Mänskliga rättigheter

Organisation: avdelning

Beskrivning

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk politiskt, rättsligt och moraliskt, såväl i Sverige som i resten av världen. Internationellt utvecklingsarbete ska ha mänskliga rättigheter som grund. Den svenska skolan har som mål att ge kunskap om mänskliga rättigheter. Stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn. Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna med, men hur ska de förstås och vad kan de åstadkomma? Genom att integrera historiska, filosofiska och rättsliga perspektiv studerar och analyserar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet. Hos oss kan du läsa ett treårigt kandidatprogram i mänskliga rättigheter. På programmet har du möjlighet att göra praktik och du kan läsa en termin utomlands. Vi erbjuder också en fristående grundkurs.

Forskning

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö med huvudsakligen historisk, filosofisk, religionsvetenskaplig och folkrättslig inriktning. Tongivande forskningsteman är historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, rättigheter i politisk filosofi och filosofihistoria, religionsfrihet, militär och s.k. humanitär intervention, krigshistoria samt rättighetsdiskurser i moderna Turkiet. Vi har ett levande flervetenskapligt forskningsseminarium som är öppet för alla intresserade av MR-relaterade frågor.

Senaste forskningsoutput

Eric Brandstedt & Bengt Brülde, 2021 okt 1, Dagens nyheter (DN debatt).

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

Eric Brandstedt & Bengt Brülde, 2021 sep 28, I: Statsvetenskaplig tidskrift. 123, 2, s. 223-247 25 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Malin Arvidsson, 2021 sep, I: Historisk Tidskrift. 141, 3, s. 443-475 33 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (228)