Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Recension av Quintilianus, Den fulländade talaren

  Stephan Borgehammar, 2002, I : Patristica Nordica Annuaria. 17, s. 59-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 2. Recension av O'Mara, A Study and Edition of Selected Middle English Sermons

  Stephan Borgehammar, 1996, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 96, s. 185-185

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 3. Recension av Augustine and his critics

  Stephan Borgehammar, 2002, I : Patristica Nordica Annuaria. 17, s. 48-49

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 4. Recension av Sancta Birgitta, Revelationes, lib. VIII

  Stephan Borgehammar, 2004, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 104, s. 163-165

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 5. Recension av van Tongeren, Exaltatio crucis

  Stephan Borgehammar, 1996, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 96, s. 162-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 6. Spiritualitetens rim och reson i en bibelkommentar från 1152

  Stephan Borgehammar, 2000, Kyrka – universitet – skola: Teologi och pedagogik i funktion, festskrift till Sven-Åke Selander (Religio 52). Aggedal, J-O., Andrén, C-G. & Jönsson Evertsson, A. (red.). 11, s. 245-255

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Review of Roberts, Thomas Becket in the Medieval Latin Preaching Tradition

  Stephan Borgehammar, 1995, I : Church History. 64, s. 656-658

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Recension av Vadstenadiariet, ed. Gejrot

  Stephan Borgehammar, 1998, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 98, s. 194-196

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. En legend till firandet av Birgittas kanonisationsdag

  Stephan Borgehammar, 2006, Dicit Scriptura: Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund. Risberg, S. (red.). Sällskapet Runica et Mediaevalia, s. 91-109

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Taizésångens spiritualitet: Ett teologiskt perspektiv

  Stephan Borgehammar, 1998, Mot en ny sång: Två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen (Religio 49). Selander, S-Å. & Jönsson, A. (red.). Department of Theology, Lund University, s. 113-120 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 11. The Sermonist’s Guide to Libraries in Toronto

  Stephan Borgehammar, 1999, I : Medieval Sermon Studies. 43, s. 90-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. St. Birgitta, an Architect of Spiritual Reform

  Stephan Borgehammar, 1998, I : Birgittiana. 5, s. 23-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Jerusalem Pilgrims and the Holy Cross in the Fourth Century

  Stephan Borgehammar, 2012, I : Patristica Nordica Annuaria. 27, s. 57-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Stoppa plågsamma gudstjänstförsök! Om liturgireformer

  Stephan Borgehammar, 2013, Kyrkomusikernas tidning, 79, 2, s. 4-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Birgittalitteraturen genom tiderna

  Stephan Borgehammar, 2003, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 103, s. 35-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Kommentarer

  Stephan Borgehammar, 2003, Heliga Birgitta, Uppenbarelser: I urval och översättning av Alf Härdelin, med kommentarer av Stephan Borgehammar och med inledning av Birgitta Trotzig. Svensén, B. (red.). Bokförlaget Atlantis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Dalby kyrkas dopfunt

  Stephan Borgehammar, 2010, Eginobladet, 2010, Hösten 2010 [2010:3], s. 4-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. Stoppa plågsamma gudstjänstförsök! Om liturgireformer

  Stephan Borgehammar, 2006, RIT, 9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Himmelska visioner

  Stephan Borgehammar, 2007, Ett fönster mot den himmelska kyrkan: en vänskrift till Alf Härdelin (Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie, 34). Hagberg, J. (red.). Skara stiftshistoriska sällskap, s. 21-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Jungfru Maria i Dalby kyrka

  Stephan Borgehammar, 2010, Eginobladet, 2010, Vintern 2010–2011 [2010:4], s. 4-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. A Monastic Conception of the Liturgical Year

  Stephan Borgehammar, 2001, The Liturgy of the Medieval Church. Heffernan, T. J. & Matter, E. A. (red.). Medieval Institute Publications, Western Michigan University, s. 13-44

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Gnistornas bok, kap. 1 och 10

  Stephan Borgehammar (Översättare), 2008, Svenskt patristiskt bibliotek, bd V: Klosterliv. Artos & Norma, Vol. 5. s. 246-258

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Augustinerna i Dalby

  Stephan Borgehammar, 2010, Dalby kyrka: Om en plats i historien. Larsson, A. (red.). Historiska Media, Lund, s. 92-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Ur kyrkofädernas brev

  Stephan Borgehammar (red.), 2001, Artos & Norma. 333 s. (Svenskt patristiskt bibliotek, bd III; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 25. Annales Suecici

  Stephan Borgehammar, 2012, Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works c. 1100-1530. Borgehammar, S., Mortensen, L. B., Friis-Jensen, K. & Ommundsen, Å. (red.). University of Bergen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 26. Svensk medeltida predikan på S:t Olofsdagen

  Stephan Borgehammar, 2014, Pilgrim S:t Olof 800 år. Axelsson, L. E. & Jönsson, L. (red.). Simrishamns pastorat & Killans bönegård, s. 51-62

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. The Last Judgement in Medieval Latin Model Sermons

  Stephan Borgehammar, 2013, The Last Judgement in Medieval Preaching. Mertens, T., Sherwood-Smith, M., Mecklenburg, M. & Schiewer, H-J. (red.). Brepols, s. 1-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Sunnivalegenden och den benediktinska reformen i England

  Stephan Borgehammar, 1997, Selja – heilag stad i 1000 år. Rindal, M. (red.). Universitetsforlaget, Oslo, s. 123-159

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Kan man tala om Gud? Det centrala temat i Gregorios av Nyssas Contra Eunomium II

  Stephan Borgehammar, 2000, Med hjärtats öga. Studier och essayer tillägnade Lars Cavallin på sextioårsdagen, 15 augusti 2000. Blückert, A. & Blückert, K. (red.). Catholica, Vejbystrand, s. 83-100

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. S:t Olofsskulpturen i Dalby

  Stephan Borgehammar, 2010, Eginobladet, 2010, Sommaren 2010 [2010:2], s. 4-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. En långfredagspredikan av Clemens Emikini

