Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1978
 2. The Waste Land: A Fragmentary Wholeness

  Marianne Thormählen, 1978, CWK Gleerup. 248 s. (Lund Studies in English; vol. 52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. Till ett fotografi av Cartier-Bresson

  Sjölin, J-G., 1978, I : Kalejdoskop. 1978, 6, s. 26-39

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Tongue retraction is not so useful after all

  Wood, S. A. J., 1978, (Studies in General Linguistics Presented to Bertil Malmberg by Students and Colleagues on the Occasion of his 65th Birthday (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University)).

  Forskningsoutput: Working paper

 5. Trade and Money in Scandinavian Viking Age

  Birgitta Hårdh, 1978, I : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1977-1978, s. 157-171

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Two dialects of the Rmeet (Lamet) language

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1978, I : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 4, s. 5-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Une machine a signifier: Essai sur la sémiologie de l'acte et la grammaire de l'énonciation

  Göran Sonesson, 1978

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 8. Utopins samtid – samtidens utopi: Ernst Blochs kritik av det utopiska

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, I : Radix. 3-4, s. 112-141

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. 1979
 10. A radiographic analysis of constriction locations for vowels

  Wood, S. A. J., 1979, I : Journal of Phonetics. 7, s. 25-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. A Summary of Berkeley's Metaphysics in a Hitherto Unpiblished Berkeleian Manuscript

  Belfrage, B., 1979, I : Berkeley Newsletter. 4, s. 1-4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Chinese Periodicals and Newspapers in the Stockholm University Library

  Michael Schoenhals, 1979, Stockholms universitetsbibliotek med Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. 63 s. (Häften utgivna av Stockholms universitetsbibliotek; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Den antiestetiska livsledan. Pär Rådström och litteraturen som bruksvara

  Anders Palm, 1979, I : Studiekamraten.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Exemplet Glocksee

  Svensson, B. S., 1979, I : KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift. 11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Lund University, Department of Archaeology. 21 s. (Report series / University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 16. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Arkeologiska institutionen och Lunds universitets historiska museum. 24 s. (Report series Institute of Archaeology; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi.

  Weimarck, T., 1979, Kalejdoskop förlag.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 18. Krapperup : en medeltida borg i Skåne

  Lars Ersgård, 1979, I : ALE. 3, s. 19-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Litteratur, praxis och läsarfrihet

  Björn Larsson, 1979, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 8, 2, s. 68-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Momentet kristendomen i gymnasieskolan: en analys av förutsättningarna för stofförståelse

  Sven-Åke Selander, 1979, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Lunds universitet Lärarhögskolan i Malmö; vol. 1979, nr. 17)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. Språk och existens i Paul Ricoeurs tolkningsteori

  Rikard Schönström, 1979, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, s. 228-235

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Språkrätt : om skolans språknormer och samhällets

  Ulf Teleman, 1979, [Publisher information missing]. 180 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Sueco-Polonica : materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979

  Durovic, L. (red.), 1979, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 182 s. (Slavica Lundensia; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 24. Två roller söker sina egenskaper: en pilotstudie

  Jan Einarsson, 1979, Könsroller i språk: 3. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, FUMS, (Rapport från Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska; vol. 75).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 25. 1980
 26. Är barn medvetna om språkliga könsskillnader?

  Jan Einarsson, 1980, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 27. Arvet från det förflutna. Sovjet på tröskeln till 80-talet.

  Kristian Gerner, 1980, Liber. 205 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. Bohemica et Slovaca

  Durovic, L. (red.), 1980, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 137 s. (Slavica Lundensia; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. Den andra verkligheten: Anteckningar till Björn Dawidssons fotografi (förord)

  Sjölin, J-G., 1980, Camera Obscura. (20 fotografier av Dawid (Björn Dawidsson))

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 30. Falsterbohalvön : en undersökning av medeltida agrar bebyggelse i sydvästra Skåne

  Lars Ersgård, 1980, I : ALE. 3, s. 14-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Folk tales from Kammu II: A story-teller’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1980, Curzon Press. 185 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. "Fortsättning följer" : följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850

  Oscarsson, I., 1980, Liber. 281 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 33. Fotografins historia under 1900-talet

  Sjölin, J-G. (Översättare), Marianne Thormählen (Översättare) & Lars-Håkan Svensson (Översättare), 1980, Liber.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 34. Konflikt i gränseland

  Kim Salomon, 1980, Gyldendal Akademisk. 231 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 35. Modernism eller dysmorphism? Om ett bortglömt kapitel i nordisk modernism

  Anders Palm, 1980, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 2/3, s. 67-86

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Natur, människor och levnadsförhållanden utifrån undersökningar av stenåldersboplatser i Vallby och Hjulberga

  Kristina Jennbert, 1980, Från bergslag till bondebygd, s. 149-161.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 37. "Nordisk anarkism" : Asger Jorn och projektet 10 000 års nordisk folkkonst

  Weimarck, A-C., 1980, Kalejdoskop förlag. 103 s. (Kalejdoskop)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. Notes on a Photograph by Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1980, Frederick Sommer at Seventy-five. A Retrospective. Glenn, C. W. & Bledsoe, J. K. (red.). California State University, Long Beach, s. 26-35

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Om fotografi

  Sjölin, J-G., 1980, Kalejdoskop, 1980, 6, s. 3-7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 40. Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study

  Nauclér, K., 1980, Liber.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 41. Rapport från den kinesiska FoU-delegationens resa i Sverige

  Michael Schoenhals, 1980, Styrelsen för teknisk utveckling: Internationella enheten. 58 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 42. Receptionsestetikens reception

  Björn Larsson, 1980, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 4, s. 204-205

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Silent art : Rhetorical and thematic patterns in Samuel Daniel’s Delia

  Lars-Håkan Svensson, 1980, [Publisher information missing]. 389 s. (Lund Studies in English; vol. 57)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 44. Skapande falskhet. Till metaforens teori

  Rikard Schönström, 1980, I : Radix. Tidskrift för humanism. 3-4, s. 18-59

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Splitter

  Björn Larsson, 1980, Wahlström & Widstrand. 254 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 46. Starting from Scratch: The History of Edge-Wear Research from 1838 to 1978

  Deborah Olausson, 1980, I : Lithic Technology. 9, 2, s. 48-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

  Sandqvist, C., 1980, 231 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 48. Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

  Lindblad, P., 1980, Liber. 215 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 49. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Ljung, P. E., 1980, Liber. 287 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 50. 1981
 51. Är småhusområdet en kvinnofälla?

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 810306.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.