Mänskliga rättigheter

Organisation: avdelning

Beskrivning

Mänskliga rättigheter har blivit ett dominerande språk politiskt, rättsligt och moraliskt, såväl i Sverige som i resten av världen. Internationellt utvecklingsarbete ska ha mänskliga rättigheter som grund. Den svenska skolan har som mål att ge kunskap om mänskliga rättigheter. Stora företag skriver in dem i sina etiska riktlinjer. Militära interventioner genomförs i deras namn. Mänskliga rättigheter är uppenbarligen ett fenomen att räkna med, men hur ska de förstås och vad kan de åstadkomma? Genom att integrera historiska, filosofiska och rättsliga perspektiv studerar och analyserar vi mänskliga rättigheter i all deras komplexitet. Hos oss kan du läsa ett treårigt kandidatprogram i mänskliga rättigheter. På programmet har du möjlighet att göra praktik och du kan läsa en termin utomlands. Vi erbjuder också en fristående grundkurs.

Forskning

Mänskliga rättigheter är en flervetenskaplig forskningsmiljö med huvudsakligen historisk, filosofisk, religionsvetenskaplig och folkrättslig inriktning. Tongivande forskningsteman är historieskrivningen om mänskliga rättigheter i tidigmodern och modern tid, rättigheter i politisk filosofi och filosofihistoria, religionsfrihet, militär och s.k. humanitär intervention, krigshistoria samt rättighetsdiskurser i moderna Turkiet. Vi har ett levande flervetenskapligt forskningsseminarium som är öppet för alla intresserade av MR-relaterade frågor.

Senaste forskningsoutput

Karin Hongsaton Zackari, 2020 sep 25, 1 uppl. Lund: mediatryck, Lund University. 244 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Andreas Stephens & Cathrine V. Felix, 2020 sep 5, I : Philosophies. 5, 3, 14 s., 21.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elizabeth Rhoads, 2020 sep 1, Everyday Justice in Myanmar: Informal Resolutions and State Evasion in a Time of Contested Transition. Kyed, H. M. (red.). Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies (NIAS), (NIAS Studies in Asian Topics; nr. 71).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (192)