Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Jewish-Christian Relations in Interwar Lublin

  Magdalena Dziaczkowska, Mika Vähäkangas & Michał Galas

  2018/09/012022/08/31

  Projekt: Forskning

 2. Språk för kroppsliga upplevelser hos personer med autismspektrumtillstånd

  Jenny Hartman & Carita Paradis

  Familjen Kamprads Stiftelse

  2019/09/012022/08/31

  Projekt: Övrigt

 3. THE LANG-TRACK-APP: Studying exposure to and use of a new language using smartphone technology.

  Jonas Granfelt & Marianne Gullberg

  Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond

  2019/07/012022/06/30

  Projekt: Forskning

 4. Documenting, Interpreting, Publishing and Re-using

  Paola Derudas, Nicolo Dell'Unto, Björn Nilsson & Marco Callieri

  2018/09/012022/06/29

  Projekt: Avhandling

 5. Interrligiösa relationer och makt

  Sameh Egyptson

  1999/05/112022/05/28

  Projekt: Avhandling

 6. NEXTFOOD

  Håkan Jönsson

  2018/04/152022/04/14

  Projekt: Forskning

 7. Breaking into sign language: the role of input and individual differences

  Chloe Marshall, Vikki Janke & Marianne Gullberg

  2019/04/012022/03/31

  Projekt: Nätverk

 8. Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures

  Paul Tenngart, Stefan Helgesson, Christina Kullberg & Helena Wulff

  2016/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 9. Det tidiga Lund och omlandet

  Gertie Eriksson

  2017/01/092021/12/31

  Projekt: Forskning

 10. Antalets moraliska betydelse

  David Alm

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Att skapa prosodisk prominens med kroppsliga och artikulatoriska gester

  David House, Gilbert Ambrazaitis, Johan Frid & Malin Svensson Lundmark

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 12. Att uppmuntra sociala innovationer för att bekämpa fattigdom i Östafrika: Lärdomar från en intervention i Masterutbildningen

  Eva Brodin, Damazo Twebaze Kadengye, Hesborn Wao, Saint Kizito Omala, Alex Gateri & Clement Odur

  Swedish Research Council

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 13. Ikaros: En infrastruktur för systemmodellering av hjärnan

  Birger Johansson, Christian Balkenius, Magnus Johnsson, Rasmus Bååth, Stefan Winberg, Zahra Gharaee & Trond Arild Tjøstheim

  2001/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Integration and Tradition: the Making of the Syriac Orthodox Church in Sweden

  Magdalena Nordin, Andreas Westergren, Henrik Rydell Johnsén & Önver Cetrez

  2018/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 15. MAN – MACHINE – FILM

  Michael Tapper

  2019/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 16. Vetenskap och beprövad erfarenhet

  Johan Brännmark, Johannes Persson, Lena Wahlberg, Annika Wallin, Eva Sjöstrand, Nils-Eric Sahlin, Sten Anttila, Charlotta Levay, Niklas Vareman, Lena Wahlberg, Wändi Bruine de Bruin, Alexander D. Davis, Baruch Fischhoff & Barbara McNeil

  2015/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 17. Advanced MRI in SLE and correlation to cognitive function

  Pia C Sundgren, Anders Bengtsson, Andreas Jönsen, Petra Nilsson, Peter Mannfolk, Johan Mårtensson & Jessika Nystedt

  Konung Gustaf V:s 80-årsfond

  2014/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 18. Advanced MR imaging in TMD

  Per Alstergren, Thomas List, Sven Månsson, Peter Mannfolk, Johan Mårtensson, Kristin Harfelt, Louise Alexander, Kasim Abul-Kasim, Peter Svensson & Pia C Sundgren

  2014/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 19. How the human mind makes use of contraries in everyday life: An new multidimensional approach to contraries in perception, language, reasoning and emotions

  Carita Paradis, Ugo Savardi, Ivana Bianchi, Roberto Burro, Linden Ball, Marco Bertamini, Michael Kubovy, Rachel Giora, Ian Verstegen, Joost van de Weijer & Sara Farshchi

  2014/01/012021/12/31

  Projekt: Forskning

 20. Objektsplacering i svenskans historia

  Mikael Berger

  2016/09/012021/12/24

  Projekt: Avhandling

 21. Barn i beredskap

  Björn Lundberg

  2018/12/012021/12/01

  Projekt: Forskning

 22. ArchaeoBalt - Towards Innovative Green & Blue Tourism

  Mats Roslund, Martin Hansson & Nina Ahlbeck

  2018/07/012021/08/31

  Projekt: Forskning

 23. Dynamic collections

  Nicolo Dell'Unto, Fredrik Ekengren & Marco Callieri

  2018/09/012021/08/31

  Projekt: Forskning

 24. Melody in human–cat communication

  Susanne Schötz & Joost van de Weijer

  2016/07/012021/07/01

  Projekt: Forskning