Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1984
 2. Medbestämmande på lönsamhetens villkor - exemplet Högesta AB

  Anders Persson & Sandberg, K., 1984, Lunds universitet. 60 s. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 84:133)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 3. On knowledge and evidence

  Nils-Eric Sahlin, 1984, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 4. Ordkonst och tonkonst

  Anders Palm, 1984, I : Nutida Musik. 3, s. 34-35

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. På sporet af Bornholms middelalderlige gårde?

  Jes Wienberg, 1984, I : Fra Bornholms Museum 1983. s. 49-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Politiska brott och straff i Kina

  Michael Schoenhals, 1984, I : Internationella Studier. 5, s. 3-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Rapport. Arkeologiska undersökningar vid Kämpinge 1983

  Lars Ersgård, 1984, Länsstyrelsen i Malmöhus län. 7 s. (Pugna forensis -? : arkeologiska undersökningar kring Foteviken, Skåne 1981-83)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 8. Rapport. Undersökningar av boplats och grav, sen ertebølle- och tidigneolitisk tid, Saxtorp 15:4, Saxtorps sn, Skåne

  Kristina Jennbert, 1984, (Unpublished) Lund University, Department of Archaeology. 17 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 9. Recension av Muriel Saville-Troikes "The ethnography of communication"

  Gisela Håkansson, 1984, I : Studia Linguistica. 38, 2, s. 185-187

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 10. Review. Cajsa Lund: Forntida klanger (LP-skiva)

  Kristina Jennbert, 1984, Populär Arkeologi, 2, 2, s. 33-33.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 11. Sandbacken : bebyggelse och hantverk i ett medeltida Uppsalakvarter

  Lars Ersgård, Svedberg, V. & Sten, S., 1984, Riksantikvarieämbetet. 74 s. (Rapport. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. UV; vol. 1984:9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 12. Särart i samspråk: om kvinnlig och manlig samtalsstil

  Jan Einarsson, 1984, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 13. Secondary Levels in Decision Making

  Nils-Eric Sahlin, 1984

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 14. Sibyllans berättelse. Pär Lagerkvist, Gud och kvinnan

  Rikard Schönström, 1984, Bonniers Litterära Magasin, 6, s. 390-398.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Skanör-Falsterbo

  Lars Ersgård, 1984, Riksantikvarieämbetet. 107 s. (Rapport. Riksantikvarieämbetet och Statens historiska museer. Medeltidsstaden; vol. 53)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 16. Sketch of the tense-mood-aspect system of Kammu

  Jan-Olof Svantesson, 1984, Selected working papers from the tense-mood-aspect project. Dahl, Ö. & Kós-Dienes, D. (red.). Stockholm University, s. 44-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Son av min stad. Om Malmö i Hjalmar Gullbergs diktning

  Anders Palm, 1984, I : Elbogen.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Stenåldersfynd i Häljarp

  Kristina Jennbert, 1984, I : ALE. 1989, 3, s. 29-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Svart låda eller självklarhet - företaget i ekonomisk och sociologisk teori

  Anders Persson, 1984, Ekonomisk demokrati - löntagarinflytande och ekonomisk organisation. Eidem, R. (red.). Arbetslivscentrum, s. 79-141

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Terror och förhoppningar. Vardag under nazismen och i dagens Västtyskland.

  Svensson, B. S. (red.) & Östling, B. (red.), 1984, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 900 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 21. Utdrag ur Prospekt för alla slags konstamatörer. 1946

  Sjölin, J-G. (Översättare), 1984, I : Paletten. 1984, 4, s. 4-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Varför har skolan så svårt att utgå från elevernas erfarenheter? : om kunskapsarbetets betingelser, skolspråk och litteraturförståelse

  Svensson, B. S., 1984, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Vowels and diphthongs in Standard Chinese

  Jan-Olof Svantesson, 1984, I : Working Papers (Lund University, Department of Linguistics). 27, s. 209-235

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Ord ur en mun som inte själv kan tala

  Anders Palm, 1984 jan 16, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 25. SSU får ett uppdrag

  Anders Persson, 1984 mar 28, Helsingborgs Dagblad.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 26. 1985
 27. 1700-talets periodiska press

  Oscarsson, I., 1985, Det offentliga språkbruket och dess villkor i Sverige under 1700-talet. Teleman, U. (red.). Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet, Vol. 7. s. 79-97

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Amatörboxare kl. 4 om morgonen

  Weimarck, T., 1985, I : Observanda Medica Ferrosan. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Arkeologiska undersökningar 1964-1970 av stenåldersboplatsen Löddesborg, Löddeköpinge 92:2, Löddeköpinge sn, Skåne

  Kristina Jennbert, 1985, (Unpublished) Lund University: Department of Archaeology. 40 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 30. A spectrographic study of vowel reduction in Bulgarian

  Wood, S. A. J. & Pettersson, T., 1985, Föredrag / X nordiska slavistmötet 13.-17. augusti 1984 ( Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut). Davidsson, C. (red.). Stift:s för Åbo akad. forskningsinst., Vol. 102. s. 173-184

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 31. Att beskriva konstverk är ingen konst

  Weimarck, T., 1985, I : Res Publica. 2, s. 169-190

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Att översätta stenar

  Weimarck, T., 1985, I : Kalejdoskop. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. "Autonomi", "Bild", "Skönhet"

  Weimarck, T., 1985, Bildanalys: Teorier. Metoder. Begrepp. Cornell, P. & Dunér, S. (red.). Gidlunds förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Bibliographie préliminaire des études beauvoiriennes

  Björn Larsson, 1985, [Publisher information missing]. (PERLES : petites études romanes de Lund. Extra seriem 1 : Lunds universitet, Romanska institutionen)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 35. Christa Wolfs förtvivlan

  Svensson, B. S., 1985, Res Publica, 1/1, s. 157-164.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Demokratisering eller självexploatering? Om förutsättningarna för arbetslivets demokratisering

  Anders Persson & Sandberg, K., 1985, Studentlitteratur AB. 140 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. Den onde Wilhelm Busch

  Svensson, B. S., 1985, I : Res Publica. nr 4, s. 232-235

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 38. Det kalla ögat och det varma

  Weimarck, T., 1985, Filosofi och kultur. 2. Etiken och estetiken. Werner, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Det objektivt-reellt möjliga. Med en kommentar av Bo Svensson

  Svensson, B. S. (Översättare), 1985, I : Res Publica. 1/1, s. 135-156

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. "Drusernas hemlighet"

  Bo Holmberg, 1985, Föreningen Lärare i religionskunskap. Årsbok 1984 (Årg. 17). Fors, B. (red.). Föreningen lärare i religionskunskap

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Efter historien?

  Svensson, B. S., 1985, Res Publica. Svensson, B. S. (red.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Vol. 1/1. s. 3-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. English sentence stress, grammatical functions and contextual coreference

  Merle Horne, 1985, I : Studia Linguistica. 39, s. 51-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Från kilskriften till i dag. Om Endre Nemes som kulturkommentator

  Sjölin, J-G., 1985, Hjärnstorm, 1985, 23, s. 4-9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. Fred i vår tid. En studie i 80-talets fredsrörelse

  Kim Salomon, 1985, Liber. 152 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 45. Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

  Eva Haettner Aurelius, 1985, Svenskt visarkiv. 559 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 46. Frihet eller självdisciplinering

  Anders Persson, 1985, Helsingborgs Dagblad, 850612.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 47. Gräva bytomter : i Dalarna och Uppland

  Lars Ersgård, 1985, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 1, s. 25-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Hjalmar Gullberg Dikter

  Anders Palm (red.), 1985, Norstedts. 518 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 49. Hjalmar Gullbergs återkomster

  Anders Palm, 1985, Kungliga biblioteket.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 50. Ingenjör på det socialdemokratiska välfärdsbygget

  Anders Persson, 1985, I : Zenit. 4/1985, s. 55-82

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 51. Introduktion till religionspedagogiken

  Larsson, R., 1985, [Publisher information missing]. 56 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 17)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok