Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Beskrivning

Humanistiska och teologiska fakulteterna bedriver en bred och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi forskar och utbildar inom områden som behandlar kulturmöten, språk, historia, etik, religion, filosofi, konst, musik, litteratur och annat som formar och definierar kulturerna.

Forskning

Forskningen inom de humanistiska och teologiska disciplinerna är vittförgrenad, tvärvetenskaplig och griper tag i en rad skilda fenomen och förhållanden som gör oss till människor. Vår forskning fokuserar på tänkande och kommunikation från olika utgångspunkter – något som finns inom filosofi, kognitionsvetenskap, de språkliga disciplinerna och delar av teologin. Vi forskar även om historiska, kulturella och samhälleliga förhållanden. Hit hör historia (inklusive religionshistoria och kyrkohistoria), arkeologi och etnologi, men också den historiska forskning som bedrivs inom de religionsvetenskapliga, språkliga och litterära disciplinerna. En annan del av vår forskning utgörs av de discipliner som inriktar sig på estetiska och konstnärliga framställningar. Hit hör ämnen som till exempel litteraturvetenskap, konstvetenskap och musikvetenskap.

Senaste forskningsoutput

Katarina Bernhardsson, Immi Lundin & Evelina Stenbeck, 2021 maj 7, Makadam förlag. 200 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Annette Hill (red.), Magnus Andersson (red.) & Maren Hartmann (red.), 2021 maj 7, London: Routledge. 350 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Annette Hill, 2021 maj 7, The Routledge Handbook of Mobile Socialities. Hill, A., Andersson, M. & Hartmann, M. (red.). London: Routledge, s. 290-301

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (28946)