Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. En dödboks bidrag till osteologin

  Ahlström Arcini, C. & Torbjörn Ahlström, 2019, Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén. Ljung, C. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 47-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Hvor går historiedidaktikken? : historiedidaktikk i Norden 8

  Ahonen, S. (red.), Poulsen, M. (red.), Stugu, O. S. (red.), Thorkelsson, M. (red.) & Ulf Zander (red.), 2004, Trondheim: Institut for historie og klassiske fag, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet. 199 s. (Skriftserie fra historisk institutt; vol. 45)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. Opin poluilla, Juhlakirja Miikka Ruokasen täyttäessä 60 vuotta

  Ahonen, T. (red.), Komulainen, J. (red.) & Mika Vähäkangas (red.), 2013, Suomalainen teologinen kirjallisuusseura. 292 s. (Suomalaisen teologisen kirjallisuusseuran julkaisuja; vol. 275)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 4. Lund – medeltida kyrkometropol : symposium i samband med ärkestiftet Lunds 900-årsjubileum, 27–28 april 2003

  Ahrén, P-O. (red.) & Anders Jarlert (red.), 2004, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. 191 s. (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis; vol. 47)

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 5. Swedish 'gärna' and German 'gern(e)' and their English correspondences: A contrastive study at the crossroads of modality and illocutionary force.

  Aijmer, K. & Altenberg, B., 2013, I : Languages in Contrast. 13, 2, s. 238-259

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Languages in contrast : Papers from a symposium on text-based cross-linguistic studies, Lund 4-5 March 1994

  Aijmer, K. (red.), Altenberg, B. (red.) & Mats Johansson (red.), 1996, Lund studies in English. 200 s. (Lund Studies in English; vol. 88)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 7. Advances in corpus linguistics

  Aijmer, K. (red.) & Altenberg, B. (red.), 2004, Rodopi. (Language and Computers)

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 8. Intertextualiteter

  Ajagán-Lester, L., Ledin, P. & Henrik Rahm, 2003, Teoretiska perspektiv på sakprosa. Englund, B. & Ledin, P. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Advice on the radio: Modernization, the public and Experts 1939-1968

  Marja Åkerström, 2007, I : Sociologisk Forskning. 4, s. 74-77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Den kosmetiska demokratin: En studie av den politiska diskursiva praktiken i Sjöbo och Ystad

  Marja Åkerström, 2010, Lunds universitet. 262 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 11. Death, Modernity, and the Body: Sweden 1870-1940

  Lynn Åkesson, 2012, Bulletin of the History of Medicine, 86, 1, s. 133-135.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 12. Naturvetare och kulturforskare kan överbrygga ämnesgränser

  Lynn Åkesson, Susanne Lundin, Ulf Kristoffersson, Tibell, A., Frykman, I. & Cecilia Fredriksson, 2000, I : Läkartidningen. 97, 4, s. 350-351

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Livscykelsritualernas återkomst

  Lynn Åkesson, 2008, (Submitted) I : Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Xinyi Jiang - en experimentell etnograf från Shanghai

  Lynn Åkesson, 2011, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 3-4, s. 83-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Osäker eller nöjd - kulturella aspekter på vardagens avfallspraktik

  Lynn Åkesson, Ewert, S. & Henriksson, G., 2009, KTH. 86 s. (TRITA-INFRA-FMS; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Waste and Garbage as Time Travel

  Lynn Åkesson, 2010, I : Lund Archaeological Review. 15-16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. ETN:RIT

  Lynn Åkesson (red.), Karin Salomonsson (red.) & Charlotte Hagström (red.), 2008, Department of European Ethnology, Lund University. 128 s. (ETN: etnologisk skriftserie; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. Mindre tillförlitligt

  Lynn Åkesson, 2013, ETN Luf. Sjöholm, C., Hagström, C. & Sjögård, G. (red.). Lunds universitet, institutionen för kulturvetenskaper, etnologi

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Environmental Policy Instruments Seen as Negotiations

  Lynn Åkesson, Henriksson, G. & Börjesson Rivera, M., 2012, Negotiating Environmental Conflict: Local communities, global policies. Welz, G., Sperling, F. & Blum, E. M. (red.). Istitut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie, s. 83-106

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Skärvor

  Lynn Åkesson & Ewert, S., 2003, I : Axess. 7, s. 26-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. GenEtnologi. Om tvärvetenskapens vedermödor och belöningar.

  Lynn Åkesson & Susanne Lundin, 1999, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. Årgång 8, 2, s. 23-32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Fascination, Fiction, and the Primacy of Interpretation

  Lynn Åkesson, 1997, I : Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 53, s. 31-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Hur dör djur?

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, 9, s. 9-9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Sex hos begravningsentreprenören kopplar samman liv och död

  Lynn Åkesson, 2003, Axess, 4, s. 4-4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 25. Genethnology. Biomedicine and Everyday Practise

  Lynn Åkesson & Susanne Lundin, 2000, Embodying Culture. Perspectives on Transfomations of Gender. Gerholm, L., Carlström, A. K. & Ramberg, I. (red.). Mångkulturellt centrum, Stockholm, s. 104-109

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Vargnackens semantik

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, 3, s. 12-12.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. Källsortering med förhinder

  Lynn Åkesson, 2007, Avfall och Miljö, 1, s. 14-15.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 28. Fem smutsiga små fingrar

  Lynn Åkesson, 2007, I : Axess. spring, s. 21-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 29. Brevduvor

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, Årgång 3, 6, s. 8-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. På ritualernas marknad köper kunden sin livscykel

  Lynn Åkesson & Karin Salomonsson, 2002, I : Axess. 6, s. 32-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Soporna säger vem du är

  Lynn Åkesson, 2003, I : Axess. 7, s. 22-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Original och obducenter

  Lynn Åkesson, 1996, Humor och kultur. Palmenfelt, U. (red.). Nordic Institute of Folklore, Vol. 34. s. 177-189

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Rädslan för gentekniken måste debatteras

  Lynn Åkesson, 1998, I : Ny teknik. 18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Vinterkräksjukans arkeologi

  Lynn Åkesson, 2003, Axess, 1, s. 5-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. Cloning - Crowning Glory of Creation?

  Lynn Åkesson, 1998, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin. (Aspects of gene technology : report from an IVA seminar series 1997-98)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 36. Wasting

  Lynn Åkesson, 2006, I : Ethnologia Europaea. 35, 1-2, s. 39-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Hur dör djur?

  Lynn Åkesson, 2005, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 2, s. 12-18

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Sopornas universum

  Lynn Åkesson, 2005, I : Rig. 3, s. 140-151

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Vilsekommen post

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, Årgång 3, 6, s. 8-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 40. Överflöd : mellan minnesvärt och bortglömt

  Lynn Åkesson (red.), 2006, Kulturen i Lund. 192 s. (Årsbok 2006)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 41. Att skapa liv och utforska död

  Lynn Åkesson & Susanne Lundin, 1995, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 1, s. 24-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Superstjärnor från forntiden

  Lynn Åkesson, 2007, I : Axess. autumn, s. 55-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 43. Teknikens praktik

  Lynn Åkesson, 2000, Teknikens metamorfoser. Höjeberg, M. (red.). Tekniska museet i Stockholm, Vol. 69. s. 159-173

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Creating Life and Exploring Death

  Lynn Åkesson & Susanne Lundin, 1996, I : Ethnologia Europaea. 26, 1, s. 37-49

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Virtuella skojare

  Lynn Åkesson, 2004, Axess, Årgång 3, 7, s. 9-9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Platser som gläntor mot hemliga ordningar. Om heterotopier.

  Lynn Åkesson, 2005, I : Axess. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Bioekonomi - mellan människa och ting

  Lynn Åkesson, 2001, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. Årgång 10, 3, s. 66-71

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Individens frihet ställs mot människans värdighet

  Lynn Åkesson, 2002, I : Axess. s. 23-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Biologi och kultur

  Lynn Åkesson, 2000, I : Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok. s. 137-146

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Klona skapelsens krona?

  Lynn Åkesson, 1997, Källa, 49, s. 84-93.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress