Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
251 - 300 av 1 595Sidstorlek: 50
 1. DDR-nätverket

  Marie Cronqvist, Laura Saarenmaa, Sune Bechmann Pedersen, Henrik Rosengren, Ursula Geisler, Petra Garberding & Andreas Linderoth

  2015/09/01 → …

  Projekt: Nätverk

 2. Deep Brain Stimulation och egentlig depression - En etisk analys

  Veronica Johansson

  2007/09/012012/12/31

  Projekt: Avhandling

 3. De första prästvigda kvinnornas kallelseberättelser

  Alexander Maurits & Frida Mannerfelt

  2018/07/012020/06/30

  Projekt: Forskning

 4. De främmande språkens didaktik (FRAM)

  Marie Källkvist, Tina Gunnarsson, Céline Rocher Hahlin, Jonas Granfelt, Linda Smidfelt & Petra Bernardini

  Swedish Research Council

  2012/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 5. Degrowth.

  Max Liljefors

  2015/10/012016/05/31

  Projekt: Övrigt

 6. Delaktighet som föreställning och praktik

  Kristofer Hansson

  2012/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 7. Delaktighet som mål, mått och värde

  Mats Johansson

  2008/01/012011/12/31

  Projekt: Forskning

 8. De mindre filmkulturernas kulturpolitik. Filmverkstan 1973 - 2001

  Lars Gustaf Andersson & John Sundholm

  2010/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 9. DECIDIS : Democracy and Citizenship in Digital Society

  Gitte Stald, Christina Neumeyer, Tina Askanius, Bolette Blaagaard, Mette Mortensen & Julie Uldam

  Projekt: Nätverk

 10. De musikaliska sällskapens framväxt i Sverige under främst 1700-talet och 1800-talet.

  Greger Andersson

  2010/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 11. Den främste i kärlek till kyrkan

  Alexander Maurits

  2004/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 12. Den franske kammartjänarens resa: minnen från länderna i norr på 1660-talet

  Mari Bacquin & Ingemar Oscarsson

  2012/03/152013/09/30

  Projekt: Forskning

 13. Den gastronomiska revolutionen i Sverige

  Håkan Jönsson

  2008/01/012012/12/31

  Projekt: Forskning

 14. Den gudstjänstfirande församlingen

  Fredrik Modéus

  2009/09/012014/12/31

  Projekt: Avhandling

 15. Den haltande kontinenten? Autenticitet och ekonomisk frihet hos José Martí.

  Anna Cappi

  2008/09/012016/12/17

  Projekt: Avhandling

 16. Den heliga människan som kyrka

  Andreas Westergren

  2006/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 17. Den inhemska hederskulturens storhet och fall, 1500–2000

  Marie Lindstedt Cronberg

  2007/01/012010/12/31

  Projekt: Forskning

 18. ”Den katolska faran”: Antikatolicismen som en identitetsformerande kraft i Norden 1815-1965

  Yvonne Maria Werner, Anders Jarlert, Alexander Maurits, Olaf Blaschke, John Wolffe, Manuel Borutta, Jes Fabricius Møller, Uffe Østergård, Jonas Harvard, Ainur Elmgren, Andrew G. Newby, Clare Haynes, Laura Stevens, Kristin Norseth, Bernt Oftestad & Edwina Hagen

  2011/01/012016/12/31

  Projekt: Forskning

 19. Den magiska trädgården

  Magnus Haake, Agneta Gulz, Richard Andersson, Kristen Pilner-Blair & Daniel Schwartz

  2012/01/012015/12/31

  Projekt: Forskning

 20. Den medeltida vandrande byn - bebyggelse och landskap i Halland ca 1000-1350

  Anders Håkansson

  2009/09/012013/12/31

  Projekt: Avhandling

 21. Den narrativa metalepsen i nutida litteratur och litteraturforskning

  Liviu Lutas

  2011/09/012014/12/31

  Projekt: Avhandling

 22. Den övervakade webben

  Lars Ilshammar

  2013/01/012017/12/31

  Projekt: Forskning

 23. Den senmedeltida domkyrkan som andaktsrum

  Hanna Källström

  2007/09/012011/12/31

  Projekt: Avhandling

 24. Den sociala betydelsen av äldre skogsägares förtrogenhetskunskaper

  Tobias Linné, Sellerberg Ann-Mari & Vesa Leppänen

  2016/10/012018/09/30

  Projekt: Forskning