Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1976
 2. Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam : (1908-1976)

  Durovic, L. (red.), 1976, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 49 s. (Slavica Lundensia; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 3. Frederick Sommer

  Sjölin, J-G. (Översättare), 1976, Kalejdoskop förlag.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 4. Helmtrud Nyströms flyktfåglar

  Weimarck, T., 1976, I : Kalejdoskop. 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (red.) & Spång, L. G. (red.), 1976, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 91 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 6. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullberg diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Män, kvinnor och språk

  Jan Einarsson, 1976, Nordiska studier i filiologi och lingvistik : festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976. Svensson, L. (red.). Studentlitteratur AB, (Nordiska studier i filiologi och lingvistik).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Sommers livslinje

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, s. 43-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 10. Talbankens skriftspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 11. Talbankens talspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 12. Texterna till Fridas andra bok

  Eva Haettner Aurelius, 1976, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1976.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 13. The Introduction of the Neolithic Stone Age into the Baltic Area

  Kristina Jennbert, Welinder, S. & Wyszomirska, B., 1976, Acculturation and continuity in Atlantic Europe mainly during the neolithic period and the Bronze age : papers presented at the IV Atlantic colloquium, Ghent 1975. Laet, S. J. D. (red.). De tempel, Vol. Dissertationes archaeologicae Gandenses 16. s. 235-250

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln

  Birgitta Hårdh, 1976, 140 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 15. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 16. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Suedschweden. Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 176 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 17. 1977
 18. A Kammu story-listener’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1977, Curzon Press. 112 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. A New Dating of Berkeley's Draft Introduction

  Belfrage, B., 1977, I : Berkeley Newsletter. 1, s. 10-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. En pedagogik för den tysta majoriteten

  Svensson, B. S., 1977, Svenska i verkligheten. Thavenius, J. (red.). Författarförlaget, Stockholm, s. 195-229

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Fynd av guld och silver i Blekinge. Om ekonomi och handelskontakter under vikingatiden

  Birgitta Hårdh, 1977, Blekingeboken, 1977, s. 28-43.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 22. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-160

  Eva Österberg, 1977, Bibliotecha Historica Lundensis. 308 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Kritisk litteraturhermeneutik som förklaringsmodell

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 24. Litteraria

  Durovic, L. (red.), 1977, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 215 s. (Slavica Lundensia; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 25. Några försök att ställa skolans litteraturundervisning på benen

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 26. Nominalfras, socialgrupp och kön

  Jan Einarsson, 1977, Språk och samhälle: 3, Social variation i talspråkets syntax . Lund: Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Studying Boundary Conflicts. A Theoretical Framework. Lund Studies in International History, 9.

  Kristian Gerner, Sven Tägil, Henrikson, G. & Johansson, R., 1977, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Swedish word accents in sentence perspective

  Bruce, G., 1977, Liber. 155 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 29. The Scandinavian word accents

  Gårding, E., 1977, Liber. 116 s. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. 1978
 31. Aspekter på jordbrukets införande

  Kristina Jennbert, 1978, I : Kontaktstencil: organ för nordiske arkeologistudenter. 14, s. 117-124

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Balzac und der Realismus

  Bauer, G. (Översättare), Kreipe, W. (Översättare) & Svensson, B. S. (Översättare), 1978, [Host publication title missing]. Oberbaum Verlag, Berlin West

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Den arkeologiska tidsskalan

  Welinder, S. & Kristina Jennbert, 1978, Lund University: Department of Quaternary Geology. 47 s. (Department of Quaternary Geology. Läromedel 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. Den totala lösningen. En undersökning av det rena förnuftet.

  Gomér, A., 1978, I : Scandia. 44, 1, s. 145-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Det medeltida Falsterbo : aktuella problem och undersökningar

  Lars Ersgård, 1978, I : ALE. 4, s. 1-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Författarporträtt: Ernst Bloch

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, Bokcaféets månadsbulletin, 27.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 37. Industriell formgivning : Sociala utopier och ideologier

  Peter, E. (Översättare) & Weimarck, T. (Översättare), 1978, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. Inledning

  Weimarck, T., 1978, Industriell formgivning. Sociala utopier och ideologier.. Selle, G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 5-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Konstsociologi. Om konstens ställning i samhället – hos oss och i andra kulturer. En introduktion.

  Weimarck, T. (Översättare), 1978, Stockholm : Pan/Norstedts.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (red.) & Spång, L. G. (red.), 1978, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 161 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 41. Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

  Durovic, L. (red.), 1978, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 131 s. (Slavica Lundensia; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 42. Morgonrodnadens stridsmän : epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821

  Louise Vinge, 1978, [Publisher information missing]. 232 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 73)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 43. Nordic prosody : papers from a symposium

  Gårding, E. (red.), Bruce, G. (red.) & Bannert, R. (red.), 1978, Department of Linguistics, Lund University. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 44. Notes by Berkeley on Moral Philosophy

  Belfrage, B., 1978, I : Berkeley Newsletter. 2, s. 4-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Om "Det vita djuret"

  Weimarck, T., 1978, I : Kalejdoskop. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Parodins dimensioner -komik, kritik eller ironi

  Eva Haettner Aurelius, 1978, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1978, 3, s. 142-165

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960-1976.

  Kristian Gerner & Lars, L., 1978, Liber. 298 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 48. Recension

  Birgitta Hårdh, 1978, I : Fornvännen. 73, s. 49-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 49. Statistisk grundkurs

  Jan-Olof Svantesson, 1978, Köttforskningsinstitutet, Kävlinge. (Rapport från Köttforskningsinstitutet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 50. Talad och skriven svenska: sociolingvistiska studier

  Jan Einarsson, 1978, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 51. Tecken och handling. Från språkhandlingen till handlingens språk

  Göran Sonesson, 1978, Doxa.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)