Innovationsteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen avser att stärka innovationsförmågan hos individer och grupper, i olika typer av organisationer och samarbeten, genom ökad kunskap om, samt utveckling och tillämpning av metoder, verktyg och strategier i innovationsprocessen. Forskningen är behovsmotiverad och tillämpad i sin karaktär och bedrivs i nära samverkan med en rad olika aktörer från såväl näringsliv som offentlig sektor. Ett användarcentrerat perspektiv är centralt och metoder som engagerar samhällsmedborgare i utvecklingen av innovationer är därför av särskilt intresse. Verksamheten avser även medverka till ett förstärkt innovationsperspektiv inom de områden som i övrigt finns företrädda vid institutionen i synnerhet och vid LTH och LU i allmänhet, bland annat genom ett aktivt deltagande i Innovationsportalen.

Senaste forskningsoutput

Mirella Muhic, 2019 aug 7, Lund: Department of Design Sciences, Faculty of Engineering, Lund University. 252 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (76)