Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Beskrivning

Humanistiska och teologiska fakulteterna bedriver en bred och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi forskar och utbildar inom områden som behandlar kulturmöten, språk, historia, etik, religion, filosofi, konst, musik, litteratur och annat som formar och definierar kulturerna.

Forskning

Forskningen inom de humanistiska och teologiska disciplinerna är vittförgrenad, tvärvetenskaplig och griper tag i en rad skilda fenomen och förhållanden som gör oss till människor. Vår forskning fokuserar på tänkande och kommunikation från olika utgångspunkter – något som finns inom filosofi, kognitionsvetenskap, de språkliga disciplinerna och delar av teologin. Vi forskar även om historiska, kulturella och samhälleliga förhållanden. Hit hör historia (inklusive religionshistoria och kyrkohistoria), arkeologi och etnologi, men också den historiska forskning som bedrivs inom de religionsvetenskapliga, språkliga och litterära disciplinerna. En annan del av vår forskning utgörs av de discipliner som inriktar sig på estetiska och konstnärliga framställningar. Hit hör ämnen som till exempel litteraturvetenskap, konstvetenskap och musikvetenskap.

Senaste forskningsoutput

Kristina Myrvold, 2021, Brill’s Encyclopedia of Sikhism Vol. 2. Jacobsen, K. A., Myrvold, K. & Nesbitt, E. (red.). London: Brill

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Lenninger, S., Tomas Persson, Joost van de Weijer & Göran Sonesson, 2020 jul 14, I : Frontiers in Psychology. 11, 14 s., 1622.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Henrik Rahm, Niklas Sandell & Peter Svensson, 2020 jul 13, I : Studies in Communication Sciences. 20, 1, s. 77-91

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (27636)