Humanistlaboratoriet

Organisation: infrastrukturenhet

Beskrivning

Humanistlaboratoriet erbjuder HT-forskare fri tillgång till avancerade instrument och tillhörande metodologisk kompetens för att mäta mänskligt beteende, expertis kring datahantering, samt forskningsförberedande utbildning och användarstöd i en tvärdisciplinär och internationell miljö. Humanistlaboratoriet hyser en bred uppsättning avancerade sensorinstrument med relevant mjukvara; forskarkompetent personal med ansvar för specifik utrustning, relevant metod och forskningsförberedande utbildning; servrar för att hantera data kortsiktigt, datahanteringsexpertis; samt administrativt och tekniskt stöd.

Senaste forskningsoutput

Sandra Debreslioska & Marianne Gullberg, 2020 jul 31, I : Journal of Pragmatics. 168, s. 36-52

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Zemblys, R., Diederick C Niehorster & Holmqvist, K., 2020 jul 23, I : Behavior Research Methods.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Diederick C Niehorster, Zemblys, R. & Holmqvist, K., 2020 jul 23, I : Behavior Research Methods.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (590)