Humanistlaboratoriet

Organisation: infrastrukturenhet

Beskrivning

Humanistlaboratoriet erbjuder HT-forskare fri tillgång till avancerade instrument och tillhörande metodologisk kompetens för att mäta mänskligt beteende, expertis kring datahantering, samt forskningsförberedande utbildning och användarstöd i en tvärdisciplinär och internationell miljö. Humanistlaboratoriet hyser en bred uppsättning avancerade sensorinstrument med relevant mjukvara; forskarkompetent personal med ansvar för specifik utrustning, relevant metod och forskningsförberedande utbildning; servrar för att hantera data kortsiktigt, datahanteringsexpertis; samt administrativt och tekniskt stöd.

Senaste forskningsoutput

William Rosengren, Marcus Nyström, Hammar, B. & Martin Stridh, 2019 mar 1, I : Behavior Research Methods.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Susanne Schötz, 2019 jan 15, 1 red. Stockholm: Forum. 264 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (540)