Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Våra föreställningar om den nordiska hedendomen. En historisk översikt från Snorre Sturlasson till Viktor Rydberg

  Anna Wallette, 2006, Odens öga : mellan människor och makter i det förkristna Norden. Andrén, A. & Carelli, P. (red.). Dunkers kulturhus, s. 224-237

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. “Sammanskrefvet på gammal svenska.” Isländska sagor i stormaktstidens svenska fornforskning

  Anna Wallette, 1999, Gardar, 30, s. 5-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Recension av: Bedrägliga begrepp

  Anna Wallette, 2001, I : Scandia. 67, s. 133-134

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Recension av Samuel Edquist, En folklig historia

  Anna Wallette, 2011, I : Historisk Tidskrift. 3, s. 693-695

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 5. Recension av: Drömmen om Atlantis. Olof Rudbecks jakt på en försvunnen värld

  Anna Wallette, 2006, Scandia, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 6. Recension av: En ärans och lärdomens man: Bror Emil Hildebrand och Krapperup

  Anna Wallette, 2012, I : Rig. 3, s. 186-187

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Recension av: Myter om det nordiska

  Anna Wallette, 2002, I : Scandia. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Recension av: Draken. Fabeldjurens konung

  Anna Wallette, 2003, Scandia, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Sweden, Scandinavia and Europe. History-Writing as an Identity Project in the Early Modern Period

  Anna Wallette, 2009, I : Scandia. 75, 2, s. 87-91

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Recension av: Våra förfäder var hedningar

  Anna Wallette, 2010, I : Historisk Tidskrift. 2, s. 374-376

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Recension av: Kvinnor mot kvinnor

  Anna Wallette, 2000, I : Scandia. 66, s. 137-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Recension av Att återupptäcka det glömda

  Anna Wallette, 2013, I : Rig. 1, s. 54-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 13. Vittnesmål om vikingar. Vad vet vi om vikingatidens kvinnor och män?

  Anna Wallette, 2005, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 7-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Recension av: Publik arkeologi

  Anna Wallette, 2009, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 169-170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 15. Recension av: Fäderneslandets antikviteter

  Anna Wallette, 2007, I : Scandia. 73, s. 116-117

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. Recension av: Den sjunde världsdelen

  Anna Wallette, 2009, I : Rig.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 17. Recension av: Bärsärkarna. Vikingatidens elitsoldater

  Anna Wallette, 2006, I : Populär Historia. 7-8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. Historiker och hedningar

  Anna Wallette, 2000, Makten över minnet. Aronsson, P. (red.). Studentlitteratur AB, s. 63-77

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Kulturhistoriska perspektiv på samtidens individualisering

  Anna Wallette & Svensson, B., 2012, Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Wallette, A. & Svensson, B. (red.). Makadam förlag, s. 7-37

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. "Sanning är historiens liv", Sven Lagerbring

  Anna Wallette, 2009, Svenska historiker: från medeltid till våra dagar. Björk, R. & Johansson, A. W. (red.). Norstedts, s. 141-150

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Lagerbring och jakten på den fornnordiska religionen

  Anna Wallette, 2005, Hedendomen i historiens spegel. Bilder av det förkristna Norden. Raudvere, C., Andrén, A. & Jennbert, K. (red.). Nordic Academic Press, s. 57-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. National Histories. Sven Lagerbring and his Channels of Communication

  Anna Wallette, 2010, Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Eriksen, A. & Sigurðsson, J. V. (red.). Nordic Academic Press, s. 99-120

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Social Networks and Community in the Viking Age

  Anna Wallette, 2010, Social Brain, Distributed Mind. Dunbar, R., Gamble, C. & Gowlett, J. (red.). Oxford University Press, s. 135-152

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Sagans svenskar: Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år

  Anna Wallette, 2004, Lund: Sekel. 410 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 25. Fädernas fränder : Viktor Rydbergs berättelse om vikingar

  Anna Wallette, 2009, Kulturhjälten : Viktor Rydbergs humanism. Svensson, B. & Sjöberg, B. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 199-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Rötter och identitetsskapande i antikvarisk och historisk forskning

  Anna Wallette, 2008, Runor i Kronobergs län, Kronobergsboken 2008. Smålands museum, s. 99-111

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Från göter till germaner - Erik Gustaf Geijers och Viktor Rydbergs tankar om svensk identitet

  Anna Wallette, 2008, Det norrøne og det nationale: Studier i brugen af Islands gamle litteratur i nationale sammenhænge i Norge, Sverige, Island, Storbritannien, Tyskland og Danmark. Lassen, A. (red.). Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, s. 221-240

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Individer i rörelse: Kulturhistoria i 1880-talets Sverige

  Anna Wallette (red.) & Svensson, B. (red.), 2012, Makadam förlag. 230 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. Rangordning av relevanta förfäder i Sven Lagerbring historieskrivning

  Anna Wallette, 2009, Tankar om ursprung. Forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning. Edquist, S., Hermanson, L. & Johansson, S. (red.). Statens historiska museum, s. 143-158

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Vem lär universitetets historieundervisning? Om studenters möte med historia

  Anna Wallette, 2018 sep 1, Att undervisa i historia på universitetet: idéer, problem, utmaningar. Karlsson, K-G. (red.). 1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 55-76 21 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Lundahistorikern Lagerbring och 1700-talets forskarsamhälle

  Anna Wallette, 2018, Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år . Edgren, L. (red.). Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 55-68 (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Swedish Perspectives - Rudbeck

  Anna Wallette, 2018, Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies: Interdisciplinary Approaches. Glauser, J., Hermann, P. & Mitchell, S. A. (red.). Berlin: De Gruyter, s. 834–840 (De Gruyter Reference).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Mao i Sverige: Den svenska maoismen 1963-1986

  Ingrid Wållgren, 2017, (Accepted/In press) Sweden: Dialogos Förlag. 380 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. Förord

  Ingrid Wållgren, 2015, Candide eller optimisten. Voltaire, F. & Sprengel (översättare), D. (red.). Johanneshov: Trut Publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 35. Johan Ekeblad: Kulturskridning, mentalitet, genre

  Ingrid Wållgren, 2012, 50 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 36. Strategies for advice taking : the role of epistemic social information

  Annika Wallin & Richard, M., 2015, I : Economics and Philosophy. 31, 1, s. 67-91

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Explaining everyday problem solving

  Annika Wallin, 2003, Cognitive Science. 172 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 38. Smart people that make simple heuristics work

  Annika Wallin & Peter Gärdenfors, 2000, I : Behavioral and Brain Sciences. 23, 5, s. 765-765

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 39. Is egocentric bias evidence for simulation theory

  Annika Wallin, 2011, I : Synthese. 178, s. 503-514

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Självbedömningar

  Annika Wallin, 2009, Proceedings utvecklingskonferens Lunds universitet 2009. Sonesson, A. & Amnér, G. (red.). Lednings- och kompetensutveckling/CED, s. 78-78 1 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 41. Bedömningar

  Annika Wallin, 2012, Kognitionsvetenskap. Jens, A. & Mikael, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 263-271

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Malory and Authorship: A Study of an Irresolvable Debate

  Wallin, M., 2010, Lund University. 195 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 43. Explanation and environment: the case of psychology

  Annika Wallin, 2007, Rethinking Explanation. Persson, J. & Ylikoski, P. (red.). Springer, s. 163-176

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Social information in decision-making

  Annika Wallin, Barbara, F. & Richard, M., 2004, I : Happiness, economics, and interpersonal relationships. Trento..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 45. Om empiriskt grundade påståenden i analytisk filosofi

  Annika Wallin, 2007, Insikt och Handling: Temanummer om filosofins nytta. Egonsson, D., Maurin, A-S. & Persson, J. (red.). Vol. 22. s. 135-156

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. The informativness of objects

  Annika Wallin, 2002, I : European Congress for Analytic Philosophy. Lund..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 47. The epistemic nature of conformity

  Annika Wallin & McElreath, R., 2003, I : European Society for Philosophy and Psychology, Lyon..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 48. Högt IQ inget krav för bra beslut

  Annika Wallin, 2011, Axess, 2, s. 46-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 49. Social information in decision making

  Annika Wallin, Barbara, F. & Richard, M., 2005, I : Subjective Probability, Utility, and Decision Making: 20th biannual conference, Stockholm..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 50. Shaky Constructions

  Annika Wallin, 1997.

  Forskningsoutput: Working paper

 51. Evaluative polarity words in risky choice framing

  Annika Wallin, Carita Paradis & Konstantinos, K., 2016, I : Journal of Pragmatics. 106, s. 20-38 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Incontinence affects more than 200m people worldwide, so why isn't more being done to find a cure?

  Annika Wallin, Nils-Eric Sahlin & Wandi Bruine de Bruin, 2018 feb 14, The Conversation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 53. Digitala lärresurser I matematikundervisningen. Delrapport skola.

  Wallin, J., Hafsteinsdottir, E., Samuelsson, J., Bergman, E., Helenius, O., Jahnke, A. & Agneta Gulz, 2017, Solna. 120 s. (Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; vol. 2017:02, nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 54. Digitala lärresurser I matematikundervisningen. Delrapport förskola.

  Wallin, J., Hafsteinsdottir, E., Samuelsson, J., Bergman, E., Helenius, O., Agneta Gulz & Jahnke, A., 2017, Solna: Skolforskningsinstitutet. 64 s. (Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; vol. 2017:02, nr. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 55. Två roller för beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvård

  Annika Wallin, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet: Vård. Sahlin, N-E. (red.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, s. 31-40

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 56. Science, proven experience and good sense

  Annika Wallin, 2018, Science and Proven Experience: Johannes. Lund: Lunds universitet, VBE programmet, s. 115-121

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Strong and practical domain-specificity

  Annika Wallin, 2003.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 58. The Greek of the Ancient Synagogue : An Investigation on the Greek of the Septuagint, Pseudepigrapha and the New Testament

  Walser, G., 2001, Almqvist & Wiksell International. 198 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 59. The Greek of the Ancient Synagogue

  Walser, G., 2003, The Ancient Synagogue from its Origins until 200 C.E. Papers Presented at an International Conference at Lund University, October 14–17, 2001 (Coniectanea Biblica. New Testament Series No. 39 ). Olsson, B. & Zetterholm, M. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 260-276

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 60. "Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta" : En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858-1861

  Walter, S., 2013, Artos & Norma. 321 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 61. Resource interfaces telling other stories about the commercial use of new technology: The embedding of biotech solutions in US, China and Taiwan

  Waluszewski, A., Baraldi, E., Tommy Shih & Linné, Å., 2009, I : The IMP Journal. 3, 2, s. 86-123

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. Renegotiating Gender and Power: Women’s Organizations and Networks in Politics

  Wang, Q., 2004, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 47 s. (Working papers in contemporary Asian studies; nr. 2).

  Forskningsoutput: Working paper

 63. Characterization and reconstruction of VOG noise with power spectral density analysis

  Wang, D., Pelz, J. B. & Mulvey, F., 2016 mar 14, Proceedings - ETRA 2016: 2016 ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications. Association for Computing Machinery (ACM), Vol. 14. s. 217-220 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 64. A study of artificial eyes for the measurement of precision in eye-trackers

  Wang, D., Mulvey, F. B., Pelz, J. B. & Holmqvist, K., 2017 jun, I : Behavior Research Methods. 49, 3, s. 947-959

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Mallets, Chisels, Sledges and Boats : the Art of Quarrying at Gebel el Silsila

  Ward, J. & Maria Nilsson, 2015, (Accepted/In press) Current Research in Egyptology XV. Walsh et al, C. (red.). Vol. xv.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 66. Semantics, conceptual spaces and the meeting of minds

  Warglien, M. & Peter Gärdenfors, 2013, I : Synthese. 190, 12, s. 2165-2193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 67. Event structure, conceptual spaces and the semantics of verbs

  Warglien, M., Peter Gärdenfors & Westera, M., 2012, I : Theoretical Linguistics. 38, 3-4, s. 159-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 68. Replies to comments

  Warglien, M., Peter Gärdenfors & Westera, M., 2012, I : Theoretical Linguistics. 38, 3-4, s. 249-264

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 69. Meaning negotiation

  Warglien, M. & Peter Gärdenfors, 2015 jan 1, Applications Of Conceptual Spaces: The Case For Geometric Knowledge Representation. Zenker, F. & Gärdenfors, P. (red.). Springer, s. 79-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 70. Work is life and life is play

  Philip Warkander, 2017 aug 1, Personae Magazine.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 71. Mode I sju akter

  Philip Warkander, 2016 jun 11

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 72. Meningen med modelivet

  Philip Warkander, 2017 aug 1, Form Nordiskt Arkitekur- och Designmagasin, 4, s. 36-41 5 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 73. Sista skriket: En bok om mode, död och erotik

  Philip Warkander & Johansson, E. V., 2017 jan 31, Constant Reader. 225 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 74. Modeeliten är sönderstressad

  Philip Warkander, 2017 jun 30, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 75. Den intellektuella underklassen

  Philip Warkander, 2017 aug 16, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 76. Har vi helt slutat handla kläder "på stan"?

  Philip Warkander, 2017 aug 7, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 77. Vi måste förvalta Anas arv

  Philip Warkander, 2017 aug 17, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 78. Följare betalar din modemiddag

  Philip Warkander, 2017 jul 3, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 79. Historielöst om Hemnet

  Philip Warkander, 2017 apr 3, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 80. Nya värden utvecklas – efter strålkastarna

  Philip Warkander, 2017 jun 25, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 81. Låt mode vara mer än kläder vi inte behöver

  Philip Warkander, 2017 jan 29, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 82. Befriande kontrast ger fingret åt smakfullhet

  Philip Warkander, 2017 nov 19, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 83. Snoppar och knoppar på Nationalmuseum

  Philip Warkander, 2016 sep 16, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 84. Även i vår ytlighet bör vi vara medmänskliga

  Philip Warkander, 2017 maj 22, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 85. Har alla samma chans att lyckas i modebranschen?

  Philip Warkander, 2017 apr 24, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 86. Har samtidens mode förlorat sin själ i jakten på hype?

  Philip Warkander, 2017 apr 10, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 87. Letter from a Fashion Doctor

  Philip Warkander, 2017 apr 2, The Fashion Studies Journal, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 88. Modeindustrin spelar på dina skamkänslor

  Philip Warkander, 2017 mar 13, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 89. När får kulturen modet att erkänna modet?

  Philip Warkander, 2016 jan 31, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 90. Varför är Stockholm synonymt med svenskt mode?

  Philip Warkander, 2017 feb 27, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 91. Författare med känsla för stil

  Philip Warkander, 2017 mar 1, Författaren, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 92. Mode – en definitionsfråga

  Philip Warkander, 2016 okt 22, Shapes of Fashion: Nordic Artwear. Textilmuseet 2016.10.22 - 2017.03.26. Bond (curator), C. & Blomqvist (producent), E. (red.). Borås: Textilmuseet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 93. Mode och mening

  Philip Warkander, 2011, Ett sekel av dräkt & mode : ur den Hallwylska samlingen. Sandell, G. (red.). Stockholm: Hallwylska museet, s. 14-27 (Hallwyliana; vol. 14).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 94. Flykten från glasburen

  Philip Warkander, 2017 feb 4, Sydsvenskan Kultur.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel