Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1982
 2. Religionsundervisning för hela människan: analys av samspelet samhälle, människosyn, innehåll och metoder i religionsundervisningen i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1982, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 406 s. (Rapport; vol. 1982:22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. Reply to Levi

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Synthese. 53, 3, s. 433-438

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 4. Sanning och lögn. Ett tema i Birger Sjöbergs dikt

  Eva Haettner Aurelius, 1982, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1982.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 5. Some quantitative aspects of Teacher Talk

  Gisela Håkansson, 1982, Stockholm University, Centre for Research on Bilingualism, 20 s. (Scandinavian Working Papers on Bilingualism; vol. 1, nr. 1).

  Forskningsoutput: Working paper

 6. Testing for the Presence of Thermal Pretreatment of Flint in the Mesolithic and Neolithic of Sweden

  Deborah Olausson & Larsson, L., 1982, I : Journal of Archaeological Science. 9, s. 275-285

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. The Kammu year: its lore and music

  Lindell, K., Håkan Lundström, Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1982, Curzon Press. 191 s. (Studies on Asian topics)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. The painful passage to virtue : A study of George Chapman’s The tragedy of Bussy D’Ambois and The revenge of Bussy D’Ambois

  Florby, G., 1982, [Publisher information missing]. 265 s. (Lund Studies in English; vol. 61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. Tillväxt och gemenskap: Principfrågor i Svenska kyrkans utbildning

  Sven-Åke Selander, 1982, Svenska kyrkans utbildningsnämnd.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. Über die Macht der Sprache als Form der Ohnmacht

  Svensson, B. S., 1982, Steinbruch. Materialien zum 5. Bloch-Treffen in Salecina.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 11. Unreliable probabilities, risk taking, and decision making

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Synthese. 53, 3, s. 361-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. X-ray and model studies of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1982, Blom.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 13. Fotografi kan inte tudelas

  Sjölin, J-G., 1982 jun 24, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 14. 1983
 15. Acceptabel risk?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, I : Filosofisk tidskrift. 3, s. 41-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 16. A generative model for tone and intonation in Standard Chinese

  Gårding, E., Zhang, J. & Jan-Olof Svantesson, 1983, I : Working Papers (Lund University, Department of Linguistics). 25, s. 53-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. An Obscure Supplement to Volume One of Berkeley's Works

  Belfrage, B., 1983, I : Berkeley Newsletter. 6, s. 17-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 18. Camera Lucida. Anteckningar från ett upplyst rum

  Rikard Schönström, 1983, Bonniers Litterära Magasin, 1, s. 17-22.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 19. Combining evidence

  Freeling, A. & Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (red.). CWK Gleerup, Vol. 15. s. 58-74

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Dawid

  Sjölin, J-G., 1983, Kalejdoskop, 1983, 5, s. 11-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 21. Decision making with unreliable probabilities

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1983, I : British Journal of Mathematical & Statistical Psychology. 36, 2, s. 240-251

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Den segregerade skolan

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 831103.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Det förflutnas öde. Om Endre Nemes' senare verk

  Sjölin, J-G., 1983, I : Artes. 1983 (nionde årgången), 2, s. 37-74

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Det gränslösa medlemskapet : tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter : en kritisk analys

  Lars Eckerdal, 1983, [Publisher information missing]. 62 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 25. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri II

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1983, I : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1982-1983, s. 22-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Do people combine evidence according to an evidentiary value model?

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday. Gärdenfors, P., Hansson, B. & Sahlin, N-E. (red.). CWK Gleerup, Vol. 15. s. 98-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. En kvantitativ analys av språklärarspråket

  Gisela Håkansson, 1983, Lärarföreningen för invandrarundervisning. (LFI-nytt : medlemsblad för Lärarföreningen för invandrarundervisning; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 28. En svensk presshistoria

  Oscarsson, I., Claes-Göran Holmberg & Per Rydén, 1983, Esselte Studium. 199 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 29. Estetikens andra natur

  Weimarck, T., 1983, I : TeKla. 15, s. 57-81

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Etermediernas nyhetsspråk: 3. Lyssnaren och språket

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie C, Studier i tillämpad nordisk språkvetenskap; vol. 12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 31. Ett odelat hjärta : en studie i ökenfädernas vishet

  Samuel Rubenson, 1983, [Publisher information missing]. 54 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 10)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 32. Evidentiary value : philosophical, judicial and psychological aspects of a theory : essays dedicated to Sören Halldén on his sixtieth birthday

  Peter Gärdenfors (red.), Bengt Hansson (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1983, CWK Gleerup. 120 s. (Library of Theoria; vol. 15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 33. Exegetik idag : nya frågor till gamla texter

  Kieffer, R. (red.) & Birger Olsson (red.), 1983, [Publisher information missing]. 143 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 34. Experiments to Investigate the Effects of Heat Treatment on Use-wear on Flint Tools

  Deborah Olausson, 1983, I : Proceedings of the Prehistoric Society. 49, 1983, s. 1-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Flint and Groundstone Axes in the Scanian Neolithic. An evaluation of raw materials based on experiment

  Deborah Olausson, 1983, CWK Gleerup. (Scripa minora regiae societatis humaniorum litterarum Lundensis)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Fonte, fade, lys, klokker mm

  Jes Wienberg, 1983, Frederiksborg amts kirker i middelalderen: systematisk oversigt, skrevet på grundlag af "Danmarks kirker", Fredriksborg amt. Bind I-IV, København 1964-75. Dahlerup Koch, H. & Andersen, M. (red.). Moesgård, s. 157-161

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Foteviken - handelsplats eller ledungshamn? Utställningskatalog

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. Foteviksprojektet. En preliminär rapport om ett nytt landmarinarkeologiskt projekt

  Birgitta Hårdh, 1983, Gardar.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 39. God and the Origin of Evil: A Contextual Analysis of Alleged Monistic Evidence in the Old Testament

  Fredrik Lindström, 1983, CWK Gleerup.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 40. Grunddragen i Nordens förhistoria. Kompendium

  Birgitta Hårdh, 1983, [Publisher information missing]. (Report series, University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 23)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. Herren och molnet i Gamla testamentet

  Bo Holmberg, 1983, Svensk exegetisk årsbok, 48 (1983), s. 31-47.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 42. Kammufolkets musikinstrument

  Håkan Lundström & Lundström, K., 1983, I : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, s. 58-63

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 43. Kammu phonology and morphology

  Jan-Olof Svantesson, 1983, Liber. 142 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 44. Konst är det som håller gudabilden levande när den är död som gudabild. Om idoler och bilder, gudabilder och avgudabilder.

  Weimarck, T., 1983, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1983. Westerhult, B. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 102-128 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Lingua in diaspora : studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden

  Durovic, L. (red.), 1983, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 233 s. (Slavica Lundensia; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 46. Lithic Technological Analysis of the Thin-butted Flint Axe

  Deborah Olausson, 1983, I : Acta Archaeologica. 53, 1982, s. 121-88

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Livet på lågstadiet

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 48. Makt och maktlöshet i klassrummet

  Gisela Håkansson, 1983, Om kommunikation. 2, Ett urval föredrag från Tema-K:s symposium den 26-27 maj 1983/SIC (Linköping). Granström, K. (red.). Linköping University, Vol. 6. s. 19-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 49. Medbestämmandemodellen på Högesta AB: delrapport från en facklig forskningscirkel

  Anders Persson & Sandberg, K., 1983, Lunds universitet. 36 s. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 83:121)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 50. Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

  Bo Johnson & Strömberg Krantz, E., 1983, [Publisher information missing]. 77 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 51. Motsvarande musikinstrument hos Yuan-kammuerna

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1983, I : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, s. 64-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift