Boende och Bostadsutveckling

Organisation: avdelning

Forskning

Exempel på centrala forskningsområden är: bostadspolitik och strategier för bostadsförsörjning, genusperspektiv på boende och planering, bebyggelseutformning med avseende på klimat, energi och komfort, miljöanpassat byggande, arkitektur och kvalitet ur ett användarperspektiv, metoder för självbyggeri och kostnadseffektivt byggande, upprustning och förvaltning av storskaliga bostadsområden samt utvärdering av design- och byggprocessen.

Senaste forskningsoutput

Ivette Arroyo, 2019 apr 18, Lund, Sweden: Housing Development & Management, Architecture and Built Environment, Faculty of Engineering, Lund University. 282 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Ivette Arroyo & Åstrand, J., 2019, I : Journal of Critical Realism. 18, 2, s. 142-168

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (110)