Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1983
 2. Herren och molnet i Gamla testamentet

  Bo Holmberg, 1983, Svensk exegetisk årsbok, 48 (1983), s. 31-47.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. Kammufolkets musikinstrument

  Håkan Lundström & Lundström, K., 1983, I : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, s. 58-63

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 4. Kammu phonology and morphology

  Jan-Olof Svantesson, 1983, Liber. 142 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 5. Konst är det som håller gudabilden levande när den är död som gudabild. Om idoler och bilder, gudabilder och avgudabilder.

  Weimarck, T., 1983, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1983. Westerhult, B. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 102-128 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Lingua in diaspora : studies in the language of the second generation of Yugoslav immigrant children in Sweden

  Durovic, L. (red.), 1983, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 233 s. (Slavica Lundensia; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 7. Lithic Technological Analysis of the Thin-butted Flint Axe

  Deborah Olausson, 1983, I : Acta Archaeologica. 53, 1982, s. 121-88

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Livet på lågstadiet

  Jan Einarsson, 1983, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 9. Makt och maktlöshet i klassrummet

  Gisela Håkansson, 1983, Om kommunikation. 2, Ett urval föredrag från Tema-K:s symposium den 26-27 maj 1983/SIC (Linköping). Granström, K. (red.). Linköping University, Vol. 6. s. 19-33

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 10. Medbestämmandemodellen på Högesta AB: delrapport från en facklig forskningscirkel

  Anders Persson & Sandberg, K., 1983, Lunds universitet. 36 s. (Pedagogiskt utvecklingsarbete vid Lunds universitet; vol. 83:121)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 11. Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

  Bo Johnson & Strömberg Krantz, E., 1983, [Publisher information missing]. 77 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 12. Motsvarande musikinstrument hos Yuan-kammuerna

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1983, I : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, s. 64-66

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Musik för rissjälen

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1983, I : Orientaliska studier: Temanummer om Kammu. 43-44, s. 19-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Några huvudriktningar inom modern riskteori

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Projektgruppen för nämnden för hantering av använt kärnbränsle. (NAK rapport; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 15. Omöjligt att dra någon skarp gräns - en arkeologs kommentarer

  Kristina Jennbert, 1983, Populär Arkeologi, 1, 3, s. 8-9.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. On second order probabilities and the notion of epistemic risk

  Nils-Eric Sahlin, 1983, Foundations of Utility and Risk Theory with Applications. Stigum, B. P., Wenstøp, F. & Reidel, D. (red.). Springer, Vol. 37. s. 95-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 17. Öppen dörr till klassrummet

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 1983-09-04.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 18. Religion and schoolbooks in Europe: report from a conference in Malmö

  Schultze, H. & Sven-Åke Selander, 1983, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 65 s. (Didakometry ; vol. 68)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 19. Review. Göran Burenhult: Arkeologi i Sverige. del 1

  Kristina Jennbert, 1983, Populär Arkeologi, 1, 1, s. 25-25.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 20. Review of "Generative phonology: a case study from French"

  Merle Horne, 1983, I : Studia Linguistica. 37, s. 204-209

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 21. Riter och ritualer i företagen

  Anders Persson, 1983, Helsingborgs Dagblad, 1983-10-30.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 22. Skivyxor eller tvärpilar? Mikroskadeanalys per korrespondens

  Kristina Jennbert, Knutsson, K. & Knutsson, H., 1983, I : Fjölnir. 2, 2, s. 3-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. The Digital Theatre. Den blå serie

  Weimarck, T., 1983, Eks-skolens Forlag, Copenhagen.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 24. The Geography of Education in Syria in 1882: With a Translation of "Education in Syria" by Shahin Makarius, 1883

  Diab, H. & Wåhlin, L., 1983, I : Geografiska Annaler. Series B. Human Geography. Vol 65 B, No. 2, 1983, s. 105-128

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. The phonology of language disordered children : production, perception, and awareness

  Magnusson, E., 1983, Liber. 159 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 26. The role of second-order probabilities in decision making

  Nils-Eric Sahlin & Goldsmith, R., 1983, Analysing and Aiding Decision Processes. Humphreys, P. C., Svensson, O. & Vari, A. (red.). North-Holland, Vol. 14. s. 455-467

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Tools and technology: Lithic technological analysis of Neolithic axe morphology

  Deborah Olausson, 1983, Lund: Lunds universitet. 13 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 28. Utopin måste hållas levande. Christa Wolf presenteras och intervjuas

  Svensson, B. S., 1983, Bonniers Litterära Magasin, 6, s. 411-416.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 29. Val och antagning till gymnasieskolan - en översiktlig beskrivning

  Anders Persson, 1983, De gemensamma åren - en studie av segregation och särbehandling i grundskolan. Andersson, B., Arnman, G. & Jönsson, I. (red.). Sociologiska institutionen, Lunds universitet, s. 56-71

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Yves den monokrome berättar om tomheten

  Sjölin, J-G. (Översättare), 1983, Moderna Museet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 31. 1982
 32. Fotografi kan inte tudelas

  Sjölin, J-G., 1982 jun 24, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 33. Bloch på svenska

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1982, I : TeKla. 12-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Den gäckande skyggen. Mångtydighetens strategi i H.C. Andersen eventyr

  Anders Palm, 1982, Tolkning och tolkningsteorier. Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981. Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 35. Från jägare till bonde? - Om Ertebøllekultur och tidigneolitisk Trattbägarkultur i sydligaste Sverige

  Kristina Jennbert, 1982, Introduksjonen av jordbruk i Norden : foredrag holdt ved fellesnordisk symposium i Oslo april 1980. Sjøvold, T. (red.). Universitetsforlaget, s. 91-97

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. From function to structure. Some pragmatic determinants in impromptu speech

  Tottie, G. & Carita Paradis, 1982, Impromptu speech. Enkvist, N. E. (red.). Åbo : The Research Institute of Åbo Akademi, Vol. 78. s. 307-317

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Gymnasieval och sortering - valet till gymnasieskolan i stockholmsregionen

  Anders Persson, 1982, Stockholms läns landsting. 123 s. (Regionplanekontoret; vol. 1982:4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 38. Heat Treatment of Flint in the Scandinavian Stone Age?

  Deborah Olausson & Lars Larsson, 1982, I : Papers of the Archaeological Institute University of Lund. 1981-1982, 4, s. 5-25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Hymnologi - en forskning med framtid?

  Hellström, J-A. & Sven-Åke Selander, 1982, Lund: Teologiska institutionen, Lund. 70 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 40. Människa, tro och moral : föreläsningar i tros- och livsåskådningsvetenskap

  Göran Bexell, 1982, [Publisher information missing]. 60 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 41. Megalitgravsbygden kring Lödde-Kävlinge å i Västskåne

  Birgitta Hårdh, 1982, I : Skrifter fra Historisk institut, Odense universitet. 30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Några värdepåståenden om musik

  Björn Petersson, 1982, Lund University. (Studies in Philosophy)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 43. När mässingsmusiken kom till bruket

  Andersson, G., 1982, Värmland förr och nu. Musik i Värmland. Årsbok från Värmlands museum 1982. Kruse, H. (red.). Värmlands museum, Vol. 80. s. 29-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. On counterfactual probabilities and causation : A note

  Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Logique et Analyse. 25, 99, s. 327-332

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Peter Brückners Bedeutung. Ein Gespräch mit Joachim Israel

  Svensson, B. S., 1982, I : Steinbruch. Materialien zum 5. Bloch-Treffen in Salecina. Hamburg..

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Radiographic and model studies of the palatal vowels

  Wood, S. A. J., 1982, (Working papers, Lund University, Department of Linguistics, General Linguistics, Phonetics).

  Forskningsoutput: Working paper

 47. Ramseys sannolikhetsfilosofi

  Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Studies In Philosophy. 16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Relationship between plant weight and density in mixed populations of Medicago sativa and Trifolium pratense.

  Malmberg, C. & H. Smith, 1982, I : Oikos. 38, 3, s. 365-368 4 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Religionsundervisning för hela människan: analys av samspelet samhälle, människosyn, innehåll och metoder i religionsundervisningen i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1982, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 406 s. (Rapport; vol. 1982:22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 50. Reply to Levi

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Synthese. 53, 3, s. 433-438

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

 51. Sanning och lögn. Ett tema i Birger Sjöbergs dikt

  Eva Haettner Aurelius, 1982, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1982.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 52. Some quantitative aspects of Teacher Talk

  Gisela Håkansson, 1982, Stockholm University, Centre for Research on Bilingualism, 20 s. (Scandinavian Working Papers on Bilingualism; vol. 1, nr. 1).

  Forskningsoutput: Working paper

 53. Testing for the Presence of Thermal Pretreatment of Flint in the Mesolithic and Neolithic of Sweden

  Deborah Olausson & Larsson, L., 1982, I : Journal of Archaeological Science. 9, s. 275-285

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 54. The Kammu year: its lore and music

  Lindell, K., Håkan Lundström, Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1982, Curzon Press. 191 s. (Studies on Asian topics)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 55. The painful passage to virtue : A study of George Chapman’s The tragedy of Bussy D’Ambois and The revenge of Bussy D’Ambois

  Florby, G., 1982, [Publisher information missing]. 265 s. (Lund Studies in English; vol. 61)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 56. Tillväxt och gemenskap: Principfrågor i Svenska kyrkans utbildning

  Sven-Åke Selander, 1982, Svenska kyrkans utbildningsnämnd.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 57. Über die Macht der Sprache als Form der Ohnmacht

  Svensson, B. S., 1982, Steinbruch. Materialien zum 5. Bloch-Treffen in Salecina.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 58. Unreliable probabilities, risk taking, and decision making

  Peter Gärdenfors & Nils-Eric Sahlin, 1982, I : Synthese. 53, 3, s. 361-386

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. X-ray and model studies of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1982, Blom.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 60. 1981
 61. Är småhusområdet en kvinnofälla?

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 810306.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 62. Bekönade ord i förskolan

  Jan Einarsson, 1981, Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 63. Blandskolans femma: iakttagelser under en skoldag

  Jan Einarsson, 1981, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 64. Den surrealistiska erfarenheten: Upplevelsen. En tolkning av surrealismens åskådning.

  Sjölin, J-G., 1981, Kalejdoskop förlag. 453 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 65. Desertion and land colonization in the Nordic countries c. 1300-1600 : comparative report from the Scandinavian research project on deserted farms and villages

  Eva Österberg, Gissel, S., Juttikkala, E., Sandnes, J. & Teisson, B., 1981, Almqvist & Wiksell International.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 66. Die südschwedischen Feuersteingruben - Ergebnisse und Probleme

  Deborah Olausson, Rudebeck, E. & Säfvestad, U., 1981, 5000 Jahre Feuersteinbergbau. Weisgerber, G. (red.). Deutschen Bergbau-Museum Bochum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 67. Donatorsframställningar inom Sydostskånes medeltida kalkmåleri I

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1981, I : Tomelilla Hembygdskrets Årsbok. 1981, 1981, s. 10-19

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 68. Eleven finns gömd i texten

  Svensson, B. S., 1981, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 69. En läsares födelse

  Svensson, B. S., 1981, I : Tidskrift för Litteraturvetenskap. 10, 1, s. 3-10

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 70. Ett samtal med Giorgio Vasari i den andra naturens trädgård

  Weimarck, T., 1981, I : Radix. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 71. Fondutredning med förhinder

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-18.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 72. För kung och fosterland : studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900

  Elmroth, I., 1981, 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 73. Förståelse uppstår ur kriser. Ett samtal med prof. Hartmut Eggert om vardagshermeneutik i skolan

  Svensson, B. S., 1981, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 74. Fult och fint: anteckningar om språk och kön

  Jan Einarsson, 1981, Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 75. Gruppmedvetande och historia. Den kvinnliga litteraturhistorien omkring sekelskiftet

  Eva Haettner Aurelius, 1981, Tidskrift för litteraturvetenskap, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 76. Kammu gongs and drums 2: The long wooden drum and other drums

  Håkan Lundström & Tayanin, D., 1981, I : Asian Folklore Studies. 40, 2, s. 173-189

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 77. Konrad Wünsche, En pedagogik för den tysta majoriteten

  Svensson, B. S. (red.), 1981, Prisma bokförlag, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 78. Litteratur, struktur och historia

  Rikard Schönström, 1981, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 3, s. 156-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 79. Människor-samhälle-kyrka i stormaktstidens Sverige: underlag för livsfrågeanknutet studium av kyrkohistoria på mellanstadiet.

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Rapport; vol. 1981:12)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 80. Mässingsmusik - folkets bildning och nöje

  Andersson, G., 1981, Från forna tiders mässingssextett till våra dagars Symphonic Band. Andersson, L. E. (red.). ABF Musikkår Karlshamn, s. 4-6

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 81. Mon-Khmer languages in Yunnan

  Jan-Olof Svantesson, Wang, J. & Chen, X., 1981, I : Asie du sud-est et monde insulindien (ASEMI). 12, 1-2, s. 91-99

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 82. Närheten som den egentliga orten för utopin: om grundtanken i Ernst Blochs filosofi

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1981, I : Radix. 3-4, s. 214-266

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 83. Phonology of Kammu dialects

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1981, I : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 9, s. 45-71

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 84. Research and creative thinking: en konferensrapport, Université de Laval Quebéc, Canada 1-14 maj 1981

  Sven-Åke Selander, 1981, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. 46 s. (Pedagogisk-psykologiska problem; vol. 396)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 85. Sakord, sakbilder: Franco Leidi

  Weimarck, T., 1981, I : Kalejdoskop. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 86. Schulsprache und Schüleralltag

  Svensson, B. S., 1981, betrifft:erziehung, 6, s. 28-35.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 87. Senkapitalism i Vattumannens tecken

  Anders Persson, 1981, Helsingborgs Dagblad, 1981-11-22.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 88. The Newport Extract of Berkeley's Passive Obedience

  Belfrage, B., 1981, I : Berkeley Newsletter. 5, s. 6-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 89. The publication of mathematical research in China

  Jan-Olof Svantesson, 1981, Research Policy Institute, Lund University.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 90. Three Notes on the Eclogues of Nemesianus

  Arne Jönsson, 1981, I : Eranos. 79, s. 47-55

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 91. Zwischen geschlossener und offener Gesellschaft: Schulbuchforschung in Schweden

  Sven-Åke Selander, 1981, I : Internationale Schulbuchforschung. 3, 1, s. 29-34 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 92. 1980
 93. Är barn medvetna om språkliga könsskillnader?

  Jan Einarsson, 1980, Lund: Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 94. Arvet från det förflutna. Sovjet på tröskeln till 80-talet.

  Kristian Gerner, 1980, Liber. 205 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 95. Bohemica et Slovaca

  Durovic, L. (red.), 1980, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 137 s. (Slavica Lundensia; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 96. Den andra verkligheten: Anteckningar till Björn Dawidssons fotografi (förord)

  Sjölin, J-G., 1980, Camera Obscura. (20 fotografier av Dawid (Björn Dawidsson))

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 97. Falsterbohalvön : en undersökning av medeltida agrar bebyggelse i sydvästra Skåne

  Lars Ersgård, 1980, I : ALE. 3, s. 14-31

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 98. Folk tales from Kammu II: A story-teller’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1980, Curzon Press. 185 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 99. "Fortsättning följer" : följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850

  Oscarsson, I., 1980, Liber. 281 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 100. Fotografins historia under 1900-talet

  Sjölin, J-G. (Översättare), Marianne Thormählen (Översättare) & Lars-Håkan Svensson (Översättare), 1980, Liber.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 101. Konflikt i gränseland

  Kim Salomon, 1980, Gyldendal Akademisk. 231 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 102. Modernism eller dysmorphism? Om ett bortglömt kapitel i nordisk modernism

  Anders Palm, 1980, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 2/3, s. 67-86

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 103. Natur, människor och levnadsförhållanden utifrån undersökningar av stenåldersboplatser i Vallby och Hjulberga

  Kristina Jennbert, 1980, Från bergslag till bondebygd, s. 149-161.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 104. "Nordisk anarkism" : Asger Jorn och projektet 10 000 års nordisk folkkonst

  Weimarck, A-C., 1980, Kalejdoskop förlag. 103 s. (Kalejdoskop)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 105. Notes on a Photograph by Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1980, Frederick Sommer at Seventy-five. A Retrospective. Glenn, C. W. & Bledsoe, J. K. (red.). California State University, Long Beach, s. 26-35

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 106. Om fotografi

  Sjölin, J-G., 1980, Kalejdoskop, 1980, 6, s. 3-7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 107. Perspectives on misspellings : a phonetic, phonological and psycholinguistic study

  Nauclér, K., 1980, Liber.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 108. Rapport från den kinesiska FoU-delegationens resa i Sverige

  Michael Schoenhals, 1980, Styrelsen för teknisk utveckling: Internationella enheten. 58 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 109. Receptionsestetikens reception

  Björn Larsson, 1980, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 9, 4, s. 204-205

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 110. Silent art : Rhetorical and thematic patterns in Samuel Daniel’s Delia

  Lars-Håkan Svensson, 1980, [Publisher information missing]. 389 s. (Lund Studies in English; vol. 57)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 111. Skapande falskhet. Till metaforens teori

  Rikard Schönström, 1980, I : Radix. Tidskrift för humanism. 3-4, s. 18-59

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 112. Splitter

  Björn Larsson, 1980, Wahlström & Widstrand. 254 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 113. Starting from Scratch: The History of Edge-Wear Research from 1838 to 1978

  Deborah Olausson, 1980, I : Lithic Technology. 9, 2, s. 48-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 114. Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

  Sandqvist, C., 1980, 231 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 115. Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

  Lindblad, P., 1980, Liber. 215 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 116. Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

  Ljung, P. E., 1980, Liber. 287 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 117. 1979
 118. A radiographic analysis of constriction locations for vowels

  Wood, S. A. J., 1979, I : Journal of Phonetics. 7, s. 25-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 119. A Summary of Berkeley's Metaphysics in a Hitherto Unpiblished Berkeleian Manuscript

  Belfrage, B., 1979, I : Berkeley Newsletter. 4, s. 1-4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 120. Chinese Periodicals and Newspapers in the Stockholm University Library

  Michael Schoenhals, 1979, Stockholms universitetsbibliotek med Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek. 63 s. (Häften utgivna av Stockholms universitetsbibliotek; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 121. Den antiestetiska livsledan. Pär Rådström och litteraturen som bruksvara

  Anders Palm, 1979, I : Studiekamraten.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 122. Exemplet Glocksee

  Svensson, B. S., 1979, I : KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift. 11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 123. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Lund University, Department of Archaeology. 21 s. (Report series / University of Lund, Institute of Archaeology; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 124. Från jägare till bonde : en utställning om miljö- och levnadsförhållanden hos fångstsamhälle och bondesamhälle

  Kristina Jennbert, 1979, Arkeologiska institutionen och Lunds universitets historiska museum. 24 s. (Report series Institute of Archaeology; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 125. Konst och varuform. Materialistiska studier kring varusamhällets upptäckt av konstens och estetikens autonomi.

  Weimarck, T., 1979, Kalejdoskop förlag.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 126. Krapperup : en medeltida borg i Skåne

  Lars Ersgård, 1979, I : ALE. 3, s. 19-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 127. Litteratur, praxis och läsarfrihet

  Björn Larsson, 1979, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 8, 2, s. 68-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 128. Momentet kristendomen i gymnasieskolan: en analys av förutsättningarna för stofförståelse

  Sven-Åke Selander, 1979, Malmö: Lärarhögskolan Malmö. (Lunds universitet Lärarhögskolan i Malmö; vol. 1979, nr. 17)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 129. Språk och existens i Paul Ricoeurs tolkningsteori

  Rikard Schönström, 1979, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 4, s. 228-235

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 130. Språkrätt : om skolans språknormer och samhällets

  Ulf Teleman, 1979, [Publisher information missing]. 180 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 131. Sueco-Polonica : materiały z drugiej polsko-szwedzkiej konferencji slawistycznej, Forsakar (Szwecja), 15-18 vi 1979

  Durovic, L. (red.), 1979, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 182 s. (Slavica Lundensia; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 132. Två roller söker sina egenskaper: en pilotstudie

  Jan Einarsson, 1979, Könsroller i språk: 3. Uppsala: Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk, FUMS, (Rapport från Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska; vol. 75).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 133. 1978
 134. Aspekter på jordbrukets införande

  Kristina Jennbert, 1978, I : Kontaktstencil: organ för nordiske arkeologistudenter. 14, s. 117-124

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 135. Balzac und der Realismus

  Bauer, G. (Översättare), Kreipe, W. (Översättare) & Svensson, B. S. (Översättare), 1978, [Host publication title missing]. Oberbaum Verlag, Berlin West

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 136. Den arkeologiska tidsskalan

  Welinder, S. & Kristina Jennbert, 1978, Lund University: Department of Quaternary Geology. 47 s. (Department of Quaternary Geology. Läromedel 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 137. Den totala lösningen. En undersökning av det rena förnuftet.

  Gomér, A., 1978, I : Scandia. 44, 1, s. 145-193

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 138. Det medeltida Falsterbo : aktuella problem och undersökningar

  Lars Ersgård, 1978, I : ALE. 4, s. 1-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 139. Författarporträtt: Ernst Bloch

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, Bokcaféets månadsbulletin, 27.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 140. Industriell formgivning : Sociala utopier och ideologier

  Peter, E. (Översättare) & Weimarck, T. (Översättare), 1978, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 141. Inledning

  Weimarck, T., 1978, Industriell formgivning. Sociala utopier och ideologier.. Selle, G. (red.). Studentlitteratur AB, s. 5-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 142. Konstsociologi. Om konstens ställning i samhället – hos oss och i andra kulturer. En introduktion.

  Weimarck, T. (Översättare), 1978, Stockholm : Pan/Norstedts.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 143. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (red.) & Spång, L. G. (red.), 1978, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 161 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 144. Lund contributions to the Eight international congress of Slavists in Zagreb - Ljubljana

  Durovic, L. (red.), 1978, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 131 s. (Slavica Lundensia; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 145. Morgonrodnadens stridsmän : epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821

  Louise Vinge, 1978, [Publisher information missing]. 232 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 73)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 146. Nordic prosody : papers from a symposium

  Gårding, E. (red.), Bruce, G. (red.) & Bannert, R. (red.), 1978, Department of Linguistics, Lund University. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 147. Notes by Berkeley on Moral Philosophy

  Belfrage, B., 1978, I : Berkeley Newsletter. 2, s. 4-7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 148. Om "Det vita djuret"

  Weimarck, T., 1978, I : Kalejdoskop. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 149. Parodins dimensioner -komik, kritik eller ironi

  Eva Haettner Aurelius, 1978, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1978, 3, s. 142-165

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 150. Planhushållning och miljöproblem. Sovjetisk debatt om natur och samhälle 1960-1976.

  Kristian Gerner & Lars, L., 1978, Liber. 298 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 151. Recension

  Birgitta Hårdh, 1978, I : Fornvännen. 73, s. 49-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 152. Statistisk grundkurs

  Jan-Olof Svantesson, 1978, Köttforskningsinstitutet, Kävlinge. (Rapport från Köttforskningsinstitutet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 153. Talad och skriven svenska: sociolingvistiska studier

  Jan Einarsson, 1978, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 154. Tecken och handling. Från språkhandlingen till handlingens språk

  Göran Sonesson, 1978, Doxa.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 155. The Waste Land: A Fragmentary Wholeness

  Marianne Thormählen, 1978, CWK Gleerup. 248 s. (Lund Studies in English; vol. 52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 156. Till ett fotografi av Cartier-Bresson

  Sjölin, J-G., 1978, I : Kalejdoskop. 1978, 6, s. 26-39

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 157. Tongue retraction is not so useful after all

  Wood, S. A. J., 1978, (Studies in General Linguistics Presented to Bertil Malmberg by Students and Colleagues on the Occasion of his 65th Birthday (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University)).

  Forskningsoutput: Working paper

 158. Trade and Money in Scandinavian Viking Age

  Birgitta Hårdh, 1978, I : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1977-1978, s. 157-171

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 159. Two dialects of the Rmeet (Lamet) language

  Lindell, K., Jan-Olof Svantesson & Tayanin, D., 1978, I : Cahiers de Linguistique Asie Orientale. 4, s. 5-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 160. Une machine a signifier: Essai sur la sémiologie de l'acte et la grammaire de l'énonciation

  Göran Sonesson, 1978

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 161. Utopins samtid – samtidens utopi: Ernst Blochs kritik av det utopiska

  Bartonek, L. & Svensson, B. S., 1978, I : Radix. 3-4, s. 112-141

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 162. 1977
 163. A Kammu story-listener’s tales

  Lindell, K., Swahn, J-Ö. & Tayanin, D., 1977, Curzon Press. 112 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 164. A New Dating of Berkeley's Draft Introduction

  Belfrage, B., 1977, I : Berkeley Newsletter. 1, s. 10-11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 165. En pedagogik för den tysta majoriteten

  Svensson, B. S., 1977, Svenska i verkligheten. Thavenius, J. (red.). Författarförlaget, Stockholm, s. 195-229

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 166. Fynd av guld och silver i Blekinge. Om ekonomi och handelskontakter under vikingatiden

  Birgitta Hårdh, 1977, Blekingeboken, 1977, s. 28-43.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 167. Kolonisation och kriser : bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-160

  Eva Österberg, 1977, Bibliotecha Historica Lundensis. 308 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 168. Kritisk litteraturhermeneutik som förklaringsmodell

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 1.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 169. Litteraria

  Durovic, L. (red.), 1977, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 215 s. (Slavica Lundensia; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 170. Några försök att ställa skolans litteraturundervisning på benen

  Svensson, B. S., 1977, Tidskrift för Litteraturvetenskap, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 171. Nominalfras, socialgrupp och kön

  Jan Einarsson, 1977, Språk och samhälle: 3, Social variation i talspråkets syntax . Lund: Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 172. Studying Boundary Conflicts. A Theoretical Framework. Lund Studies in International History, 9.

  Kristian Gerner, Sven Tägil, Henrikson, G. & Johansson, R., 1977, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 173. Swedish word accents in sentence perspective

  Bruce, G., 1977, Liber. 155 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 174. The Scandinavian word accents

  Gårding, E., 1977, Liber. 116 s. (Travaux de l'Institut de Linguistique de Lund; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 175. 1976
 176. Anteckningar till en bild av Frederick Sommer

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, s. 13-25.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 177. Astrid Bæcklund-Ehler in memoriam : (1908-1976)

  Durovic, L. (red.), 1976, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 49 s. (Slavica Lundensia; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 178. Frederick Sommer

  Sjölin, J-G. (Översättare), 1976, Kalejdoskop förlag.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 179. Helmtrud Nyströms flyktfåglar

  Weimarck, T., 1976, I : Kalejdoskop. 5

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 180. Kontaktstencil

  Kristina Jennbert (red.) & Spång, L. G. (red.), 1976, Arkeologiska Institutionen, Lunds Universitet. 91 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 181. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullberg diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 182. Kristet, indiskt och antikt i Hjalmar Gullbergs diktning

  Anders Palm, 1976, Norstedts.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 183. Män, kvinnor och språk

  Jan Einarsson, 1976, Nordiska studier i filiologi och lingvistik : festskrift tillägnad Gösta Holm på 60-årsdagen den 8 juli 1976. Svensson, L. (red.). Studentlitteratur AB, (Nordiska studier i filiologi och lingvistik).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 184. Sommers livslinje

  Sjölin, J-G., 1976, Kalejdoskop, 1976, 6, s. 43-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 185. Talbankens skriftspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 186. Talbankens talspråkskonkordans

  Jan Einarsson, 1976, Institutionen för nordiska språk, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 187. Texterna till Fridas andra bok

  Eva Haettner Aurelius, 1976, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 1976.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 188. The Introduction of the Neolithic Stone Age into the Baltic Area

  Kristina Jennbert, Welinder, S. & Wyszomirska, B., 1976, Acculturation and continuity in Atlantic Europe mainly during the neolithic period and the Bronze age : papers presented at the IV Atlantic colloquium, Ghent 1975. Laet, S. J. D. (red.). De tempel, Vol. Dissertationes archaeologicae Gandenses 16. s. 235-250

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 189. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln

  Birgitta Hårdh, 1976, 140 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 190. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 191. Wikingerzeitliche Depotfunde aus Suedschweden. Probleme und Analysen

  Birgitta Hårdh, 1976, 176 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 192. 1975
 193. Explanations - of what?

  Bengt Hansson, 1975, (Unpublished) Department of Philosophy, Stanford University.

  Forskningsoutput: Working paper

 194. Kring den svenska slavistikens äldsta historia

  Durovic, L. (red.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 108 s. (Slavica Lundensia; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 195. Lauritz Weibull och forskarsamhället

  Odén, B., 1975, [Publisher information missing]. 280 s. (Bibliotheca historica Lundensis; vol. 39)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 196. Lergodset från Rønne : en studie i hantverkets förvandling

  Weimarck, A-C., 1975, Studentlitteratur AB. 70 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 197. Očerki po rannemu periodu slavjanovedenija v Švecii

  Durovic, L. (red.), 1975, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 113 s. (Slavica Lundensia; vol. 3(p))

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 198. Stenåldersbosättning i Vallby

  Kristina Jennbert, 1975, Från bergslag till bondebygd, s. 205-215.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 199. Tense and lax vowels - degree of constriction or pharyngeal volume?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 200. The Establishment of Trans-Jordan in 1921

  Diab, H., 1975, I : Shu'un Filastiniyya. 50-51, Oct. - Nov., s. 269-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 201. The weaknesses of the tongue arching model of vowel articulation

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 202. What is the difference between English and Swedish dental stops?

  Wood, S. A. J., 1975, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 203. 1974
 204. Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier

  Olsson, B., 1974, [Publisher information missing]. 285 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 69)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 205. Grafik och teckning

  Weimarck, T., 1974, Konst i Skåne 1954-1974. Robertson, V. & Weimack, T. (red.). Skånes Konstförening, Malmö

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 206. Konflikten i Teschen 1918-1920. Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5

  Kristian Gerner, 1974, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 207. Om konst. Två essäer.

  Weimarck, T., 1974, Cavefors.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 208. Om människans värdighet : med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen / Giovanni Pico della Mirandola

  Lindborg, R. (red.), 1974, [Publisher information missing]. 138 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 71)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 209. 1973
 210. Den nya sången: Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige

  Sven-Åke Selander, 1973 maj 15, Första upplagan uppl. Lund: CWK Gleerups Lund. 282 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 211. Slavica Lundensia 1

  Durovic, L. (red.), 1973, [Publisher information missing]. 140 s. (Slavica Lundensia; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 212. Speech tempo

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 213. The Reality of the Imaginary: The Surrealist View

  Sjölin, J-G., 1973, I : Aris. 1973, s. 50-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 214. What happens to vowels and consonants when we speak faster?

  Wood, S. A. J., 1973, (Working papers, Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 215. 1972
 216. Analys av Bibliotekstjänsts sambindningslistor och deras roll för bibliotekens bokinköp

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Försök med bibliotek : Litteraturutredningens biblioteksstudier : separat bilagedel 2 till Litteraturutredningens huvudbetänkande. Litteraturutredningens biblioteksstudier, SOU 1972:61.. Litteraturutredningen, SOU 1972:61, Utbildningsdepartementet. Allmänna förlaget., s. 157-183

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 217. Bibliotekens bokinköp via Bibliotekstjänst : analys av Bibliotekstjänsts beställningsstatistik och sambindningshäften

  Klasson, M. & Svensson, B. S., 1972, Litteraturutredningen. Göran, L. (red.). Fritzes

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 218. En hypotes om syntaktiska egenheter hos spontant och planerat tal

  Jan Einarsson, 1972, Svenskans beskrivning, 6: förhandlingar vid Sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning 6. Umeå [2-3 oktober] 1970 = The description of Swedish, 6 : proceedings of the Sixth meeting for discussion of problems of the description of Swedish : [2-3 Oktober] 1970. Umeå: Umeå University, (Förhandlingar vid sammankomst för att dryfta frågor rörande svenskans beskrivning; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 219. Kort rapport om östeuropeisk framtidsforskning, Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1

  Kristian Gerner & Oldberg, I., 1972, Historiska institutionen, Lunds Universitet. (Meddelanden från Historiska institutionen i Lund 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 220. Norrköpings tidningar 1880-98 : en innehållsanalytisk pilotstudie

  Oscarsson, I. & Per Rydén, 1972, Lund University. 97 s. (Press & litteratur, 0347-4313 ; 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 221. 1971
 222. A spectrographic study of allophonic variation and vowel reduction in West Greenlandic Eskimo.

  Wood, S. A. J., 1971, (Working papers / Phonetics Laboratory, Department of General Linguistics, Lund University).

  Forskningsoutput: Working paper

 223. Bokkunden – basdata, kundaktivitet i bokhandeln, allmänna bok- och bokhandelsvanor

  Stjärne-Nilsson, K. & Svensson, B. S., 1971, Svensk Bokhandel, 41, s. 1240-1245.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 224. Die Megalithgräber von Hagestad : zur Problematik von Grabbauten und Grabriten

  Strömberg, M., 1971, [Publisher information missing]. 396 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 9)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 225. Sammanträdet som talsituation

  Jan Einarsson, 1971, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 226. 1970
 227. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva : utg. med inledning, kommentar och ordkonkordans

  Olsson, B. (red.), 1970, [Publisher information missing]. 220 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 62)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 228. Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi

  Olsson, B., 1970, [Publisher information missing]. 236 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 63)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 229. 1969
 230. Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen : mit beiträgen von J. Lepiksaar und H. Hjelmqvist

  Stjernquist, B., 1969, [Publisher information missing]. 218 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 231. Höganäskeramik. Konst och bruksföremål 1832-1926.

  Weimarck, A-C. & Weimarck, T., 1969, ICA-förlaget.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 232. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: A : första omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 16)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 233. Reviderad plan för datamaskinell behandling av makrosyntagmer: B : andra omgången

  Jan Einarsson, Jörgensen, N. & Loman, B., 1969, Lund: Lund University. (Meddelanden från Forskningsgruppen för talsyntax; vol. 18)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 234. 1968
 235. Centrala gränsvärdessatsens historia

  Jan-Olof Svantesson, 1968, Några drag ur den matematiska statistikens historia. Lindgren, G. (red.). Department of Mathematical Statistics, Lund University, s. 10-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 236. De militära kommandoordens utveckling i svenskan i kontinentaleuropeisk belysning: med en exkurs om komandoord m.m. hos Bellman

  Jan Einarsson, 1968, Lund: Studentlitteratur AB. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; vol. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 237. 1967
 238. Ciste a cordoni (Rippenzisten) : Produktion, Funktion, Diffusion. 2 vol

  Stjernquist, B., 1967, [Publisher information missing]. 267 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 6)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 239. Gud -halvgud -människa. En motivstudie i Hjalmar Gullbergs Gudasaga

  Anders Palm, 1967, I : Svensk litteraturtidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 240. Internal juncture in Swedish

  Gårding, E., 1967, CWK Gleerup.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 241. 1966
 242. Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

  Odén, B., 1966, [Publisher information missing]. 436 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 56)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 243. 1963
 244. De septem sacramentis : en sakramentsutläggning från Vadstena kloster ca 1400

  Andrén, C-G., 1963, [Publisher information missing]. 249 s. (Bibliotheca theologiae practicae; vol. 15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 245. 1961
 246. Simris II : Bronze age problems in the light of the Simris excavation

  Stjernquist, B., 1961, [Publisher information missing]. 173 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 247. 1960
 248. Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges : die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten

  Rystad, G., 1960, [Publisher information missing]. 294 s. (Skrifter utgivna av Vetenskapssocieteten i Lund; vol. 54)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 249. 1957
 250. Lunds domkyrka under romansk tid

  Cinthio, E., 1957, Lund: CWK Gleerup. 222 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Föregående 1...106 107 108 109 110 Nästa