Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Föräldrar som beskyddare och förövare. Våld mot barn i det sena 1800-talets Sverige

  Bergenlöv, E., 2006, Våld. Representation och verklighet.. Österberg, E. & Lindstedt Cronberg, M. (red.). Nordic Academic Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Stenåldersforskning i fokus : inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersarkeologi

  Bergenstråhle, I. (red.) & Hellerström, S. (red.), 2001, Riksantikvarieämbetet. 86 s. (Report Series; vol. 77)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. Is visual content in textual search interfaces beneficial to dyslexic users?

  Berget, G., Mulvey, F. & Sandnes, F. E., 2016 aug 1, I : International Journal of Human Computer Studies. 92-93, s. 17-29 13 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. The interpretation of depositions in pits. Is it time for the pendulum to swing back?

  Berggren, Å., 2012, I : Archaeological Dialogues. 19, 2, s. 116-120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 5. A problematic concept

  Berggren, Å., 2011, I : Norwegian Archaeological Review. 44, 2, s. 187-190

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 6. Amaltheamännen på Långholmen : Anton Nilson, Algot Rosberg och Alfred Stern

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2012, ...faror för staten av svåraste slag. Politiska fångar på Långholmen 1880-1950. Bosdotter, K. & Ekdahl, L. (red.). Stockholmia förlag, s. 134-153

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. The relevance of stratigraphy

  Berggren, Å., 2009, I : Archaeological Dialogues. 16, 1, s. 22-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 8. Recension av M. Balter. The Goddess and the Bull.

  Berggren, Å., 2009, I : Time & Mind. 2, 3, s. 367-370

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 9. Populärmusik, uppror och samhälle

  Lars Berggren (red.), Greiff, M. (red.) & Horgby, B. (red.), 2009, Malmö högskola. 310 s. (Skrifter med historiska perspektiv; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 10. Revisiting reflexive archaeology at Çatalhöyük : integrating digital and 3D technologies at the trowel’s edge

  Berggren, Å., Nicolo Dell'Unto, Forte, M., Haddow, S., Hodder, I., Issavi, J., Lercari, N., Mazzuccato, C., Mickel, A. & Taylor, J., 2015, I : Antiquity. 89, 344, s. 433-448

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. För levande och döda. Begravningsritual och social identitet i yngre stenålder.

  Berggren, Å. & Brink, K., 2010, Arkeologiska och förhistoriska världar. Fält, erfarenheter och stenåldersboplatser i sydvästra Skåne.. Nilsson, B. & Rudebeck, E. (red.). Malmö Museer, Vol. Malmöfynd 19. s. 253-308

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Fackliga rörelser över Sundet ca 1860-1920

  Lars Berggren, 2010, Flytande gränser. Dansk-svenska förbindelser efter 1658. Palm, A. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag, Vol. 25. s. 152-171

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Inledning - en cirkel i Gruvhusen

  Lars Berggren & Hans Wallengren, 2011, Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet. Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930-60-talen. Berggren, L. & Wallengren, H. (red.). Centrum för Arbetarhistoria, Vol. Skrifter från Centrum för Arbetarhistoria 5. s. 5-8

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Några skånska företag under första världskriget

  Lars Berggren, 2014, I : ALE. 3, 2014, s. 20-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Gunnar Artéus & Klas Åmark, Historieskrivningen i Sverige

  Lars Berggren, 2013, I : Historisk Tidskrift. 133, 4, s. 713-717

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. Gruvarbetare i ett fångstsamhälle. Om arbetare vid kolgruvan i Kutdligssat på Grönland 1924-1955

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2011, Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria, s. 128-150

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Coal smoke pollution in industrial Malmö and Copenhagen

  Lars Berggren, 2009, Transcending Boundaries. Environmental histories from the Øresund region. Björk, F., Eliasson, P. & Poulsen, B. (red.). Malmö högskola, s. 113-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. From spectator to critic and participant A new role for archaeology in ritual studies

  Berggren, Å. & Nilsson Stutz, L., 2010, I : Journal of Social Archaeology. 10, 2, s. 171-197

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet : Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930-60-talen

  Lars Berggren (red.) & Hans Wallengren (red.), 2011, Centrum för Arbetarhistoria och Skromberga Akademi. 149 s. (Skrifter från Centrum för arbetarhistorie; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 20. Med kärret som källa : om begreppen offer och ritual inom arkeologin

  Berggren, Å., 2010, Nordic Academic Press. 400 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 21. Energi och temporalitet

  Lars Berggren & Eliasson, P., 2010, I : Historisk Tidskrift. 4, 130, s. 689-713

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Arbetarrörelsens ledare

  Lars Berggren, 2014, I : Historisk Tidskrift. 134, 1, s. 92-100

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Förord

  Lars Berggren, Olofsson, M. & Hans Wallengren, 2009, Arbetarhistoria idag. Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria, s. 5-11

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Offerbegreppet i arkeologin - tolkningar och perspektiv

  Berggren, Å., 2009, Järnålderns rituella platser: femton artiklar om kultutövning och religion från en konferens i Nissaström den 4-5 oktober 2007. Carlie, A. (red.). Kulturmiljö Halland, Vol. Utskrift 9. s. 33-49

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 25. Ett reformverk under omprövning.

  Lars Berggren, 2003, I : Scandia. 2, 69, s. 290-291

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 26. Populära lärare och intresserade elever. Den nationella utvärderingen av historieämnet i årskurs 9

  Lars Berggren & Johansson, R., 2006, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 112-117

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Från 1800-talets pigor till 1970-talets varvskris

  Lars Berggren (red.) & Greiff, M. (red.), 1989, Lunds universitet. 105 s. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 171)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 28. Öresundsförbindelsen Burlöv 20C: rapport över arkeologisk slutundersökning

  Berggren, Å. & Celin, U., 2004, Malmö Kulturmiljö. 218 s. (Rapport; vol. 36)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 29. Vi er selv historie

  Lars Berggren, 2002, I : Arbejderhistorie: tidsskrift for historie, kultur og politik. 4, s. 126-128

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 30. Levande läromedel

  Lars Berggren (red.) & Johansson, R. (red.), 2006, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 198 s. (Rapporter om utbildning; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 31. Till och från ett kärr. Den arkeologiska undersökningen av Hindbygården.

  Berggren, Å., 2007, Malmö Kulturmiljö. 328 s. (Malmöfynd; vol. 17)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 32. Folkens historia eller kungarnas?

  Lars Berggren, 2005, I : Aktuellt om historia. 1, s. 5-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Emotional aspects of a fen

  Berggren, Å., 2010, I : Archaeological Dialogues. 17, 2, s. 164-167

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 34. Repatriering på gott och ont - debatt om utlämning av benmaterial

  Berggren, Å., 2005, I : Fornvännen. 100, 2005/4, s. 281-283

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Verkstadsarbetets historia

  Lars Berggren, 1989, I : Häften för kritiska studier. 3, s. 81-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Burlöv20C - rumsutnyttjande på höjdrygg under stenålder, bronsålder och järnålder

  Berggren, Å., 2000, I : Bulletin för arkeologisk forskning i Sydsverige. 1999, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Evaluation of a reflexive attempt: the Citytunnel project in retrospect

  Berggren, Å., 2009, I : Archaeological Review from Cambridge. 24, 1, s. 23-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Om industriellt arbete och kulturell formation 1880-1920

  Lars Berggren, 1988, I : Historisk Tidskrift. 3, 1988, s. 444-447

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 39. Det svenska arbetets historia

  Lars Berggren, 1990, I : Häften för kritiska studier. 1, 1990, s. 73-76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 40. Kommentar: Att gräva nuet - samtidsarkeologi och fältarkeologi

  Berggren, Å., 2011, I : In Situ Archaeologica. 2009-2010, s. 159-161

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 41. Recension av H.Knutsson: Slutvandrat? Aspekter på övergången från rörlig till bofast tillvaro.

  Berggren, Å., 1997, I : Fornvännen. 92, 2, s. 69-72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 42. En stångridning i Malmö på 1800-talet

  Lars Berggren, 1987, I : Elbogen. 2, 1987, s. 79-93

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Går det att skriva arbetarhistoriska synteser?

  Lars Berggren, 2003, I : Historisk Tidskrift. 2, s. 181-200

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Nya perspektiv på fackföreningshistoria

  Lars Berggren, 2000, I : Historisk Tidskrift. 2, s. 277-284

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. Utbildning och lönebildning inom verkstadsindustrin

  Lars Berggren, 2008, I : Historisk Tidskrift. 4, s. 699-706

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 46. La historia oral en la Universidad de Malmö

  Lars Berggren & Greiff, M., 2002, I : Historia, Antropología y Fuentes Orales. 28, s. 97-107

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Recension av L. Karlenby (red.) Om makt och offer. Röster om centralmaktens utveckling i tiden före historien.

  Berggren, Å., 2008, I : Fornvännen. 103, 2008/4, s. 295-297

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 48. Praktisk postprocessualism från den svenska sidan

  Berggren, Å. & Björn Nilsson, 2005, I : Arkæologisk Forum. 12, s. 17-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Social practice, method and some problems of field archaeology

  Berggren, Å. & Hodder, I., 2003, I : American Antiquity. 68, 3, s. 421-434

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Swedish archaeology in perspective and the possibility of reflexivity

  Berggren, Å., 2001, I : Current Swedish Archaeology. 9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Working on the Levee. Om översvämningskatastrofer, fördämningsarbeten och bluesmusik i södra USA

  Lars Berggren, 2010, Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur. Berggren, L., Greiff, M., Johansson, J., Svanberg, J. & Thor, M. (red.). författarna/Big Bad Books, s. 350-368

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett seminarium.

  Berggren, Å. (red.) & Burström, M. (red.), 2002, Riksantikvarieämbetet. 222 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 53. August Palm - historien om agitatorn som förändrade Sverige

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2006, Hvad vilja socialdemokraterna? : August Palm i Malmö 6 november 1881 & i Stockholm 26 december 1881. ABF Stockholm, s. 6-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Rockens makt, myter och identiteter

  Lars Berggren, Greiff, M. & Horgby, B., 2009, Populärmusik, uppror och samhälle. Berggren, L., Greiff, M. & Horgby, B. (red.). Malmö högskola, s. 9-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. "Popgrupper växer upp som svampar ur jorden..." Reflektioner kring en ungdomsrörelse i sextiotalets Malmö

  Lars Berggren, 2009, Populärmusik, uppror och samhälle. Berggren, L., Greiff, M. & Horgby, B. (red.). Malmö högskola, s. 44-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 56. Muntlig historia vid Malmö högskola

  Lars Berggren & Greiff, M., 2003, Oral History 1. Teoretiska perspektiv på individuella och kollektiva möten. Thor, M. & Hansson, L. (red.). Växjö universitet, s. 66-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Muntlig historia i grundutbildningen. Exemplet Malmö högskola

  Lars Berggren & Greiff, M., 2006, Muntlig historia. Hansson, L. & Thor, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 171-186

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 58. Jakten på det moderna

  Lars Berggren, Greiff, M. & Roger Johansson, 2008, Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö. Johansson, R. (red.). Mezzo Media AB, s. 266-285

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 59. Från sillamarknad till SAAB-fabrik. Industrialisering, facklig organisering och politisk mobilisering i Malmö

  Lars Berggren & Greiff, M., 1992, Bokförlaget Mendocino. 66 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 60. Ljusinbrinningen - en utslocknad tradition

  Lars Berggren, 2001, Från Lunds och Satserups horisonter. Att med kyrkan och skolan i centrum orientera sig i pedagogik och historia. Berggren, L. & Greiff, M. (red.). Bokförlaget Mendocino, s. 126-133

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Popmusikens Malmö

  Lars Berggren & Greiff, M., 2008, Gå till historien. Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö. Johansson, R. (red.). Mezzo Media AB, s. 246-265

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 62. The Effects of the Shipyard Crisis in Malmö, Southern Sweden

  Lars Berggren, 2002, Maritime Industries and Public Intervention. Ertesvåg, R. (red.). Stavanger Maritime Museum/Association of North Sea Societies, s. 194-204

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 63. Reflexivitet inom arkeologin

  Berggren, Å., 2002, Reflexiv fältarkeologi? Återsken av ett semninarium.. Berggren, Å. & Burström, M. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 19-28

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 64. Historiekunskap i årskurs 9. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU 2003)

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2006, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 86 s. (Educare)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 65. Att med muskelkraft utmana den nya tekniken. Klass, etnicitet och kön i en amerikansk ballad

  Lars Berggren, 2004, Sociala konflikter och kulturella processer. Historia med människor i centrum. Andersson, N., Berggren, L. & Greiff, M. (red.). Malmö högskola, s. 134-158

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. Minne och myt : konsten att skapa det förflutna

  Berggren, Å. (red.), Arvidsson, S. (red.) & Hållans, A-M. (red.), 2004, Nordic Academic Press. (Vägar till Midgård)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 67. Samhällshistoria i fokus : En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur

  Lars Berggren (red.), Greiff, M. (red.), Johansson, J. (red.), Svanberg, J. (red.) & Thor, M. (red.), 2010, Big Bad Books. 381 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 68. God hästavel eller djurplågeritillställningar? Om totalisatorfrågan i riksdagarna på 1910- och 1920-talen

  Lars Berggren, 2007, I sulky och sadel. Trav- och galoppsportens 1900-talshistoria. Greiff, M. & Hedenborg, S. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 83-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 69. Industrialisering och förändrade relationer

  Lars Berggren, 2014, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. (red.). Studentlitteratur AB, s. 821-852

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 70. Kockumiter möter historiker

  Lars Berggren & Greiff, M., 2005, Kockums med våra egna ord. Nilsson, P-A. (red.). Varvshistoriska föreningen/ Malmö stadsarkiv, s. 8-9

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 71. Oral History - Pitfalls and Possibilities

  Lars Berggren, 2004, The Baltic Sea Project. Learners' guide. No 6, Learning from environmental history in the Baltic countries. Eliasson, P. (red.). UNESCO/ Myndigheten för skolutveckling

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 72. Ett utmanat koncept? Ritualbegreppets möte med arkeologin.

  Berggren, Å. & Nilsson Stutz, L., 2010, Den rituella människan - flervetenskapliga perspektiv.. Hornborg, A-C. (red.). Linköping University Electronic Press, s. 31-58

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 73. En svensk historia från vikingatid till nutid

  Lars Berggren & Greiff, M., 2009, Studentlitteratur AB. 404 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 74. Förord

  Lars Berggren & Greiff, M., 2010, Samhällshistoria i fokus. En festskrift till Lars Olsson om arbete, migration och kultur. Berggren, L., Greiff, M., Johansson, J., Svanberg, J. & Thor, M. (red.). författarna/Big Bad Books, s. 11-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 75. Labour Relations - the Swedish Model

  Lars Berggren, af Geijerstam, J. & Isacson, M., 2011, Swedish Mining and Metalworking - Past and Present. National Atlas of Sweden. af Geijerstam, J. & Nisser, M. (red.). Norstedts, s. 165-167

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 76. En svensk historia från vikingatid till nutid

  Lars Berggren & Greiff, M., 2000, Studentlitteratur AB. 327 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 77. People Meet History - a Swedish television programme in a medieval milieu

  Lars Berggren & Johansson, R., 2007, History Teaching, identities, citizenship. Cajani, L. & Ross, A. (red.). Trentham Books, s. 127-142

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. Möten med historiens mångfald

  Lars Berggren (red.), Klas-Göran Karlsson (red.) & Charlotte Tornbjer (red.), 2010, Nordic Academic Press. 286 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 79. I arbetarrörelsens spår

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2008, Gå till historien : Tretton vandringar för dig som vill upptäcka Malmö. Johansson, R. (red.). Mezzo Media AB, s. 126-145

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Arbetarhistoria i brytningstid

  Lars Berggren & Hans Wallengren, 2007, Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005. Lundberg, V. (red.). Centrum för Arbetarhistoria, s. 11-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 81. Hvad vilja socialdemokraterna? August Palm Malmö 6 november, Stockholm 26 december 1881

  Lars Berggren (red.), Greider, G. (red.) & Roger Johansson (red.), 2006, ABF Stockholm. 43 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 82. Från arbetarskydd till arbetsmiljö

  Lars Berggren, 2008, Det lyser en framtid. Svenska Metallindustriarbetareförbundet 1957-1981. Svenska Metallindustriarbetareförbundet, Vol. 5. s. 576-657

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 83. Från Bjurhagens i Malmö till Draka Kabel i Ystad

  Lars Berggren, 2014, "Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien" : Om arbete och kamratskap vid Draka Kabel i Ystad. Berggren, L. & Nyman Stjärnskog, M. (red.). Mezzo Media AB, s. 6-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 84. "Hade jag inte läst de där artiklarna -" : barnmorskors förhållningssätt till användning av forskningsresultat inom omvårdnad

  Berggren, A. C., 2003, Department of Education, Lund University. 280 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 85. "Vi ska inte låta oss raderas ut ur historien" : om arbete och kamratskap vid Draka kabel i Ystad

  Lars Berggren (red.) & Nyman Stjärnskog, M. (red.), 2014, Mezzo Media AB. 107 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 86. Arbetsmiljö, hälsa och arbetarskydd

  Lars Berggren & Olsson, L., 1988, Metall 100 år - fem uppsatser. Svenska Metallindustriarbetareförbundet, s. 53-82

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 87. Det tidiga jordbrukets osynliga spår

  Berggren, Å., 2000, Föresundsförbindelsen. På väg mot det förflutna. Björhem, N. (red.). Stadsantikvariska avdelningen, Kultur Malmö

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 88. Från Lunds och Satserups horisonter. Att med kyrkan och skola i centrum orientera sig i pedagogik och historia

  Lars Berggren (red.) & Greiff, M. (red.), 2001, Bokförlaget Mendocino. 174 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 89. Partsrelationer - den svenska modellen

  Lars Berggren, af Geijerstam, J. & Isacson, M., 2011, Bergsbruk - gruvor och metallframställning. Sveriges Nationalatlas. af Geijestam, J. & Nisser, M. (red.). Norstedts, s. 165-167

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 90. Bomben som skakade Sverige

  Lars Berggren & Johansson, R., 2008, Ekot från Amalthea. Larsson, P. (red.). ABF Malmö, s. 19-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 91. Archaeology and sacrifice, a discussion of interpretations.

  Berggren, Å., 2006, Old Norse religion in long term perspectives. Andrén, A., Jennbert, K. & Raudvere, C. (red.). Nordic Academic Press, Vol. Vägar till Midgård 8. s. 303-306

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 92. Mothers, Plastic People och Vaclav Havel. Om undergroundkultur och samhällsförändring i Tjeckoslovakien

  Lars Berggren, 2009, Populärmusik, uppror och samhälle. Berggren, L., Greiff, M. & Horgby, B. (red.). Malmö högskola, s. 186-208

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 93. A National Evaluation of History in the Swedish Compulsory School 2003-2004

  Lars Berggren & Johansson, R., 2004, The Experience of Citizenship. Ross, A. (red.). CiCe, s. 115-124

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 94. Från erfarenhet till vetenskap. Naturresurser och framtidstro 1840-1940

  Lars Berggren, Fredrik Björk & Eliasson, P., 2004, Miljö och hållbar utveckling - samhällsvetenskapliga perspektiv från en lundahorisont. Wickenberg, P. (red.). Studentlitteratur AB, s. 25-44

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 95. Den svenska arbetarklassens framväxt. En översikt

  Lars Berggren, 1994, Formingen av industrisamfunnet i Norden fram til 1920. Kjeldstadli, K., Myklebust, S. & Thue, L. (red.). TMV. Senter for teknologi og menneskelige verdier. Universitetet i Oslo, s. 118-136

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 96. "Sjelfklart är, att då arbetarne stå under ständig uppsikt, arbetsprestationen blir större..." Kontroll och standardisering vid Kockums Mekaniska Verkstad

  Lars Berggren & Mats, G., 2003, Med Malmö i Minnet. Malmö stadsarkiv 100 år. Martinsdotter, K. (red.). Malmö stadsarkiv - Malmö Kulturhistoriska Förening, s. 97-108

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 97. Skola och modernisering på Grönland

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (red.). Lunds universitet, Institutionen för utbildningsvetenskap, s. 231-245

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 98. Diffusa färgningar - källor till ny kunskap?

  Berggren, Å., 2000, Föresundsförbindelsen. På väg mor det förflutna. Björhem, N. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 99. Rödsot och tuberkulos. Om dödlighet och dödsorsaker i olika yrkesgrupper och bostadskvarter i Malmö 1860-1920

  Lars Berggren & Greiff, M., 1990, I : Elbogen. 1990, s. 154-172

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 100. Johan Nilsson

  Lars Berggren, 1989, Svenskt biografiskt lexikon. s. 728-730

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 101. Contextual archaeology in theory and practice - some reflections on the excavations at Catalhöyük

  Berggren, Å., 2000, Att tolka stratigrafi. Det tredje nordiska stratigrafimötet Åland 1999.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 102. En inspirerande konferens

  Lars Berggren, 2016 okt, Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning: Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014. Maurits, A. & Mårtensson, K. (red.). Lund: Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet, s. 9-11 3 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 103. Metall och arbetsmiljöfrågorna 1975-2005

  Lars Berggren, 2015, s. 1-15.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 104. Metall och arbetsmiljöfrågorna

  Lars Berggren, 2017 aug, Ett nytt sätt att tänka och handla - vägval i motvind: Svenska Metallindustriarbetareförbundets historia 1982-2005. Stockholm, Vol. 6. s. 537-592

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 105. Industrialisering och förändrade relationer

  Lars Berggren, 2017, En samtidig världshistoria. Sjöberg, M. & Cassel, K. (red.). 2 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, Vol. 1. s. 879-911

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 106. Recension av Jesper Hamark, Ports, dock workers and labour market conflicts

  Lars Berggren, 2016, I : Forum Navale. 72, s. 176-178

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 107. Nya och breddade perspektiv på arbetarhistorisk forskning

  Lars Berggren, 2018, Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 42, 165-166 (2018:1-2), s. 60-61.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 108. "Nu är det vi som hafva att befalla". Om kollektiva aktioner mot förmän och verkmästare under 1880-talet

  Lars Berggren, 2018, Mellan Malmö och Minneapolis. Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren. Lundberg, V. & Riving, C. (red.). Lund: Arkiv förlag, s. 115-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 109. Utdrag ur Lunds miljöhistoria kring 1900

  Lars Berggren, 2018, Skorstenarnas stad: En bok om Lunds industrier. Heymowska, B. (red.). Lund: Föreningen Gamla Lund, s. 179-187 (Föreningen Gamla Lunds årsbok; vol. 100/2018).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 110. Evaluating reflexive methodologies at Çatalhöyük

  Å Berggren & B Nilsson, 2014, Integrating Çatalhöyük: themes from the 2000-2008 seasons: Çatal Research Project vol. 10. Hodder, I. (red.). British Institute at Ankara, s. 55-68 (British Institute at Ankara Monograph; vol. 49).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 111. Reformism eller revolution? Arbetarrörelsen inför rösträttsbeslutet 1918-1919

  Lars Berggren & Östberg, K., 2018, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 153-177

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 112. Studiemedel för studiero

  Berggren, L., Peter Gärdenfors, Thomas Kaiserfeld, Kristina Lundblad, Rikard Schönström & Lynn Åkesson, 2014 mar 5, Helsingborgs Dagblad.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 113. From analogue to digital a study of documentation methods during an excavation of the Neolithic flint mines at Pilbladet, Sweden

  Berggren, Å. O. & Gutehall, A., 2018, I : Current Swedish Archaeology. 26, s. 119-158 40 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 114. En bonadsmålare och hans värld. Johannes Nilsson i Breared

  Berglin, E., 2000, Elisabeth Berglin, Etnologiska institutionen med Folklivsarkivet, Finngatan 8, S­223 62 LUND,. 286 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 115. The Brontës, the Corset and the Condition of England

  Birgitta Berglund, 2015, I : Brontë Studies. 40, 4, s. 320-327

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 116. In Defence of Madame Beck

  Birgitta Berglund, 2005, I : Brontë Studies. 30, 3, s. 185-211

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 117. Spoilt Children and Fond Parents: On Children and Childhood in Jane Austen's "Emma"

  Birgitta Berglund, 2008, I : Angles on the English-Speaking World. 8 (Cultures of Childhood), s. 51-61

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 118. Mrs Radcliffe and "Rebecca"

  Birgitta Berglund, 1996, I : Studia Neophilologica. 68, s. 73-81

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 119. Medlet som blev ett mål. Svensk travsport genom formering och transformering

  Berglund, S., 2004, I : Idrott, historia och samhälle.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 120. VII: An Anglo-American Review

  Birgitta Berglund, 2007, The Dorothy L. Sayers Society Bulletin, 192, s. 22-24.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 121. Huset, hemmet och jaget

  Birgitta Berglund, 2000, I : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 4, s. 97-100

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 122. Den homogena travhästen eller Vad har travsport med globalisering att göra?

  Berglund, S., 2003, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 4, s. 25-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 123. Kan en bok ha kön?

  Birgitta Berglund, 2001, I : Kvinnovetenskaplig tidskrift. 3-4, s. 130-134

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 124. Stolthet och fördom

  Birgitta Berglund, 2013, Populär Historia, 2/2013, s. 34-38.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 125. The Old World and the New

  Birgitta Berglund, 2009, Canadian Literature, s. 177-178.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 126. Who Wants to Be a Millionaire? Anachronistic Ideals in Late Modern Folklore

  Berglund, S., 2002, Popular Imagination. Essays on Fantasy and Cultural Practice. Klinkmann, S. E. (red.). Vol. 12.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 127. Vem vill bli miljonär? Anakronistiska ideal i senmodern folklore

  Berglund, S., 2000, I : Rig. 2, s. 88-99

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 128. En släktsaga i hästväg. Hur blodsband tolkas och organiseras inom travsporten

  Berglund, S., 2005, I : Idrottsforum.Org / Nordic Sport Science Forum.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 129. Recension av Ingvar Svanbergs ”Siskeburar och guldfiskskålar: Ur sällskapsdjurens kulturhistoria”

  Berglund, S., 2001, I : Rig. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 130. I dödens position? Ekonomisering och professionalisering inom travsporten

  Berglund, S., 2002, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 2, s. 22-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 131. Fenomenet Prometea upprör inte längre

  Berglund, S., 2004, Axess, 3, s. 5-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 132. Nitlotten (Nt)

  Berglund, S., 1999, Lundalinjer : meddelanden från Etnologiska institutionen och Folklivsarkivet, 117.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 133. Dorothy L. Sayers and Women's College Fiction: Some Personal Reflections

  Birgitta Berglund, 2004, Further Studies in Sayers. Dean, C. (red.). The Dorothy L. Sayers Society

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 134. Woman's Whole Existence: The House as an Image in the Novels of Ann Radcliffe, Mary Wollstonecraft and Jane Austen

  Birgitta Berglund, 1993, Lund University Press. 244 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 135. Dramas of Regeneration: The Function of Children and Childbirth in Jane Austen's Novels

  Birgitta Berglund, 2008, English Now: Selected Papers from the 20th IAUPE Conference in Lund 2007. Thormählen, M. (red.). Lund University: Lund Studies in English, s. 82-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 136. Dress

  Birgitta Berglund, 2012, The Brontës in Context. Thormählen, M. (red.). Cambridge University Press, s. 318-327

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 137. En romantisk komedi om ekonomiska realiteter

  Birgitta Berglund, 2011, Vadstena-akademien.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 138. Vägen till vinnarcirkeln. Travhästen och dess människor mellan sport och spel

  Berglund, S., 2007, Gidlunds förlag. 224 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 139. Hippologens dröm. Om travsportens formering i 1800-talets Sverige

  Berglund, S., 2007, I sulky och sadel : historiska perspektiv på svensk trav- och galoppsport. Greiff, M. & Hedenborg, S. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 140. Desires and Devices: On Women Detectives in Fiction

  Birgitta Berglund, 2000, The Art of Detective Fiction. Chernaik, W., Swales, M. & Vilain, R. (red.). Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 141. ‘I had to leave’. A cultural analysis of motives for commercial transplantations.

  Berglund, S. & Susanne Lundin, 2012, The body as gift, resource and commodity. Svaneaus, F. & Gunnarson, M. (red.). Södertörn Studies on Practical Knowledge, s. 321-343

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 142. Kampen om hästkraften. Relationer mellan tränare och ägare inom travsporten

  Berglund, S., 2005, Tankar från baslinjen. Humanister om idrott, kropp och hälsa. Fundberg, J., Ramberg, K. & Waldetoft, D. (red.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 143. Gömd, glömd och fördömd

  Berglund, S., 2002, Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen. Berg, P. O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 144. Svenskt eller danskt? Kulturella variationer i tanke och handling.

  Berglund, S., 1999, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 145. Crime Fiction as Popular Science. The Case of Åsa Nilsonne

  Kerstin Bergman, 2010, Codex and Code. Berkesand, P. (red.). Linköping University Electronic Press, Vol. 042. s. 181-195

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 146. Mänsklig kloning och individualitet: Fiktion och vetenskap

  Kerstin Bergman, 2005, Kulturstudier i Sverige, ecp 015. Axelsson, B. & Fornäs, J. (red.). Linköping Electronic Conference Proceedings, s. 1-10

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 147. Women and Violent Crime in Enlightenment Scotland

  Bergman, M., 2009, I : Scandia. 75, 2, s. 128-130

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 148. Humanisten knäcker koden. Dechiffrering och detektivroller i Dan Browns deckare

  Kerstin Bergman, 2011, Tidskrift för Classiska studier nr 1/2011. Bernhardsson, K., Kärrholm, S., Ljung, P. E., Mortensen, A. & Schiöler, N. (red.). Absalon, s. 92-97

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 149. The Captivating Chill : Why Readers Desire Nordic Noir

  Kerstin Bergman, 2015, I : Scandinavian-Canadian Studies. 22, s. 80-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 150. Paradoxes of Understanding the Other: Mankell Explores the "African Darkness"

  Kerstin Bergman, 2010, I : Scandinavian Studies. 82, 3, s. 337-354

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 151. Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal

  Bergman, M., 1996, Nerenius & Santérus. 261 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 152. På exkursion i en väl upptrampad återvändsgränd: Filmen, intentionen och den litterära sanningen

  Kerstin Bergman, 1998, I : Filmhäftet. 26, 2, s. 51-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 153. Makt, möten, gränser : skånska kommissionen i Blekinge 1669–70

  Bergman, K., 2002, Historiska Media. 424 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 154. Beyond National Allegory: Europeanization in Swedish Crime Writer Arne Dahl’s Viskleken

  Kerstin Bergman, 2014, I : Clues: A Journal of Detection. 32, 2, s. 20-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 155. Beyond Stieg Larsson: Contemporary Trends and Traditions in Swedish Crime Fiction

  Kerstin Bergman, 2012, I : Forum for World Literature Studies. 4, 2, s. 291-306

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 156. Fictional Death and Scientific Truth: The Truth-value of Science in Contemporary Forensic Crime Fiction

  Kerstin Bergman, 2012, I : Clues: A Journal of Detection. 30, 1, s. 88-98

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 157. Nordisk kriminalfiktion i ett genreperspektiv

  Kerstin Bergman, 2013, Dansk Noter, 4, s. 30-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 158. From Literary Girl to Graphic Novel Hero: Trans-medial Transformations of Stieg Larsson’s Lisbeth Salander

  Kerstin Bergman, 2014, I : Journal of Specialised Translation. 22, July 2014, s. 93-109

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 159. From "The Case of the Pressed Flowers" to the Serial Killer's Torture Chamber: The Use and Function of Crime Fiction Sub-Genres in Stieg Larsson's The Girl with the Dragon Tattoo

  Kerstin Bergman, 2013, Critical Insights: Crime and Detective Fiction. Martin, R. (red.). Salem Press, s. 38-54

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 160. Under the Aspect of Pain

  Kerstin Bergman, 2005, Witness to Pain: Essays on the Translation of Pain into Art. Pascual Solers, N. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 125-135

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 161. Död vs Erotik, eller en erotisk död? / Den romantiska döden: En komparativ analys

  Kerstin Bergman, 2007, Att granska och diskutera: Lyrikanalys. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (red.). Studentlitteratur AB, s. 75-90

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 162. From National Authority to Urban Underbelly: Negotiations of Power in Stockholm Crime Fiction

  Kerstin Bergman, 2013, Crime Fiction in the City: Capital Crimes. Andrew, L. & Phelps, C. (red.). University of Wales Press, s. 65-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 163. En möjlig värld: En tematisk studie av Lars Gustafssons 1990-talsromaner

  Kerstin Bergman, 2002, Gidlunds förlag. 316 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 164. Isolerad idyll och svart barndom: Mari Jungstedt (1962-)

  Kerstin Bergman, 2009, Tretton svenska deckardamer. Hollenby, I. (red.). BTJ Förlag, s. 96-111

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 165. Improving ‘Swedish Literature’ (SAS 112): Suggestions Based on the 2002 Students’ Evaluations”

  Kerstin Bergman, 2002, Lunds universitet. 12 s. (Pedagogiska idéer: Tillämpningsuppgifter i kursen i praktisk universitetspedagogik för lärare inom HT-området 2002 ( Rapport / Området för humaniora och teologi, Personalutvecklingskommittén, Lunds universitet))

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 166. Lisbeth Salander and her Swedish crime fiction "sisters." Stieg Larsson's hero in a genre context

  Kerstin Bergman, 2012, Men Who Hate Women and Women Who Kick Their Asses! Stieg Larsson's Millennium Trilogy in Feminist Perspective. King, D. & Smith, C. L. (red.). Vanderbilt University Press, s. 135-144

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 167. I begynnelsen var ordet - men hur är det idag?

  Kerstin Bergman, 1997, Litteraturens ställning. Rydén, P. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 34-47

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 168. A Hairdresser’s Tales: The Maze-like Monologue of Lars Gustafsson’s Novel Windy berättar (1999)

  Kerstin Bergman, 2004, Fortællingen i Norden efter 1960. Gemzøe, A., Gornitzka, S., Kirkegaard, P. & Mønster, L. (red.). Aalborg University Press, s. 210-215

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 169. Images of memory: Depictions of the amnesiac flashback, exemplified by The Bourne Identity x 3

  Kerstin Bergman, 2005, Literature and Visual Culture. Kristjánsdottir, D. (red.). University of Iceland Press, s. 409-416

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 170. Invasion of the Clones

  Kerstin Bergman, 2006, The Scientist: Magazine of the Life Sciences (online), August 3, 2006.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 171. Deckarnas landskap

  Kerstin Bergman, 2014, Deckarnas svenska landskap. Bergman, K. (red.). Makadam förlag, s. 9-11

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 172. Människornas drömmar och deras funktion / Att "blomma och dö!"

  Kerstin Bergman, 2006, Att granska och diskutera: Dramatikanalys. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (red.). Studentlitteratur AB, s. 45-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 173. Exploring the Void: A Theme in Gustafsson's Dekanen (2003)

  Kerstin Bergman, 2007, Science and Literature. Kaul, S. (red.). Aisthesis Verlag, s. 89-109

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 174. Gymnasieskolans svenskämnen. En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser

  Bergman, L., 2007, Malmö högskola. 360 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 175. The Good, The Bad, and the Collaborators: Swedish World War II Guilt Redefined in 21st Century Crime Fiction

  Kerstin Bergman, 2013, Imagining Mass Dictatorships: The Individual and the Masses in Literature and Cinema. Schoenhals, M. & Sarsenov, K. (red.). Palgrave Macmillan, s. 183-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 176. Ontologiska rum i Lars Gustafssons Tjänarinnan

  Kerstin Bergman, 2000, Nordisk litteratur og mentalitet : foredrag fra den 22. studiekongres i International Association for Scandinavian studies (IASS) ( Annales Societatis Scientiarum Faeroensis.). Marnersdóttir, M. & Cramer, J. (red.). Føroya fróðskaparfelag, Vol. Suppl. 25. s. 123-133

