Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1985
 2. Kvinnobilder - helgonnamn

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1985, Iconographisk post. Trotzig, G. (red.). Riksantikvarieämbetet, Vol. 1985:2. s. 17-28 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 3. Lyx eller nödvändighet? - om jordbrukets introduktion i Sydskandinavien

  Kristina Jennbert, 1985, Limhamniana, s. 65-93.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 4. Makt och biologi

  Anders Persson, 1985, Helsingborgs Dagblad, 1985-11-19.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 5. Manuel Alvarez Bravo

  Sjölin, J-G., 1985, Kalejdoskop, 1985, 6, s. 3-11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 6. Marxistisk öppenhet

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1985, I : Res Publica. nr 2 1985, s. 261-266

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Mellan kung och allmoge. Ämbetsmän, beslutsprocess och inflytande på 1700-talets Island

  Harald Gustafsson, 1985, [Publisher information missing]. 315 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 8. Möten mellan konstarter. Studier av dikt, dans, musik, bild, drama och film

  Anders Palm, 1985, Norstedts. 243 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. Några drag i Wolfgang Abendroths politiska biografi

  Svensson, B. S., 1985, Res Publica. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Vol. nr 4. s. 189-211

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. Natursyner och natursynder : en kritisk analys av ekosofin mot en biblisk bakgrund

  Haikola, L., 1985, [Publisher information missing]. 58 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 18)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 11. Neolithisation – a Scanian Perspective. Debate

  Kristina Jennbert, 1985, I : Journal of Danish Archaeology. 4, s. 196-198

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Om skala i litteraturvetenskap och litteratur

  Anders Palm, 1985, Skala i natur, teknik, samhälle, kultur och människoliv. Asplund, H. (red.). Kollegiet Människa och miljö Lunds universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Problem i början av en skandinavisk Blochreception

  Svensson, B. S., 1985, Res Publica. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Vol. 1/1. s. 114-134

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Rapport från TAG 83 : The Fifth Annual Conference of the Theoretical Archaeology Group

  Kristina Jennbert, 1985, I : Fornvännen. 80, s. 52-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Rapport från TAG 83 - The Fifth Annual Conference of the Theoretical Group. Cardiff

  Kristina Jennbert, 1985, I : Fornvännen. s. 52-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Rapport. Undersökningar av stenåldersboplatsen Löddesborg, Löddeköpinge 92:2, Löddeköpinge sn, Skåne

  Kristina Jennbert, 1985, (Unpublished) Lund University: Department of Archaeology. 15 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Review. Jutta Meurers Balke: Siggeneben-Süd, ein Fundplatz der frühen Trichterbecherkultur an der holsteinischen Ostseeküste

  Kristina Jennbert, 1985, I : Fornvännen. 80, 1, s. 57-59

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 18. Review. K. Kristiansen (ed.): Journal of Danish Archaeology

  Kristina Jennbert, 1985, I : Fornvännen. 80, s. 230-232

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Sången och tystnaden

  Anders Palm, 1985, Hjalmar Gullberg Dikter. Norstedts

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Si Bellman dansar! Om musik, dikt och bild I Bournonvilles Bellmanbalett'

  Anders Palm, 1985, Bellmanstudier.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Stenåldersboplatser vid Lafssjön, Ramsele socken, Ångermanland

  Kristina Jennbert, 1985, Riksantikvarieämbetet. 92 s. (RAÄ Rapport UV; vol. 1984: 39)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 22. Sveriges historia 1521-1809 : stormaktsdröm och småstatsrealiteter

  Eva Österberg, Behre, G. & Larsson, L-O., 1985, Scandinavian university books.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 23. Text och tolkning : uppsatser om bibeltolkningens problem

  Bo Johnson (red.) & Kieffer, R. (red.), 1985, [Publisher information missing]. 196 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 20)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 24. The Order and Dating of Berkeley's Notebooks

  Belfrage, B., 1985, I : Revue Internationale de Philosophie. 154, 3, s. 196-214

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. The Soviet Union and Central Europe in the Postwar Era. A Study in Precarious Security.

  Kristian Gerner, 1985, Gower Publishing House. 228 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 26. Three decision rules for generalized probability representations

  Nils-Eric Sahlin, 1985, I : Behavioral and Brain Sciences. 8, 4, s. 751-753

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Tittande makt

  Anders Persson, 1985, Helsingborgs Dagblad, 851107.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 28. Vowel harmony shift in Mongolian

  Jan-Olof Svantesson, 1985, I : Lingua. 67, 4, s. 283-327

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. VPK mellan kapitalistisk restauration och radikal arbetaropposition

  Kjell Nilsson & Anders Persson, 1985, I : Zenit. 3/1985, s. 42-89

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Wittgenstein som folkskollärare

  Svensson, B. S., 1985, Res Publica, nr 4, s. 243-247.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 31. Här börjar ett författarskap

  Anders Palm, 1985 mar 7, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 32. 1986
 33. Ab

  Bo Holmberg, 1986, Theologisches Wörterbuch zum Alten Testament. Band 5. Lieferung 7/8. Botterweck, G. J., Ringgren, H. & Fabry, H-J. (red.). Stuttgart: Kohlhammer

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Acoustic analysis of Chinese fricatives and affricates

  Jan-Olof Svantesson, 1986, I : Journal of Chinese Linguistics. 14, 1, s. 53-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. "Ängsliga Sjöberg" - om parodi som poetens mask

  Eva Haettner Aurelius, 1986, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1986, Karikatyr och parodi.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 36. A note on Kammu perception verbs

  Jan-Olof Svantesson, 1986, I : Working Papers (Lund University, Department of Linguistics). 29, s. 219-223

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Att stoppa taxameterns tickande: Några funderingar kring berättandet i roman och film

  Erik Hedling, 1986, I : Filmhäftet. 54, s. 57-62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Berkeley's Theory of Emotive Meaning (1708)

  Belfrage, B., 1986, I : History of European Ideas. 7, 6, s. 643-649

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Bornholms kirker i den ældre middelalder

  Jes Wienberg, 1986, I : Hikuin. 12, s. 45-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Byråkratiska reflektioner över forskarutbildningen

  Anders Persson, 1986, I : KRUT. 2/1986

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Ceramic Decoration and Social Organization. Regional variations seen in material from South Swedish passage graves

  Birgitta Hårdh, 1986, Kungliga Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund. 95 s. (Scripta minora Regiae Societatis humaniorum litterarum Lundensis; vol. 1985-86:1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 42. Dåligt pålästa kunskapsivrare

  Anders Persson, 1986, Helsingborgs Dagblad, 860318.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 43. Demokratisering eller självexploatering?

  Anders Persson, 1986, I : Häften för kritiska studier. 19, 4, s. 74-77

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Den befriade människan. Pär Lagerkvists besvärjelse av kastrationen

  Rikard Schönström, 1986, Litteratur och psykoanalys. Nylander, L. (red.). Norstedts, s. 277-297

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Development of Berkeley's Early Theory of Meaning

  Belfrage, B., 1986, I : Revue Philosophique de la France et de l'Étranger. 111, 3, s. 319-330

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Electronic databases in Japan

  Roger Greatrex & Sigurdson, J., 1986, Research Policy Institute, Lund University. 143 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 47. Endimensionellt om organisationer

  Anders Persson, 1986, Helsingborgs Dagblad, 860708.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 48. En styrkefilosof fylld av oro

  Anders Persson, 1986, Helsingborgs Dagblad, 1986-11-13.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 49. Erik Cinthio: en bibliografi 1946-1985

  Jes Wienberg, 1986, Medeltiden och arkeologin: Festskrift till Erik Cinthio. Andrén, A., Wienberg, J., Anglert, M., Anglert, M., Ekstrand, U-B., Ersgård, L., Klackenberg, H. & Sundnér, B. (red.). Lund: Institute of Archaeology, Lund University, s. 377-383

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Expansion och förändring i Uppsalas medeltida bebyggelse

  Lars Ersgård, 1986, Uppsala stads historia. 7, Från Östra Aros till Uppsala : en samling uppsatser kring det medeltida Uppsala. Cnattingius, N. & Nevéus, T. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 78-100

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Focal prominence and the ‘‘phonological phrase’’ within some recent theories

  Merle Horne, 1986, I : Studia Linguistica. 40, s. 101-121

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift