Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1996
 2. Högmedeltiden - de andliga riddarordnarnas tid (förord)

  Dick Harrison, 1996, Det nya ridderskapet. Tempelherreordens historia. Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 7-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. How different are the results of translation tasks? - a study of lexical errors

  Marie Källkvist, 1996.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 4. Hummeln och den gröna strilkannan. Om TRÄDGÅRDEN som figura

  Erik Zillén, 1996, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge. Sjöblad, C., Sandqvist, M., Sjöberg, B. & Stenström, J. (red.). Lund University Press, s. 494-505

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 5. Icelandic finite verb agreement

  Halldor Armann Sigurðsson, 1996, Department of Scandinavian Languages, Lund University, 46 s. (Working Papers in Scandinavian Syntax; vol. 57).

  Forskningsoutput: Working paper

 6. "I, in my intricate image". Om prologen till Dylan Thomas’ Collected Poems 1934–1952

  Hedén, B., 1996, I lärdomens trädgård: Festskrift till Louise Vinge. Sjöblad, C. (red.). Lund University Press, s. 247-259

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 7. I lärdomens trädgård : festskrift till Louise Vinge

  Christina Sjöblad (red.), Sandqvist, M. (red.), Birthe Sjöberg (red.) & Johan Stenström (red.), 1996, [Publisher information missing]. 537 s. (Litteratur, teater, film, N.S.; vol. 15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 8. Implementation and evaluation of a model for synthesis of Swedish intonation

  Merle Horne & Filipsson, M., 1996, Proceedings, 4th International Conference on Spoken Language Processing. s. 1848-1851

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 9. Inför lagen : kvinnliga svenska självbiografier från Agneta Horn till Fredrika Bremer

  Eva Haettner Aurelius, 1996, Lund University Press. (Litteratur Teater Film, Nya serien, 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 10. Inledning (till "Egensinne och mångfald")

  Andersson, G., Böök, I., Fasth, E., Anders Persson & Peterson, T., 1996, Egensinne och mångfald. Andersson, G. (red.). Arkiv

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Inter-ethnic Violence and Gendered Constructions of Ethnicity in former Yugoslavia

  Spyros Sofos, 1996, I : Social Identities. 2, 1, s. 73-92

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Interninformationen inom landstinget i Östergötland

  Mats Heide, Gunilla Jarlbro, Karlberg, J., Löffler, C. & Sundin, P., 1996, Sociologiska institutionen, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. Jesu Christi Pijnos Historia Rijmwijs betrachtad: Svenska passionsdikter under 1600- och 1700-talet

  Lindgärde, V., 1996, Lund University Press. 430 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 14. Jesu födelse i ord och bild

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1996, [Host publication title missing]. Härdelin, A. & Brodd, S-E. (red.). Artos & Norma, Vol. Maria i Sverige under tusen år. s. 431-444+bildbilaga sXI-XVII 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 15. Johannes Benechini: Predikan nr 2 över Compassio Mariae

  Stephan Borgehammar, 1996, Maria i Sverige under tusen år. Föredrag vid symposiet i Vadstena 6–10 oktober 1994. Härdelin, A. & Brodd, S-E. (red.). Artos & Norma, Vol. 1. s. 347-360

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. John Lockes samhällssyn. Den nödvändiga dygden - förtroendet som samhällets grundval

  Victoria Höög, 1996, I : Ugglan. 6, s. 19-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. Karl Barth som den andre: En studie i den svenska teologins Barthreception

  Sigurdson, O., 1996, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 432 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 18. Kärlek och utopi hos Elin Wägner

  Bibi Jonsson, 1996, Litteratur og kjonn i Norden. Kress, H. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 19. Karl Ragnar GIerow – En diktens ämbetsman

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (red.). Corona

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Kirchenlied und Gesangbuch in einer Zeit der Säkularisierung

  Sven-Åke Selander, 1996, I : IAH Bulletin. 24, s. 1-17 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Kirker og klostre i højgotikken

  Jes Wienberg, 1996, Margrete 1: Nordens Frue og Husbond. Kalmarunionen 600 år. essays og udstillingskatalog. Grinder-Hansen, P. (red.). Nationalmuseet, Nordisk Ministerråd, s. 212-215

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Kraus privata kvarlåtenskap

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 63-64

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Kris och risk - diskurser över katastrofen

  Anders Persson, 1996, I : Tvärsnitt. 1/1996, s. 10-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Kroppens tid : om samspelet mellan kropp, identitet och samhälle

  Lynn Åkesson (red.) & Susanne Lundin (red.), 1996, Natur och kultur. 252 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 25. Languages in contrast : Papers from a symposium on text-based cross-linguistic studies, Lund 4-5 March 1994

  Aijmer, K. (red.), Altenberg, B. (red.) & Mats Johansson (red.), 1996, Lund studies in English. 200 s. (Lund Studies in English; vol. 88)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 26. L'image visuelle – signification matérielle, plastique et iconique

  Sjölin, J-G., 1996, I : Visio. 1, 2, s. 43-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Los conceptos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes de español

  Inger Enkvist, 1996, Actuales tendencias en la enseñanza del español como lengua extranjera II. Rueda, M., Prado, E., Le Men, J. & Grande, F. J. (red.). Universidad de León: Servicio de Publicaciones, s. 133-140

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 28. Lundagårdslyrik och landsbygdspoesie

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (red.). Corona

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 29. Lunds universitets 100-årsjubileum 1768

  Andersson, G. & Lars-Göran, H., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 58-62

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Lyckoriket: Studier i svensk upplysning

  Christensson, J., 1996, Bokförlaget Atlantis. 470 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 31. Magnus Erikssons stadslag – en lagspråkets särling?

  Wendt, B., 1996, I : Arkiv för nordisk filologi. 111, s. 89-111

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Makt och motstånd i universitetsundervisningen

  Anders Persson, 1996, Rapport om Idédagarna 5-6 juni 1996. Billgren, J., Falk Nilsson, E. & Rickard, L. (red.). Lunds universitet, Universitetspedagogiskt centrum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 33. Marias medlidande: Ett bidrag till studiet av birgittinsk spiritualitet

  Stephan Borgehammar, 1996, Maria i Sverige under tusen år (2 vols.). Härdelin, A. & Brodd, S-E. (red.). Artos & Norma, Vol. 1. s. 329-346 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 34. Mechanizing the Astronomer's Vision: On the Role of Photography in Swedish Astronomy, c. 1880-1914

  Holmberg, G., 1996, I : Annals of Science. 53, s. 609-616

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Medeltida landsbygd : en arkeologisk utvärdering : forskningsöversikt, problemområden, katalog

  Lars Ersgård & Hållans, A-M., 1996, Riksantikvarieämbetet. 111 s. (Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar; vol. 15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Medieval Space. The Extent of Microspatial Knowledge in Western Europe during the Middle Ages

  Dick Harrison, 1996, Lund University Press. 281 s. (Lund Studies in International History)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 37. Midrash–tidig judisk bibeltolkning

  Karin Zetterholm, 1996, Dialog: Svenska kyrkans kulturinstituts skriftserie, 19, 5, s. 12-13.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 38. Minnen av en karolinerkung

  Ulf Zander, 1996, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 39. Mongolian Schwa

  Jan-Olof Svantesson & Franzén, V., 1996, SICOPS'96. The Phonetic Society of Korea

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 40. Moraliska förebilder i konsten: Bror Hjorths relieftriptyk "Kärleken, freden och arbetet"

  Fredrik Eklöf, 1996, I : Ugglan. 5, s. 79-88

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Mrs Radcliffe and "Rebecca"

  Birgitta Berglund, 1996, I : Studia Neophilologica. 68, s. 73-81

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Musik av Johan Helmich Roman och hans samtida i Lunds universitetsbibliotek

  Andersson, G., 1996, I : Svensk tidskrift för musikforskning. 1994/95(76/77), s. 9-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Musiken vid Lunds universitet före Kapellets grundande

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 16-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 44. Muslimska elever och religiös identitet

  Jonas Otterbeck, 1996, Den mångkulturella skolan. Hultinger, E-S. & Wallentin, C. (red.). Studentlitteratur AB, s. 206-228

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Muslimsk feminism : några exempel

  Svensson, J., 1996, [Publisher information missing]. 169 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 46)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 46. När säger en bild mer än tusen ord? Om samspelet mellan text och bild i gränssnitt.

  Jana Holsanova, 1996, Teman i människa-datorinteraktion.. Löwgren, J. (red.). Institution för Informatik, Lunds universitet., s. 65-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. När svenska nyheter var franska : svenska nyheter i 1790-talets parispress

  Oscarsson, I., 1996, Den moderna dagspressen 350 år. Carlsson, U. & Gustafsson, K. E. (red.). Nordicom, s. 11-21

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. När tanken lyfter

  Peter Gärdenfors, 1996.

  Forskningsoutput: Working paper

 49. Nationalism, mass communications and public rituals in former Yugoslavia: The case of Serbia

  Spyros Sofos, 1996, I : Contemporary Politics. 2, 1, s. 123-132

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 50. Nation and Identity in Contemporary Europe; A Theoretical Perspective

  Spyros Sofos & Jenkins, B., 1996, Nation and Identity in Contemporary Europe. Jenkins, B. & Sofos, S. (red.). London: Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. Nordiska studier : femton uppsatser om ord, namn, dialekter, filologi, stilhistoria och syntax : festskrift till Gösta Holm på 80-årsdagen den 8 juli 1996

  Christer Platzack (red.) & Ulf Teleman (red.), 1996, [Publisher information missing]. 199 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A; vol. 48)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 52. NU - är verklig. Thomas Merton och kontemplativa erfarenheter

  Stenqvist, C., 1996, Studiekamraten. 230 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 53. Nyfikenhet, kritiskt tänkande och kvalitet

  Anders Persson, 1996, Utvärderingsenheten, Lunds universitet. 77 s. (Rapport / Lunds universitet, Utvärderingsenheten; vol. 96:196)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 54. Nyhetsförmedling och nyhetsberättande i svensk 1790-talspress

  Oscarsson, I., 1996, I lärdomens trädgård : festskrift till Louise Vinge 24/11 1996. Sjöblad, C. (red.). Lund University Press, s. 332-350

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. Om ordbildning och ordbildningar

  Jerker Blomqvist, 1996, Hvad tales her om? 46 artikler om græsk-romersk kultur. Festskrift till Johnny Christensen i anledning af hans afsked som professor ved Københavns Universitet. Christensen, M. S., Ebbesen, S., Hansen, M. H., Mejer, J., Nielsen, T. H. & Tortzen, C. G. (red.). s. 11-26

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 56. On noun-verb compounding in Swedish

  Mellenius, I., 1996, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 45).

  Forskningsoutput: Working paper

 57. On Pronoun Positions in Swedish and Italian, Antisymmetry, and the Person Phrase

  Verner Egerland, 1996, (University of Venice Working Papers in Linguistics; vol. 6).

  Forskningsoutput: Working paper

 58. On the so-called Tractatus de summis pontificibus

  Arne Jönsson, 1996, I : Birgittiana. 1, s. 12-27

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. Orden som ger stenen liv – Pygmalionmotivets förvandlingar

  Anders Palm, 1996, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge. Sjöblad, C., Sandqvist, M., Sjöberg, B. & Stenström, J. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Öresund och Joniska havet – skånskt och antikt i Jesper Svenbros diktning

  Johan Stenström, 1996, I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge. Sandqvist, M., Sjöberg, B., Sjöblad, C. & Stenström, J. (red.). Lund University Press, s. 260-270

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 61. Original och obducenter

  Lynn Åkesson, 1996, Humor och kultur. Palmenfelt, U. (red.). Nordic Institute of Folklore, Vol. 34. s. 177-189

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 62. Passive typology - the case link

  Arthur Holmer, 1996, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 45).

  Forskningsoutput: Working paper

 63. Per itinera callium: report on a pilot project

  Henrik Gerding, Castoriano, M., Magntorn, E., Svensson, A., Tegnér, M., Wallensten, J. & Santillo Frizell, B. (red.), 1996, Department of Classical Studies, Lund University. 120 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 64. Politics, Culture and National Identity in former Yugoslavia

  Spyros Sofos, 1996, Nation and Identity in Contemporary Europe. Jenkins, B. & Sofos, S. (red.). London: Routledge

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 65. Privilegiet att spela. Stadsmusikanten på 1700-talet

  Andersson, G., 1996, Hand och penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet. Bergström, C. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 235-280

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 66. Rebeller i takt med tiden. FNL-rörelsen och 1960-talets politiska ritualer

  Kim Salomon, 1996, Prisma. 390 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 67. Rec. av Tryggve Kronholm, Den arabiska litteraturens historia. Spegelbilder

  Bo Holmberg, 1996, I : Svenska Dagbladet. 12 januari 1996

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 68. (Recension av) Anders Linde-Laursen, Det nationales natur. Studier i dansk-svenske relationer

  Ulf Zander, 1996, I : Scandia. 1, s. 149-151

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 69. Recension av Christina Bergil: Mörkrets motbilder: Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig

  Littberger, I., 1996, I : Nordica. 13, s. 297-301

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 70. Recension av "Det främmande ögat. Alma Söderhjelm i vetenskapen och offentligheten."

  Eva Helen Ulvros, 1996, I : Scandia. 62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 71. Recension av O'Mara, A Study and Edition of Selected Middle English Sermons

  Stephan Borgehammar, 1996, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 96, s. 185-185

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 72. Recension av van Tongeren, Exaltatio crucis

  Stephan Borgehammar, 1996, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 96, s. 162-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 73. Reference to past events in bilingual Italian-Swedish children of school age

  Eva Wiberg, 1996, I : Linguistics. 34-5, s. 1087-1114

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 74. Referensgrammatiken och språkteorierna

  Ulf Teleman, 1996, Nordic languages and Modern Linguistics. Ottóson, K. G. (red.). Novus Forlag, Vol. IX Oslo 1995. s. 37-53

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 75. Religionsskiftet som social förändring

  Lars Ersgård, 1996, Religion från stenålder till medeltid : artiklar baserade på Religionsarkeologiska nätverksgruppens konferens på Lövstadbruk den 1-3 december 1995. Engdahl, K. & Kaliff, A. (red.). Riksantikvarieämbetet, Vol. 19. s. 9-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 76. Repertoaren under 1700-talet

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 29-57

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 77. Repertoaren under 1800-talet

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 65-76

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 78. Retoriken ändrade välfärdssamhället

  Michael Tapper, 1996, Lunds Universitet Meddelar, 1, s. 13-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 79. Review

  Marianne Thormählen, 1996, I : Modern Language Review. 91, 4, s. 982-983

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 80. Review. Lane Anderson Beck (ed.) Regional Approaches to Mortuary Analysis

  Kristina Jennbert, 1996, I : Norwegian Archaeological Review. 29, 2, s. 115-117

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 81. Review of John C. Whittaker, Flintknapping. Making and understanding stone tools. University of Texta Press, 1994.

  Deborah Olausson, 1996, I : Fornvännen. 91, s. 180-183

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 82. Review of Spåren av kungens män. Om när Sverige blev ett kristet rike i skiftet mellan vikingatid och medeltid

  Dick Harrison, 1996, I : Sydsvenska dagbladet. 12 november 1996, s. A6-A6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 83. Romanen som lek

  Elisabeth Gerle, 1996, Pengar till godo. Förbundet för Kristen Humanism och Samhällssyn, s. 140-141 (Årsbok för kristen humanism; vol. 58).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 84. Romarna åt allt som gick att äta

  Ingemark, D., 1996, Populär Historia, 6, s. 48-52.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 85. Romerska fynd vållar irländsk debatt

  Ingemark, D., 1996, Populär Historia, 3, s. 7-7.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 86. Rosen, dansen og klokken - om døden og vanitasmotiver i Søren Ulrik Thomsens Hjemfalden

  Conrad Thing, N. A., 1996, Spring, 10, s. 150-160.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 87. Samtal i klassrummet

  Gisela Håkansson, 1996, Det gränslösa samtalet. Blomqvist, J. & Teleman, U. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 88. Samtal på lika villkor. Om Axel Oxenstierna och Anita Gradin

  Arne Jönsson, 1996, Det gränslösa samtalet. Blomqvist, J. & Teleman, U. (red.). Lund University Press, s. 65-72

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 89. Samtal som rivalitet - och samförstånd. Om litterära dispyter i poesi och prosa från Främre Orienten

  Bo Holmberg, 1996, Det gränslösa samtalet. Blomqvist, J. & Teleman, U. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 90. Sätt lärandet i centrum

  Anders Persson, 1996, I : Lunds Universitet Meddelar. 5/1996

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 91. Schwedische Stadtmusikanten

  Andersson, G., 1996, Westdeutsche Rundfunk.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 92. "Se mannen är man, se kvinnan är kvinna". Om könspolarisering som estetisk princip i Frödings poesi

  Erik Zillén, 1996, Litteratur og kjønn i Norden. Kress, H. (red.). Universitets forlag Reykjavík, s. 360-367 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 93. Siete Ensayos sobre la Libertad

  Flores, F., 1996, Asociación de Amigos del Arte Mulato Gil [Konstfören. Mulato Gil]. 163 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 94. Silver in the Viking Age : a regional-economic study

  Birgitta Hårdh, 1996, [Publisher information missing]. 221 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 25)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 95. Similarities between SLI and L2 children. Evidence from the acquisition of Swedish word order

  Gisela Håkansson & Ulrika Nettelbladt, 1996, I : Children's Language. 9, s. 135-151

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 96. Skandinaviska strategier i samtal

  Jan Einarsson, 1996, I : Arkiv för nordisk filologi. 111, s. 137-142

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 97. Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme : predvaritelʹnoe opisanie

  Steensland, L. (red.), 1996, Lunds universitet, Slaviska institutionen. 105 s. (Slavica Lundensia; vol. 15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 98. Smith's Advice to the Mad Tennis Player

  Toni Rønnow-Rasmussen, 1996, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 99. Something more than Simply Winning or Losing: Games and Gaming in Ancient China

  Roger Greatrex, 1996, (Submitted).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 100. Song Dynasty Legislation concerning Gambling

  Roger Greatrex, 1996, Florielgium Japonicum. Frellesvig, B. & Hermansen, C. M. (red.). Akademisk Forlag, s. 93-101

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 101. Spelglädje i Lundagård. 250 år med Akademiska kapellet

  Andersson, G. (red.), 1996, Lund University Press. 255 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 102. Språkförståelse. Rapport från ASLA:s höstsymposium

  Gisela Håkansson (red.) & Ulrika Nettelbladt (red.), 1996, [Publisher information missing]. (ASLA:s skriftserie)

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 103. Språkförståelsetestning av barn

  Kristina Hansson & Gisela Håkansson, 1996, Språkförståelse : rapport från ASLA:s höstsymposium, Lund, 9-11 november 1995/ASLA:s skriftserie. Håkansson, G. & Nettelbladt, U. (red.). ASLA, Association suédoise de linguistique appliquée, Vol. 9. s. 69-80 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 104. Stæren - en børnesang, et dig

  Robert Zola Christensen, 1996, I : Nordica. 13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 105. Svenska bokband : historisk översikt

  Dal, B. & Ridderstad, P. S., 1996, Bokbindarmästareföreningen i Stockholm. 126 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 106. Svenskans beskrivning

  Gisela Håkansson (red.), Lötmarker, L. (red.), Santesson, L. (red.), Jan Svensson (red.) & Viberg, Å. (red.), 1996, Lund University Press. (Svenskans beskrivning; vol. 22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 107. Swedish Concrete Poetry in Focus

  Björck, A., 1996, Experimental-Visual-Concrete. Avant-Garde Poetry since the 1960s. Jackson, K. D., Vos, E. & Drucker, J. (red.). Rodopi, s. 317-335

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 108. Swedish Historiography

  Weimarck, T., 1996, The Dictionary of Art. Macmillan

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 109. Swedish music teacher training in Gambia - a model for multicultural teacher training

  Eva Sæther, 1996, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 110. Temporal coordination of articulator gestures: an example from Greenlandic.

  Wood, S. A. J., 1996, Journal of the Acoustical Society of America. Acoustical Society of America, Vol. 99. s. 2546-2574

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 111. Testing Intonational Models by Computer Simulation

  Bruce, G., Dogil, G., Filipsson, M. & Jilka, M., 1996, 5th Conference on Laboratory Phonology (LabPhon).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 112. The Central Case Examination Group, 1966–79

  Michael Schoenhals, 1996, I : The China Quarterly. 145, s. 87-111

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 113. The Chinese Conception of Human Rights. The Debate on Human Rights in China, 1898-1949

  Marina Svensson, 1996, Department of East Asian Languages, Lund University. 346 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 114. The Complexity of Creativity

  Andersson, Å. E. (red.) & Nils-Eric Sahlin (red.), 1996, Kluwer. 151 s. (Synthese Library; vol. 258)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 115. The consonantal realisation of the mora nasal in Osaka Japanese

  Mechtild Tronnier, 1996, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 45).

  Forskningsoutput: Working paper

 116. The Early State in Lombard Italy

  Dick Harrison, 1996, Rome and the North. Ellegård, A. & Åkerström-Hougen, G. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 117. The gestural organization of vowels: a cinefluorographic study of articulator gestures in Greenlandic

  Wood, S. A. J., 1996, Journal of the Acoustical Society of America. Acoustical Society of America, Vol. 100. s. 2689 (A)-2689 (A)

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 118. The Law and the Insane: Cases of Literary Censorship Involving the Mentally Insane During the Qianlong Reign

  Sivam, P., 1996, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 119. The Longman Language Activator: The World's First Production Dictionary

  Marie Källkvist, 1996, I : Moderna Språk. 90, 1, s. 104-105

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 120. The Message of Dead Bodies

  Lynn Åkesson, 1996, Body Time. On the Interaction of Body, Identity, and Society. Lundin, S. & Åkesson, L. I. C. (red.). Lund University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 121. The Street as Monument

  Björn Magnusson Staaf, Eriksdotter, G. & Larsson, S., 1996, I : Lund Archaeological Review. 1995, 1, s. 35-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 122. The Swedish intonation model in interactive perspective

  Bruce, G., Johan Frid, Granström, B., Gustafson, K., Merle Horne & House, D., 1996, TMH-QPSR. Department of Speech, Music and Hearing, KTH, Stockholm, s. 19-22

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 123. The Syntax of Past Participles. A Generative Study of Nonfinite Constructions in Ancient and Modern Italian

  Verner Egerland, 1996, Lund University Press. 352 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 124. The Use of Reported Talk in Ethnic Discourse.

  Jana Holsanova & Jörgensen, N., 1996, International Pragmatics Conference. International Pragmatics Association

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 125. The XT-1 Vision Architecture

  Christian Balkenius & Kopp, L., 1996.

  Forskningsoutput: Working paper

 126. Tonal timing and vowel onset characteristics in Thai

  House, D. & Jan-Olof Svantesson, 1996, Pan-Asiatic Linguistics, Proceedings of the Fourth International Symposium on Languages and Linguistics. Institute of Language and Culture for Rural Development, Mahidol University at Salaya, Vol. 1. s. 104-113

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 127. Tones and non-tones in Kammu dialects

  Jan-Olof Svantesson & House, D., 1996, TMH-QPSR. KTH, Vol. 1996:2. s. 85-87

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 128. Tryckta skrifter av Nils-Arvid Bringéus : förteckning upprättad i anledning av 70-årsdagen den 29 mars 1996

  Tellenbach, M., 1996, Carlsson Bokförlag. (Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 129. Två lundapoeter: Frans G Bengtsson och Tristan Lindström

  Anders Palm, 1996, Skånes litteraturhistoria 1. Fram till1940-talet. Vinge, L. (red.). Corona

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 130. Två stormansgårdar och deras landskap : en efterskrift

  Lars Ersgård, 1996, Slöinge och Borg : stormansgårdar i öst och väst. Lundqvist, L., Lindeblad, K., Nielsen, A-L. & Ersgård, L. (red.). Riksantikvarieämbetet, Vol. 18. s. 103-109

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 131. 'Tystnader som tagit form' : om tecken och tomrum i tryck

  Ridderstad, P. S., 1996, Det roliga börjar hela tiden : bokförläggare Kjell Peterson 60 år den 20 december 1996. Clio, s. 238-250

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 132. Ulla Isakssons romankonst

  Littberger, I., 1996, Albert Bonniers Förlag. 342 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 133. Ungdom i nya kläder: Dansbanefröjder och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige

  Wigerfelt, B., 1996, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 200 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 134. Utbildningsberoende och känslodisciplinering

  Anders Persson, 1996, Egensinne och mångfald. Andersson, G. (red.). Arkiv, s. 156-170

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 135. Value-changes, and creativity

  Nils-Eric Sahlin, 1996, The Complexity of Creativity. Andersson, Å. E. & Sahlin, N-E. (red.). Kluwer, Vol. 258. s. 59-66

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 136. Vandrehistorien og de episke love

  Robert Zola Christensen, 1996, I : I: Danske studier. bd. 7.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 137. Vandrehistorien - terminologien omkring et moderne stykke folkedigtning

  Robert Zola Christensen, 1996, I : Danske studier. 7

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 138. Vandrehistorier

  Robert Zola Christensen, 1996, I : Dansk Noter. 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 139. Vandrehistorier, psykoanalyse og narrativt begær

  Robert Zola Christensen, 1996, I : Kritik. 29, 120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 140. Världsvid men främmande. Den katolska kyrkan i Sverige 1873-1929

  Yvonne Maria Werner, 1996, Katolska bokförlaget. 499 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 141. Verka i verket: kvinnor och män inom Arbetsmarknadsverket beskriver sina arbeten

  Jan Einarsson, 1996, Arbetsmarknadsstyrelsen.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 142. Vetenskap, evighet och religion; en studie i Anders Nygrens religionsfilosofi

  Månsson, B-Å., 1996, Bengt-Åke Månsson, Dept. of Theology, Lund University, Allhelgona kyrkog. 8, 223 62 Lund,. 170 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 143. Videokonferensundervisning - pedagogik eller teknik?

  Inger Enkvist, 1996, I : REK Direkt. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 144. Villa Diodati på återseende: Byron, Shelley och Mary Woolstonecraft Shelley i filmen

  Erik Hedling, 1996, I lärdomens trädgård. Sjöblad, C. (red.). Lund University Press, s. 154-168

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 145. Wilhelm Heintze 1849-1895

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 156-156

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 146. Wilhelm Theodor Gnosspelius 1809-1887

  Andersson, G., 1996, Spelglädje i Lundagård. Greger, A. (red.). Lund University Press, s. 154-155

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 147. Zur Telemann-Ûberlieferung im Ostseeraum

  Andersson, G., 1996, Deutsche Musik im Osten 8. Musica Baltica.. Ekkehard, O., Nico, S. & Lutz, W. (red.). Institut für deutsche Musik im Osten, Vol. 8. s. 35-45 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 148. Ett modernt helgon kanoniseras: Albert Schweitzer får Nobels fredspris och möter norrmännen

  Fredrik Eklöf, 1996 jan 15, (Unpublished) 79 s. Lund

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 149. Wayne – amerikanen framför andra

  Erik Hedling, 1996 jan 23, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 150. Wham bestal världen på en stor dokumentärfilm

  Erik Hedling, 1996 apr 12, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 151. Fransk filosofi förlamar anglosaxisk film-forskning

  Erik Hedling, 1996 apr 19, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 152. Musiken spelar en avgörande roll inom film

  Erik Hedling, 1996 jun 12, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 153. Peckinpah och det vilda gänget inne igen

  Erik Hedling, 1996 aug 23, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 154. TV-spel slår ut pojkböckerna

  Inger Enkvist, 1996 sep 5, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 155. David Lean – de påkostade eposens mästare

  Erik Hedling, 1996 sep 27, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 156. An essay concerning images: From rhetoric to semiotics by way of ecologićal physics

  Göran Sonesson, 1996 dec 1, I : Semiotica. 109, 1-2, s. 41-140

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 157. 1997
 158. 1000 instrumentale Orchesterwerke aus dem 18. Jahrhundert. Die Sammlungen der beiden Universitätskapellmeister Engelhardt (Uppsala) und Kraus (Lund)

  Andersson, G., 1997, Deutsche Musik im Osten. Helmut, L. (red.). Academia Verlag, Vol. 10. s. 269-276 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 159. A cinefluorographic study of the temporal organization of articulator gestures: Examples from Greenlandic

  Wood, S. A. J., 1997, Speech Communication (Special Issue: Speech Production: Models and Data ). Perrier, P., Laboissière, R., Abry, C. & Maeda, S. (red.). Elsevier, Vol. 22. s. 207-225

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 160. A History of the Republic of Kurdistan

  Borhan Yassin, 1997, The International Journal of Kurdish Studies, Vol.11, Nos.1-2, 1997., s. 115-241.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 161. Alexandrinsk vetenskap — exemplet Eratosthenes

  Jerker Blomqvist, 1997, Alexandria — Musernas stad. Hilding, S. & Unge Sörling, S. (red.). s. 33-52

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 162. Alla lika - alla olika: skolsituationen för elever med båda föräldrarna födda utomlands

  Elmeroth, E., 1997, Almqvist & Wiksell International. 274 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 163. ´als ein wandelndes Lied ´– om dikt och vatten från Roms sarkofager

  Anders Palm, 1997, Italienska förbindelser. Sjöberg, B. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 164. Alternativ till ekonomismen?

  Anders Persson (red.), Ingelstam, L., Israel, J., de Geer, J., Mithander, C. & Anders Persson, 1997, Department of Sociology, Lund University. 71 s. (Research report; vol. 1997:5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 165. Ammoniakolyckan i Kävlinge

  Gunilla Jarlbro, Helena Sandberg & Palm, L., 1997, Styrelsen för psykologiskt försvar. 68 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 166. Amorosa (1986)

  Michael Tapper, 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (red.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. s. 397-400

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 167. Amors bilar (1988)

  Michael Tapper, 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (red.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. s. 573-575

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 168. Anders B. Liljefors - Max Liljefors: "Stryk ut vad du skriver, skriv vad du stryker ut"

  Max Liljefors, 1997, Blekinge Läns Museum.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 169. A phonetic case study of impersonation

  Zetterholm, E., 1997, Phonum. Dept. of Phonetics, Umeå Univ., Vol. 4. s. 33-36

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 170. Approaching Zero,000 – De lyckliga ingenjörerna (1987)

  Michael Tapper, 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (red.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. s. 468-471

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 171. Arabic medicine: the Book ob Numbness by Qusta ibn Luqa

  Lena Ambjörn, 1997, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 172. Arkæologien, sproget og samfundet

  Jes Wienberg, 1997, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 48-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 173. 'Ars poetica som femininum. Pia Tafdrups poetik och poesi

  Anders Palm, 1997, Utsikter : Föreläsningar från Helgonabacken. Sjöberg, B. (red.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, Vol. 12.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 174. Art and Vandalism - Where is the difference?

  Andersson, F., 1997, Art and Centres of Conflict – Outer and Inner Realities, Belfast, cop. 2001. AICA Ireland

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 175. Arte(f)akten -en formel för diktverkets ontologi

  Anders Palm, 1997, Teori och pedagogik i litteratur-och mediestudier. Sjöberg, B. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 176. Aspect marking and situation types in Greek, Polish and Swedish

  Lindvall, A., 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Forskningsoutput: Working paper

 177. Att gestalta historien

  Håkan Håkansson & Christensson, J., 1997, I : Ugglan. 8, s. 7-15

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 178. Att gestalta historien

  Christensson, J. (red.) & Håkan Håkansson (red.), 1997, I : Ugglan. 8, 79 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 179. Att tala med maskinerna

  Peter Gärdenfors, 1997.

  Forskningsoutput: Working paper

 180. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Johansson, C., 1997, 189 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 181. Barnets väg till svensk syntax

  Gisela Håkansson, 1997, Från joller till läsning och skrivning. Söderbergh, R. (red.). Gleerups Utbildning AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 182. Behöver vi en nationell språkpolitik?

  Ulf Teleman & Westman, M., 1997, Språkvård, 33, 2, s. 5-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 183. Besökarna (1988)

  Michael Tapper, 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (red.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. s. 542-545

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 184. Beyond Newtonian thinking – towards a non-linear archaeology: applying chaos theory to archaeology

  Henrik Gerding & Ingemark, D., 1997, I : Current Swedish Archaeology. 5, s. 49-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 185. Bildbeskrivning ur ett kommunikativt och kognitivt perspektiv.

  Jana Holsanova, 1997, (Lund University Cognitive Studies Minor; vol. 6).

  Forskningsoutput: Working paper

 186. Bild och text i Astrid Lindgrens värld

  Ehriander, H. (red.) & Hedén, B. (red.), 1997, [Publisher information missing]. 174 s. (Absalon; vol. 13)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 187. Bonpo Tribute Missions to the Imperial Court

  Roger Greatrex, 1997, Beiträge zur kultur- und geistesgeschichte Asiens. Krasser, H., Much, M. T., Steinkellner, E. & Tauscher, H. (red.). Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, s. 327-335 9 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 188. Case cancellation or KP-extraction?

  Arthur Holmer, 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Forskningsoutput: Working paper

 189. Case marking in infinitive (ad-form) clauses in Old Georgian

  Kock-Kobaidze, M. & Vamling, K., 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Forskningsoutput: Working paper

 190. Causal Facts

  Johannes Persson, 1997, Thales. 224 s. (Library of Theoria 22)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 191. Causal Facts

  Johannes Persson, 1997, Thales. 224 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 192. Centralorter i historisk forskning om tidig medeltid

  Dick Harrison, 1997, ”…Gick Grendel att söka det höga huset…”. Arkeologiska källor till aristokratiska miljöer i Skandinavien under yngre järnålder. Callmer, J. & Rosengren, E. (red.). Hallands Länsmuseer, s. 25-29

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 193. Churches and Monasteries of the High Gothic

  Jes Wienberg, 1997, Margrete I: Regent of the North. The Kalmar Union 600 Years. Essays and catalogue . Grinder-Hansen, P. (red.). Köpenhamn: Nationalmuseet, Köpenhamn, s. 212-215

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 194. Communication strategies in French as a foreign language

  Anna Flyman Mattsson, 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Forskningsoutput: Working paper

 195. Computational extraction of lexico-grammatical information for generation of Swedish intonation

  Merle Horne & Filipsson, M., 1997, Progress in speech synthesis. van Santen, J., Sproat, R., Olive, J. & Hirschberg, J. (red.). Springer, s. 443-457

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 196. Craft specialization as an agent of social power in the south Scandinavian Neolithic

  Deborah Olausson, 1997, Man and Flint. Schild, R. & Sulgotowska, Z. (red.). Institute of Archaeology and Ethnography Polish Academy of Sciences, s. 269-277

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 197. Crumbs from the rich mans’ table- Byzantine artefacts in Lund and Sigtuna ca 980-1250.

  Mats Roslund, 1997, Visions of the Past.Trends and Traditions in Swedish Medieval Archaeology.. Andersson, H., Ersgård, L. & Carelli, P. (red.). Dep.of Medieval Archaeology & The National Board of Antiquities

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 198. Culture Unbound: Americanization and Everyday Life in Sweden

  Thomas O'Dell, 1997, Nordic Academic Press. 256 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 199. Culture Unbound: The Americanization of Everyday Life in Sweden

  Thomas O'Dell, 1997, Nordic Academic Press. 256 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 200. Dansk och svensk musikforskning fram mot år 2000. Några reflektioner

  Andersson, G., 1997, I : Dansk årbog for musikforskning. 1996 (24), s. 91-93

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 201. David Herlihy, Women, Family and Society in Medieval Europe, Historical Essays, 1978-1991

  Arne Jönsson, 1997, I : Historisk Tidskrift. 117, s. 336-338

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 202. Decision making with unreliable probabilities

  Nils-Eric Sahlin & Peter Gärdenfors, 1997, Foundations of Probability, Econometrics and Economic Games Series. Hamouda, O. F. & Rowley, J. C. R. (red.). Cheltham: Edward Elgar Publishing, Vol. 10.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 203. Degree modifiers of adjectives in spoken British English

  Carita Paradis, 1997, Lund University Press. 192 s. (Lund Studies in English; vol. 92)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 204. Den exogama gränsen

  Torbjörn Ahlström, 1997, Till Gunborg: arkeologiska samtal. Åkerlund, A. (red.). Stockholm: Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet, s. 325-338 (SAR : Stockholm archaeological reports; vol. 33).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 205. Den fiktive sandhed og Peter Høeg

  Robert Zola Christensen, 1997, I : Spring. 11

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 206. Den jugoslaviska tragedin – ett drama med rötter i tidig medeltid

  Dick Harrison, 1997, Pennan & Svärdet, Special 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 207. Den latinska Sunnivalegenden. En edition

  Stephan Borgehammar, 1997, Selja – heilag stad i 1000 år. Rindal, M. (red.). Universitetsforlaget, Oslo, s. 270-292

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 208. Den mångdimensionella utbildningskvaliteten

  Anders Persson, 1997, Kvalitet och förbättringsarbete vid universitet och högskolor: föredrag vid en konferens i Uppsala 9-10 januari 1997 . Stockholm: Högskoleverket, (Högskoleverkets skriftserie; vol. 1997, nr. 4).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 209. Den mångdimensionella utbildningskvaliteten - universitetet som kloster, marknad och självorganisation

  Anders Persson, 1997, Kvalitet och kritiskt tänkande. Persson, A. (red.). Department of Sociology, Lund University, Vol. 1997:6. s. 45-67

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 210. Den "nordiska tonen" - realitet eller chimär?

  Andersson, G., 1997, Lundaforskare föreläser. Lund University Press, Vol. 29. s. 6-13

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 211. Den resfärdiga. Studier i Emilia Fogelklous självbiografi

  Meijling Bäckman, I., 1997, Ingrid Meijling Bäckman, Bredgat. 9 C, S-222 21, Lund,. 287 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 212. Den svenska konkretismens manifest som poetologisk paradox

  Erik Zillén, 1997, Fragmente einer skandinavischen Poetikgeschichte. Uecker, H. (red.). Peter Lang Publishing Group, s. 103-111

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 213. Den svenska sångboken

  Anders Palm & Johan Stenström, 1997, Bonniers.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 214. Den svenske medeltidshistorikern – en utrotningshotad art?

  Dick Harrison, 1997, Lärt i Lund : från Historiedagarna 1996. Ohlson, B. (red.). Historielärarnas förening

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 215. Den tredje mannen — Om originalitet och imitation

  Thomas Rydén, 1997, Tystnader. Andersson, H. & Österberg, E. (red.). Lund University Press, s. 78-84

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 216. Der Ostseeraum als Musiklandschaft. Musiker- Musikinstitutionen - Repertoires im 17. und 18. Jahrhundert. Präsentation eines Forschungsprojekts

  Andersson, G., 1997, Studien zur GGeschichte des Ostseeraumes II. Julia-K., B. & Thomas, R. (red.). Odense University Press, Vol. 202. s. 79-85 7 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 217. Det Blänkande Eländet. En bok om Kronprinsens husarer i sekelskiftets Malmö

  Sörensen, T., 1997, Thomas Sörensen, Roslins väg 14B, 217 55 Malmö, Sweden. 222 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 218. Det första äventyret (1988)

  Michael Tapper, 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (red.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. s. 532-533

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 219. Det medeltida rummet

  Dick Harrison, 1997, Populär Historia, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 220. Det personliga äktenskapet : ett exempel ur medeltida litteratur

  Charlotte Christensen-Nugues, 1997, Avd. för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet. 107 s. (Ugglan; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 221. Det starka landskapet : e arkeologisk studie av Leksandsbygden i övre Dalarna från yngre järnålder till nyare tid

  Lars Ersgård, 1997, Riksantikvarieämbetet. 143 s. (Skrifter. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar; vol. 21)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 222. Die Modalpartikeln ja, doch und schon : Zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik

  Ormelius-Sandblom, E., 1997, The German department, Helgonabacken 14, 223 62 Lund. 152 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 223. Don’t Waste Your Time: Efficiency and Time Awareness in Victorian Fiction

  Cecilia Wadsö-Lecaros, 1997, Språket och tiden. Blomqvist, J. & Bruce, G. (red.). Lund University Press, s. 103-110

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 224. Drömmar vid havet

  Björn Larsson, 1997, Norstedts. 276 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 225. Dvärgar i historien

  Dick Harrison, 1997, Bra om böcker, 5, 3.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 226. Edition av texter relaterade till Daniel från Sketis

  Britt Dahlman, 1997, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 227. Einar Hansen 14/11 1902-21/1 1994

  Ridderstad, P. S., 1997, I : Årsbok / Kungl. Fysiografiska sällskapet i Lund : akademi för naturvetenskap, medicin och teknik. 1995-1996, s. 91-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 228. El autobiógrafo Juan Goytisolo leído con la lupa de Lejeune

  Inger Enkvist, 1997, Identidades filosóficas y filológicas. Pakkasvirta, J. & Pirttijärvi, J. (red.). Opuscula instituti ibero-americani universitatis helsingiensis

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 229. Empirisk homiletik

  Sven-Åke Selander, 1997, Metoder i homiletisk forskning. Skjevesland, O. (red.). Oslo: Det teolgiske Menighetsfakultet, s. 14-30 16 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 230. Encuentros y choques culturales : Suecia, España, Latinoamérica

  Inger Enkvist & González Ortega, N., 1997, Natur och kultur.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 231. En flicka på halsen (1982)

  Michael Tapper, 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (red.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. s. 197-199

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 232. En italienare vid Waterloo : om ett kapitel i Kartusianklostret i Parma

  Oscarsson, I., 1997, Italienska förbindelser. Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, s. 93-108

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 233. En nordisk musikhistorie. En redaktørs overvejelser

  Andersson, G., 1997, I : Dansk musiktidsskrift. 1996/97 (71:6), s. 204-206

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 234. En rabbins tankar om kristendomen och den judisk-kristna dialogen

  Karin Zetterholm, 1997, Dialog: Svenska kyrkans kulturinstituts skriftserie, 20, 6, s. 8-11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 235. En studie över utvecklingen av några diskursparametrar hos barn med svenska som L1 och l2

  Franzén, V., 1997, Sjätte Nordiska barnspråkssymposiet / The sixth Nordic Child Language Synposium (Paper / Child Language Research Institute). Söderberg, R. (red.). Child Language Research Institute, Lund University, Vol. 11. s. 119-133

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 236. Eros och logos - efterskrift till Pia Tafdrups poetik

  Anders Palm, 1997, Över vattnet går jag. Palm, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 237. Ett ordföljdsproblem

  Gisela Håkansson, 1997, I : Sprogforum. 7, s. 24-30

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 238. Evidentiality in Lithuanian

  Gronemeyer, C., 1997, (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics; vol. 46).

  Forskningsoutput: Working paper

 239. Exposé över de senaste hundra åren

  Ulf Zander, 1997, Populär Historia, 7, 6, s. 58-58.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 240. Falsk som vatten (1985)

  Michael Tapper, 1997, Svensk Filmografi, volym 8: 1980–1989. Åhlander, L. (red.). Svenska Filminstitutet, Vol. 8. s. 373-376

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 241. Fascination, Fiction, and the Primacy of Interpretation

  Lynn Åkesson, 1997, I : Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 53, s. 31-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 242. Förändringsarbete och lärande. Om utveckling av förändringspraktik bland vårdbiträden i hemtjänsten

  Ström, P., 1997, Lund University Press. 306 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 243. Fornsvenska upplevarverb

  Falk, C., 1997, [Publisher information missing]. 211 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A; vol. 49)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok