Sektionen HR

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Sektionen HR:s huvuduppgift är att stödja verksamheten vid Lunds universitet i det personalpolitiska arbetet genom att skapa förutsättningar för en samordnad arbetsgivarfunktion, utveckla universitetsgemensamma styrdokument, processer, system och verktyg, samt att tillse kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov. Sektionen HR ska med utgångspunkt från den Strategiska planen utarbeta, samordna och utveckla personalpolitiken inom Lunds universitet så att vi uppfattas som en attraktiv arbetsplats av nuvarande och blivande medarbetare.

Senaste forskningsoutput

Alwerud, A., Bergquist, M., Eriksen, J., Holmin Verdozzi, K., Johansson, A-C., Karst, N., Nylén, K., Ohlsson, M. & Nilsson, K., 2018

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

Christine Blomquist, Agrell, C. & Sandahl, C., 2016 nov 1, I : Journal of Higher Education Policy and Management. 38, 6, s. 649-663 15 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (12)