Humanekologi

Organisation: avdelning

Beskrivning

Humanekologi är studiet av förhållandet mellan människa och natur i olika kulturella sammanhang. Fallstudier och teoretiska infallsvinklar hämtas främst från antropologi, geografi, sociologi, historia och ekologisk ekonomi. En avsikt är att förstå det moderna, västerländska samhällets naturumgänge som ett kulturellt fenomen och som en global makt- och fördelningsproblematik. Utbildningen i humanekologi anlägger kulturella och politiska aspekter på diskussionen om hållbar utveckling. Den ger en allsidig och teoretiskt djuplodande förståelse av samspelet mellan människa och natur i olika tider och i olika delar av världen.

Forskning

Bland avdelningens nuvarande forskningsprojekt kan nämnas studier av kulturella och ekologiska processer i Amazonområdets förhistoria, förhållandet mellan jordbruksintensifiering och samhällsutveckling i Afrika och Anderna, ekologiskt ojämnt utbyte och miljöbelastningsförskjutningar i Latinamerika, hållbar utveckling av boskapsskötsel i Himalayas, de världsekonomiska grunderna för koldioxidutsläpp genom tiderna, samt föreställningar om hållbar stadsutveckling.

Senaste forskningsoutput

Alf Hornborg, 2020 jun 25, I : Historical Materialism.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Alf Hornborg, 2020 maj 21, Dagens arena.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Mariko Takedomi Karlsson & Vasna Ramasar, 2020 maj 1, I : Journal of Political Ecology. 27, 1, s. 335-359 25 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (627)