Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Nittonhundratalets massdiktaturer

  Michael Schoenhals

  2005/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 2. Barns gester

  Mats Andrén

  2005/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 3. Figuring Flesh in Creation: Merleau-Ponty in Conversation with Philosophical Theology

  Andreas Nordlander

  2005/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 4. Monstret & människan: Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi

  Jonnie Eriksson

  2005/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 5. Religiositet och flyktingtrauma

  Selma Porobic

  2005/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 6. Vetenskaplig kommunikationspraktik och användningen av bloggar

  Sara Kjellberg

  2005/09/012010/12/31

  Projekt: Avhandling

 7. Adverbiella verb i formosanska språk

  Arthur Holmer

  2006/01/012008/12/31

  Projekt: Forskning

 8. Biologisk mångfald och etik - filosofiska och teologiska perspektiv

  Anders Melin

  2006/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 9. En dynasti blir till: medier, myter och makt kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte

  Solfrid Söderlind, Nils Ekedahl, Mikael Alm, Cecilia Rosengren, Britt-Inger Johansson, Per Widén, Torkel Jansson, Per Sandin & Karin Hallgren

  2006/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Felix Saul som musikaktör i Sverige

  Ursula Geisler

  2006/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Musik och makt. Sjostakovitj mellan l’art pour l’art och socialistisk realism

  Ursula Geisler

  2006/01/012007/12/31

  Projekt: Forskning

 12. Om moralisk förtjänst

  David Alm

  2006/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Sortera och slänga. Avfall som kulturell kategori.

  Lynn Åkesson, Susanne Ewert, Greger Henriksson & Jan-Olov Sundqvist

  2006/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Svensk experimentfilm

  Lars Gustaf Andersson

  2006/01/012008/12/31

  Projekt: Forskning

 15. Verbsyntax i gulfarabiska dialekter (VEGA)

  Maria Persson

  2006/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Vetenskap i interaktion

  Birgitta Olander, Gustav Holmberg & Sara Kjellberg

  2006/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Home-made: The cultural dynamics of the inconspicuous.

  Thomas O'dell, Robert Willim & Löfgren Orvar

  2006/01/012009/12/31

  Projekt: Forskning

 18. Den heliga människan som kyrka

  Andreas Westergren

  2006/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 19. Ledarskap, företagande och identitet bland svenska industriledare 1918 till 1939

  Pål Brunnström

  2006/09/012014/12/31

  Projekt: Avhandling

 20. Nyktra kvinnor. Folkbildare, företagare och politiska aktörer. Vita Bandet 1900-1930.

  Åsa Bengtsson

  2006/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling