Personalavdelningen, LTH

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Personalavdelningen vid LTHs kansli stödjer LTHs institutioner och LTHs ledning i HR-frågor. Avdelningen samverkar med Lunds universitets gemensamma HR-funktioner och övriga fakulteter i syfte att genomföra en enhetlig och LU-gemensam strategi inom HR-området. Avdelningens anställda erbjuder sakkunskap och expertis inom ett brett register av HR-relaterade frågor som: Arbetsrätt Personalrekrytering Förhandling Kompetensutveckling Jämställdhets-, mångfalds- och diskrimineringsfrågor Lön och revision Arbetsmiljö Introduktion Rehabilitering Omställning Karriärplanering Befordringar och docenter Organisations- och ledarskapsfrågor Personalavdelningen verkar också för att utveckla och anpassa rutiner och processer inom HR-området med målsättningen att främja rättssäkerhet och effektivitet. Välkomna att kontakta oss, vi är placerade centralt på LTHs campus i Kårhuset.