Innovationsteknik

Organisation: avdelning

Forskning

Forskningen avser att stärka innovationsförmågan hos individer och grupper, i olika typer av organisationer och samarbeten, genom ökad kunskap om, samt utveckling och tillämpning av metoder, verktyg och strategier i innovationsprocessen. Forskningen är behovsmotiverad och tillämpad i sin karaktär och bedrivs i nära samverkan med en rad olika aktörer från såväl näringsliv som offentlig sektor. Ett användarcentrerat perspektiv är centralt och metoder som engagerar samhällsmedborgare i utvecklingen av innovationer är därför av särskilt intresse. Verksamheten avser även medverka till ett förstärkt innovationsperspektiv inom de områden som i övrigt finns företrädda vid institutionen i synnerhet och vid LTH och LU i allmänhet, bland annat genom ett aktivt deltagande i Innovationsportalen.

Senaste forskningsoutput

Cecilia Högberg, Ulf Gunnarsson, Olof Cronberg, Hans Thulesius, Mikael Lilja & Stefan Jansson, 2020 jun 1, I : International Journal of Colorectal Disease. s. 1-6

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (93)