Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Sortera efter: Efternamn
 1. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Humaniora
  • Språk och litteratur
  • Annan humaniora
  Nyckelord
 2. Forskningsområden:
  Nyckelord
 3. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Filosofi, etik och religion
  Nyckelord
  • Teologi, Nya testamentets exegetik
 4. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Övrig annan humaniora
  Nyckelord
  • Cognitive Semiotics, Cultural Semiotics, Semiotics
 5. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Humaniora
  • Biblioteks- och informationsvetenskap
 6. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Humaniora
  Nyckelord
  • Medieval and early modern history, Canon law, Marriage, Privacy
 7. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Utbildningsvetenskap
  • Matematik
  Nyckelord
  • education, programming, mathematics, children
 8. Forskningsområden:
  Nyckelord
  • Medieval religion, Medieval sermon studies, Medieval sainthood, Vadstena Abbey
 9. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik
 10. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Historia
  • Medievetenskap
  Nyckelord
 11. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Arkeologi
  Nyckelord
 12. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Arkeologi
  Nyckelord
 13. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Medie- och kommunikationsvetenskap
  • Medievetenskap
  • Kommunikationsvetenskap
  Nyckelord
  • Audience studies, Humour studies, Political communication, Cultural studies
 14. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Idé- och lärdomshistoria
  • Historia
  • Teknikhistoria
  • Evolutionsbiologi
  Nyckelord
  • Julian Huxley, History of Science, Transhumanism, Control
 15. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Statsvetenskap
  • Mänsklig interaktion med IKT
  • Humaniora
  Nyckelord
 16. Forskningsområden:
  Ämnesklassifikation (UKÄ)
  • Historia