Internationella avdelningen, LTH

Organisation: fakultetskansli

Beskrivning

Avdelningen ansvarar för att planera och administrera internationellt studentutbyte, mastersprogram och LTH:s forskarutbildning. Avdelningen bereder och administrerar de fakultetsövergripande avtal som finns med partneruniversitet i hela världen. Avdelningen kan re råd och stöd internationaliseringsfrågor.