Boende och Bostadsutveckling

Organisation: avdelning

Forskning

Exempel på centrala forskningsområden är: bostadspolitik och strategier för bostadsförsörjning, genusperspektiv på boende och planering, bebyggelseutformning med avseende på klimat, energi och komfort, miljöanpassat byggande, arkitektur och kvalitet ur ett användarperspektiv, metoder för självbyggeri och kostnadseffektivt byggande, upprustning och förvaltning av storskaliga bostadsområden samt utvärdering av design- och byggprocessen.

Senaste forskningsoutput

M. M. Baruti & Erik Johansson, 2020, I : Urban Climate. 31, 100564.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Erik Johansson & Moohammed Wasim Yahia, 2020, I : Urban Climate. 33, 100645.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (117)