Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1981
 2. Bekönade ord i förskolan

  Jan Einarsson, 1981, Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 3. Blandskolans femma: iakttagelser under en skoldag

  Jan Einarsson, 1981, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 4. Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. En tolkning av surrealismens åskådning.

  Sjölin, J-G., 1981, Kalejdoskop förlag. 453 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Desertion and land colonization in the Nordic countries c. 1300-1600 : comparative report from the Scandinavian research project on deserted farms and villages

  Eva Österberg, Gissel, S., Juttikkala, E., Sandnes, J. & Teisson, B., 1981, Almqvist & Wiksell International.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 6. Die südschwedischen Feuersteingruben - Ergebnisse und Probleme

  Deborah Olausson, Rudebeck, E. & Säfvestad, U., 1981, 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Weisgerber, G. (red.). Deutschen Bergbau-Museum Bochum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri I

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1981, I : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1981, 1981, s. 10-19

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Eleven finns gömd i texten

  Svensson, B. S., 1981, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 9. En läsares födelse

  Svensson, B. S., 1981, I : Tidskrift för Litteraturvetenskap. 10, 1, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Ett samtal med Giorgio Vasari i den andra naturens trädgård

  Weimarck, T., 1981, I : Radix. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Fondutredning med förhinder

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-18.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 12. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. Förståelse uppstår ur kriser. Ett samtal med prof. Hartmut Eggert om vardagshermeneutik i skolan

  Svensson, B. S., 1981, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Fult och fint: anteckningar om språk och kön

  Jan Einarsson, 1981, Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 15. Gruppmedvetande och historia. Den kvinnliga litteraturhistorien omkring sekelskiftet

  Eva Haettner Aurelius, 1981, Tidskrift för litteraturvetenskap, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Kammu gongs and drums 2: The long wooden drum and other drums

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1981, I : Asian Folklore Studies. 40, 2, s. 173-189

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Konrad Wünsche, En pedagogik för den tysta majoriteten

  Svensson, B. S. (red.), 1981, Prisma bokförlag, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 18. Litteratur, struktur och historia

  Rikard Schönström, 1981, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 3, s. 156-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Människor-samhälle-kyrka i stormaktstidens Sverige: underlag för livsfrågeanknutet studium av kyrkohistoria på mellanstadiet.

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Rapport; vol. 1981:12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 20. Mässingsmusik - folkets bildning och nöje

  Andersson, G., 1981, Från forna tiders mässingssextett till våra dagars Symphonic Band. Andersson, L. E. (red.). ABF Musikkår Karlshamn, s. 4-6

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Mon-Khmer languages in Yunnan

  Jan-Olof Svantesson, Wang, J. & Chen, X., 1981, I : Asie du sud-est et monde insulindien (ASEMI). 12, 1-2, s. 91-99

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Närheten som den egentliga orten för utopin: om grundtanken i Ernst Blochs filosofi

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1981, I : Radix. 3-4, s. 214-266

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Phonology of Kammu dialects

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1981, I : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 9, s. 45-71

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Research and creative thinking: en konferensrapport, Université de Laval Quebéc, Canada 1-14 maj 1981

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 46 s. (Pedagogisk-psykologiska problem; vol. 396)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Sakord, sakbilder: Franco Leidi

  Weimarck, T., 1981, I : Kalejdoskop. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Schulsprache und Schüleralltag

  Svensson, B. S., 1981, betrifft:erziehung, 6, s. 28-35.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 27. Senkapitalism i Vattumannens tecken

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-22.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 28. The Newport Extract of Berkeley's Passive Obedience

  Belfrage, B., 1981, I : Berkeley Newsletter. 5, s. 6-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. The publication of mathematical research in China

  Jan-Olof Svantesson, 1981, Research Policy Institute, Lund University.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. Three Notes on the Eclogues of Nemesianus

  Arne Jönsson, 1981, I : Eranos. 79, s. 47-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Zwischen geschlossener und offener Gesellschaft: Schulbuchforschung in Schweden

  Sven-Åke Selander, 1981, I : Internationale Schulbuchforschung. 3, 1, s. 29-34 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. 1982
 33. Bloch på svenska

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1982, I : TeKla. 12-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Den gäckande skyggen. Mångtydighetens strategi i H.C. Andersen eventyr

  Anders Palm, 1982, Tolkning och tolkningsteorier. Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 35. Från jägare till bonde? - Om Ertebøllekultur och tidigneolitisk Trattbägarkultur i sydligaste Sverige

  Kristina Jennbert, 1982, Introduksjonen av jordbruk i Norden : foredrag holdt ved fellesnordisk symposium i Oslo april 1980. Sjøvold, T. (red.). Universitetsforlaget, s. 91-97

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. From function to structure. Some pragmatic determinants in impromptu speech

  Tottie, G. & Carita Paradis, 1982, Impromptu speech. Enkvist, N. E. (red.). Åbo : The Research Institute of Åbo Akademi, Vol. 78. s. 307-317

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Gymnasieval och sortering - valet till gymnasieskolan i stockholmsregionen

  Anders Persson, 1982, Stockholms läns landsting. 123 s. (Regionplanekontoret; vol. 1982:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Heat Treatment of Flint in the Scandinavian Stone Age?

  Deborah Olausson & Lars Larsson, 1982, I : Papers of the Archaeological Institute University of Lund. 1981-1982, 4, s. 5-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Hymnologi - en forskning med framtid?

  Hellström, J-A. & Sven-Åke Selander, 1982, Lund: Teologiska institutionen, Lund. 70 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Människa, tro och moral : föreläsningar i tros- och livsåskådningsvetenskap

  Göran Bexell, 1982, [Publisher information missing]. 60 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. Megalitgravsbygden kring Lödde-Kävlinge å i Västskåne

  Birgitta Hårdh, 1982, I : Skrifter fra Historisk institut, Odense universitet. 30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Några värdepåståenden om musik

  Björn Petersson, 1982, Lund University. (Studies in Philosophy)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. När mässingsmusiken kom till bruket

  Andersson, G., 1982, Värmland förr och nu. Musik i Värmland. Årsbok från Värmlands museum 1982. Kruse, H. (red.). Värmlands museum, Vol. 80. s. 29-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. On counterfactual probabilities and causation : A note

  Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Logique et Analyse. 25, 99, s. 327-332

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Peter Brückners Bedeutung. Ein Gespräch mit Joachim Israel

  Svensson, B. S., 1982, I : Steinbruch. Materialien zum 5. Bloch-Treffen in Salecina. Hamburg..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Radiographic and model studies of the palatal vowels

  Wood, S. A. J., 1982, (Working papers, Lund University, Department of Linguistics, General Linguistics, Phonetics).

  Forskningsoutput: Working paper

 47. Ramseys sannolikhetsfilosofi

  Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Studies In Philosophy. 16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Relationship between plant weight and density in mixed populations of Medicago sativa and Trifolium pratense.

  Malmberg, C. & H. Smith, 1982, I : Oikos. 38, 3, s. 365-368 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift