Boende och Bostadsutveckling

Organisation: avdelning

Forskning

Exempel på centrala forskningsområden är: bostadspolitik och strategier för bostadsförsörjning, genusperspektiv på boende och planering, bebyggelseutformning med avseende på klimat, energi och komfort, miljöanpassat byggande, arkitektur och kvalitet ur ett användarperspektiv, metoder för självbyggeri och kostnadseffektivt byggande, upprustning och förvaltning av storskaliga bostadsområden samt utvärdering av design- och byggprocessen.

Senaste forskningsoutput

Jørgen Rose, Kirsten Engelund Thomsen, Silvia Domingo-Irigoyen, Roman Bolliger, David Venus, Thaleia Konstantinou, Erwin Mlecnik, Manuela Almeida, Ricardo Barbosa, Jon Terés-Zubiaga, Erik Johansson, Henrik Davidsson, Mira Conci, Tiziano Dalla Mora, Simone Ferrari, Federica Zagarella, Ana Sanchez Ostiz, Jorge San Miguel-Bellod, Aurora Monge-Barrio & Juan Maria Hidalgo-Betanzos, 2021 sep, I: Sustainable Cities and Society. 72, 103037.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lisandra Fachinello Krebs & Erik Johansson, 2021, I: Energy and Buildings. 241, 110963.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (121)