Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Virtual talk as a communicative resource. Explorations in the field of gene technology.

  Adelswärd, V., Jana Holsanova & Wibeck, V., 2002, I : Sprachtheorie und Germanistische Linguistik. 12, 1, s. 3-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 2. De guldglänsande ryttarna : C-brakteaternas ikonografi i ny belysning

  Adetorp, J., 2008, Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet. 265 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 3. Griftetalet mellan trostolkning och livstydning : en pastoralteologisk studie.

  Aggedal, J-O., 2003, Arcus. 418 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 4. Kyrka - universitet - skola : teologi och pedagogik i funktion : festskrift till Sven-Åke Selander

  Aggedal, J-O. (red.), Andrén, C-G. (red.) & Evertsson, A. J. (red.), 2000, [Publisher information missing]. 269 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Röda skor på kistan: Samspelet mellan mikroriter, trostolkning och livstydning

  Jan Olof Aggedal, 2019, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 94, 1-2, s. 57-70 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Quality of Government: Toward a More Complex Definition

  Agnafors, M., 2013, I : American Political Science Review. 107, 3, s. 433-445

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Quality of Government and the Treatment of Immigrants

  Agnafors, M., 2013, I : Ecumenical Review Sibiu / Revista Ecumenica Sibiu. 5, 1, s. 25-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Reassessing Walzer’s social criticism

  Agnafors, M., 2012, I : Philosophy & Social Criticism. 38, 9, s. 917-937

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. When Do We Share Moral Norms?

  Agnafors, M., 2012, I : Journal of Value Inquiry. 46, 3, s. 303-315

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Inledning

  Agnafors, M., 2013, Varför inte socialism? och Om den egalitära rättvisans valuta. Daidalos, s. 7-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Recension av Michael Sandel, "What Money Can't Buy. The Moral Limits of Markets"

  Agnafors, M., 2014, (Accepted/In press) I : Tidskrift för politisk filosofi.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. La liaison préverbale comme accord sujet-verbe en nombre en FLE

  Malin Ågren, 2015, L'acquisition de constructions verbales en langue étrangère. Maria, P. & Eva, H. (red.). Mémoires de la Société Néophilologique de Helsinki, Vol. XCIX. s. 159-174

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. The Advanced L2 Writer of French: A Study of Number Agreement in Swedish Learners

  Malin Ågren, 2009, The Advanced Learner Variety: The Case of French. Labeau, E. & Myles, F. (red.). Peter Lang Publishing Group, Vol. Volume 12. s. 149-172

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. À la recherche de la morphologie silencieuse : sur le développement du pluriel en francais L2 écrit

  Malin Ågren, 2008, Lund University. 315 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 15. Production et compréhension de la morphologie verbale en FLE : Les difficultés de l'accord sujet-verbe en nombre

  Malin Ågren, 2014, I : Cahiers AFLS. 19, 1, s. 1-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Acquisition et mise en oeuvre de la morphologie flexionnelle en francais langue étrangère

  Malin Ågren & Hedbor, C., 2006, I : Rééducation Orthophonique. 225, s. 159-189

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. The impact of spoken French on the acquisition of written French in child L2 learners

  Malin Ågren, 2013, I : Journal of Language Teaching and Learning. 3, 1, s. 1-19

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Morphological development in Swedish learners of French: Discussing the processability perspective

  Malin Ågren, 2009, Research in Second Language Acquisition: Empirical Evidence across Languages. Kessler, J. & Keating, D. (red.). Cambridge Scholars Publishing, s. 121-151

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. The Growth of Complexity and Accuracy in L2 French: Past observations and recent applications of developmental stages

  Malin Ågren, Jonas Granfeldt & Schlyter, S., 2012, Dimensions of L2 Performance and Proficiency Investigating Complexity, Accuracy and Fluency in SLA. Housen, A., Kuiken, F. & Wedder, I. (red.). John Benjamins Publishing Company, s. 95-120

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Plural morphology in written child L2 French : like child L1 or adult L2?

  Malin Ågren, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 21. La fréquence dans l'input et l'acquisition de l'accord en nombre en francais L2

  Malin Ågren, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 22. Acquisition de la morphologie silencieuse en français langue étrangère à l'écrit: le cas de l'accord en nombre

  Malin Ågren, 2006.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 23. The impact of spoken French on the acquisition of written French in child learners

  Malin Ågren, 2011, (Unpublished) I : Historielärarnas Förenings Årsskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Apprendre l'orthographe profonde du français langue étrangère

  Malin Ågren, 2016 nov 21, I : Revue Francaise de Linguistique Appliquee. 21, 2, s. 95-108 14 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 25. Étude expérimentale sur le traitement de l'accord sujet-verbe en nombre en FLE

  Malin Ågren, 2017, I : Bulletin suisse de linguistique appliquee. 105, s. 7-24

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Second language acquisition of French liaison: current issues, methods and perspectives

  Malin Ågren (red.) & Howard, M. (red.), 2017 jul 15, (Submitted) I : LIA Language, Interaction and Acquisition.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 27. Nedläggningen av franskan - utred alternativen ordentligt först

  Malin Ågren & Jonas Granfeldt, 2018 jan 9, Kristianstadbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 28. Second language teaching from the perspective of second language acquisition research

  Malin Ågren, 2016, Romanistische Fachdidaktik: Grundlagen – Theorien – Methoden. Corti, A. & Wolf, J. (red.). Waxmann Verlag, s. 89-102

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. French liaison in second language acquisition

  Malin Ågren (Gästredigerare) & Howard, M. (Gästredigerare), 2019, (Accepted/In press) I : Language, Interaction and Acquisition. 10, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 30. The production of preverbal liaison in Swedish learners of L2 French

  Malin Ågren & Joost van de Weijer, 2019 maj 25, I : LIA Language, Interaction and Acquisition. 10, 1, s. 117-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Teaching and learning beyond constructive alignment

  Anders Ahlberg & Katarina Mårtensson, 2006, I : ICED Conference Volume Sheffield.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 32. Forskningens betydelse för undervisningen – ett diskussionsunderlag

  Anders Ahlberg & Susanne Pelger, 2006, [Host publication title missing]. Lunds Tekniska Högskola

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 33. Studenters erfarenheter från en civilingenjörsutbildning i teknisk nanovetenskap - integration inom ett nytt och växande tvärdisciplinärt kunskapsområde

  Anders Ahlberg, Knut Deppert, Elisabeth Nilsson & Thomas Olsson, 2008, NU2008 Proceedings : Lärande i en ny tid - samtal om undervisning i högre utbildning.. Centre for Educational Development, Lunds universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 34. Studenters självkänsla, självständighet och kreativa delaktighet - hur kan detta befrämjas i kurser och program?

  Anders Ahlberg, Eva Nordmark & Christina Gummesson, 2009, Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009. Sonesson, A. & Amnér, G. (red.). Lednings- och kompetensutveckling/CED, s. 31-31 1 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 35. Doctoral learning and supervision

  Anders Ahlberg & Anders Sonesson, 2011.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 36. Inquiry, lärande som forskning

  Anders Ahlberg, 2003 sep 12, UCLU-bladet, Lund University.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 37. Institutional promotion of doctoral supervision and research quality

  Anders Ahlberg & Anders Sonesson, 2009.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract