Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Review of: Describing Greece. Landscape and Literature in the Periegesis of Pausanias

  Johanna Akujärvi, 2006, I : Sehepunkte. 6, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 2. Innovatörer och traditionalister. Om tidiga svenska klassikeröversättares syn på sin roll i det svenska litterära systemet

  Johanna Akujärvi, 2011, Översättning – adaption, interpretation, transformation. Föredrag vid den 28:e studiekonferensen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3–7 augusti 2010 = Translation – Adaptation, Interpretation, Transformation. Proceedings from the 28th Study Conference of IASS, Lund 3–7 August 2010. Holmberg, C-G. & Ljung, P. E. (red.). Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), Vol. CSS Acta Series I.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Krig och konkurrens. Perserkrigstraditioner i ord och monument

  Johanna Akujärvi, 2008, Förbistringar och förklaringar. Festskrift till Anders Piltz. Beskow, P., Borgehammar, S. & Jönsson, A. (red.). Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, s. 17-24

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Oldtidens og Middelalderens Litteratur – i skandinaviska oversættelser

  Johanna Akujärvi (red.) & Mortensen, L. B. (red.), 2010, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Suethice. On 19th century Swedish university translations of ancient literature

  Johanna Akujärvi, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 6. Med egna ord. Översättares paratexter i svenska antiköversättningar

  Johanna Akujärvi, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 7. Amor och Psyche. En episod ur Apuleius Metamorfoser i svensk översättning från 1666

  Johanna Akujärvi, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 8. Svenska filologer och översättning inom och utanför universitetet: Exemplet tragediöversättning på 1800-talet

  Johanna Akujärvi, 2015, Klassisk filologi i Sverige: Reflexioner, riktningar, översättningar, öden. Cullhed, E. & Lindberg, B. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 158–175 18 s. (Konferenser / Kungl. Vitterhetens historie och antikvitets akademien; vol. 89).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Innovators and traditionalists. Self-positioning stategies in paratexts to early Swedish translations of the classics

  Johanna Akujärvi, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 10. Review of: Translation, Subjectivity and Culture in France and England, 1600-1800

  Johanna Akujärvi, 2009, I : BMCR.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Authorial voice and the addressee in Pausanias' Periegesis

  Johanna Akujärvi, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 12. Hyenden under håglösa lärjungars lättja: Om lurkar till latinska och grekiska skoltexter fram till 1900

  Johanna Akujärvi, 2016, ”Gracerna talte som du.” : om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen. Blomqvist, K. (red.). Lund: Lund University, s. 37-63 27 s. (Studia Paedagogica Greca et Latina Lundensia; vol. 4).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Beginning Reading Pausanias' Periegesis. The Periegesis and other works of geographical description

  Johanna Akujärvi, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 14. An epic battle. The struggle over the Swedish Iliad

  Johanna Akujärvi, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 15. Translated into Swedish. Prefaces, introductions, commentaries and postfaces to Swedish translations of antique literature

  Johanna Akujärvi, 2008, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 16. Innovators and traditionalists. Self-positioning stategies in paratexts to early Swedish translations of the classics

  Johanna Akujärvi, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 17. An epic battle: Aesthetic and poetical struggles over the Swedish Iliads

  Johanna Akujärvi, 2015, The Trojan Wars and the making of the Modern World. Goldwyn, A. (red.). Uppsala: Uppsala universitet, s. 161-183 23 s. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia Graeca Upsaliensia; vol. 22).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 18. Xenophon and Aisopos for the Swedish youth: On the earliest printed translations of ancient literature in Sweden

  Johanna Akujärvi, 2018, Hellenostephanos. Humanist Greek in Early Modern Europe: Learned Communities between Antiquity and Contemporary Culture. Päll, J. & Volt, I. (red.). Tartu: University of Tartu, s. 185-217 (Acta Societatis Morgensternianae; vol. VI–VII).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Suethice. On 19th century Swedish university translations of Greek literature

  Johanna Akujärvi, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 20. Innovatörer och traditionalister. Om tidiga svenska klassikeröversättares syn på sin roll i det svenska litterära systemet

  Johanna Akujärvi, 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 21. Psyche and Grisilla. On two Swedish 17th century translations

  Johanna Akujärvi, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 22. Homerus öfwersatt på Swenska och på metrisk wers!! : om 1800-talets svenska Homeros-översättningar

  Johanna Akujärvi, 2014, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014. Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 5-22 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. The drama of translating Greek tragedy. Issues and debates in 19th century Sweden

  Johanna Akujärvi, 2018, (Submitted) Acta of conference Translation in Antiquity, Translating Antiquity.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 24. ”Hvad är bästa sättet at öfversätta et Skaldestycke?” Om svensk översättning av antik poesi c. 1750–1850

  Johanna Akujärvi, 2017, (Submitted) Världslitteraturen och dess svenska röster. Bidrag till svensk översättningshistoria. Kleberg, L. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Greek occasional poetry from the Swedish Empire. The case of Josephus Thun

  Johanna Akujärvi, 2017, (Accepted/In press) Att dikta för livet, döden och evigheten. Tillfällesdiktning 1500-1800. Jönson, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Suethice. On 19th century Swedish university translations of ancient literature

  Johanna Akujärvi, 2017, Classical tradition in the Baltic Region. Perceptions and Adaptions of Greece and Rome. Jönson, A. & Vogt Spira, G. (red.). Zürich/New York: Georg Olms Verlag, s. 253-274 (Spudasmata; vol. 171).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Bernhard Risberg, 1862–1947

  Johanna Akujärvi, 2017, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 28. Johan Bergman, 1864–1951

  Johanna Akujärvi, 2017, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 29. Marcus Wallenberg, 1774–1833

  Johanna Akujärvi, 2017, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 30. Svenska översättningar av Horatius ode 2.16

  Johanna Akujärvi, 2017, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 31. Tillfällesdikter på humanistgrekiska

  Johanna Akujärvi, 2017, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 32. Women and the early history of translations of ancient literature in Sweden

  Johanna Akujärvi, 2015, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 33. Aron Martin Alexanderson, 1843–1930

  Johanna Akujärvi, 2018, Svenskt översättarlexikon. Kleberg, L. (red.). Litteraturbanken

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 34. A Male Privilege? Women and the History of Swedish Translations of Ancient Literature before 1900

  Johanna Akujärvi, 2018, Gender and Translation. Understanding Agents in Transnational Reception. Herrero López, I., Alvstad, C., Akujärvi, J. & Skarsbø Lindtner, S. (red.). Québec: Éditions québécoises de l’œuvre, s. 31-57 (Vita Traductiva; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Translation in university dissertations: A study of swedish (and finnish) dissertations of the 19th century and earlier

  Johanna Akujärvi, 2018, (Submitted) Early Modern Disputations and Dissertations in an Interdisciplinary and European Context. Marti, H., Seidel, R. & Fridenthal, M. (red.). Brill, (Intersections).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Efter som iag intet monument efter mig hafwer. Josef Thun som humanistgrekisk diktare

  Johanna Akujärvi, 2018, Böckerna i borgen. Ett halvsekel i Roggebiblioteket. Andersson, E. & Stenback, E. (red.). Stockholm: Kungliga biblioteket, s. 163-182 (Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis; vol. 90).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Josephus Thun: Lector, Pastor, Donor, Occasional Poet

  Johanna Akujärvi, 2018.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 38. Dissertation translations in the 19th century and earlier

  Johanna Akujärvi, 2018.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 39. Nordic Countries

  Johanna Akujärvi, Päll, J., Korhonen, T. & Sironen, E., 2019, (Submitted) Hellenizing Muse. Pontani, F. & Weise, S. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Neo-Latin texts and Greek paratexts. On two Wittenberg prints dedicated to crown prince Erik of Sweden

  Johanna Akujärvi, 2019, (Submitted) Commentationes humanarum litterarum. Korhonen, T. (red.). Societas Scientiarum Fennica

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Reflections on learning during the doctoral research trajectory

  Albertyn, R., Eva Brodin, Claesson, S., Frick, L. & McKenna, S., 2016.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 42. Samvete och samvetsfrihet : en analys av samvetskonflikter i det svenska samhället och av begreppen samvete och samvetsfrihet.

  Aldén, M., 2002, 215 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)