  Stephan Borgehammar, 2003, I Kristi och hans moders spår: Om stationsandakter i Vadstena kloster: Textutgåvor och analyser (Runica et mediaevalia. Scripta minora, ISSN 1103-7989; 8). Ferm, O. (red.). Sällskapet Runica et Mediaevalia, s. 69-105

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Incunabula. The Printing Revolution in Europe 1455–1500, Units 31–33: Sermons

  Stephan Borgehammar (red.), 2000, Primary Source Microfilm (Gale). (Incunabula: The Printing Revolution of Europe; vol. 31-33)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 33. Foreword [to: The Prayer Life of Peasant Communities in Late Medieval Sweden: A Contrast of Ideals and Practices]

  Stephan Borgehammar, 2011, [Host publication title missing]. Edwin Mellen Press, s. i-iii

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 34. Svensk senmedeltida påskpredikan: tre exempel

  Stephan Borgehammar, 2010, Svensk påskpredikan genom tiderna. Pahlmblad, C. & Selander, S-Å. (red.). Artos & Norma, s. 9-46

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Unik skrift från danskt 1100-tal: Opus Radulfi de calice spiritali

  Stephan Borgehammar, 2008, Förbistringar och förklaringar: festskrift till Anders Piltz. Borgehammar, S., Jönsson, A. & Beskow, P. (red.). Skåneförlaget, s. 132-155

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Liber daticus vetustior : ett martyrologium från 1100-talet

  Stephan Borgehammar, 2015, Mellan evighet och vardag : Lunds domkyrkas martyrologium Liber daticus vetustior : Studier och faksimilutgåva. Nilsson Nylander, E. (red.). Universitetsbiblioteket i Lund, s. 105-130

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Johannes Benechini: Predikan nr 2 över Compassio Mariae

  Stephan Borgehammar, 1996, Maria i Sverige under tusen år. Föredrag vid symposiet i Vadstena 6–10 oktober 1994. Härdelin, A. & Brodd, S-E. (red.). Artos & Norma, Vol. 1. s. 347-360

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Dalby kyrkas altaruppsats

  Stephan Borgehammar, 2010, Eginobladet, 2010, Våren 2010 [2010:1], s. 12-13.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. Marias medlidande: Ett bidrag till studiet av birgittinsk spiritualitet

  Stephan Borgehammar, 1996, Maria i Sverige under tusen år (2 vols.). Härdelin, A. & Brodd, S-E. (red.). Artos & Norma, Vol. 1. s. 329-346 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 40. Ett Jerusalem i Skåne

  Stephan Borgehammar, 2010, Dalby kyrka: Om en plats i historien. Larsson, A. (red.). Historiska Media, Lund, s. 64-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Catalogi regum Sueciae

  Stephan Borgehammar, 2012, Mediaeval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works c. 1100-1530. Borgehammar, S., Mortensen, L. B., Friis-Jensen, K. & Ommundsen, Å. (red.). Univeristy of Bergen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 42. Incunabula. The Printing Revolution in Europe 1455-1500: Unit 73. Sermons: Part IV.

  Stephan Borgehammar (red.), 2005, Primary Source Media (Gale). (Incunabula: The Printing Revolution in Europe; vol. 73)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 43. Den latinska Sunnivalegenden. En edition

  Stephan Borgehammar, 1997, Selja – heilag stad i 1000 år. Rindal, M. (red.). Universitetsforlaget, Oslo, s. 270-292

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. 950-årsjubileets emblem

  Stephan Borgehammar, 2009, Eginobladet, 2009, Vintern 2009–2010 [2009:4], s. 8-9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 45. Preaching to Pilgrims: Ad vincula sermons at Vadstena Abbey

  Stephan Borgehammar, 1995, A Catalogue and Its Users: A Symposium on the Uppsala C Collection of Medieval Manuscripts (Acta Bibliothecae R. Univ. Upsaliensis, 34). Hedlund, M. (red.). Uppsala University Library, s. 91-100 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 46. Den äldre systern - en kort introduktion till liturgivetenskapen

  Stephan Borgehammar, 2010, Den rituella människan: Flervetenskapliga perspektiv. Hornborg, A-C. (red.). Linköping University Electronic Press, s. 65-77

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Diarium fratrum minorum Visbyensium

  Stephan Borgehammar, 2012, Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works c. 1100-1530. Borgehammar, S., Mortensen, L. B., Friis-Jensen, K. & Ommundsen, Å. (red.). University of Bergen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 48. In die Canonizacionis beate Birgitte legenda

  Stephan Borgehammar, 2006, Dicit scriptura: Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund (Scripta minora, 14). Risberg, S. (red.). Sällskapet Runica et Mediaevalia, s. 110-134

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Från påskdop till vardagsdop: Om en obemärkt revolution

  Stephan Borgehammar, 2016, Kyrklig rätt och kyrklig orätt - kyrkorättsliga perspektiv: Festskrift till professor Bertil Nilsson. Berntson, M. & Ciardi, A. M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, Vol. 97. s. 355-370 16 s. (Bibliotheca theologiae practicae; vol. 97).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. The church building as an ecclesiological statement: An essay

  Stephan Borgehammar, 2016, Ecclesiologica & alia: Studia in honorem Sven-Erik Brodd. Berggren, E. & Eckerdal, M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, Vol. 96. s. 239-253 15 s. (Bibliotehca theologiae practicae; vol. 96).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Evangelium och existens före Luther

  Stephan Borgehammar, 2016, Den kommunikativa kyrkan: Festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen. Sarelin, B. & Lindfelt, M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 111-146 36 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. Inhemska helgon förr och nu: Två nya doktorsavhandlingar om nordisk medeltid

  Stephan Borgehammar, 2016 mar, Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, 42, 2, s. 25-28.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 53. Perspektiv på kyrkans år

  Stephan Borgehammar (red.), 2016, Skellefteå: Artos & Norma. 272 s. (Svenskt Gudstjänstliv; vol. 91)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 54. St. Augustine, Preacher of Paradox and Promise in Early Fifth-Century North Africa

  Stephan Borgehammar, 2018, Preaching Promise within the Paradoxes of Life. Cilliers, J. & Hansen, L. (red.). African SUNMedia, s. 273-281 9 s. 31. (Studia Homiletica; vol. 11).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 55. Medieval Swedish Sermons on St. Olaf

  Stephan Borgehammar, 2019 jun 1, (Accepted/In press) Ora pro nobis. s. 83-96

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 56. Vitae Birgittae: en översikt och tre editioner

  Stephan Borgehammar, 2017, Humanitas: Festskrift till Arne Jönsson. Nilsson, A., Damtoft Poulsen, A. & Svensson, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 177-200

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Nordens äldsta bevarade byggnad? Dalby kyrkas värde mellan historia och framtid

  Stephan Borgehammar, 2017, Kyrkobyggnad och kyrkorum: Forskningsfrågor. von Bonsdorff, J., Brohed, I. & Jarlert, A. (red.). Stockholm: Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 9-36 (Konferenser; vol. 90).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 58. Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Anonymous Authors and Works c. 1100-1530

  Stephan Borgehammar (red.), Mortensen, L. B. (red.), Friis-Jensen, K. (red.) & Ommundsen, Å. (red.), 2012, University of Bergen.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 59. Om de många sätten att delta i en gudstjänst

  Stephan Borgehammar, 2018, Kristen gudstjänst: En introduktion. Fallberg Sundmark, S. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 199-218

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Bön och skådande: om gudstjänst i sockenkyrkan på medeltiden

  Stephan Borgehammar, 2018, Bromma kyrka 850 år 1168-2018. Bromma: Bromma församling, s. 25-36 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. De svenska dominikanernas predikan

  Stephan Borgehammar, 2018, Visby, världen och Guds rike: Dominikanernas tid på Gotland. Svenserud, R. (red.). Visby: Gotlands Kyrkohistoriska Sällskap, s. 122-147 (Gotlands kyrkohistoriska sällskaps skriftserie; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 62. Findor: Kanik i Lund, prost i Dalby, munk i Helmarshausen

  Stephan Borgehammar, 2018, I : Personhistorisk tidskrift. 2018, 2, s. 141-158 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. Origenes’ samtal med Herakleides och hans medbiskopar om Fadern och Sonen och om själen

  Stephan Borgehammar (Översättare) & Ἀδαμάντιος, Ὠ., 2018, (Accepted/In press) N/A. Artos & Norma, 15 s. (Svenskt patristiskt bibliotek; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 64. Översättning till svenska av en text på klassisk grekiska och trettionio på latin

  Stephan Borgehammar (Översättare), 2017, (Submitted) Stockholm: Stockholms katolska stift. 40 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 65. Drottningarnas drottning: Jungfru Maria i svensk medeltida cisterciensisk predikan

  Stephan Borgehammar, 2016, Roma kloster och cistercienserna. Selin, E. (red.). Visby: Gotlands museum, s. 122-151 30 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. Reformation & gudstjänst

  Stephan Borgehammar (red.), 2017, Skellefteå: Artos & Norma. 276 s. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 92)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 67. Predikan - i tid och otid

  Stephan Borgehammar (red.), 2018, Skellefteå: Artos & Norma. 287 s. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 93)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 68. Helen Gittos & Sarah Hamilton, Understanding Medieval Liturgy : Essays in Interpretation

  Stephan Borgehammar, 2018, I : Svenskt gudstjänstliv. 93, s. 228-229 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 69. Perikoper och predikan under medeltiden

  Stephan Borgehammar, 2001, I : Svensk exegetisk årsbok. 66, s. 39-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Gudstjänstens mening

  Stephan Borgehammar (red.), Fahlgren, S. (red.), Edgardh, N. (red.) & Fallberg Sundmark, S. (red.), 2019, (Accepted/In press) Skellefteå: Artos & Norma. 251 s. (Svenskt Gudstjänstliv; vol. 94)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 71. Gudstjänstens grund: deltagandets mysterium: En teologisk essä

  Stephan Borgehammar, 2019, (Accepted/In press) I : Svenskt gudstjänstliv. 94, s. 103-114

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 72. Varför ska vi bry oss om ordo?

  Stephan Borgehammar (Översättare) & Lathrop, G., 2019, (Accepted/In press) I : Svenskt gudstjänstliv. 94, s. 81-102

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Hans Krongaard Kristensen, Mariager Kloster

  Stephan Borgehammar, 2019, (Submitted) I : Kuml: Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 74. Gunno Brynolphi Blutherus, En kort och enfaldig utfärdspredikan över fru Margaretha Lilia 1646

  Stephan Borgehammar, 2018, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 118, s. 167-168

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 75. Thomas Girmalm & Marie Rosenius, red., Inomkyrklig sekularisering

  Stephan Borgehammar, 2019, (Submitted) I : Svensk Teologisk Kvartalskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 76. Event-related potentials during word mapping to object shape predict toddlers’ vocabulary size

  Borgström, K., Torkildsen, J. V. K. & Magnus Lindgren, 2015, I : Frontiers in Psychology. 6, 143.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 77. La syntaxe de seul et seulement

  Börjesson, A., 2004, Department of Romance Languages. 210 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 78. A neo-documentalist lens for exploring the premises of disciplinary knowledge making

  Börjesson, L., Nicolo Dell'Unto, Huvila, I., Larsson, C., Löwenborg, D., Petersson, B. & Stenborg, P., 2016, I : Proceedings from the annual meeting of the Document Academy. 3, 1, s. 1-23 22 s., 5.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 79. Hällristarnas hem - Gårdsbebyggelse och struktur i Pryssgården under bronsålder

  Borna-Ahlkvist, H., 2002, Riksantikvarieämbetet. 208 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 80. Monument and Memory

  Bornemark, J. (red.), Martinson, M. (red.) & Jayne Svenungsson (red.), 2015, LIT Verlag. 261 s. (Nordic studies in theology; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 81. Bankmannen : en etnologisk studie av yrkesvardag och yrkesidentitet 1945-1995

  Börnfors, L., 1996, Historiska Media, Box 935, S-220 09 Lund, Sweden, email: red@pophist.se. 244 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 82. Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa.

  Ingrid Bosseldal, 2019 mar 29, Lund: Lund University, Faculty of Social Sciences. 379 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 83. Möten och icke-möten med blivande ämneslärare

  Ingrid Bosseldal, 2018 aug, Blivande lärare och deras lärare: Introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (red.). Stockholm: Liber, s. 88-106

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 84. The vision of children in Swedish compulsory school curricula, 1969-2011

  Ingrid Bosseldal, 2014 mar 5.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 85. On justification of child treatment

  Ingrid Bosseldal, 2014 jul 13, s. 110.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 86. Det började med en dinousarie

  Ingrid Bosseldal, 2012 maj 29, Specialpedagogik.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 87. En ödesdiger brygd

  Ingrid Bosseldal, 2016 nov 28, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 88. En bättre skola fås med medvetet och långsiktigt utvecklingsarbete

  Ingrid Bosseldal, 2014 feb 24, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 89. Barn gör rätt om de kan

  Ingrid Bosseldal, 2015 aug 18, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 90. Barn mer än objekt

  Ingrid Bosseldal, 2014 jan 4, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 91. "Babblarna" täljer guld av något som borde vara allmängods

  Ingrid Bosseldal, 2019 maj 2, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 92. Ordningsbetyg kommer inte öka anständigheten i skolan

  Ingrid Bosseldal, 2019 apr 4, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 93. Fascinationen för true crime inget nytt

  Ingrid Bosseldal, 2018 sep 29, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 94. Djurparkens inneboende mörker

  Ingrid Bosseldal, 2018 jul 24, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 95. Pengar har hittat in i hästböckerna

  Ingrid Bosseldal, 2018 jul 16, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 96. Fantasy som hamnar mitt i debatten

  Ingrid Bosseldal, 2017 nov 11, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 97. Kulturkvinnor lyfts och sänks av Ebba Witt-Brattström

  Ingrid Bosseldal, 2017 okt 18, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 98. När känslorna fick ta större plats

  Ingrid Bosseldal, 2017 jul 25, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 99. Kunskap inte längre bara för experterna

  Ingrid Bosseldal, 2017 jul 21, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 100. Joan Didion banar vägen för Trump

  Ingrid Bosseldal, 2016 nov 6, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 101. Uppgörelse med kulturpapporna

  Ingrid Bosseldal, 2017 dec 20, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 102. Ponnyhästar, utmaningar och längtan

  Ingrid Bosseldal, 2017 jun 15, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 103. En annan historia vidgar bilden

  Ingrid Bosseldal, 2017 feb 19, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 104. Tonsäkra tankar om kunskap

  Ingrid Bosseldal, 2016 maj 11, Göteborgs-Posten, s. 28-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 105. Jag borde ha läst den här boken på 80-talet

  Ingrid Bosseldal, 2016 maj 1, Göteborgs-Posten, s. 28-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 106. Naturen, kulturen och föräldraskapet

  Ingrid Bosseldal, 2016 mar 31, Göteborgs-Posten, s. 36-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 107. Hur ska vi göra med barn som bråkar?

  Ingrid Bosseldal, 2016 jan 22, Göteborgs-Posten, s. 36-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 108. Sociologin möter skönlitteraturen

  Ingrid Bosseldal, 2016 jan 6, Göteborgs-Posten, s. 28-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 109. Kapitalismen kontra klimatet

  Ingrid Bosseldal, 2015 nov 12, Göteborgs-Posten, s. 36-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 110. Starkt men splittrat om självmord

  Ingrid Bosseldal, 2015 nov 11, Göteborgs-Posten, s. 32-33.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 111. Engaging with European Politics Through Twitter and Facebook: Participation Beyond the National?

  Michael Bossetta, Anamaria Dutceac Segesten & Trenz, H-J., 2017, Social Media and European Politics: Rethinking Power and Legitimacy in the Digital Era. Barisione, M. & Michailidou, A. (red.). Palgrave Macmillan, s. 53-76 (Palgrave Studies in European Political Sociology ).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 112. Shouting at the wall: Does negativity drive ideological cross-posting in Brexit Facebook comments?

  Michael Bossetta, Anamaria Dutceac Segesten, Zimmerman, C. & Bonacci, D., 2018 jul 18, Proceedings of the 9th International Conference on Social Media and Society, SMSociety 2018. Association for Computing Machinery (ACM), s. 246-250 5 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 113. South-South Labour Migration and the Impact of the Informal China-Ghana Gold Rush 2008-13

  Botchwey, G., Crawford, G., Nicholas Loubere & Lu, J., 2018, UNU-WIDER, 17 s. (WIDER Working Paper).

  Forskningsoutput: Working paper

 114. South‐South Irregular Migration: The Impacts of China's Informal Gold Rush in Ghana

  Botchwey, G., Crawford, G., Nicholas Loubere & Lu, J., 2019, I : International Migration. 57, 4, s. 310-328

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 115. Syllable structure and tonal representation : revisiting focal Accent II in Swedish

  Botinis, A., Ambrazaitis, G. & Johan Frid, 2014, PERILUS. Heldner, M. (red.). Department of Linguistics, Stockholm University, Vol. XXIV. s. 65-70 6 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 116. The Artisanal Perspective in Action : An Archaeology in Practice

  Katarina Botwid, 2016, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 386 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 117. Understanding Bronze Age Life: Pryssgården (LBA) in Sweden from an Artisanal Perspective

  Katarina Botwid, 2017 jun 1, Lund University, Department of Archaeology. 162 s. (Report Series, Department of Archaeology and Ancient History; vol. 102)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 118. Öppna digitala resurser (OER)

  Bourelius, L., Brenner, M., Bryant, K., Creelman, A., Forsberg, Å., Hellström, M., Ossiannilsson, E., Paulsson, F., Schneider, M., Tawo, A. & Wennerström, K., 2012, I : Nyheter & Debatt. 3, s. 4-4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 119. Democratic answers to complex questions - an epistemic perspective

  Bovens, L. & Wlodek Rabinowicz, 2006, I : Synthese. 150, 1, s. 131-153

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 120. The Meaning of 'Darn It!'

  Bovens, L. & Wlodek Rabinowicz, 2015, Weighing and Reasoning. Hirose, I. & Reisner, A. (red.). Oxford University Press, s. 129-139

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 121. The challenge of sustaining academic development work

  Bovill, C. & Katarina Mårtensson, 2014, I : International Journal for Academic Development. 19, 4, s. 263-267

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 122. French grammar. Conversation and comprehension

  Bozier, C., 2007, I : Revue Française de Linguistique Appliquée. 12, 1, s. 135-136

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 123. La sollicitation dans l'interaction exolingue en français

  Bozier, C., 2005, Department of Romance Languages. 207 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 124. Étude de la stratégie de sollicitation chez des apprenants suédophones de français

  Bozier, C., 2003, Structure linguistique et interactionelle du francais parlé. Actes du colloque international. Université de Copenhague du 22 au 23 juin 2001. (Etudes Romanes 54). Hansen, A. B. & Mosegaard Hansen, M-B. (red.). Museum Tusculanum Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 125. Core values work in academia: – with experiences from Lund University

  Tomas Brage, Inger Lövkrona, Christer Eldh, Rejmer, A., Carlsson, B. & Ryderheim, B., 2016, 265 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 126. The Experience Machine

  Bramble, B., 2016 mar 1, I : Philosophy Compass. 11, 3, s. 136-145 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 127. I den fjärran Östern - bref från Midtens rike : Tusan till folk, det här, ha de redan kommit så här långt! : en samling artiklar ur svensk dagspress 1889-1910

  Brand, N. (red.), 2001, Lunds universitet : Centrum för öst- och sydöstasienstudier.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 128. Discourse intervention strategies in Alzheimer's disease : eye-tracking and the effect of visual cues in conversation

  Brandão, L., Monção, A. M., Andersson, R. & Holmqvist, K., 2014, I : Dementia & Neuropsychologia. 8, 3, s. 278-284

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 129. Mikrokosmos Förvaltare och Skapelsens Integritet, Den Teologiska Antropologin i Kyrkornas Världsråds JPIC-process med särskild hänsyn till skapelsens integritet

  Brander, B., 2001, Bo Brander, Kastanjegatan 19 D, 224 56 Lund, SWEDEN,. 275 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 130. Forskning om gudstjänst

  Brander Jonsson, H. (red.), Brodd, S-E. (red.), Larsson, R. (red.), Christer Pahlmblad (red.), Sven-Åke Selander (red.) & Sporre, K. (red.), 2000, Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd. 127 s. (Tro & Tanke; vol. 2000:2)(Svenskt gudstjänstliv; vol. 75)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 131. The Circumstances of Intergenerational Justice

  Eric Brandstedt, 2015, I : Moral Philosophy and Politics. 2, 1, s. 33-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 132. The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change

  Eric Brandstedt, 2013, Lund University (Media-Tryck). 226 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 133. The Concept of Sustainable Welfare

  Eric Brandstedt & Maria Emmelin, 2016, Sustainability and the Political Economy of Welfare. Koch, M. & Mont, O. (red.). Routledge, Vol. 42. s. 15-28 (Routledge Studies in Ecological Economics; vol. 42).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 134. The Future is Not What It Used to Be: On the Roles and Function of Assumptions in Visions of the Future

  Eric Brandstedt & Oksana Mont, 2016, Sustainability and the Political Economy of Welfare. Koch, M. & Mont, O. (red.). Routledge, Vol. 42. s. 59-74 (Routledge Studies in Ecological Economics; vol. 42).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 135. An Interview with Professor Simon Caney

  Eric Brandstedt, 2014, I : De Ethica : A Journal of Philosphical, Theological and Applied Ethics. 1, 1, s. 71-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 136. The Savings Problem in the Original Position: Assessing and Revising a Model

  Eric Brandstedt, 2017, I : Canadian Journal of Philosophy. 47, 2-3, s. 269-289 21 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 137. Om Klimatetik av Bengt Brülde och Göran Duus-Otterström

  Eric Brandstedt, 2016, I : Filosofisk tidskrift. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 138. Non-Ideal Climate Justice

  Eric Brandstedt, 2019, I : Critical Review of International Social and Political Philosophy. 22, 2, s. 221-234

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 139. Klimatfrågan måste brytas ner i hanterbara konflikter

  Eric Brandstedt, 2014 apr 16, Dagens arena.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 140. Praktisk kunskap saknas för att hantera klimathotet

  Eric Brandstedt & Jansson, T., 2014 nov 17, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 141. En realistisk klimatomställning kräver en flygskatt

  Eric Brandstedt & Henrik Thorén, 2016 dec 29, Sydsvenska Dagbladet, Debatt.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 142. Hög tid att handla i klimatfrågan

  Eric Brandstedt & Henrik Thorén, 2017 jan 8, ETC.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 143. Borde du göra något åt svältkatastrofen?

  Eric Brandstedt, 2017 jun 8, FUF-bladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 144. Svar till Ingmar Nordins “Rationella beslut i klimatpolitiken”

  Eric Brandstedt, 2016 nov 4

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 145. I kraft av att vara människa: Om begreppet mänskliga rättigheter

  Eric Brandstedt, 2018 aug 27, Mänskliga rättigheter i samhället. Arvidsson, M., Halldenius, L. & Sturfelt, L. (red.). Malmö: Bokbox förlag, s. 17-34

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 146. Helt orimligt att låta raffinaderi växa

  Eric Brandstedt, 2018 nov 18, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 147. Towards a Theory of Pure Procedural Climate Justice

  Eric Brandstedt & Brülde, B., 2019 mar 12, I : Journal of Applied Philosophy.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 148. Competing Historical Narratives in Belarusian Textbooks

  Rune Brandt Larsen, 2017, I : CFE Conference Papers Series. 8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 149. Writing History in a Propaganda Institute, Political Power and Network Dynamics in Communist Romania

  Rune Brandt Larsen, 2016, I : Nordisk Østforum. 30, 4, s. 279-280 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 150. Not on the edge The syntax and pragmatics of clause-initial negation in Swedish

  Brandtler, J. & Hakansson, D., 2014, I : Journal of Comparative Germanic Linguistics. 17, 2, s. 97-128

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 151. Syntactic Variation and Verb Second: A German Dialect in Northern Italy

  Brandtler, J., 2014, I : Nordic Journal of Linguistics. 37, 1, s. 107-111

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 152. On the Structure of Subordinate Clauses in Swedish

  Brandtler, J., 2008, Lund University, 17 s. (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 81).

  Forskningsoutput: Working paper

 153. Why we should ever bother about wh-questions: On NPI-licensing properties of wh-questions in Swedish

  Brandtler, J., 2008, I : Working Papers in Scandinavian Syntax. 81, s. 83-121

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 154. On Aristotle and Baldness : Topic, Reference, Presupposition of Existence, and Negation

  Brandtler, J., 2006, (Working Papers in Scandinavian Syntax).

  Forskningsoutput: Working paper

 155. Subject Omission and Discourse Anchorage in Early Swedish Child Language

  Brandtler, J., 2004, (Working Papers in Scandinavian Syntax).

  Forskningsoutput: Working paper

 156. The Evaluability Hypothesis : The Syntax and Semantics of Polarity Item Licensing in Swedish

  Brandtler, J., 2010, 242 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 157. Konsten att säga nej

  Brandtler, J., 2013, Språktidningen, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 158. Approaches to Hungarian 13: papers from the 2011 Lund Conference

  Brandtler, J. (red.), Valéria Molnár (red.) & Christer Platzack (red.), 2013, John Benjamins Publishing Company. 254 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 159. Discourse & Grammar : A Festschrift in Honor of Valéria Molnár

  Brandtler, J. (red.), Håkansson, D. (red.), Huber, S. (red.) & Eva Klingvall (red.), 2012, Centre for Languages and Literature, Lund University. 500 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 160. Evaluability : an alternative approach to polarity sensitivity

  Brandtler, J., 2013, Beyond "any" and "ever": new explorations in negative polarity sensitivity.. Csipak, E., Eckhardt, R., Liu, M. & Sailer, M. (red.). Mouton de Gruyter, s. 103-125

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 161. The Evaluability Hypothesis : The Syntax, Semantics, and Pragmatics of Polarity Item Licensing

  Brandtler, J., 2012, John Benjamins Publishing Company. 196 s. (Linguistik Aktuell; vol. 183)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 162. Framväxten av obestämd artikel i svenska

  Brandtler, J. & Lars-Olof Delsing, 2010, Svensson och Svenskan - Med sinnen känsliga för språk. Byrman, G., Gustafsson, A. & Rahm, H. (red.). Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, s. 24-36

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 163. Negation, Contrast, and the Swedish Prefield

  Brandtler, J. & Håkansson, D., 2012, Discourse and Grammar. A Festschrift in Honor of Valéria Molnár. Brandtler, J., Håkansson, D., Huber, S. & Klingvall, E. (red.). Lund University, s. 75-91

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 164. Rethinking Clausal Asymmetries: Propositional Pronoun Insertion in Hungarian

  Brandtler, J. & Valéria Molnár, 2016, Inner-sentential propositional pro-forms: syntactic properties and interpretative effects . Schwabe, K., Meinunger, A. & Frey, W. (red.). Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, s. 241-270 (Linguistik Aktuell/Linguistics Today (LA); vol. 232).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 165. Är språket bipolärt : om polaritetslicensiering i svenska och andra språk

  Brandtler, J., 2013, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 26-43 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 166. Ethical theory and the philosophy of risk: first thoughts

  Johan Brännmark & Nils-Eric Sahlin, 2010, I : Journal of Risk Research. 13, 2, s. 149-161

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 167. Goodness, Values, Reasons

  Johan Brännmark, 2009, I : Ethical Theory and Moral Practice. 12, 4, s. 329-343

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 168. Ethical Theories and the Transparency Condition

  Johan Brännmark, 2009, I : Ethical Theory and Moral Practice. 12, 5, s. 449-462

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 169. The Constitution of Agency: Essays on Practical Reason and Moral Psychology

  Johan Brännmark, 2009, I : Theoria. 75, 4, s. 358-361

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 170. Moral repair: Reconstructing moral relations after wrongdoing

  Johan Brännmark, 2008, I : Theoria. 74, 2, s. 169-172

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 171. Excellence and means: On the limits of buck-passing

  Johan Brännmark, 2008, I : Journal of Value Inquiry. 42, 3, s. 301-315

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 172. Dygd-etik och moraliskt beslutsfattande

  Johan Brännmark, 2008, I : Filosofisk tidskrift. 29, 2, s. 21-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 173. Leading a Life of One’s Own: On Well-Being and Narrative Autonomy

  Johan Brännmark, 2006, Preferences and Well-Being. Olsaretti, S. (red.). Cambridge University Press, Vol. 59. s. 65-82

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 174. Att göra sig själv till undantag: Kant om omoralens natur

  Johan Brännmark, 2004, I : Filosofisk tidskrift. 25, 3, s. 3-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 175. Leading Lives: On Happiness and Narrative Meaning

  Johan Brännmark, 2003, I : Philosophical Papers. 32, 3, s. 62-77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 176. Three Kinds of Organic Unity

  Johan Brännmark, 2004, Patterns of value : essays on formal axiology and value analysis (LPR : Lund philosophy reports ; 2004:1 ). Rabinowicz, W. & Rönnow-Rasmussen, T. (red.). Lund University, Dept of Philosophy

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 177. From virtue to decency

  Johan Brännmark, 2006, I : Metaphilosophy. 37, 5, s. 589-604

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 178. Sällsynthet och finalt värde

  Johan Brännmark, 2002, I : Filosofisk tidskrift. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 179. Risktagande och skyldigheter mot framtida generationer

  Johan Brännmark, 2008, Risk & Risici. Persson, J. & Sahlin, N-E. (red.). Bokförlaget Nya Doxa, s. 147-165

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 180. Commentary to Transforming Incentives [paper by Barbara Herman]

  Johan Brännmark, 2004, Philosophical Aspects on Emotions. Carlson, Å. (red.). Thales

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 181. Like the Bloom on Youths: How Pleasure completes our Lives

  Johan Brännmark, 2006, Values and Virtues: Aristotelianism in Contemporary Ethics. Chappell, T. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 182. Morality and the Pursuit of Happiness : A Study in Kantian Ethics

  Johan Brännmark, 2002, Johan Brännmark, Department of Philosophy, Lund University,. 215 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 183. Passing the Buck: On Reasons and Values

  Johan Brännmark, 2003, Patterns of Value - Essays on Formal Axiology and Value Analysis. Rabonowicz, W. & Rönnow-Rasmussen, T. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 184. Three Kinds of Organic Unity

  Johan Brännmark, 2004, Patterns of Value, vol. 2. Rabinowicz, W. & Rönnow-Rasmussen, T. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 185. Rawlsian Constructivism and the Assumption of Disunity

  Brännmark, J. & Eric Brandstedt, 2019 feb, I : Journal of Political Philosophy. 27, 1, s. 48-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 186. Livia on the Move

  Lovisa Brännstedt, 2015, The moving city : processions, passages and promenades in ancient Rome. Östenberg, I., Malmberg, S. & Bjørnebye, J. (red.). Bloomsbury publishing, s. 37-45

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 187. Fikon och fiktion : Livia, I, Claudius och bilden av den intrigerande kvinnan

  Lovisa Brännstedt, 2015, Svärd, sandaler och skandaler : antiken på film och i tv. Hammar, I. & Zander, U. (red.). Studentlitteratur AB, s. 55-67

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 188. Hela världens moder. Om Livia som genetrix orbis.

  Lovisa Brännstedt, 2010, Tankemönster : en festskrift till Eva Rystedt. Faegersten, F., Wallensten, J. & Östenberg, I. (red.). s. 21-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 189. Rom ger oss möjlighet att pröva vår egen världsbild

  Lovisa Brännstedt, 2017 jun, I : Respons. 2017, 3, s. 65-67 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 190. En ny gudinna för en ny tid: Ovidius och Hersilias metamorfos

  Lovisa Brännstedt, 2017 sep 12, Humanitas: Festskrift till Arne Jönsson . Nilsson, A. M. H., Damtoft Poulsen, A. & Svensson, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 141-145

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 191. Livia: Roms första kejsarinna

  Lovisa Brännstedt, 2016, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 37, 4, s. 26-27.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 192. Ovidius skapade berättelsen om vår tideräkning

  Lovisa Brännstedt, 2018, Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, 2018, 1, s. 60-63.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 193. Gendering the Forum Romanum: Female defendants before the Roman Senate

  Lovisa Brännstedt, 2018 apr 6, s. 25.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 194. Romerska kvinnor inför rätta: makt och motstånd i antikens Rom

  Lovisa Brännstedt, 2018 jun, Classica: Meddelanden från Svenska klassikerförbundet, s. 15-17 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 195. Livia Drusilla: Roms första dam

  Lovisa Brännstedt, 2018 jun 19, Historiskan : Sveriges första kvinnohistoriska tidning, 2, s. 72-75 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 196. Ju förr desto bättre? Antikens plats inom universitetets historieundervisning

  Lovisa Brännstedt, 2018, Att undervisa i historia på universitetet : Idéer, problem, utmaningar. Karlsson, K-G. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 155-171 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 197. Korset och kapitälet: De fornkristna kyrkorna och monumentaliteten

  Lovisa Brännstedt, 2018, I : Svenskt gudstjänstliv. 93, s. 210-213

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 198. Gå under jorden i Rom

  Lovisa Brännstedt, 2013, Classica: Meddelanden från Svenska klassikerförbundet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 199. Mitt romerska hörn

  Lovisa Brännstedt, 2013, Romhorisont, 58.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 200. Rapport från den arkeologiska kursen

  Lovisa Brännstedt, 2008, Romhorisont, 49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 201. Latina perpetua – om två latinfestivaler

  Lovisa Brännstedt, 2008, Classica: Meddelanden från Svenska klassikerförbundet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 202. Villa Magna – att iscensätta den pastorala drömmen

  Lovisa Brännstedt, 2008, Romhorisont, 47.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 203. Coniunx et sacerdos: Livia as priestess of divus Augustus

  Lovisa Brännstedt, 2018, (Accepted/In press) Gender and Status Competition in Premodern Societies. Bayless, M., Liliequist, J. & Webb, L. (red.). Brepols

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 204. Gendering the Roman triumph: Elite women and the triumph in the Republic and early Empire

  Lovisa Brännstedt & Webb, L., 2018, (Submitted) Gendering Roman Imperialism . Woolf, G. & Cornwell, H. (red.). Cambride University Press, Cambridge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 205. Alla smittvägar bar till Rom

  Lovisa Brännstedt, 2019 jun, I : Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap. 3/2019, s. 54-56 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 206. Femina princeps: Livia's position in the Roman state

  LOVISA BRÄNNSTEDT, 2016 maj 27, 500 uppl. Lund: Lund University (Media-Tryck). 230 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 207. Lärare av idag. Om konstitueringen av identitet och roll.

  Brante, G., 2008, Malmö högskola. 224 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 208. The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

  Bratova, N., 2013, Lund University (Media-Tryck). 300 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 209. Pleasure and the Phenomenology of Value

  Brax, D., 2004, Patterns of value : essays on formal axiology and value analysis. ( LPR : Lund philosophy reports ; 2003:1 ). Rabinowicz, W. & Rönnow-Rasmussen, T. (red.). Lund University, Dept of Philosophy

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 210. Hedonism as the Explanation of Value

  Brax, D., 2009, 251 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 211. The Intrinsic Value of Pleasure Experiences

  Brax, D., 2003, Patterns of Value - Essays on Formal Axiology and Value Analysis,. Rabinowicz, W. & Rönnow-Rasmussen, T. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 212. Livet som figur : om självbiografiskt minne och metaforer

  Bredefeldt Öhman, M., 2009, 252 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 213. Fiscal Incentives, Public Spending, and Productivity – County-Level Evidence from a Chinese Province

  Stefan Brehm, 2013, I : World Development. 46, s. 92-103

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 214. University–industry linkages and absorptive capacity: an empirical analysis of China's manufacturing industry

  Stefan Brehm & Lundin, N., 2012, I : Economics of Innovation and New Technology. 21, 8, s. 837-852

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 215. Die Integration der VR China in eine Globale Finanz- und Währungsordnung (Integrating China into a Global Financial Order)

  Stefan Brehm, 2007, LIT Verlag. 268 s. (Asien Wirtschaft und Entwicklung)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 216. Banking Supervision in China: Basel I, Basel II, and the Basel Core Principles

  Stefan Brehm & Macht, C., 2004, I : Zeitschrift für Chinesisches Recht. 4, s. 316-327

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 217. New Broom Sweeps Clean? The Emergence of the China Banking Regulatory Commission

  Stefan Brehm & Macht, C., 2005, I : Aussenwirtschaft - The Swiss Review of International Economic Relations. 60, 2, s. 169-207

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 218. A fragmented environmental state? Analysing spatial compliance patterns for the case of transparency legislation in China

  Stefan Brehm & Svensson, J., 2017 nov 6, I : Asia-Pacific Journal of Regional Science. 1, 2, s. 471 493 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 219. China's Dystopian Social Credit System Is a Harbinger of the Global Age of the Algorithm

  Stefan Brehm & Nicholas Loubere, 2018 jan 15, The Conversation.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 220. Der Datifizierte Bürger in China – Repressive Technologien in Den Diensten Von Vertrauen Und Gerechtigkeit

  Stefan Brehm & Nicholas Loubere, 2018 okt 5, Fabrikzeitung.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 221. Are Model Cities an Effective Instrument for Urban Environmental Governance?

  Stefan Brehm & Svensson, J., 2019, Greening China's Urban Governance: Tackling Environmental and Sustainability Challenges. Delman, J., Ren, Y., Luova, O., Burell, M. & Almén, O. (red.). Singapore: Springer, s. 25-49 (ARI - Springer Asia Series; vol. 7).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 222. Enlightened: The art of finger reading

  Breidegard, B., Eriksson, Y., Fellenius, K., Holmqvist, K., Bodil Jönsson & Sven Strömqvist, 2008, I : Studia Linguistica. 62, 3, s. 249-260

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 223. Disclosing the secrets of braille reading: Computer-aided registration and interactive analysis

  Breidegard, B., Bodil Jönsson, Fellenius, K. & Sven Strömqvist, 2006, I : Visual Impairment Research. 8, 3, s. 49-59

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 224. Future risks and risk management

  Bremer, B. (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1994, Kluwer. 251 s. (Technology, risk and society; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 225. Presentation av klimatkrisen bortom representationskrisen

  Adam Brenthel, 2013, (Accepted/In press) Kris och kultur. Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Hansson, K., Arvidsson, M. & Geisler, U. (red.). Sekel Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 226. CSPR Workshop - Climate Dramas Project Presentation

  Adam Brenthel, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 227. The Drowning World: The visual culture of climate change

  Adam Brenthel, 2016 apr 22, Lund: Lund University (Media-Tryck). 234 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 228. "Sluta med antibiotikaresistens i apokalyptisk dräkt"

  Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2017 jan 4, Dagens Medicin.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 229. ”Krigsmetaforer gör inte saken bättre”

  Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2017 jan 17, Dagens Medicin.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 230. Surgeon X: antibiotikaupplysning mot en mörk fond

  Adam Brenthel, 2017 feb 15, 1 s. Stockholm : Vetenskap och Allmänhet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 231. Waiting for a Cure: Cultural Perspectives on AIDS in the 1980s

  Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2019, A Visual History of HIV/AIDS: Exploring The Face of AIDS film archive. Björklund, E. & Larsson, M. (red.). Routledge, (Routledge Advances in the Medical Humanities).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 232. Den postantibiotiska eran: Kulturella perspektiv på antibiotikaresistens

  Adam Brenthel & Kristofer Hansson, 2017, The Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 41 s. (Working Papers in Medical Humanities; vol. 3, nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 233. Undersåten som förstod : den svenska reformatoriska samtalsordningen och den tidigmoderna integrationsprocessen

  Kajsa Brilkman, 2013, Artos & Norma. 270 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 234. Öppnandet av individen : Lärdom, ansvar och förstånd i reformationens pedagogik

  Kajsa Brilkman, 2010, Möten med historiens mångfald. Berggren, L., Karlsson, K-G. & Tornbjer, C. (red.). Nordic Academic Press, s. 138-147

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 235. Konfessionalisering, konfessionskonflikt och konfessionskultur under tidigmodern tid

  Kajsa Brilkman, 2016, I : Scandia. 82, 1, s. 93-106

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 236. Boundaries Transcended: Student Mobility, Clerical Marriage and Translations in the Life of the Swedish Reformer Olaus Petri

  Kajsa Brilkman, 2019 jun, Transregional Reformations. Crossing Borders in Early Modern Europe. Soen, V., Soetaert, A., Verberckmoes, J. & François, W. (red.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, s. 245-266 (Refo500 Academic Studies; vol. 61).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 237. Buch und Konfessionskonflikt: Übersetzung, Komplation und Paratext in Petrus Johannis Gothus’ ”Sköna och märkliga skriftens sentenser” (1597)

  Kajsa Brilkman, 2017, (Accepted/In press) Beiträge zur schwedischen Buch- und Bibliotheksgeschichte in der Frühen Neuzeit. Czaika, O. & Undorf, W. (red.). Vandenhoeck & Ruprecht

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 238. Petrus Johannis Gothus in Rostock und der Konfessionskonflikt im schwedischen Reich: Kompilation, Übersetzung und Paratext in „De christiano Milite“ (1592)

  Kajsa Brilkman, 2017, (Accepted/In press) [Title not set]. Holze, H. & Skottki, K. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 239. The Circulation of Knowledge in Translations and Compilations: A sixteenth-century example

  Kajsa Brilkman, 2018 jan, Circulation of Knowledge: Explorations in the History of Knowledge. Östling, J., Sandmo, E., Heidenblad, D. L., Hammar, A. N. & Nordberg, K. H. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 160-171

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 240. Savonarola i Norden: Reception av luthersk konfessionskultur i Sverige och Danmark under andra hälften av 1500-talet

  Kajsa Brilkman, 2018 feb, Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (red.). Lund University (Media-Tryck), s. 231-243 (Studia historica Lundensia ; vol. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk