetshistoria till internationella medicinska kontakter och patientberättelser. Några pågående forskningsprojekt rör medicinskt kunskapsutbyte i Östersjöområdet under början av 1900-talet, politiska kontakter inom svensk medicin på 1930-talet och litterära vittnesmål om egenupplevd cancersjukdom.

Senaste forskningsoutput

Jonatan Wistrand, 2020 dec 17, Neurologi i Sverige, 2020, 4, s. 44-47.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Tomas Bro & Frans Melin, 2020 dec 11, I : Läkartidningen. 117

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Jonatan Wistrand, 2020 dec 5, AllmänMedicin, 41, 4, s. 24-26.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Visa alla (64)