Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Förord

  Lars Gustaf Andersson & Anders Mortensen, 2007, En uppslagen telefonkatalog i Brasiliens urskogar. En bok om Lasse Söderberg. Ellerströms förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 2. Förtätningskonsten

  Lars Gustaf Andersson, 2008, Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter. Sjöberg, B. (red.). Absalon, s. 81-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Art and National Identity – Sweden and Lithuania

  Andersson, F., 2001, Mutations. Civinskiene, K. (red.). National M K Ciurlionis Museum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 4. Art and Vandalism - Where is the difference?

  Andersson, F., 1997, Art and Centres of Conflict – Outer and Inner Realities, Belfast, cop. 2001. AICA Ireland

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 5. I skuggan av spelfilmen: svensk experimentell film

  Lars Gustaf Andersson, Sundholm, J. & Söderbergh Widding, A., 2006, Konst som rörlig bild - från Diagonalsymfonin till Whiteout. Söderbergh Widding, A. (red.). Sveriges Allmänna Konstförening/Bokförlaget Langenskiöld

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Diktarnas furste, diktarnas narr? Bilden av Lars Forssell och hans författarskap

  Lars Gustaf Andersson, 1992, En bok till Lars Forssell. Enander, C. (red.). Wiken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Market integration and transportation: beer in Lao PDR

  Andersson, M. & Kokko, A., 2013, The Global Brewery Industry Markets, Strategies, and Rivalries. Gammelgaard, J. & Dörrenbächer, C. (red.). Edward Elgar Publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 8. Den barocka länsmusiken! Musik i Skåneland under 1600- och 1700-talet

  Andersson, G. & Cajsa S, L., 1992, Musik i Skåne. 16 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. Teaching medieval archaeology on Internet. Experiences from Lund University

  Hans Andersson, 2001, IV. European Sympoium for Teachers of Medieval Archaeology, Sevilla-Córdoba 28th September-2nd October 1999. Valor, M. & Carmona, A. (red.). Universidad de Sevilla, Universidad de Córdoba, Archaeologia Mediaevalis, s. 13-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Inledning: Arthur Asa Berger - Kulturstudier. Nyckelbegrepp för nybörjare

  Lars Gustaf Andersson, 1999, Arthur Asa Berger - Kulturstudier. Nyckelbegrepp för nybörjare. Studentlitteratur AB, s. 7-9

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 11. På historiens slagfält: En festskrift tillägnad Sverker Oredsson

  Andersson, L. M. (red.), Persson, F. (red.), Ullgren, P. (red.) & Ulf Zander (red.), 2002, Sisyfos förlag. 376 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 12. Grupphandledning och coaching av handledare

  Andersson, G. & Anders Persson, 2002, I : Nyheter & Debatt. 3/2002

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Outland, centre, periphery and world systems theories. Some remarks from a Swedish perspective

  Hans Andersson, 2002, Wider das "finstere Mittelalter". Festschrift für Werner Meyer zum 65. Geburtstag. Schweizer Beiträge zur Kulturgeschichte und Archäologie des Mittelalters. Band 29. Heyer-Boscardin, M. L. (red.). Schweizerischer Burgenverein, s. 23-30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Åke Karlung

  Lars Gustaf Andersson, 2012, Svensk Filmdatabas. Svenska Filminstitutet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 15. Repertoaren under 1800-talet

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 65-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Nattens ljus : drömmar om staden

  Lars Gustaf Andersson, 1998, Blågult flimmer. Svenska filmanalyser. Hedling, E. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Drei Gedichte nach Emanuel Geibel für mehrstimmigen Gesang und Klavier, op. 29

  Andersson, G., 2005, Robert Schumann. Interpretation seiner Werke, Bd. 1. Loos, H. (red.). Laaber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Filmen om drömmen och drömmen om filmen

  Lars Gustaf Andersson, 1987, Saltets ljus: Halmstadgruppens första decennium. Skånska Konstmuseum/Pictura, s. 58-60

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Rifbjergs naturaliekabinet eller Herlighedsværdien. En studie i tolv noveller

  Lars Gustaf Andersson & Svenson, P., 2002, Gyldendal Akademisk.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Humor, lek och tävlingar : tv som underhållning

  Lars Gustaf Andersson, 2014, Programmen som förändrade tv - lärarhandledning. Appelgren, B. (red.). Utbildningsradion, s. 12-12

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Musik under renässansen

  Andersson, G., 1998, Renässans för Skåne 1999. Camilla, S. (red.). Renässans för Skåne, s. 83-85

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. En man med många talanger

  Andersson, L. M., Persson, F., Ullgren, P. & Ulf Zander, 2002, På historiens slagfält. En festskrift tillägnad Sverker Oredsson. Andersson, L. M., Persson, F., Ullgren, P. & Zander, U. (red.). Sisyfos förlag, s. 19-23

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Musiken vid Lunds universitet före Kapellets grundande

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 16-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Fruktan, fascination och frändskap. Det svenska musiklivet och nazismen

  Andersson, G., Geisler, U., Lindberg, B., Henrik Rosengren, Andersson, L. M., Bachner, H. & Garberding, P., 2006, Sekel Bokförlag. 194 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Recension

  Hans Andersson, 2003, Kulturmiljövård, 2003, 1, s. 79-80.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 26. Reptricket. Förord till Lars Gustafsson: Mot noll

  Lars Gustaf Andersson, 2011, Mot noll. Art Factory, s. 5-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 27. När blev Mahler och hans musik bekant i Sverige?

  Andersson, G., 2011, "Min tid ska komma". Gustav Mahler i tvärvetenskaplig belysning. Geisler, U. & Rosengren, H. (red.). Sekel Bokförlag, s. 49-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Sven Nykvist: Mästerfotograf att minnas

  Lars Gustaf Andersson, 2007, NE Årsband 2006. National Encyklopedin

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Skriftens Teknologi som visuellt tema – Ett historiskt perspektiv

  Andersson, F., 2002, Perspektiv på samtiden, samtida perspektiv: Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur. Hayden, H. & Tellgren, A. (red.). Stockholm University

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Reception Scandinavia

  Andersson, G., 2002, Oxford Composer Companions: Haydn. Jones, D. W. (red.). Oxford University Press, s. 332-333

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. The Search for Shared Values in Global Governance

  Dan-Erik Andersson & Göran Bexell, 1998, Promoting Cultural Research for Human Development. Kleberg, C-J. (red.). The Bank of Sweden Tercentenary Foundation & Gidlunds Förlag, s. 53-70

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. In the Shadow of China – Integration and Internationalization in Lao PDR

  Andersson, M., Engvall, A. & Kokko, A., 2010, The Future of Asian Trade and Growth - Economic Development with the Emergence of China. Yueh, L. (red.). Routledge, s. 271-294

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Inledning

  Andersson, L. M. & Ulf Zander, 1997, In med historien! Fem historiker om korta och långa perspektiv i samtidshistorien. Andersson, L. M. & Zander, U. (red.). Historiska Media, s. 9-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Burakumin and Shimazaki Toson's Hakai: Images of Discrimination in Modern Japanese Literature

  Andersson, R., 2000, Institutionen för Östasiatiska Språk,. 230 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 35. Någonstans i Tyskland : om Per Svensons senare dramatik

  Lars Gustaf Andersson, 1994, Art Factory.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Historical Dictionary of Scandinavian Cinema

  Lars Gustaf Andersson, Olof Hedling, Sundholm, J., Iversen, G., Thorsen, I. & Møller, B. T., 2012, Scarecrow Press. 482 s. (Historical Dictionaries of Literature and the Arts)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. Interwar Film Culture in Sweden : Avant-Garde Transactions in the Emergent Welfare State

  Lars Gustaf Andersson, 2014, The Emergence of Film Culture : Knowledge Production, Institution Building and the Fate of the Avant-Garde in Europe, 1919 - 1945. Hagener, M. (red.). Berghahn Books, s. 227-248

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Förälskelsemomentet

  Lars Gustaf Andersson, 1999, Den största lyckan. En bok till Vilhelm Ekelund. Ljung, P. E. & Nilsson, H. (red.). Vilhelm Ekelundsamfundet/Ellerströms, s. 33-37

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Stadsmusikantens läns- och häradsprivilegier i Skåneland

  Andersson, G., 1990, Musiikki 1 - 4/1989. Oramo, I. (red.). Musikvetenskapliga sällskapet i Finland, Vol. Specialnummer. s. 228-243 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 40. Musiken i Sverige.1

  Andersson, G. (red.), Leif, J. (red.) & Ann-Marie, N. (red.), 1994, Fischer. 429 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 41. Spelglädje i Lundagård. 250 år med Akademiska kapellet

  Andersson, G. (red.), 1996, Lund University Press. 255 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 42. Änglarnas barn. En studie i Pier Paolo Pasolinis filmer

  Lars Gustaf Andersson, 1992, Bokbox förlag. 204 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 43. Vidgade sinnen : en antologi

  Lars Gustaf Andersson (red.) & Mansén, E. (red.), 2003, Bokförlaget Nya Doxa. (Vidgade sinnen : en antologi)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 44. Eye movements as an indicator of spoken language processes

  Andersson, R. & Diderichsen, P., 2008, A smorgasbord of cognitive science. Gärdenfors, P. & Wallin, A. (red.). Bokförlaget Nya Doxa, s. 199-214

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Skarpskyttar och hemvärnsmän. Blåsmusikens banérförare

  Andersson, G., 1992, Hemvärnets musikkår i Lund 50 år. Jubileumsskrift. Hemvärnets musikkår, Lund, s. 33-37

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Der Ostseeraum als Musiklandschaft. Musiker- Musikinstitutionen - Repertoires im 17. und 18. Jahrhundert

  Andersson, G., 1994, Deutsche Musik im Osten 6. Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn. Helmut, L. (red.). Institut für deutsche Musik im Osten, Vol. 6. s. 73-85 13 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 47. Tänk om... Nio kontrafaktiska essäer

  Andersson, L. M. (red.) & Ulf Zander (red.), 1999, Historiska Media. 202 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 48. Ritten över Bodensjön. Studier i Lars Gustafssons poesi.

  Lars Gustaf Andersson & Svenson, P., 2007, Art Factory. 96 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 49. Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna

  Andersson, L. M. (red.), Ulf Zander (red.) & Berggren, L. (red.), 2001, Nordic Academic Press. 336 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 50. Universal Ethics. Perspectives and Proposals from Scandinavian Scholars

  Dan-Erik Andersson (red.) & Göran Bexell (red.), 2002, Martinus Nijhoff Publishers.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 51. Viking Eggeling

  Lars Gustaf Andersson, 2012, Svensk Filmdatabas. Svenska Filminstitutet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 52. Zur frühen Harmoniemusik im Ostseeraum unter besonderer Berücksichtigung der Situation in Schweden

  Andersson, G., 2006, XXXIII. Wissenschaftliche Arbeitstagung, Michaelstein 2004. Zur Geschichte und Aufführungspraxis der Harmoniemusik. Schrammek, B. (red.). Klooster Michaelstein

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 53. Vetenskapssocieteten i Lund

  Andersson, G., 2000, Lärda Sällskap. De regionala lärda sällskapen inför ett nytt millenium. Patrick, M. (red.). Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lund, s. 97-100 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 54. Adagio und Allegro für Klavier und Horn, op. 70

  Andersson, G., 2005, Robert Schumann. Interpretation seiner Werke, Bd 2.. Loos, H. (red.). Laaber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. Kafémänniskan : en essä om stillasittande i en tid av rörlighet

  Andersson, P., 2014, Carlsson Bokförlag. 127 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 56. Bilden av Sjostakovitj i Väst

  Andersson, G., 2007, Musik, makt och "helig dårskap". Dmitrij Sjostakovitj i tvärvetenskaplig belysning. Geisler, U. & Rosengren, H. (red.). Sekel Bokförlag, s. 27-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Rune Hagberg

  Lars Gustaf Andersson, 2014, Svensk filmdatabas. Svenska Filminstitutet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 58. Östersjöområdet som musiklandskap : några reflektioner kring projektet och dess utveckling

  Andersson, G., 2011, Studia musicologica regionis Balticae. I. Kongsted, O. (red.). Capella Hafniensis Editions, s. 69-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 59. Urbanisation

  Hans Andersson, 2003, The Cambridge History of Scandinavia. Knut, H. (red.). Cambridge University Press, Vol. I. s. 312-342

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Musik till bildning, frälsning och nöje

  Andersson, G., Leif, J. & Hans, B., 1992, Musiken i Sverige.3. Leif, J. & Martin, T. (red.). Kungliga Musikaliska Akademien, s. 209-235

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Dokumentärfilmens bulder av Förintelsen

  Andersson, L. M., 1998, Levande historia på video. Hoffsten, A. & Viklund, K. (red.). Svenska Filminstitutet, s. 15-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 62. Samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund – en vital 50-åring. En jubileumsskrift

  Andersson, G. (red.) & Magnus Jerneck (red.), 2015, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet. 656 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 63. Skolan och de kulturella förändringarna

  Lars Gustaf Andersson, Thavenius, J. & Persson, M., 1999, Studentlitteratur AB. 204 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 64. Skåneprojektet. En regional musikhistorisk undersökning

  Andersson, G., 1989, Musik i Värmalnd. Hans, B. (red.). Musikvetenskapliga avdelningen, Göteborgs universitet, Vol. 1. s. 2-9 10 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 65. Inledning

  Hans Andersson, 2014, Stormaktsstaden Jönköping : 1614 och framåt. Nordman, A-M., Nordström, M. & Petersson, C. (red.). Jönköpings läns museum, s. 13-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. The organists and the system of privileged musicians in Sweden in the 17th and 18th centuries

  Andersson, G., 1993, Weckman Symposium. Skrifter från musikvetenskapliga avdelningen, Göteborgs universitet. Sverker, J. (red.). Musikvetenskapliga avd. vid Göteborgs univ, Vol. 31. s. 261-270

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 67. Tid och tillit: en vänbok till Eva Österberg

  Andersson, I. (red.), Johansson, K. (red.) & Lindstedt Cronberg, M. (red.), 2002, Bokförlaget Atlantis. 467 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 68. Fruktan, fascination och frändskap. Det svenska musiklivet och nazismen

  Andersson, G. (red.) & Geisler, U. (red.), 2006, Sekel Bokförlag. 193 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 69. Etik

  Dan-Erik Andersson & Lennerfors, T. T., 2011, Liber. 127 s. (BeGreppbart)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 70. Hellre fri än filmare : Filmverkstan och den fria filmen

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2014, Nordic Academic Press. 203 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 71. Eric M. Nilsson

  Lars Gustaf Andersson, 2014, Svensk filmdatabas. Svenska Filminstitutet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 72. Akademiska kapellet grundas

  Andersson, G. & Göran, B., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 23-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 73. Tankar och perspektiv - ja, slutsummering, nja. Avslutningsföreläsning 31 okt. 2001

  Hans Andersson, 2002, I : META. 2002, 2, s. 3-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 74. Barbara Creed: Härifrån och till moderniteten: feminism och postmodernism

  Lars Gustaf Andersson (Översättare), 1995, Modern filmteori 2. Studentlitteratur AB, s. 165-184

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 75. Skolkulturer - tröghet, förändring, framgång

  Andersson, G., Bennich-Björkman, L., Johansson, E. & Anders Persson, 2003, Skolkulturer. Persson, A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 11-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 76. Rifbjerg!

  Lars Gustaf Andersson, 2003, Finns en plats på jorden. Carlsson, K., Liljenberg, B. & Sørensen, S. (red.). Danskt-svenskt Författarsällskap

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 77. Amatör och avantgarde : de mindre filmkulturerna i efterkrigstidens Sverige

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2008, Välfärdsbilder: svensk film utanför biografen. Hedling, E. & Jönsson, M. (red.). Statens ljud- och bildarkiv, s. 229-245

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. Kraus privata kvarlåtenskap

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 63-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 79. Tankar inför framtiden

  Hans Andersson, 2003, Vadstens möte. Ett kvartssekel med länsantikvarierna. Kjell-Håkan, A. & Erik, N. (red.). Föreningen Sveriges Länsantikvarier, s. 55-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Skånska musikanters privilegium exclusivum – ett arv från Danmark

  Andersson, G., 2010, Flytande gränser: Dansk-svenska förbindelser efter 1658. Palm, A. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag, Vol. Centrum för Danmarksstudier 25. s. 111-125

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 81. The Lawnmower Man : Teknologisk determinism och postmodern melankoli

  Lars Gustaf Andersson, 1997, Tidens former. Madsen, C. & Thomsen, B. M. (red.). Aarhus Universitetsforlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 82. Elis Eriksson, samtiden och nuet

  Andersson, F., 2004, Konstperspektiv, 4, s. 30-33.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 83. Dr. Bergman's Cabinet

  Lars Gustaf Andersson, 2006, Bergman Horror Show. Johansson, P. & Westling, B. (red.). P & B, s. 6-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 84. Schwedische Stadtmusikanten

  Andersson, G., 1996, Westdeutsche Rundfunk.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 85. Wilhelm Heintze 1849-1895

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 156-156

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 86. Efterord till Per Svensons "Tidblad-variationerna"

  Lars Gustaf Andersson, 2013, Tidblad-variationerna. Edition Tegnér, s. 47-49

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 87. Streetlife in Late Victorian London. The Constable and the Crowd

  Andersson, P., 2013, Palgrave Macmillan.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 88. Närhet/distans, forskare/informant, forskning/undervisning - några avslutande reflektioner

  Andersson, G. & Anders Persson, 1999, Mer än kalla fakta. Kvalitativ forskning i praktiken. Sjöberg, K. (red.). Studentlitteratur AB, s. 193-202

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 89. Inledning: David Aquilon, Magisk cirkel

  Lars Gustaf Andersson, 2005, David Aquilon: Magisk cirkel. Andersson, L. G., Hedling, E. & Tapper, M. (red.). Film International, s. 1-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 90. Sociala konflikter och kulturella processer. Historia med människor i centrum

  Andersson, N. (red.), Lars Berggren (red.) & Greiff, M. (red.), 2004, Malmö högskola. 304 s. (Skrifter med historiska perspektiv; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 91. Världen i vardagsrummet: Nyheterna i tv

  Lars Gustaf Andersson, 2014, Programmen som förändrade tv - lärarhandledning. Appelgren, B. (red.). Utbildningsradion, s. 11-11

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 92. Musik och järnväg: 1800-talets teknikutveckling återspeglad i text och ton

  Andersson, G., 2011, Melos och logos. Festskrift till Folke Bohlin. Lundberg, M. & Sven-Åke, S. (red.). Artos & Norma, s. 9-19

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 93. Inledning: Giovanni Boccaccio - Decamerone

  Lars Gustaf Andersson, 1995, Giovanni Boccaccio - Decamerone. Studentlitteratur AB, s. 13-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 94. Porträtt av konstnären som en gammal man : Ingmar Bergmans Saraband

  Lars Gustaf Andersson, 2006, Solskenslandet - Svensk film på 2000-talet. Hedling, E. & Wallengren, A-K. (red.). Bokförlaget Atlantis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 95. De kulturella förändringarna

  Lars Gustaf Andersson, 1999, Skolan och de kulturella förändringarna. Andersson, L. G., Persson, M. & Thavenius, J. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 96. Befintligt ljus. Carl Henrik Svenstedts filmer 2007 – 12

  Lars Gustaf Andersson, 2014, Den nya svenska filmen: Kultur, kriminalitet, kakofoni. Hedling, E. & Wallengren, A-K. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 149-171

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 97. Der Stadtmusicus als Hochzeitsmusikant : ausgewählte Dokumente

  Andersson, G., 2011, Studia musicologica regionis Balticae. I. Kongsted, O. (red.). Capella Hafniensis Editions, s. 75-85

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 98. En uppslagen telefonkatalog i Brasiliens urskogar. En bok om Lasse Söderberg

  Lars Gustaf Andersson (red.) & Anders Mortensen (red.), 2007, Ellerströms förlag. 136 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 99. En jude är en jude är en jude- : representationer av "juden" i svensk skämtpress omkring 1900-1930

  Andersson, L. M., 2000, Nordic Academic Press. 621 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 100. Televisionen, medierna och publiken : Konvergenskulturens genombrott

  Lars Gustaf Andersson, 2014, Programmen som förändrade tv - lärarhandledning. Appelgren, B. (red.). Utbildningsradion, s. 13-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 101. Mästare - gesäll - lärling. Stadsmusikanten som musikpedagog under 1700-talet

  Andersson, G., 1990, Den gemensamma tonen. Hannu, A. (red.). Musikvetenskapliga sällskapet i Finland, s. 4-20 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 102. Ett förord

  Hans Andersson, 2006, Nya stadsarkeologiska horisonter. Stefan, L. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 9-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 103. Market Integration and Transportation: Brewery Industry in Lao PDR

  Andersson, M., 2011, (Unpublished) s. 1-30. 30 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 104. What did the blacksmiths do in Swedish towns? Some new results

  Hans Andersson, 2015, Everyday Products in the Middle Ages : Crafts, Consumption and the Individual in Northern Europe cd. AD 800-1600. Hansen, G., Ashby, S. P. & Baug, I. (red.). Oxbow Books, s. 287-299

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 105. Receptionen av svensk musik i Nazityskland

  Andersson, G., 2006, Fruktan, fascination och frändskap: det svenska musiklivet och nazismen. Andersson, G. & Geisler, U. (red.). Sekel Bokförlag, s. 71-86

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 106. Music from abroad in the eightteenth century Sweden

  Andersson, G., 2008, The circulation of music in Europe 1600-1900 : a collection of essays and case studies. Rasch, R. (red.). BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, Vol. 9. s. 159-172

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 107. Förord: Två ungerska poeter

  Lars Gustaf Andersson, 2008, Två ungerska poeter: Mónika Mesterházi & Anna Szabó T.. Art Factory, s. 9-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 108. Modern filmteori 2

  Lars Gustaf Andersson (red.) & Erik Hedling (red.), 1995, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 109. Adligt musicerande i 1700-talets Skåne

  Andersson, G., 2005, Frispel : festskrift till Olle Edström. Alf, B. (red.). Göteborgs universitet, s. 3-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 110. Jan Håfström

  Lars Gustaf Andersson, 2012, Svensk Filmdatabas. Svenska Filminstitutet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 111. Mänskliga rättigheter och religion: en introduktion

  Dan-Erik Andersson & Modée, J., 2011, Mänskliga rättigheter och religion. Andersson, D-E. (red.). Liber, s. 5-14

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 112. Carl Gyllenberg

  Lars Gustaf Andersson, 2014, Svensk filmdatabas. Svenska Filminstitutet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 113. Pedagogikens mysterier

  Lars Gustaf Andersson, 1997, Italienska förbindelser. Thavenius, J., Sjöberg, B., Malmgren, G. & Andersson, L. G. (red.). Absalon

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 114. Naja Marie Aidt: Litet drama i tio avsnitt

  Lars Gustaf Andersson (Översättare), 2006, Swinging with Neighbours 2001 - 2006. Carl Dieker & Aase Berg (red.), s. 58-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 115. Om "om-berättelser". Historia, fiktion och kontrafaktisk historieskrivning

  Andersson, L. M. & Ulf Zander, 1999, Tänk om... Nio kontrafaktiska essäer. Andersson, L. M. & Zander, U. (red.). Historiska Media, s. 7-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 116. 1000 instrumentale Orchesterwerke aus dem 18. Jahrhundert. Die Sammlungen der beiden Universitätskapellmeister Engelhardt (Uppsala) und Kraus (Lund)

  Andersson, G., 1997, Deutsche Musik im Osten. Helmut, L. (red.). Academia Verlag, SANKT AUGUSTIN, Vol. 10. s. 269-276 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 117. I stadens tjänst: musikens vandringar i Östersjöområdet

  Andersson, G., 2003, Gränsländer. Östersjön i ny gestalt. Kreslins, J., Mansbach, S. A. & Schweitzer, R. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 237-256

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 118. Rättigheter och skyldigheter

  Dan-Erik Andersson, 2011, Mänskliga rättigheter och religion. Andersson, D-E. & Modée, J. (red.). Liber, s. 46-60

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 119. Repertoaren under 1700-talet

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 29-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 120. Musikgeschichte Nordeuropas: Dänemark, Finnland, Island, Norwegen, Schweden

  Andersson, G. (red.), 2001, J.B. Metzler Verlag. 440 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 121. Stadsmusikanter, organister och tornväktare

  Andersson, G., 1998, Musik i Ystad. Per-Erik, S. (red.). Ystads fornminnesförening, s. 6-23

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 122. Döserygg and Skegrie. Megalithic centres in south-west Scania, southern Sweden.

  Andersson, M. & Björn Wallebom, 2013, Beyond barrows: current research on the structuration and perception of the prehistoric landscape through monuments.. Fontijn, D. R., Louwen, A., Van der Vaart, S. & Wentink, K. (red.). Sidestone Press, s. 115-140

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 123. Ensam på däcket: Ingrid Arvidssons poesi och drömmen om Amerika

  Lars Gustaf Andersson, 2004, Från Eden till Damavdelningen : studier om kvinnan i litteraturen : en vänbok till Christina Sjöblad (Absalon). Jonsson, B., Nykvist, K. & Sjöberg, B. (red.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 124. Kung Fotboll: Den svenska fotbollens kulturhistoria från 1800-talets slut till 1950

  Andersson, T., 2002, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 754 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 125. Drei Gedichte nach Emanuel Geibel für eine Singstimme und Klavier, op. 30

  Andersson, G., 2005, Robert Schumann. Interpretation seiner Werke, Bd. 1. Loos, H. (red.). Laaber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 126. Nazismen och musiken

  Andersson, G., 2006, Fruktan, fascination och frändskap: det svenska musiklivet och nazismen. Andersson, G. & Geisler, U. (red.). Sekel Bokförlag, s. 31-46

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 127. The not so simple art of automatic eye movement identification

  Andersson, R., Larsson, L., Holmqvist, K., Martin Stridh & Marcus Nyström, 2015.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 128. What speed do I need? Sampling frequency and dependent variables

  Andersson, R., Marcus Nyström & Holmqvist, K., 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 129. Studies in Isaiah: History, Theology, and Reception

  Andersson, G. (red.), Tommy Wasserman (red.) & Willgren, D. (red.), 2017, Edinburgh: T&T Clark. 224 s. (The Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies; vol. 654)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 130. Om konstnärlig forskning

  Lars Gustaf Andersson, 2011, S.O.S. - Skola och samhälle, 2011 [published 2011-01-15].

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 131. Learner abilities and learning activities

  Andersson, K., 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 132. Perspektiv bakåt och framåt på medeltida stadsforskning

  Hans Andersson, 2001, I : Bebyggelsehistorisk tidskrift. 42, s. 7-16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 133. The Tricky Road to Religious Freedom and How We Understand It: The Swedish Example

  Dan-Erik Andersson, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 134. Bericht über das Roundtable 'Ostseeraum'

  Andersson, G. & Friedhelm, K., 1994, Die Musik der Deutschen im Osten und ihre Wechselwirkung mit den Nachbarn: Ostseeraum-Schlesien-Böhmen/Mähren-Donauraum. s. 185-188 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 135. Den absurdistiska teaterns pionjär

  Lars Gustaf Andersson, 1994 apr 2, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 136. Whose Public Sphere? The Discourse on Amateur and Experimental Film in 1940s and 1950s Sweden

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2007, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 137. Gösta Hellström and the momentary film avant-garde in Sweden

  Lars Gustaf Andersson, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 138. Elis Eriksson – Uppfinnare av egna världar

  Andersson, F., 2006 jan 12, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 139. The King-Sense: John Cowper Powys, All Or Nothing, and the Primacy of the Oral

  Lars Gustaf Andersson, 2004, La Lettre Powysienne, 7, s. 32-39.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 140. Movements and Mirrors: Peter Weiss and the Emergence of Swedish Experimental Cinema

  Lars Gustaf Andersson, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 141. "De mindre filmkulturernas arkivpolitik: Exemplet Filmverkstan"

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 142. Troell fångar kraftmätningen mellan liv och död

  Lars Gustaf Andersson, 2001 nov 16, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 143. Swedish Experimental Cinema and the Prospects of Intermedial Historiography: The Case of Claes Söderquist

  Lars Gustaf Andersson, 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 144. Latin American Minor Cinema in 1970s and 1980s Sweden

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2014, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 145. Teenagers and search engines : a cultural analytical approach towards information searching

  Cecilia Andersson, 2015, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 146. Rather Free than Filmmaker: Film Workshops in Sweden 1968 - 2001

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 147. The role of age of acquisition and proficiency on nonword rhyming in 6- to 8-year-old bilingual children

  Annika Andersson, Fanning, J. L. & Sanders, L. D., 2013.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 148. The Fustian Swagger : Dress and Body Language in the Self-Presentations of the Lower Classes, c. 1870-1910

  Andersson, P., 2014, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 149. Die Musik in Schweden im Spannungsfeld zwischen Nationalem und Internationalem im 20. Jahrhundert

  Andersson, G., 2004, [Host publication title missing]. Loos, H. (red.). s. 369-375

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 150. The Future of Humanitarian Intervention – Looking Forward by Going Back

  Dan-Erik Andersson, 2009, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 151. Språk - Uppmärksamhet - Representationer

  Andersson, R., 2009, I : (Poster).

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 152. Portraits of the Artist as an Old Man: Ingmar Bergman and the Politics of Art

  Lars Gustaf Andersson, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 153. Relativity, Semantics and eye movements

  Andersson, R., 2006.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 154. "Love and Journalism": Unsynchronized Modernities

  Lars Gustaf Andersson, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 155. Takahiko iimura: Video and Semiology

  Andersson, F., 2004, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 156. In Real Earnest: Re-action and Cinephilia in Film and Video Works by Kerstin Cmelka

  Lars Gustaf Andersson, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 157. Effects of age of acquisition (AoA) and proficiency on processing of syntax in 6- to 8-year-old monolingual and bilingual children: an ERP study

  Annika Andersson, Sanders, L. D., Karns, C. & Neville, H. J., 2014, (Accepted/In press).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 158. Kan ingenting hända? Om orörlig historia och det absurda i la longue durée

  Andersson, P., 2010, I : Historisk Tidskrift. 130, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 159. Stay sober! Meeting between Middle Eastern Immigrants and the Swedish Temperance Movement – An Ethical Analysis

  Dan-Erik Andersson, 2010, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 160. Vetenskaplig och didaktisk reflektion över skolkulturer inom ämneslärarutbildningen

  Andersson, G., Neuhaus, S., Margareta Nilsson-Lindström & Anders Persson, 2014. 2 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 161. Streetlife in Late Victorian London : The Constable and the Crowd

  Andersson, P., 2012, 286 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 162. Kursdesign för lärande

  Andersson, K., 2008.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 163. Musikwissenschaft in Schweden: Voraussetzungen und Tendenzen

  Andersson, G., 2002, [Host publication title missing]. Edler, A. (red.). s. 36-41

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 164. Torpen i landskapet

  Hans Andersson, 2008, (Unpublished) [Host publication title missing]. Stig, W. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 165. Researching Minor Immigrant Cinema : Latin American Filmmaking in Swedish Exile

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2015, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 166. Rydbeck, Sven Otto Henrik

  Hans Andersson, 2000, Svenskt Biografiskt lexikon. Vol XXXI. s. 1-5

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 167. The Role of Religion in the Forming of a Just Society

  Dan-Erik Andersson, 2009, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 168. Visual common ground decreases perceived communicative success?

  Andersson, R., Jana Holsanova & Holmqvist, K., 2009, Poster at the ECEM conference, Southampton.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 169. The Independent Film Group in Stockholm and the Swedish avant - garde film culture of the 1950s

  Lars Gustaf Andersson, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 170. I filmen fann han sina sanningar

  Lars Gustaf Andersson, 2006 nov 8, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 171. Reinhold Holtermann and the accidental archive: Caméra-stylo avant la lettre

  Lars Gustaf Andersson, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 172. "If it wasn't for the 'ouses in between" : Urban Crowding in a Late Victorian Music-Hall Song

  Andersson, P., 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 173. Effects of age of acquisition (AoA) and proficiency on processing of syntax in 6- to 8-year old monolingual and bilingual children: an ERP study

  Annika Andersson, Sanders, L. D., Karns, C. M. & Neville, H. J., 2014.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 174. Experimentfilmens arkivproblem

  Lars Gustaf Andersson, Sundholm, J. & Söderbergh Widding, A., 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 175. Författarens funktioner. Gestaltningen av det litterära arbetet i Motståndets estetik av Peter Weiss

  Lars Gustaf Andersson, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 176. Referring to optional visual information in unrestricted dialogue

  Andersson, R., Jana Holsanova & Holmqvist, K., 2012, (Unpublished) I : [submitted].

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 177. John Wingfield and the Language of Desperation: A Case Study of Working Class Culture in Late Victorian London

  Andersson, P., 2009.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 178. Indicators of communicative success

  Andersson, R., 2010, I : (Poster).

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 179. Den barhuvade fasadklättraren och andra berättelser om huvudbonadens betydelse i det viktorianska London

  Andersson, P., 2010, Möten med historiens mångfald.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 180. Auditory noise as a fast trigger for speech-reading

  Andersson, R., Scharenborg, O., Huettig, F. & Weber, A., 2013, I : Abstract Book. s. 177-177

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 181. Alberto Moravias De likgiltiga

  Lars Gustaf Andersson, 1992, Moderna klassiker. 16 föreläsningar om texter från vår tid. Ljung, P. E. (red.). Vol. 1. s. 117-128

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 182. Excavating Swedish Minor Cinema of the 1970s: The Stockholm based Film Workshop

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 183. Nicander och Ranstorp okunniga om sociologisk metod

  Andersson, G., Britt-Marie Johansson, Magnus Karlsson & Anders Persson, 2009 feb 12, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 184. The Dynamics of conflict in Southern Thailand : An analysis of Spatial and Socio- Economic Factors

  Andersson, M. & Engvall, A., 2012. 26 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 185. Mänskliga rättigheter, religionsfrihet och religion

  Dan-Erik Andersson, 2011, (Accepted/In press).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 186. "Under vederbörlig uppsikt" : Hyresvärdinnan som auktoritet och tjänstekvinna i europeiskt 1880-tal

  Andersson, P., 2012, Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Svensson, B. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 187. The speaker's language influences the listener's attention?

  Andersson, R., 2007, I : (Poster).

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 188. Opinion prediction as communicative success, and the role of visual information in conversations

  Andersson, R., Jana Holsanova & Holmqvist, K., 2012, (Unpublished) I : [submitted].

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 189. ELAN Analysis Companion (EAC): A Software Tool for Time-course Analysis of ELAN-annotated Data

  Andersson, R. & Olof Sandgren, 2016, I : Journal of Eye Movement Research. 9, 3, s. 1-8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 190. One algorithm to rule them all? An evaluation and discussion of ten eye movement event-detection algorithms

  Andersson, R., Larsson, L., Holmqvist, K., Martin Stridh & Marcus Nyström, 2017, I : Behavior Research Methods. 49, 2, s. 616-637

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 191. Leva för jobbet och jobba för livet: Om chefsfamiljers vardag och samlevnadsformer

  Andersson, G., 1993, Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 400 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 192. Egensinne och mångfald: från 19 sociologer till Bengt Gesser

  Andersson, G. (red.), 1996, Lund: Arkiv.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 193. Den sega manliga karriärtidtabellen

  Andersson, G., 1996, Egensinne och Mångfald: från 19 sociologer till Bengt Gesser. Arkiv

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 194. Karriär, kön, familj

  Andersson, G., 1997, Ledare, makt och kön: rapport till Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män: SOU 1997:135 (Kvinnomaktutredningen). Sundin, E. & Nyberg, A. (red.). Stockholm: Fritzes Offentliga publikationer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 195. Om familjehistorier

  Andersson, G., 1999, Mer än kalla fakta. Kvalitativ forskning i praktiken. Sjöberg, K. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 196. Career Life-forms

  Andersson, G., 2000, Gendering Elites.: Economic and Political Leadership in 27 Industrialised Societies. Vianello, M. & Moore, G. (red.). Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 197. Skolkulturer - i skolan, i ämneslärarutbildningen och i blivande lärare

  Andersson, G., Neuhaus, S. & Anders Persson, 2015

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputWebbpublikation/webbsajt

 198. Parity and Comparability—a Concern Regarding Chang’s Chaining Argument

  Henrik Andersson, 2016 feb 1, I : Ethical Theory and Moral Practice. 19, 1, s. 245-253 9 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 199. Accented cinema and beyond: Latin American minor cinemas in Sweden, 1970 - 1990

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2016 sep, I : Studies in Spanish & Latin American Cinemas. 13, 3, s. 227-246

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 200. Hemma hos Charlotte Berlin

  Andersson, P., 2016, Den högst originella fröken Charlotte Berlin. Bergils, I., Gölén, L. & Nilsson, H. (red.). Ystad: Charlotte Berlins museum, Ystad, s. 176-187 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 201. Sherlock Holmes och mysteriet med det försvunna 1800-talet

  Andersson, P., 2016, Respons, 2/2016, s. 72-74 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 202. Peter Weiss and The Independent Film Group

  Lars Gustaf Andersson, 2016.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 203. Vagueness and Goodness Simpliciter

  Henrik Andersson, 2016 dec 1, I : Ratio. 29, 4, s. 378-394 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 204. Integrating the Strands of Victorian Diversity

  Andersson, P. K., 2017 jan, I : Journal of Victorian Culture. 22, 1, s. 115-122

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 205. Domec, Lilian

  Lars Gustaf Andersson, 2017 feb 2, Svensk Filmdatabas. Svensk Filmdatabas: Svenska Filminstitutet, 1 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 206. Urban or Urbanization?

  Hans Andersson, 2016 jan 2, I : Norwegian Archaeological Review. 49, 1, s. 62-64 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 207. How It All Relates: Exploring the Space of Value Comparisons

  Henrik Andersson, 2017 mar 25, Lund: Lund University (Media-Tryck). 212 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 208. Vad Cilla Banck visste: en 1800-talsmänniskas världsbild

  Andersson, P., 2017, Lund: Ellerströms förlag. 107 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 209. Dussinet fullt

  Lars Gustaf Andersson, 2017, Lyrikvännen, 2, s. 64-70 7 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 210. I sanningens skugga med Lena Mattsson

  Lars Gustaf Andersson, 2017 maj 10, FLM : en kulturtidskrift om film, Weekend, w. 19.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 211. Annika Eriksson: The Social

  Lars Gustaf Andersson, 2017 maj, FLM : en kulturtidskrift om film, 10, 39, s. 72-73 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 212. Medeltida urbanisering: Uppsatser 1972-2015

  Hans Andersson, 2017, Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. (Lund studies in historical archaeology; vol. 19)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 213. Teaching the History of Human Rights

  Dan-Erik Andersson, 2017 maj 2, Religion, Education and Human Rights: Theoretical and Empirical Perspectives. 1 uppl. Switzerland, Vol. 1. s. 91-100 10 s. 7

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 214. På stadens skuggsida: Människor och brott i Jack the Rippers London

  Andersson, P., 2017, Stockholm: Carlsson Bokförlag. 188 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 215. Per Svenson

  Lars Gustaf Andersson, 2017, En lundensisk litteraturhistoria.: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Makadam förlag, s. 352

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 216. Lars-Håkan Svensson

  Lars Gustaf Andersson, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Makadam förlag, s. 363-364

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 217. Benkt-Erik Hedin

  Lars Gustaf Andersson, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Makadam förlag, s. 339-340

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 218. Äldrekollo - om vuxenhet och barnighet och den villkorade friheten

  Andersson, J., Lisa Ekstam & Gabriella Nilsson, 2017, Introduktion till kritiska åldersstudier. Krekula, C. & Johansson, B. (red.). Studentlitteratur AB, s. 211-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 219. Stereotyp bild av äldre kan ge fel insatser mot ensamhet

  Andersson, J., Lisa Ekstam & Gabriella Nilsson, 2017 sep 10, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 220. A post-mortem analysis of China's township elections

  Andersson, P., 2017, Lund: Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 52 s. (Working papers in contemporary Asian studies; nr. 56).

  Forskningsoutput: Working paper

 221. “Google is not fun”: an investigation of how Swedish teenagers frame online searching

  Cecilia Andersson, 2017, I : Journal of Documentation. 73, 6, s. 1244-1260 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 222. Bland halfherrar och dekadansfjantar: Grilljannen som subkultur och stereotyp i 1890-talets Stockholm

  Andersson, P., 2017, I : RIG Kulturhistorisk Tidskrift. 100, 3, s. 129-149

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 223. Det förflutnas minsta beståndsdelar: Narrativ mikrohistoria och historia som litteratur

  Andersson, P., 2017, I : Historisk Tidskrift. 137, 3, s. 448-462 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 224. The cultural practice of minor cinema archiving: The case of immigrant filmmakers in Sweden

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2017, I : Journal of Scandinavian Cinema. 7, 2, s. 79-92

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 225. Medialisering, kändisskap, uppmärksamhetspraktiker

  Magnus Andersson, 2017, Celebritetsskapande från Strindberg till Asllani. Forslid, T., Lundell, P., Ohlsson, A. & Olsson, T. (red.). Lund: Mediehistoriskt arkiv, s. 53-72 (Mediehistoriskt arkiv; vol. 35).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 226. Medierad social interaktion

  Magnus Andersson, 2017, Sociala medier – vetenskapliga perspektiv. Olsson, T. (red.). Malmö: Malmö Gleerup, s. 21-35

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 227. Mediatization from below

  Magnus Andersson, 2017, Dynamics of mediatization: Institutional change and everyday transformations in a digital age. Driessens, O., Bolin, G., Hepp, A. & Hjarvard, S. (red.). Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 35-56

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 228. Genomskinligheten

  Lars Gustaf Andersson, 2018 feb 23, Ett glas vatten. Söderberg, L. (red.). Lund: Edition Tegnér, s. 11-16

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 229. Anterior and Posterior ERP Rhyming Effects in 3- to 5-year-old Children

  Annika Andersson, Sanders, L. D., Coch, D., Karns, C. M. & Neville, H., 2018 apr, I : Developmental Cognitive Neuroscience. 30, s. 178-190 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 230. Embellished texts and homely homes: Affective dimensions of realtors' work

  Magnus Andersson, 2018 feb 12, Working and organizing in the digital age. Schaefer, S., Andersson, M., Bjarnason, E. & Hansson, K. (red.). Lund: The Pufendorf Institute for Advanced Studies, Lund University, Sweden. , s. 27-34

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 231. Language background affects word order processing in a second language online but not offline

  Annika Andersson, Sayehli, S. & Marianne Gullberg, 2019, I : Bilingualism: Language and Cognition. 22, 4, s. 802-825 24 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 232. Spaces of becoming: the Stockholm Film Workshop as a transnational site of film production

  Lars Gustaf Andersson & Sundholm, J., 2018, Transnational Cinema at the Borders: Borderscapes and the Cinematic Imaginary. Mendes, A. C. & Sundholm, J. (red.). Routledge Taylor & Francis Group, s. 40-51

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 233. Att uppleva, studera och förstå skolkulturer: från individuell skolerfarenhet till professionell lärarkompetens

  Andersson, G., Neuhaus, S. & Anders Persson, 2018, Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (red.). Stockholm: Liber, s. 24-54

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 234. En karta med kulhål: A map with bullet holes

  Lars Gustaf Andersson, 2018, Lyrikvännen, 65, 4, s. 15 - 24.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 235. The walking stick in the nineteenth-century city: Conflicting ideals of urban walking

  Andersson, P. K., 2018 dec, I : Journal of Transport History. 39, 3, s. 275-291

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 236. Fem dikter av Fanny Howe

  Lars Gustaf Andersson, 2018, Presens, 3, s. 16-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 237. ”Havsnymfens återkomst”

  Lars Gustaf Andersson, 2018, Undinas horn: 50 år senare. Nilsson, B. S. (red.). Lund: Edition Tegnér, s. 51-55

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 238. A More Plausible Collapsing Principle

  Henrik Andersson & Herlitz, A., 2018, I : Theoria (Sweden). 84, 4, s. 325-336

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 239. Knowing the Sustainable Fishery

  Malin Andersson, 2018 jun 13, s. 83.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 240. Från terrorism till våldsbejakande extremism: Att institutionalisera ett nytt begrepp i svensk politik

  Dan-Erik Andersson, 2018 aug 1, Mänskliga rättigheter i samhället. Arvidsson, M., Halldenius, L. & Sturfelt, L. (red.). almö: Bokbox förlag, s. 149-163

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 241. Det mest effektiva sättet att arbeta för svenska värderingar är att stärka de institutioner som bär dessa moraliska värden

  Dan-Erik Andersson, 2018 mar 20, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 242. Gösta Hellström and Interwar Avant-Garde Film Culture in Sweden

  Lars Gustaf Andersson, 2019, A Cultural History of the Avant-Garde in the Nordic Countries 1925-1950. Hjartarson, B., Kollnitz, A., Stounbjerg, P. & Ørum, T. (red.). Leiden/London: Brill/Rodopi, s. 664-670 7 s. (Avant-Garde Critical Studies; vol. 36).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk