Humanekologi

Organisation: avdelning

Beskrivning

Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i olika kulturella sammanhang. Fallstudier och teoretiska infallsvinklar hämtas främst från antropologi, geografi, sociologi, historia och ekologisk ekonomi. En avsikt är att förstå det moderna, västerländska samhällets naturumgänge som ett kulturellt fenomen och som en global makt- och fördelningsproblematik. Utbildningen i humanekologi anlägger kulturella och politiska aspekter på diskussionen om hållbar utveckling. Den ger en allsidig och teoretiskt djuplodande förståelse av samspelet mellan människa och natur i olika tider och i olika delar av världen.

Forskning

Bland avdelningens nuvarande forskningsprojekt kan nämnas studier av kulturella och ekologiska processer i Amazonområdets förhistoria, förhållandet mellan jordbruksintensifiering och samhällsutveckling i Afrika och Anderna, ekologiskt ojämnt utbyte och miljöbelastningsförskjutningar i Latinamerika, hållbar utveckling av boskapsskötsel i Himalayas, de världsekonomiska grunderna för koldioxidutsläpp genom tiderna, samt föreställningar om hållbar stadsutveckling.

Senaste forskningsoutput

Alf Hornborg, 2019 sep 6, The Conversation.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Alf Hornborg, 2019 sep 6, BBC Future.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Karin Lundgren Kownacki, Kjellberg, S. M., Pernille Gooch, Dabaieh, M. & Venugopal, V., 2019 jun 6, I : Climanosco Research Articles. 2, 6, s. 1-18 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (607)