Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Ett starkt campus ethos - är detta något för Lunds universitet?

  Weimarck, A-C., 2009, Proceedings Utvecklingskonferens Lunds universitet 2009. Sonesson, A. & Amnér, G. (red.). Lednings- och kompetensutveckling/CED, s. 124-124 1 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 2. Joseph Beuys : fett och filt : en forskningskritisk essä

  Weimarck, A-C., 2011, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 128 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. "Paraplyhanne kramar symaskin". (Om Man Rays Hommage à Lautréamont).

  Weimarck, T., 1990, I : Dagens nyheter. 21/1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Om gul fajans, flintgods och lysterglasyrer. En jämförande studie av tillverkningar mellan flytande gränser i Höganäs, Rønne och Næstved under 1800-talet

  Weimarck, A-C., 2010, Flytande gränser. Dansk-svenska kulturella förbindelser efter 1658. Palm, A. & Sanders, H. (red.). Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, s. 172-191

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. "Först med sin hud lägger människan av sin ärelystnad." Några aspekter på anatomi som vetenskaplig, konstnärlig och moralisk förebild i nordiskt 1600-tal.

  Weimarck, T., 1997, 1600-talets ansikte. Nilsson, S. Å. & Ramsay, M. (red.). Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi.

  Weimarck, T., 1979, Kalejdoskop förlag.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. The Digital Theatre. Den blå serie

  Weimarck, T., 1983, Eks-skolens Forlag, Copenhagen.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Ett konstvetenskapligt perspektiv på design

  Weimarck, T., 2007, Under ytan: en antologi om designforskning. Edman, R. & Ilstedt Hjelm, S. (red.). SVID / Raster förlag, Stockholm

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Vardagstingens visuella brus : mediala aspekter på teknologi- och designhistoria

  Weimarck, T., 2008, Mediernas kulturhistoria. Jülich, S., Lundell, P. & Snickars, P. (red.). Statens ljud- och bildarkiv, Vol. Mediehistoriskt arkiv, 1654-6601 ; 8. s. 193-205

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Introduktion

  Weimarck, T., 2003, Design och konst – texter om gränser och överskridanden. Del 1: Texter före 1960. Weimarck, T. (red.). Raster förlag, Vol. 1. s. 11-40

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. "Kroppen och den anatomiska kroppen", i: Kroppen. Konst och vetenskap

  Weimarck, T., 2005, Kroppen. Konst och vetenskap. Holger, L. (red.). Nationalmuseum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Grafik och teckning

  Weimarck, T., 1974, Konst i Skåne 1954-1974. Robertson, V. & Weimack, T. (red.). Skånes Konstförening, Malmö

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Yoko Ono på Venedigbiennalen

  Weimarck, A-C., 2009, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 3 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 14. Verkligheten är sin egen beskrivning / Reality is its own description

  Weimarck, T., 2002, Magnus Wallin. SOLO/Physical Sightseeing.. Malmö konsthall

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Om konst. Två essäer.

  Weimarck, T., 1974, Cavefors.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 16. Jugendvillorna på Olympia i Helsingborg : en essä om arkitektur och livsmiljö i förvandling

  Weimarck, A-C., 2012, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 230 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. "Solen smälta ner som snö": Essäer i konst: ordens, bildernas, stenarnas.

  Weimarck, T., 1990, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. Joseph Beuys och sökandet efter den egentliga livskraften

  Weimarck, A-C., 1995, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 95 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. Konstsociologi. Om konstens ställning i samhället – hos oss och i andra kulturer. En introduktion.

  Weimarck, T. (Översättare), 1978, Stockholm : Pan/Norstedts.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 20. Mediala aspekter på teknologi- och designhistoria (Paper vid konferensen Kulturhistorisk medieforskning, Vadstena 19-21/4 2007

  Weimarck, T., 2008, Mediehistoriskt arkiv 8. Stockholm: Statens ljud- och bildarkiv, s. 193-205 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 21. Det samtida designobjektet som social materia: några teoretiska implikationer

  Weimarck, T., 2002, Perspektiv på samtiden – samtida perspektiv. Forskning om det sena 1900-talets och det nya millenniets konst och visuella kultur. Boyer, K., Hans, H., Anna, T. & Jeff, W. (red.). Eidos, Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Swedish Historiography

  Weimarck, T., 1996, The Dictionary of Art. Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Meta Isæus-Berlin på Skissernas museum / Meta Isæus-Berlin at Skissernas museum

  Weimarck, T., 2006, Drömdiken. Skissernas museum, Lund

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. Nu kan vi lyfta oss själva i håret, resp. Ur The Digital Theatre (1983)

  Weimarck, T., 2004, Sture Johannesson : Counterclockwise Circumambulation. Lunds konsthall

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Före betydelsernas förnumstiga inträde. Till Bertil Lundberg.

  Weimarck, T., 1992, Bertil Lundberg. Malmö konsthall. 7/11 - 13/12 1992.. Malmö konsthall

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Den normala kroppen: Några förvandlingar i bildkonsten av ett anatomiskt motiv.

  Weimarck, T., 1989, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. Höganäskeramik. Konst och bruksföremål 1832-1926.

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 1969, ICA-förlaget.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. "Autonomi", "Bild", "Skönhet"

  Weimarck, T., 1985, Bildanalys: Teorier. Metoder. Begrepp. Cornell, P. & Dunér, S. (red.). Gidlunds förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Nya borddansen: En essä om det bildskapande bordet.

  Weimarck, T., 1992, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. Meta Isæus-Berlin: De animerade installationerna /The Animated Installations

  Weimarck, T., 2006, Meta Isæus-Berlin. Fickla Vrårna. Liljevalchs konsthall, Stockholm

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Inledning

  Weimarck, T., 1978, Industriell formgivning. Sociala utopier och ideologier.. Selle, G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 5-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Introduktion

  Weimarck, T., 2003, Design och konst – texter om gränser och överskridanden. Del 2: Texter efter 1960. Weimarck, T. (red.). Raster förlag, Vol. 2. s. 11-19

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Placebo och narrstensoperationerna : konsten som läkning och rationalitetskritik

  Weimarck, T., 2013, Kroppen i humanioraperspektiv / Symposier på Krapperups borg. Palm, A. & Stenström, J. (red.). Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen, Vol. 9. s. 217-241 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 34. On 'Image', 'Mimesis', and 'Representation', and the Roles of studium and punctum in Interpretation.

  Weimarck, T., 2003, Subjectivity and Methodology in Art History. Rossholm Lagerlöf, M. & Karlholm, D. (red.). Eidos. Skrifter från Konstvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Lergodset från Rønne : en studie i hantverkets förvandling

  Weimarck, A-C., 1975, Studentlitteratur AB. 70 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Konst och den artificiella skapelsen: människor, maskiner

  Weimarck, T., 1992, Mänskligt och omänskligt. Lagerroth, U-B. & Andersson, H. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. "...om jag inte hade jagats av demoner..."

  Weimarck, T., 1991, Ola Billgren. Texter. Retrospektiv II. Rooseum/Moderna museet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 38. Målningar - 'åtskillige wackra Stycken ... men mera aktade efter dukens finhet, än efter den derpå anwände konsten...' Kvalitetshistoriska anteckningar kring materiam superabat opus med utgångspunkt från bl.a. några äldre svenska exempel

  Weimarck, T., 1994, Konst och bildning : Studier tillägnade Sven Sandström den 1 juli 1993. Sjölin, J-G. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Lergodset från Höganäsbolaget 1832-1926

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 2005, Raster förlag. 345 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Joseph Beuys reconsidered

  Weimarck, A-C., 2008, (Unpublished). 13 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 41. En pedagogisk diskussion om kriterierna vid bedömningen av examensuppgifter

  Weimarck, A-C., 2008, (Unpublished) [Publisher information missing]. 5 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Det kalla ögat och det varma

  Weimarck, T., 1985, Filosofi och kultur. 2. Etiken och estetiken. Werner, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. Det kan synas vara mystik för en del, men för mig är det verklighet.

  Weimarck, T., 2009, (Submitted) Arne Fälth (prel.). Kraft Etzler, I. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Om att leda ett lärarlag och att arbeta för att utveckla ett campus ethos. Första året i ett två-årigt internationellt masterprogram

  Weimarck, A-C., 2009, (Unpublished) [Publisher information missing]. 15 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. Martin, Elias

  Weimarck, T., 1999, New Dictionary of National Biography.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Konst är det som håller gudabilden levande när den är död som gudabild. Om idoler och bilder, gudabilder och avgudabilder.

  Weimarck, T., 1983, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1983. Westerhult, B. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 102-128 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. Examples as Crucial Arguments on 'others'

  David Wästerfors & Jana Holsanova, 2005, I : Text - An Interdisciplinary Journal for the Study of Discourse. 25, 4, s. 519-554

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. In my bubble, in my fight. Disability in gaming practices

  David Wästerfors & Kristofer Hansson, 2015, I : [Publication information missing]. s. 123-123

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 49. Taking ownership of gaming and disability

  David Wästerfors & Kristofer Hansson, 2017 okt 21, I : Journal of Youth Studies. 20, 9, s. 1143-1160

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Earth Accuses Earth: Tracing What Jesus Wrote on the Ground

  Tommy Wasserman, 2010, I : Harvard Theological Review. 103, 4, s. 407-446

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Review: 2 Peter and Jude

  Tommy Wasserman, 2009, The Catholic Biblical Quarterly, 71, 2, s. 418-419.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 52. Papyrus 72 and the Bodmer Miscellaneous Codex

  Tommy Wasserman, 2005, I : New Testament Studies. 51, 1, s. 137-154

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Proposal for a New Rating System in Greek New Testament Editions

  Tommy Wasserman, 2009, I : The Bible Translator (Technical Papers). 60, 3, s. 140-157

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. Criteria for Evaluating Readings in New Testament Textual Criticism

  Tommy Wasserman, 2013, The text of the New Testament in contemporary research : essays on the status quaestionis. Holmes, M. & Ehrman, B. (red.). Brill Academic Publishers, s. 579-612

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. The Implications of Textual Criticism for Understanding the ’Original Text’

  Tommy Wasserman, 2011, Mark and Matthew I : comparative readings : understanding the earliest Gospels in their first century settings. Runesson, A. & Becker, E-M. (red.). Mohr Siebeck, Vol. 271.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 56. The Son of God Was in the Beginning (Mk 1:1)

  Tommy Wasserman, 2011, I : Journal of Theological Studies. 62, 1, s. 20-50

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 57. A Comparative Textual Analysis of P4 and P64+P67

  Tommy Wasserman, 2010, I : TC. 15, s. 1-27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. Greek New Testament Manuscripts in Sweden with an Excursus on the Jerusalem Colophon

  Tommy Wasserman, 2010, I : Svensk exegetisk årsbok. 75, s. 77-108

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. The Coherence Based Genealogical Method as a Tool for Explaining Textual Changes in the Greek New Testament

  Tommy Wasserman, 2015, I : Novum Testamentum. 57, 2, s. 206-218

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 60. The Epistle of Jude : Its Text and Transmission

  Tommy Wasserman, 2006, Almqvist & Wiksell International. 368 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 61. The Patmos Family of New Testament MSS and Its Allies in the Pericope of the Adulteress and Beyond

  Tommy Wasserman, 2002, I : TC. 7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. Some Bibliographic Notes on Greek New Testament Manuscripts

  Tommy Wasserman, 2007, I : Novum Testamentum. 49, s. 291-295

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 63. Fönster mot handskriftsvärlden

  Tommy Wasserman, 2007, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 83, 2, s. 75-84

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 64. Theologische Linien im Codex Bodmer Miscellani?

  Tommy Wasserman, 2006, New Testament Manuscripts and Their World. Kraus, T. & Nicklas, T. (red.). Brill Academic Publishers, s. 161-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 65. Med blicken fäst på Jesus : Hebreerbrevet

  Tommy Wasserman, 2010, Libris. 208 s. (Nya testamentets budskap)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 66. Theological Creativity and Scribal Solutions in Jude

  Tommy Wasserman, 2008, Textual Variation: Theological and Social Tendencies. Houghton, H. A. G. & Parker, D. C. (red.). Gorgias Press, s. 75-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 67. "Lectio Vehementior Potior" : Scribal Violence on Violent Texts

  Tommy Wasserman, 2013, Encountering Violence in the Bible. Zehnder, M. & Hagelia, H. (red.). Sheffield Phoenix Press, s. 216-234

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 68. Textkritik – en ny dimension av texttolkning

  Tommy Wasserman, 2009, Att tolka Bibeln och Koranen. Konflikt och förhandling. Stenström, H. (red.). Studentlitteratur AB, s. 167-180

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 69. The Early Text of Matthew

  Tommy Wasserman, 2012, The Early Text of the New Testament. Kruger, M. & Hill, C. (red.). Oxford University Press, s. 83-107

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 70. P78 (P. Oxy. XXXIV 2684)—The Epistle of Jude on an Amulet

  Tommy Wasserman, 2006, New Testament Manuscripts and Their World. Kraus, T. & Nicklas, T. (red.). Brill Academic Publishers, s. 137-160

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 71. A Short Textual Commentary on Galatians

  Tommy Wasserman, 2015, Studies on the Text of the New Testament and Early Christianity. Essays in Honour of Michael W. Holmes. Gurtner, D. M., Hernández Jr, J. & Foster, P. (red.). Brill Academic Publishers, s. 347-373 (New Testament Tools Studies and Documents; vol. 50).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 72. A Short Textual Commentary on the Lucan Travel Narrative (Luke 9:51-19:46)

  Tommy Wasserman, 2017, Getting into the Text: New Testament Essays in Honor of David Alan Black. Akin, D. L. & Hudgins, T. W. (red.). Pickwick Publications, s. 90-115

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 73. Spåren av vad Jesus skrev på jorden: Människosyn i ljuset av berättelsen om Jesus och äktenskapsbryterskan (Joh 7:53-8:11)

  Tommy Wasserman, 2017, Hva er nå et menneske? . Haugland Balsnes, A. (red.). Cappelen Akademisk Forlag, s. 33-49

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 74. A New Approach to Text Criticism: An Introduction to the Coherence-Based Genealogical Method

  Tommy Wasserman & Gurry, P., 2017, SBL Press. 164 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 75. Den okände Jesus: Berättelsen om en profet som misslyckades

  Wassén, C. & Hägerland, T., 2016, Stockholm: Bokförlaget Langenskiöld. 249 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 76. Julevangeliet och den historiske Jesus

  Wassén, C. & Hägerland, T., 2016 dec 24, Svenska Dagbladet, s. 40-41 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 77. Trons Jesus och den historiske Jesus

  Wassén, C. & Hägerland, T., 2017, SANS, 3, s. 70-75.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 78. The effect of assembly tolerance on performance of a tape application task: A pilot study

  Wartenberg, C., Dukic, T., Falck, AC. & Hallbeck, S., 2004, I : International Journal of Industrial Ergonomics. 33, 4, s. 369-379

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 79. Referential metonymy

  Warren, B., 2006, Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. (Scripta Minora Regiae Societatis Humaniorum Litterarum Lundensis)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 80. A model of idiomaticity

  Warren, B., 2005, I : Nordic Journal of English Studies. 4, 1, s. 35-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 81. Prolegomena to a study of evaluative words

  Warren, B., 2006, I : English Studies. 87, 2, s. 210-229

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 82. Anaphoric pronouns of metonymic expressions

  Warren, B., 2004, I : metaphorik.de. 7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 83. Aspects of Referential Metonymy

  Warren, B., 1999, Metonymy in Language and Thought (HCP 4),. Panther, K. U. & Radden, G. (red.). Benjamins

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 84. The Mysterious Bona Fide Adjectives

  Warren, B., 2001, Language Structure and Variation:. Ljung, M. (red.). Stockholm Studies in English XCII.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 85. The role of links and/or qualia in modifier-head constructions

  Warren, B., 2003, Polysemy. Flexible Patterns of Meaning in Mind and Language. Nerlich, ..., B. (red.). Mouton de Gruyter

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 86. Accounting for Compositionality

  Warren, B., 2001, A Wealth of English: ”. Aijmer, K. (red.). Gothenburg Studies in English 81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 87. Laws of thought, knowledge and lexical change

  Warren, B., 1999, Historical Semantics and Cognition,. Blank, A. & Koch, P. (red.). Mouton de Gruyter

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 88. What is metonymy?

  Warren, B., 1998, Historical. Hogg, R. & van Bergen, L. (red.). John Benjamins Publishing Company

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 89. An alternative account of the interpretation of referential metonymy and metaphor

  Warren, B., 2002, Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast. Dirven, R. & Pörings, R. (red.). Mouton de Gruyter

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 90. An alternative view of metaphor and referential metonymy

  Warren, B., 2002, Metaphor and Metonymy in Comparison and Contrast:. Dirven, R. & Poerings, R. (red.). Mouton de Gruyter, Vol. (Cognitive Linguistics Research 20).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 91. Pseudoproblematic Pseudo-adjectives

  Warren, B., 1989, I : English Studies. 70, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 92. An Alternative Account of the Interpretation of Referential Metonymy and Metaphor

  Warren, B., 2002, (The Department of English in Lund: Working Papers in Linguistics, Vol 1).

  Forskningsoutput: Working paper

 93. The Idiom Principle and the Open Choice Principle

  Warren, B. & Erman, B., 2000, I : Text. 20, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 94. Swedish academia is no meritocracy

  Warodell, J. A., Erik J Olsson & Almäng, J., 2017 jan 1, Times Higher Education.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 95. Controllability as a Contextual Variable

  Wärnsby, A., 2009, Linguistic Insights: Studies in Language and Communication. Studies on English Modality: In Honour of Frank Palmer.. Tsangalidis, A. & Facchinetti, R. (red.). Peter Lang Publishing Group, Vol. 111. s. 69-98

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 96. (De)coding Modality : The Case of Must, May, Måste and Kan

  Wärnsby, A., 2006, English Studies. 244 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 97. (De)coding Epistemic Modality in English and Swedish

  Wärnsby, A., 2003, (The Department of English in Lund: Working Papers in Linguistics).

  Forskningsoutput: Working paper

 98. Constraints on the Interpreation of Epistemic Modality in English and in Swedish

  Wärnsby, A., 2004, English Modality in Perspective. Genre Analysis and Contrastive Studies. Facchinetti, R. & Palmer, F. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 163-190

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 99. The Use of Modal Expressions in English by Native Speakers of Russian

  Wärnsby, A., 2002, (The Department of English in Lund: Working Papers in Linguistics, Vol 1).

  Forskningsoutput: Working paper

 100. Work is life and life is play

  Philip Warkander, 2017 aug 1, Personae Magazine.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 101. Mode I sju akter

  Philip Warkander, 2016 jun 11

  Forskningsoutput: Icke-textbaserad outputKonstnärligt arbete

 102. Meningen med modelivet

  Philip Warkander, 2017 aug 1, Form Nordiskt Arkitekur- och Designmagasin, 4, s. 36-41 5 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 103. Sista skriket: En bok om mode, död och erotik

  Philip Warkander & Johansson, E. V., 2017 jan 31, Constant Reader. 225 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 104. Modeeliten är sönderstressad

  Philip Warkander, 2017 jun 30, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 105. Den intellektuella underklassen

  Philip Warkander, 2017 aug 16, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 106. Har vi helt slutat handla kläder "på stan"?

  Philip Warkander, 2017 aug 7, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 107. Vi måste förvalta Anas arv

  Philip Warkander, 2017 aug 17, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 108. Följare betalar din modemiddag

  Philip Warkander, 2017 jul 3, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 109. Historielöst om Hemnet

  Philip Warkander, 2017 apr 3, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 110. Nya värden utvecklas – efter strålkastarna

  Philip Warkander, 2017 jun 25, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 111. Låt mode vara mer än kläder vi inte behöver

  Philip Warkander, 2017 jan 29, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 112. Befriande kontrast ger fingret åt smakfullhet

  Philip Warkander, 2017 nov 19, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 113. Snoppar och knoppar på Nationalmuseum

  Philip Warkander, 2016 sep 16, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 114. Även i vår ytlighet bör vi vara medmänskliga

  Philip Warkander, 2017 maj 22, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 115. Har alla samma chans att lyckas i modebranschen?

  Philip Warkander, 2017 apr 24, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 116. Har samtidens mode förlorat sin själ i jakten på hype?

  Philip Warkander, 2017 apr 10, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 117. Letter from a Fashion Doctor

  Philip Warkander, 2017 apr 2, The Fashion Studies Journal, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 118. Modeindustrin spelar på dina skamkänslor

  Philip Warkander, 2017 mar 13, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 119. När får kulturen modet att erkänna modet?

  Philip Warkander, 2016 jan 31, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 120. Varför är Stockholm synonymt med svenskt mode?

  Philip Warkander, 2017 feb 27, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 121. Författare med känsla för stil

  Philip Warkander, 2017 mar 1, Författaren, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 122. Mode – en definitionsfråga

  Philip Warkander, 2016 okt 22, Shapes of Fashion: Nordic Artwear. Textilmuseet 2016.10.22 - 2017.03.26. Bond (curator), C. & Blomqvist (producent), E. (red.). Borås: Textilmuseet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 123. Mode och mening

  Philip Warkander, 2011, Ett sekel av dräkt & mode : ur den Hallwylska samlingen. Sandell, G. (red.). Stockholm: Hallwylska museet, s. 14-27 (Hallwyliana; vol. 14).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 124. Flykten från glasburen

  Philip Warkander, 2017 feb 4, Sydsvenska Dagbladet - Del B: Kulturdelen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 125. Flytta ut modevärlden till förorten

  Philip Warkander, 2017 jan 10, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 126. Kom på något själv

  Philip Warkander, 2017 jan 3, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 127. När ska vi sluta låtsas att det är okej att shoppa loss?

  Philip Warkander, 2016 dec 12, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 128. Off-Whites politiska svammel och Eton är mer innovativt än J W Anderson

  Philip Warkander, 2017 jun 19, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 129. Man är inte självcentrerad bara för att man inte vill ha barn

  Philip Warkander, 2017 maj 5, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 130. Mainstream är inte alltid sämre

  Philip Warkander, 2017 feb 7, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 131. Gosha Rubchinskiy designar för ett enat Europa

  Philip Warkander, 2016 okt 6, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 132. Den som spelar klickspelet bäst vinner

  Philip Warkander, 2016 nov 14, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 133. Var är alla modekritiker?

  Philip Warkander, 2016 sep 19, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 134. Tiden är lös

  Philip Warkander, 2016 aug 1, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 135. Logotyp eller lyxupplevelse?

  Philip Warkander, 2016 jun 6, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 136. Du kan gå din egen väg

  Philip Warkander, 2016 maj 9, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 137. Döden klär mig

  Philip Warkander, 2016 apr 5, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 138. Smart eller sexig?

  Philip Warkander, 2016 feb 9, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 139. Den könlösa framtid är vår

  Philip Warkander, 2016 jan 25, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 140. Var finns modejournalistiken?

  Philip Warkander, 2015 okt 30, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 141. Utan fakturor på arbetsförmedlingen

  Philip Warkander, 2015 sep 10, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 142. Ägandets olidliga lätthet

  Philip Warkander, 2015 sep 15, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 143. What's next för herrmode

  Philip Warkander, 2015 aug 5, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 144. Gå i skolan?

  Philip Warkander, 2015 mar 10, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 145. Ändrar folk smak?

  Philip Warkander, 2015 jun 9, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 146. Texter i Modekokboken

  Philip Warkander, 2015 aug, Modekokboken. Wickström, A. (red.). Borås: Nicotext

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 147. Var är modekritiken?

  Philip Warkander & Eritsland, I., 2017 sep 1, Pony Fashion Magazine, s. 36-41 6 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 148. Mode är design – inte konst

  Philip Warkander, 2017 okt 4, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 149. Moderna tider

  Philip Warkander, 2018 aug 15, Form Nordiskt Arkitekur- och Designmagasin, 4/2018.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 150. Detta är mode när det är som absolut bäst

  Philip Warkander, 2018 dec 21, Expressen, kultursidan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 151. Kläderna gör inget väsen av sig – det är bra

  Philip Warkander, 2018 nov 12, Expressen, kultursidan.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 152. Ägodelar kan visst vara meningsfulla

  Philip Warkander, 2019 feb 21, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 153. Queer Materiality: An Emprical Study of Gender Subversive Styles in Contemporary Stockholm

  Philip Warkander, 2019 jul 25, Fashion Crimes: Dressing for Deviance. Turney, J. (red.). London: Bloomsbury publishing, s. 105-114

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 154. Art Jewellery: a reflection on terminology

  Philip Warkander, 2016 mar 1, Open Space – Mind Maps: positions in contemporary jewellery. Maurer Zilioli, E. (red.). Stockholm: Nationalmuseum, 5 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 155. ’Jag är helt utbytbar och det är ingen bra känsla’: Om skapandet av “meningsfullhet” i relation till arbete inom modeindustrin

  Philip Warkander, 2016 sep 1, À la mode: Mode mellan konst, kultur och kommers. Fredriksson, C. & De Wit Sandström, I. (red.). Makadam förlag, s. 87-102 15 s. (Centrum för Öresundsstudiers bokserie; nr. 36).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 156. Den mekaniska kroppen: om Kraftwerk och det samtida modet

  Philip Warkander, 2015, Influenser, referenser och plagiat: om Kraftwerks estetik. Hagström, A. (red.). Röhsska museet, s. 87-94 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 157. Myten om den queera sjömannen

  Philip Warkander, 2014, Svenska sjömanstatueringar. Arnshav, M. (red.). Medströms Bokförlag, s. 64-72 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 158. Mode som museiartefakt

  Philip Warkander, 2014, Svenskt mode: 2000-2015. Strömquist, S. (red.). Sven-Harrys konstmuseum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 159. Mode som kreativ industri: Ann-Sofie Back, konst och kapitalism

  Philip Warkander, 2014, Ann-Sofie Back: Torsten och Wanja Söderbergs pris 2014. Kittel, A. (red.). Röhsska museet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 160. Fashion exhibition: A short novel on men's fashion

  Philip Warkander, 2019, Odalisque magazine.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 161. A new masculinity at Pitti Uomo 96

  Philip Warkander, 2019 jun 18, Scandinavian MAN.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 162. "Jag vill inte ha ett repetitivt jobb.": Om modevetenskap som ämne och synen på på det kreativa arbetet

  Philip Warkander, 2019 sep, Kultur X: 10-talet i kulturvetenskaplig belysning. Höög, V., Kärrholm, S. & Nilsson, G. (red.). Lund: Department of Cultural Sciences, Lund University, s. 109-118 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 24).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 163. Dressing the Perfect Gentleman

  Philip Warkander, 2019, I : Ethnologia Scandinavica. 49, s. 269-271

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 164. Semantics, conceptual spaces and the meeting of minds

  Warglien, M. & Peter Gärdenfors, 2013, I : Synthese. 190, 12, s. 2165-2193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 165. Event structure, conceptual spaces and the semantics of verbs

  Warglien, M., Peter Gärdenfors & Westera, M., 2012, I : Theoretical Linguistics. 38, 3-4, s. 159-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 166. Replies to comments

  Warglien, M., Peter Gärdenfors & Westera, M., 2012, I : Theoretical Linguistics. 38, 3-4, s. 249-264

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 167. Meaning negotiation

  Warglien, M. & Peter Gärdenfors, 2015 jan 1, Applications Of Conceptual Spaces: The Case For Geometric Knowledge Representation. Zenker, F. & Gärdenfors, P. (red.). Springer, s. 79-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 168. Mallets, Chisels, Sledges and Boats : the Art of Quarrying at Gebel el Silsila

  Ward, J. & Maria Nilsson, 2015, (Accepted/In press) Current Research in Egyptology XV. Walsh et al, C. (red.). Vol. xv.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 169. Renegotiating Gender and Power: Women’s Organizations and Networks in Politics

  Wang, Q., 2004, Centre for East and South-East Asian Studies, Lund University, 47 s. (Working papers in contemporary Asian studies; nr. 2).

  Forskningsoutput: Working paper

 170. Characterization and reconstruction of VOG noise with power spectral density analysis

  Wang, D., Pelz, J. B. & Mulvey, F., 2016 mar 14, Proceedings - ETRA 2016: 2016 ACM Symposium on Eye Tracking Research and Applications. Association for Computing Machinery (ACM), Vol. 14. s. 217-220 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 171. A study of artificial eyes for the measurement of precision in eye-trackers

  Wang, D., Mulvey, F. B., Pelz, J. B. & Holmqvist, K., 2017 jun, I : Behavior Research Methods. 49, 3, s. 947-959

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 172. Resource interfaces telling other stories about the commercial use of new technology: The embedding of biotech solutions in US, China and Taiwan

  Waluszewski, A., Baraldi, E., Tommy Shih & Linné, Å., 2009, I : The IMP Journal. 3, 2, s. 86-123

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 173. "Det var en plågsam stund, en stund af indre smärta" : En psykobiografi över Lina Sandells sorgebearbetning mellan åren 1858-1861

  Walter, S., 2013, Artos & Norma. 321 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 174. The Greek of the Ancient Synagogue : An Investigation on the Greek of the Septuagint, Pseudepigrapha and the New Testament

  Walser, G., 2001, Almqvist & Wiksell International. 198 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 175. The Greek of the Ancient Synagogue

  Walser, G., 2003, The Ancient Synagogue from its Origins until 200 C.E. Papers Presented at an International Conference at Lund University, October 14–17, 2001 (Coniectanea Biblica. New Testament Series No. 39 ). Olsson, B. & Zetterholm, M. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 260-276

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 176. Strategies for advice taking : the role of epistemic social information

  Annika Wallin & Richard, M., 2015, I : Economics and Philosophy. 31, 1, s. 67-91

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 177. Explaining everyday problem solving

  Annika Wallin, 2003, Cognitive Science. 172 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 178. Smart people that make simple heuristics work

  Annika Wallin & Peter Gärdenfors, 2000, I : Behavioral and Brain Sciences. 23, 5, s. 765-765

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 179. Is egocentric bias evidence for simulation theory

  Annika Wallin, 2011, I : Synthese. 178, s. 503-514

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 180. Självbedömningar

  Annika Wallin, 2009, Proceedings utvecklingskonferens Lunds universitet 2009. Sonesson, A. & Amnér, G. (red.). Lednings- och kompetensutveckling/CED, s. 78-78 1 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 181. Bedömningar

  Annika Wallin, 2012, Kognitionsvetenskap. Jens, A. & Mikael, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 263-271

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 182. Malory and Authorship: A Study of an Irresolvable Debate

  Wallin, M., 2010, Lund University. 195 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 183. Explanation and environment: the case of psychology

  Annika Wallin, 2007, Rethinking Explanation. Persson, J. & Ylikoski, P. (red.). Springer, s. 163-176

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 184. Social information in decision-making

  Annika Wallin, Barbara, F. & Richard, M., 2004, I : Happiness, economics, and interpersonal relationships. Trento..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 185. Om empiriskt grundade påståenden i analytisk filosofi

  Annika Wallin, 2007, Insikt och Handling: Temanummer om filosofins nytta. Egonsson, D., Maurin, A-S. & Persson, J. (red.). Vol. 22. s. 135-156

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 186. The informativness of objects

  Annika Wallin, 2002, I : European Congress for Analytic Philosophy. Lund..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 187. The epistemic nature of conformity

  Annika Wallin & McElreath, R., 2003, I : European Society for Philosophy and Psychology, Lyon..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 188. Högt IQ inget krav för bra beslut

  Annika Wallin, 2011, Axess, 2, s. 46-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 189. Social information in decision making

  Annika Wallin, Barbara, F. & Richard, M., 2005, I : Subjective Probability, Utility, and Decision Making: 20th biannual conference, Stockholm..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 190. Shaky Constructions

  Annika Wallin, 1997.

  Forskningsoutput: Working paper

 191. Evaluative polarity words in risky choice framing

  Annika Wallin, Carita Paradis & Konstantinos, K., 2016, I : Journal of Pragmatics. 106, s. 20-38 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 192. Incontinence affects more than 200m people worldwide, so why isn't more being done to find a cure?

  Annika Wallin, Nils-Eric Sahlin & Wandi Bruine de Bruin, 2018 feb 14, The Conversation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 193. Digitala lärresurser I matematikundervisningen. Delrapport skola.

  Wallin, J., Hafsteinsdottir, E., Samuelsson, J., Bergman, E., Helenius, O., Jahnke, A. & Agneta Gulz, 2017, Solna. 120 s. (Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; vol. 2017:02, nr. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 194. Digitala lärresurser I matematikundervisningen. Delrapport förskola.

  Wallin, J., Hafsteinsdottir, E., Samuelsson, J., Bergman, E., Helenius, O., Agneta Gulz & Jahnke, A., 2017, Solna: Skolforskningsinstitutet. 64 s. (Skolforskningsinstitutets systematiska översikter; vol. 2017:02, nr. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 195. Två roller för beprövad erfarenhet inom hälso- och sjukvård

  Annika Wallin, 2019, Vetenskap och beprövad erfarenhet: Vård. Sahlin, N-E. (red.). Lund: Lunds universitet, VBE programmet, s. 31-40

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 196. Science, proven experience and good sense

  Annika Wallin, 2018, Science and Proven Experience: Johannes. Lund: Lunds universitet, VBE programmet, s. 115-121

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 197. Mao i Sverige: Den svenska maoismen 1963-1986

  Ingrid Wållgren, 2017, (Accepted/In press) Sweden: Dialogos. 380 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 198. Förord

  Ingrid Wållgren, 2015, Candide eller optimisten. Voltaire, F. & Sprengel (översättare), D. (red.). Johanneshov: Trut Publishing

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 199. Johan Ekeblad: Kulturskridning, mentalitet, genre

  Ingrid Wållgren, 2012, 50 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 200. Recension av: Northern Antiquities and National Identities

  Anna Wallette, 2009, I : Scandia. 75, 2, s. 130-131

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 201. Recension av: Witchcraft and magic in the Nordic Middle Ages

  Anna Wallette, 2013, I : Scandia. 79, 1, s. 146-148

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 202. Our ideas about Norse paganism. A historical survey from Snorri Sturluson to Viktor Rydberg

  Anna Wallette, 2006, Odin's eye. Between people and powers in the pre-Christian North. Andrén, A. & Carelli, P. (red.). Dunkers kulturhus, s. 324-329

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 203. Våra föreställningar om den nordiska hedendomen. En historisk översikt från Snorre Sturlasson till Viktor Rydberg

  Anna Wallette, 2006, Odens öga : mellan människor och makter i det förkristna Norden. Andrén, A. & Carelli, P. (red.). Dunkers kulturhus, s. 224-237

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 204. “Sammanskrefvet på gammal svenska.” Isländska sagor i stormaktstidens svenska fornforskning

  Anna Wallette, 1999, Gardar, 30, s. 5-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 205. Recension av: Bedrägliga begrepp

  Anna Wallette, 2001, I : Scandia. 67, s. 133-134

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 206. Recension av Samuel Edquist, En folklig historia

  Anna Wallette, 2011, I : Historisk Tidskrift. 3, s. 693-695

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 207. Recension av: Drömmen om Atlantis. Olof Rudbecks jakt på en försvunnen värld

  Anna Wallette, 2006, Scandia, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 208. Recension av: En ärans och lärdomens man: Bror Emil Hildebrand och Krapperup

  Anna Wallette, 2012, I : Rig. 3, s. 186-187

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 209. Recension av: Myter om det nordiska

  Anna Wallette, 2002, I : Scandia. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 210. Recension av: Draken. Fabeldjurens konung

  Anna Wallette, 2003, Scandia, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 211. Sweden, Scandinavia and Europe. History-Writing as an Identity Project in the Early Modern Period

  Anna Wallette, 2009, I : Scandia. 75, 2, s. 87-91

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 212. Recension av: Våra förfäder var hedningar

  Anna Wallette, 2010, I : Historisk Tidskrift. 2, s. 374-376

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 213. Recension av: Kvinnor mot kvinnor

  Anna Wallette, 2000, I : Scandia. 66, s. 137-139

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 214. Recension av Att återupptäcka det glömda

  Anna Wallette, 2013, I : Rig. 1, s. 54-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 215. Vittnesmål om vikingar. Vad vet vi om vikingatidens kvinnor och män?

  Anna Wallette, 2005, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. s. 7-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 216. Recension av: Publik arkeologi

  Anna Wallette, 2009, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift 2009. s. 169-170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 217. Recension av: Fäderneslandets antikviteter

  Anna Wallette, 2007, I : Scandia. 73, s. 116-117

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 218. Recension av: Den sjunde världsdelen

  Anna Wallette, 2009, I : Rig.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 219. Recension av: Bärsärkarna. Vikingatidens elitsoldater

  Anna Wallette, 2006, I : Populär Historia. 7-8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 220. Historiker och hedningar

  Anna Wallette, 2000, Makten över minnet. Aronsson, P. (red.). Studentlitteratur AB, s. 63-77

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 221. Kulturhistoriska perspektiv på samtidens individualisering

  Anna Wallette & Svensson, B., 2012, Individer i rörelse : Kulturhistoria i 1880-talets Sverige. Wallette, A. & Svensson, B. (red.). Makadam förlag, s. 7-37

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 222. "Sanning är historiens liv", Sven Lagerbring

  Anna Wallette, 2009, Svenska historiker: från medeltid till våra dagar. Björk, R. & Johansson, A. W. (red.). Norstedts, s. 141-150

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 223. Lagerbring och jakten på den fornnordiska religionen

  Anna Wallette, 2005, Hedendomen i historiens spegel. Bilder av det förkristna Norden. Raudvere, C., Andrén, A. & Jennbert, K. (red.). Nordic Academic Press, s. 57-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 224. National Histories. Sven Lagerbring and his Channels of Communication

  Anna Wallette, 2010, Negotiating Pasts in the Nordic Countries. Interdisciplinary Studies in History and Memory. Eriksen, A. & Sigurðsson, J. V. (red.). Nordic Academic Press, s. 99-120

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 225. Social Networks and Community in the Viking Age

  Anna Wallette, 2010, Social Brain, Distributed Mind. Dunbar, R., Gamble, C. & Gowlett, J. (red.). British Academy/Oxford University Press, s. 135-152

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 226. Sagans svenskar. Synen på vikingatiden och de isländska sagorna under 300 år.

  Anna Wallette, 2004, Sekel Bokförlag. 410 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 227. Fädernas fränder : Viktor Rydbergs berättelse om vikingar

  Anna Wallette, 2009, Kulturhjälten : Viktor Rydbergs humanism. Svensson, B. & Sjöberg, B. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 199-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 228. Rötter och identitetsskapande i antikvarisk och historisk forskning

  Anna Wallette, 2008, Runor i Kronobergs län, Kronobergsboken 2008. Smålands museum, s. 99-111

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 229. Från göter till germaner - Erik Gustaf Geijers och Viktor Rydbergs tankar om svensk identitet

  Anna Wallette, 2008, Det norrøne og det nationale: Studier i brugen af Islands gamle litteratur i nationale sammenhænge i Norge, Sverige, Island, Storbritannien, Tyskland og Danmark. Lassen, A. (red.). Stofnun Vigdísar Finnbogadóttur í erlendum tungumálum, s. 221-240

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 230. Individer i rörelse: Kulturhistoria i 1880-talets Sverige

  Anna Wallette (red.) & Svensson, B. (red.), 2012, Makadam förlag. 230 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 231. Rangordning av relevanta förfäder i Sven Lagerbring historieskrivning

  Anna Wallette, 2009, Tankar om ursprung. Forntiden och medeltiden i nordisk historieanvändning. Edquist, S., Hermanson, L. & Johansson, S. (red.). Statens historiska museum, s. 143-158

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 232. Vem lär universitetets historieundervisning? Om studenters möte med historia

  Anna Wallette, 2018 sep 1, Att undervisa i historia på universitetet: idéer, problem, utmaningar. Karlsson, K-G. (red.). 1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, s. 55-76 21 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 233. Lundahistorikern Lagerbring och 1700-talets forskarsamhälle

  Anna Wallette, 2018, Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år . Edgren, L. (red.). Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 55-68 (Studia Historica Lundensia; vol. 29).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 234. Swedish Perspectives - Rudbeck

  Anna Wallette, 2018, Handbook of Pre-Modern Nordic Memory Studies: Interdisciplinary Approaches. Glauser, J., Hermann, P. & Mitchell, S. A. (red.). Berlin: De Gruyter, s. 834–840 (De Gruyter Reference).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 235. Norrbotten, Sverige och medeltiden : problem kring makt och bosättning i en europeisk periferi. D. 2, Bilagor / med bidrag av Margareta Backe, Ulf Segerström och Maria Vretemark

  Wallerström, T., 1995, [Publisher information missing]. 192 s. (Lund Studies in Medival Archaeology; vol. 15:2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 236. Medieval Settlement History and Political Geography in Northern Sweden - a Reply to Eljas Orrman

  Wallerström, T., 1999, I : Historisk tidskrift för Finland. 84, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 237. The Saami between East and West in the Middle Ages: an archaeological contribution to the history of reindeer breeding

  Wallerström, T., 2000, I : Acta Borealia. 2000, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 238. Kognition möter teknik - att bygga en fungerande kurskedja för undervisning i människa-teknikinteraktion

  Mattias Wallergård, Agneta Gulz & Magnus Haake, 2010, [Host publication title missing]. Second Educational Conference for Swedish engineering programmes at university level, Lund 2-3 dec 2009

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 239. A study of dedications to Aphrodite from Greek magistrates

  Wallensten, J., 2003, Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 264 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)