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 177. Inför lagen och den patriarkala genren: Kvinnliga deckarförfattare i 2000-talets Sverige

  Kerstin Bergman, 2013, "Det universella och det individuella": Festskrift till Eva Hættner Aurelius. Bergman, K., Helgason, J., Lundin, I., Regnell, A. & Steiner, A. (red.). Makadam förlag, s. 39-46

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 178. Dalarna, Aino Trosell (1949-): Arbetarminnenas landskap

  Kerstin Bergman, 2014, Deckarnas svenska landskap. Bergman, K. (red.). Makadam förlag, s. 147-153

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 179. Dalsland, Pia Hagmar (1961-): Skollovens äventyrslandskap

  Kerstin Bergman, 2014, Deckarnas svenska landskap. Bergman, K. (red.). Makadam förlag, s. 99-105

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 180. The Well-Adjusted Cops of the New Millennium: Neo-Romantic Tendencies in the Swedish Police Procedural

  Kerstin Bergman, 2011, Scandinavian Crime Fiction. Arvas, P. & Nestingen, A. (red.). University of Wales Press, s. 34-45

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 181. Kriminallitteratur : utveckling, genrer, perspektiv

  Kerstin Bergman & Sara Kärrholm, 2011, Studentlitteratur AB. 295 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 182. Smärtan vidgar världen

  Kerstin Bergman, 2003, Vidgade sinnen. Andersson, L. G. & Mansén, E. (red.). Bokförlaget Nya Doxa, s. 71-86

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 183. Hur tolkar man hypermediafiktion? Funderingar kring ett metodologiskt problem

  Kerstin Bergman, 2008, Theorier om verklig diktning. Hedén, B., Hedling, E., Holmberg, C-G., Mortensen, A. & Nilsson, H. (red.). Absalon, s. 277-285

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 184. Deckarnas svenska landskap

  Kerstin Bergman (red.), 2014, Makadam förlag. 228 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 185. Östergötland, Mons Kallentoft (1968-): Ondskans natur och årstidernas tortyr

  Kerstin Bergman, 2014, Deckarnas svenska landskap. Bergman, K. (red.). Makadam förlag, s. 79-87

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 186. The Amnesiac Flashback: Theories, Fiction, and Trauma

  Kerstin Bergman, 2008, Witness: Memory, Representation, and the Media in Question. Ekman, U. & Tyngstrup, F. (red.). Museum Tusculanum Press, s. 143-149

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 187. Västergötland, Kristina Appelqvist (1968-): Kyrkornas landskap

  Kerstin Bergman, 2014, Deckarnas svenska landskap. Bergman, K. (red.). Makadam förlag, s. 71-77

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 188. Science vs. Fiction: Interaction, Integration, Depiction

  Kerstin Bergman, 2009, Carriages and Computers: Aesthetic Technologies in Literature from the 18th to the 21st Century. Foss, G. & Jacobsen, Y. S. (red.). Tapir akademisk forlag, s. 223-232

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 189. "Individualitet vil være et forældret begreb": Kvinnor, kloner och visioner i Genspejlet

  Kerstin Bergman, 2004, Från Eden till Damavdelningen. Jonsson, B., Nykvist, K. & Sjöblad, B. (red.). Absalon, s. 288-300

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 190. From Conflicted Mother to Lone Avenger: Transformations of the Woman Journalist Detective in Liza Marklund's Crime Series

  Kerstin Bergman, 2015, Serial Crime Fiction: Dying for More. Anderson, J., Miranda, C. & Pezzotti, B. (red.). Palgrave Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 191. Vetenskapen som interaktiv kontext

  Kerstin Bergman, 2007, Möten. Nykvist, K., Sandqvist, M., Smedberg Bondesson, A. & Stenström, J. (red.). Anacapri förlag, s. 275-284

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 192. Apokalyps à la Rydberg: Den nya grottesången

  Kerstin Bergman, 2008, Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter. Sjöberg, B. (red.). Absalon, s. 161-163

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 193. Ska vi äta våra döda: Linné mellan tro och nytta

  Kerstin Bergman, 2002, I ordets smedja: Festskrift till Per Rydén. Gustafsson, K-E., Hedling, E., Holmberg, C-G., Oscarsson, I. & Westerström, J. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 182-191

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 194. Just an ugly duckling?: The function of the demonic Other in Svend Åge Madsen’s Genspejlet

  Kerstin Bergman, 2006, Der Norden im Ausland: Das Ausland im Norden. Reidinger, R., Rossel, S. H. & Langheiter-Tutschek, M. (red.). Praesens Verlag, s. 159-166

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 195. "Det universella och det individuella" : Festskrift till Eva Hættner Aurelius

  Kerstin Bergman (red.), Helgason, J. (red.), Lundin, I. (red.), Regnell, A. (red.) & Ann Steiner (red.), 2013, Makadam förlag. 300 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 196. Swedish Crime Fiction: The Making of Nordic Noir

  Kerstin Bergman, 2014, Mimesis edizioni. 190 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 197. "Under the evil moon of Comanches and Coyotes": How the local is used to create borders in Gustafsson's Dekanen (2003)

  Kerstin Bergman, 2008, Borders in Nordic Literature. Zilliacus, C., Grönstrand, H. & Gustafsson, U. (red.). Åbo Akademis förlag, Vol. 1. s. 292-299

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 198. Inspector Kurt Wallander, Henning Mankell (1948–2015): “He kept searching for the Berlin Wall that didn’t exist"

  Kerstin Bergman, 2018, 100 Greatest Literary Detectives. Sandberg, E. (red.). Rowman & Littlefield Publishers

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 199. Navigating the Boarders of Reality: Johan Theorin and the Gothic Revival in Swedish Crime Fiction

  Kerstin Bergman, 2018, Crime Fiction: A Critical Casebook. Butler, S. & Sienkiewicz-Charlish, A. (red.). Berlin: Peter Lang Publishing Group, s. 15-29 (Transatlantic Studies in British and North American Culture; vol. 24).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 200. Transforming tattoos of the girl with the dragon tattoo

  Kerstin Bergman, 2017, (Accepted/In press) Tattoos in Crime and Detective Narratives: Markings and Re-Markings . Watson, K. & Cox, K. (red.). Manchester University Press, s. 147-169

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 201. Kriminalteknisk analys av svensk deckarboom

  Kerstin Bergman, 2017 dec 11, Svenska Dagbladet, SvD Kultur.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 202. Lisbeth Salander och alla de andra hårdkokta ensamvargarna

  Kerstin Bergman, 2018 apr 1, Sydsvenskan Kultur.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 203. Bioethical considerations for human nutrigenomics

  Bergmann, M. M., Ulf Görman & Mathers, J. C., 2008, I : Annual Review of Nutrition. 28, s. 447-467

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 204. Medicine professorns kirurgiska pincett

  Johanna Bergqvist, 2008, Skånska läkekonster. Medicinhistoria och folkmedicin från forntid till nutid. Arcadius, K. (red.). Skånes hembygdsförbund, s. 45-50

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 205. Läkare och läkande : läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans

  Johanna Bergqvist, 2013, 478 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 206. Medeltida läkekonst i Norden

  Johanna Bergqvist, 2014, Byahornet, 2, s. 30-36.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 207. Uppsatsskrivande som forskningsbaserat lärande och kursen som skrivargrupp.

  Johanna Bergqvist, 2013, I : Högre utbildning. 3, 2, s. 135-138

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 208. Bokrecension: Examensarbetet på lärarutbildningen. En kollektiv process. Bengt Linnér & Katarina Lundin

  Johanna Bergqvist, 2013, I : Högre utbildning. 3, 2, s. 151-153

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 209. Anna Lihammer: Arkeologiska upptäckter i Sverige.

  Johanna Bergqvist, 2010, I : Rig. 3, Recensioner, s. 179-182

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 210. Arkeologiska spår efter bardskärerna i Nya Lödöse

  Johanna Bergqvist, 2014, Nya Lödöse - staden under Gamlestaden : arkelogiska undersökningar i Gamlestaden, 3, s. 36-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 211. Storgårdar under vikingatid och tidigmedeltid.

  Johanna Bergqvist & Lindeblad, K., 2013, Borgare, bröder och bönder. Arkeologiska perspektiv på Skänninges äldre historia.. Hedvall, R., Lindeblad, K. & Menander, H. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 87-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 212. Kropp, själ och läkekonst. Kulturhistorisk tolkning av medicinska föremål från Vreta kloster.

  Johanna Bergqvist, 2010, Fokus Vreta kloster. 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster.. Tagesson, G., Regner, E., Alinder, B. & Ladell, L. (red.). Historiska museet, Riksantikvarieämbetet, Klosterliv i Vreta, s. 345-368

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 213. Att formulera skriftliga betygskriterier: bedömarkompetens och att sätta praxis på pränt

  Johanna Bergqvist & Katarina Mårtensson, 2015, LU:s femte högskolepedagogiska utvecklingskonferens, 26 november 2015. Lunds universitet, 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 214. Bardskär "in action" på slagfältet vid Getaryggen?

  Johanna Bergqvist, 2013, Jönköpings läns museum. 2 s. (Rapport 2013:1; vol. 2013:1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 215. Nikolaikyrkans kyrkogård - ett föränderligt rum i staden

  Johanna Bergqvist, 2007, Blick för Bergslagen. Holm, J. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 45-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 216. Gendered Attitudes Towards Physical Tending Amongst the Piously Religious of Late Medieval Sweden

  Johanna Bergqvist, 2014, Medicine, healing and performance. Gemi-Iordanou, E., Gordon, S., Matthew, R., McInnes, E. & Pettitt, R. (red.). Oxbow Books, s. 86-105

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 217. Uppsatsskrivande som forskningsbaserat lärande

  Johanna Bergqvist, 2014, Högskolepedagogisk reflektion och praktik. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012. Maurits, A. & Mårtensson, K. (red.). Lunds universitet, s. 85-95

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 218. Att sätta praxis på pränt : En handbok i att skriva betygskriterier

  Johanna Bergqvist, 2015, [Publisher information missing]. 82 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 219. Läkekonst i Norden under medeltiden - i klostren och utanför

  Johanna Bergqvist Rydén, 2016, Roma kloster och cistercienserna. Selin, E. & Emdén, C. (red.). Visby: Gotlands fornsal, s. 105-114

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 220. Hon er laeknir beztr. Kvinnornas roll inom läkaryrket i Norden under medeltiden

  Johanna Bergqvist Rydén, 2014, Med hjärta och hjärna: En vänbok till professor Elisabeth Arwill-Nordbladh. Alexandersson, H., Andreeff, A. & Bünz, A. (red.). Göteborg: Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet, s. 383-395 (GOTARC. Series A; vol. 5).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 221. Do policys transform patterns? Effects of the implementation of written assessment criteria at an entire faculty

  Johanna Bergqvist Rydén, Katarina Mårtensson & Torgny Roxå, 2017, Transforming patterns through the scholarship of teaching and learning: The 2nd European conference for the scholarship of teaching and learning. Lund, s. 39-43

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 222. Om samverkan, mångfald och mellanmänskliga möten: Proceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017

  Johanna Bergqvist Rydén (red.) & Maria Larsson (red.), 2018 sep 21, Lund: Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, Lunds universitet. 135 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 223. Blytaket över Lund domkyrkas absid

  Thomas Bergqvist Rydén, 2016, Mellan slott och slagg: Vänbok till Anders Ödman. Gustin, I., Hansson, M., Roslund, M. & Wienberg, J. (red.). Lunds universitet. Institutionen för arkeologi och antikens historia, s. 253-258 (Lund Studies in Historical Archaeology; vol. 17).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 224. Förord

  Johanna Bergqvist Rydén & Maria Larsson, 2018, Om samverkan, mångfald och mellanmänskliga möten: proceedings från Lunds Universitets Pedagogiska Utvecklingskonferens 2017. Bergqvist Rydén, J. & Larsson, M. (red.). Lund: Lunds universitet, s. 6-11 6 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 225. Medical practice at Swedish Cistercian monasteries

  Johanna Bergqvist Rydén, 2016 jun 3, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 226. Språk men inga ord - om den icke-språkliga vändningen inom pedagogisk forskning

  Bergstedt, B., 2015 aug 27.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract