Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Att kontrollera ljud: tekniker för isolering och delaktighet

  Robert Willim, 2016, Ljud tar plats: funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. Alftberg, Å., Apelmo, E. & Hansson, K. (red.). Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet, s. 83-106 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 11).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Att kraschlanda i sjukskrivning

  Orvar Löfgren & Palm, A-M., 2005, Att utmana stressen. Löfgren, O. & Jönsson, B. (red.). Studentlitteratur AB, s. 60-88

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Att lägga ut diskursen i landskapet

  Anglert, M., Larsson, S., Mogren, M. & Söderberg, B., 2006, Centraliteter. Människor, strategier och landskap.. Larsson, S. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 13-50

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Att lämna ett krig kan vara ett helvete

  Kim Salomon, 2010 maj 8, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 5. Att låna (fruar och salt)

  Karin Salomonsson, 2019 feb 1, Sånt vi bara gör. Nilsson, J., Nylund Skog, S. & Skott, F. (red.). Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 215-217 3 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 6. Att låna och låna ut: ett smakprov från pågående forskning

  Karin Salomonsson, 2016, Upptecknaren : Nytt från Folklivsarkivet., 2015-2016, s. 15-18 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 7. Att lära ett folk uppskatta atombomber

  Marie Cronqvist, 2006, I : Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Att lära informationssökning för ykeslivet: Om bibliotekarier, lärare och sjuksköterskor

  Hedman, J., Lundh, A. & Olof Sundin, 2009, Om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Hedman, J. & Lundh, A. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 133-158

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. "Att lära om - eller lära med? Musikutbildningens och musikens förhållande till identitet och makt i det mångkulturella samhället". Keynote.

  Eva Sæther, 2011 maj 20, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 10. Att lära sig språk

  Andrén, M., Annika Andersson, Gisela Håkansson, Marianne Gullberg, Victoria Johansson & Susan Sayehli, 2013, Språket, människan och världen: människans språk 1-2. Johansson, V., Carling, G. & Holmer, A. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 73-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Att lära sig språk på ett ungefär

  Björn Larsson, 2001, Med ögon för språk : en idéskrift från Europeiska året för språk 2001. Bucht, B. (red.). Stockholm : Internationella programkontoret

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 12. Att lära sig svenska i Malmö, Jyväskylä eller Melbourne

  Gisela Håkansson, 2013, Symposium 2012. Lärarrollen i svenska som andraspråk. Olofsson, M. (red.). Stockholms universitets förlag, s. 152-164

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 13. Att lära ut vad inlärare kan lära in: om grammatisk utveckling hos andraspråksinlärare

  Anna Flyman Mattsson, 2017, Flerspråkighet som resurs: symposium 2015. Kindenberg, B. (red.). Stockholm: Liber, s. 67-79 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 14. Att läsa eller inte läsa Lars Norén. Mot en performativitetsteoretisk förståelse av En dramatikers dagbok

  Henning, P., 2010, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 15. Att läsa en handskriven tillfällesdikt från omkring år 1700

  Daniel Möller, 2012, I : Litteraturbanken (http://litteraturbanken.se).

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Att läsa etruskiska inskrifter

  Örjan Wikander & Ola Wikander, 2004, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 17. Att läsa för att skriva

  Anders Sigrell, 2015, Retorikmagasinet, 54/55, s. 35-37.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 18. Att läsa för att skriva – elevdriven imitatio [Recension]

  Anders Sigrell, 2016 feb 18, Skolverket.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 19. Att läsa, skriva och skapa världen. Mimetiska skikt i Inger Christensens alfabet

  Karin Nykvist, 2007, Möten. Festskrift till Anders Palm. Nykvist, K., Smedberg Bondesson, A., Stenström, J. & Sandqvist, M. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Att låta själen flyga mellan himlens tinnar: Tycho Brahe och renässansen.

  Håkan Håkansson (red.), 2006, Bokförlaget Atlantis. 245 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 21. Att leda och administrera

  Johannes Persson, 2014, Efter festen: Om konsten att utvecklas från doktor till docent. Eldén, S. & Jonsson, A. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 22. Att legitimera och bli legitimerat. Historieämnet förr och nu i Sverige och annorstädes

  Ulf Zander, 1998, Historiedidaktiska utmaningar. Larsson, H. A. (red.). Jönköping University Press, s. 32-68

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Att legitimera priset på förvärvat företag: Intertextuella förhållanden i goodwillformuleringar

  Henrik Rahm & Niklas Sandell, 2016 dec 19, I : Sakprosa. 8, 3, s. 1-33 3.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Att leva med istider

  Lars Larsson, 2003, I : Hett om kalla fakta. Vetenskapsrådets temabok. s. 33-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. Att leva och överleva: Broocman om medicin, hälsa och dietetik

  David Dunér, 2016, En Fulständig Swensk Hus-Hålds-Bok af Reinerus Reineri Broocman: En handbok i gårds- och hushållsskötsel i vid mening från 1700-talets första hälft samt Broocmans värld och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare. Tunón, H. (red.). Stockholm: Kungliga Skogs och Lantbruks Akademien, Vol. 2. s. 1073–1107 (Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden; vol. 73)(Supplement till Kungl. Skogs- och lantbruksakademiens tidskrift)(CBM:s skriftserie; vol. 103).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Att leva på kassan: allmän försäkring och lokal kultur

  Jonas Frykman & Hansen, K., 2005, Försäkringskassan. 49 s. (Analyserar / Försäkringskassan; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. Att leva som kvinna i Lund: från 1862 och framåt

  Ulrika Holgersson, 2012, Lunds historia – staden och omlandet. Band 3: Modern tid. Där tankar möts (1862–2010). Oredsson, S. (red.). Lunds kommun, Vol. 3. s. 340-357

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Att leva som utbränd - En etnologisk studie av långtidssjukskrivna

  Mia-Marie Hammarlin, 2008, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 255 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 29. Att lita på krisen? : Om kris som komponent i historieteori

  Björn Magnusson Staaf, 2013, Kris och kultur : kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia. Arvidsson, M., Geisler, U. & Hansson, K. (red.). Sekel Bokförlag, s. 29-48

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. Att lyfta språket och ämneskunskaperna med hjälp av stöttning (ämnesspecifik text: religionskunskap)

  Johanna Karlsson & David Örbring, 2018 jan, 10 s. Skolverket.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 31. Att lyssna till röster. Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv.

  Adelmann, K., 2002, School of Education, Malmö University. 330 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 32. Att lyssna till tiden, Bob Dylans bilder av förgänglighet

  Frans Mossberg, 2009, Förgängligheter. Askander, M. (red.). Sekel Bokförlag, s. 123-154

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Att märkas i mediebruset : hybridformer och genrer i reklamdiskurs

  Henrik Rahm, 2004, Mediekulturer : hybrider och förvandlingar. Holmberg, C-G. & Svensson, J. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Att med moderna medel bekämpa modernismen: Drottning Victoria (1862–1930) som exempel

  Anders Jarlert, 2017 nov, En annan riktning framåt: Modernitetskritik i Sverige under det långa 1800-talet. Halldorf, J. & Hedberg, A. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 157-181

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Att med muskelkraft utmana den nya tekniken. Klass, etnicitet och kön i en amerikansk ballad

  Lars Berggren, 2004, Sociala konflikter och kulturella processer. Historia med människor i centrum. Andersson, N., Berggren, L. & Greiff, M. (red.). Malmö högskola, s. 134-158

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 36. Att medverka till förändring: Kulturarv och demokrati

  Helen Avery, 2008, Kanon och kulturarv: Historia och samtid i Danmark och Sverige. Jönsson, L-E., Wallette, A. & Wienberg, J. (red.). Göteborg: Makadam förlag, s. 275-289 (Centrum för Danmarkstudier; nr. 19).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Att minnas svenskar i USA

  Ulf Zander, 2017 maj, I : Historisk Tidskrift. 137, 2, s. 309-315 6 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 38. Att mjölka kon när två träter om densamma - Om Polhems kedjebommar m m

  David Dunér, 2006, Vaxholms Fästnings Museum årsbok 2006. Himmelstrand, E. (red.). Vaxholms Fästnings Museum och Vaxholms Fästnings Musei Vänner

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Att möta de kletiga skuggorna. Ett samtal med Leif Holmstrand

  Henning, P., 2011, I : Tidskrift för Classiska studier / Absalon. 1, 1, s. 114-118

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Att möta naturen i jobbet

  Göran Sjögård, 2014, Naturen för mig : nutida röster och kulturella perspektiv. Midholm, L. & Saltzman, K. (red.). Institutet för språk och folkminnen, s. 227-237

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Att möta och bemöta : litteratur och film för gemensam reflektion

  Katarina Bernhardsson, Anders Palm & Nilsson, T., 2015, Att mötas i hälso- och sjukvård : Ett utbildningsmaterial för reflektion om bemötande och jämlika villkor. Olsson, M. (red.). Socialstyrelsen, s. 11-27

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Att möta våld med våld kan vara rätt

  Kim Salomon, 2001 nov 30, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 43. Att överleva som överlevare

  Persson, H., 2018 maj, Populär Historia, 27, 5, s. 68.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 44. Att översätta en dikt av den syriske poeten Muhammad al-Maghut (1934-2006)

  Bo Holmberg, 2011, Transformationer: valda texter från International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferens i Lund 2010. Ljung, P. E. (red.). Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), s. 121-133

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Att översätta gamla texter

  Samuel Byrskog, 2015, Svensk kyrkotidning, 111, s. 349-351.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. Att översätta stenar

  Weimarck, T., 1985, I : Kalejdoskop. 6

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Att plantera ett barn : internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik

  Jonsson Malm, C., 2011, Lund University (Media-Tryck). 344 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 48. Att plocka potatis i upplevelseekonomin

  Håkan Jönsson, 2009, Gastronomisk forskning. Fjellström, C. (red.). Gastronomiska akademiens stiftelse, s. 105-118

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Att pryda en plats

  Rosenqvist, J., Hansson, N., Bergström, I., Christiansson, E., Lennerbjörk, T. & Wahlgren, M., 2011, Växjö konsthall.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 50. Attracting Rust - The Fascination of Controlled Decay

  Robert Willim, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 51. Att reglera ungdoms rörelser i staden: Fritidspolitisk styrning efter ungdomsupplopp i Stockholm 1956-1967

  Martin Ericsson & Brink Pinto, A., 2018 dec 17, I : Scandia. 84, 2, s. 59-85

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Att rena synder och tvätta kläder: Genusrelationer på stranden vid Ganges i Benares

  Hansson, S., 2002, Stigma, status och strategier: Genusperspektiv på religionsvetenskap. Raudvere, C. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 149-180 32 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Att resa till framtiden? Svenska resenärers föreställningar om kvinnan och familjen i Sovjetunionen

  Charlotte Tornbjer, 2008, Rysk spegel. Svenska berättelser om Sovjetunionen - och om Sverige. Karlsson, K-G. & Gerner, K. (red.). Nordic Academic Press, s. 53-112

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 54. Attributionism

  Matthew Talbert, 2019, (Accepted/In press) The Oxford Handbook of Moral Responsibility. Oxford University Press, New York

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. Att sätta gränser

  Jan Kockum & Jönsson, L., 2005, META: Medeltidsarkeologisk tidskrift, 2, s. 3-20 17 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 56. Att sätta Malmö på kartan

  Björn Magnusson Staaf, 2003, Malmös Kartor : från 1500-talet till idag. Tykesson, T. (red.). Historiska Media

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Att sätta praxis på pränt : En handbok i att skriva betygskriterier

  Johanna Bergqvist, 2015, [Publisher information missing]. 82 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 58. Att se empatiskt - Samtida fotografiers möte med globaliserade rörelser, samspel och konflikter

  Erika Larsson, 2013, I : Ekfrase. 1, s. 3-20

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 59. Att se Fåglarna och Marnie genom Fönstret åt gården

  Michael Tapper (Översättare), 1999, Filmhäftet, 4, s. 46-52.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 60. Att se och tänka med ritual: kontrakterande ritualer i de isländska släktsagorna

  Habbe, P., 2006, General History and Anthropology of Religions. 277 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 61. Att se över Sundet: Rumslig positionering och mobilisering på Baltiska utställningen 1914

  Lina Sturfelt, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (red.). Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 175-188

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 62. Att se, skapa och förstå konst

  Ingar Brinck, 2003, Från modernism till samtidskonst. Svenska kvinnliga konstnärer. Eriksson, Y. & Göthlund, A. (red.). Signum, s. 155-172

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 63. Att se Skapelsen i en limpa bröd – om begrepp, översättning och förståelse

  Håkan Håkansson, 1998, I : Ugglan. 11, s. 137-151

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 64. Att se stjärnor på ljusa dagen. Förvandling och försoning i August Strindbergs En blå bok

  Regnell, A., 2009, Ellerströms förlag. 408 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 65. Att skapa en konsument : Råd & Rön och den statliga konsumentupplysningen

  Sophie Elsässer, 2012, Makadam förlag. 528 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 66. Att skapa en röd tråd: kontinuitet genom kontrakt. Grupparbete som terminsprojekt

  Måns Holst-Ekström, Cecilia Hildeman Sjölin & Fritz, B., 2010, s. 62-69.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 67. Att skapa fogningar der inga finnes: Oxenstierna, Lidner och 'skaldestyckets' enhet

  Alfred Sjödin, 2011, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 2011, 2, s. 55-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 68. Att skapa gemensamma visioner: Om språkets roll i människans utveckling

  Peter Gärdenfors, 2004, Axess Publishing AB.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 69. Att skapa gudstjänst: om sammanhangets betydelse i konfirmationsgudstjänsten

  Sven-Åke Selander, 1998, Med livet som insats: konfirmandarbetet i Svenska kyrkan. Straarup, J. & Winqvist Hollman, G. (red.). Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd, Vol. 1998:3. s. 131-148 17 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 70. Att skapa liv och utforska död

  Lynn Åkesson & Susanne Lundin, 1995, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 1, s. 24-41

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 71. Att skapa ordning: Den systematiska samlaren

  Charlotte Hagström, 2017, I : Kulturella perspektiv - svensk etnologisk tidsskrift. 1, s. 8-16

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 72. Att skriva filosofihistoria

  Svante Nordin (red.) & Jonas Hansson (red.), 1998, [Publisher information missing]. 200 s. (Ugglan; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 73. Att skriva för att lära: Eller Hur ska studenten motiveras att jobba mer än läraren

  Victoria Johansson, 2017 nov 23, s. 32-33.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 74. Att skriva hem från stora världen. Gustaf Hellström som utrikeskorrespondent

  Per Rydén, 2003, Gustaf Hellström-Sällskapets skriftserie, 2.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 75. Att skriva i offentligheten

  Svensson, J., 2005, I : Ikoner: vision och tradition. 2005, 4, s. 13-17

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 76. Att skriva livet

  Eva Helen Ulvros, 2007, Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre.. Rosengren, H. & Östling, J. (red.). Sekel Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 77. Att skriva och bli tillskriven lärobokshistoria : svar till Lennart Andersson Palm

  Klas-Göran Karlsson, 2015, I : Historisk Tidskrift. 135, 4, s. 650-654

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 78. Att skriva och läsa goodwill: Tre språkperspektiv på beskrivningar av förvärvet

  Henrik Rahm, Niklas Sandell & Peter Svensson, 2016 nov, Balans: tidskrift för redovisning och revision, 2016, 5, s. 10-12 3 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 79. Att skriva personligt på en offentlig arena - om nätdagböcker på en svensk webbcommunity, Lunarstorm

  Anna W Gustafsson, 2004, Mediekulturer. Hybrider & Förvandlingar. Holmberg, C-G. & Svensson, J. (red.). Carlsson Bokförlag, s. 172-197

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Att skriva sig samman. Recension av Eva Dahlström (red.): Kära brevvän: En bok om och med brev

  Littberger, I., 2000, I : Det goda livet: Årsbok för kristen humanism och samhällssyn. 62, s. 189-190

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 81. Att skriva sin stad - och bevaka världen. Runer Jonsson i Nybro Tidning

  Evenäs, C., 2006, Claes Evenäs. 441 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 82. Att skriva under belägring

  Diab, H., 2006, (Unpublished).

  Forskningsoutput: Working paper

 83. Att sminka de döda

  Mikael Askander, 2009, ACSIS: Advanced Cultural Studies Institute of Sweden. Nyblom, A. (red.). Linköping University Electronic Press, Vol. Kultur~Natur 2009 - Conference Proceedings. s. 397-408 11 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 84. Att söka en historisk kärna : perspektiv på norrländskt historiebruk

  Björn Magnusson Staaf, 2007, Historisk rätt? : kultur, politik och juridik i norr. Lundström, I. (red.). Riksantikvarieämbetet, s. 226-241

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 85. Att sprida ljus över en mörk historia: Syntesen och den tyska historieskrivningen

  Johan Östling, 2004, I : Scandia. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 86. Att stå på egna ben.

  Friman, B., 2008, Malmö Kulturmiljö. 240 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 87. Att stå ut från mängden : om att producera social och kulturell differentiering med hjälp av coaching och styling

  Karin Salomonsson, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 88. Att stoppa taxameterns tickande: Några funderingar kring berättandet i roman och film

  Erik Hedling, 1986, I : Filmhäftet. 54, s. 57-62

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 89. Att studera sjukdomskulturer

  Kristofer Hansson, 2014, Socialmedicinsk tidskrift, 91, 3, s. 314-316.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 90. Att ta ett andetag

  Kristofer Hansson, 2019, Sånt vi bara gör. Nilsson, J., Nylund Skog, S. & Skott, F. (red.). Stockholm: Carlsson Bokförlag, s. 264-266

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 91. Att tala med maskinerna

  Peter Gärdenfors, 1997.

  Forskningsoutput: Working paper

 92. Att tämja det digitala

  Helena Sandberg, 2019 feb 21, På tal om e-hälsa. Erlingsdottir, G. & Sandberg, H. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 195-216 19 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 93. Att tänja gränser

  Ossiannilsson, E. & Björnsson, V., 2011, (Submitted) [Host publication title missing]. Medicinhistoriska sällskapet, s. 1-6

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 94. Att tänka med apor

  Björck, A., 2012, Ord och bild, 2012:4, s. 10-17.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 95. Att tänka med träd

  Charlotte Hagström & Carina Sjöholm, 2007, I : Lustgården. 87, 2007, s. 53-60

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 96. Att tänka om kring den internordiska språkförståelsen: Den språkliga arenan i Norden och Skandinavien idag

  Katarina Lundin, 2018 dec 12, I : Nordicom Information. 40, 2, s. 10-14 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 97. Att tänka, tala och skriva om musik – och en verktygslåda därtill

  Lamberth, M., 2009, http://musikforskning.se/konferenser/2009/abstracts.pdf.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 98. Att ta plats med hjälp av rullstol. Ungdomar utarbetar strategier för att övervinna hinder.

  Kristofer Hansson & Krantz, O., 2010, Altt om hjälpmedel, 3, s. 20-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 99. Att ta sig över tröskeln: Tröskelbegrepp inom högre utbildning

  Robin Stenwall, 2016 maj 1, Lärande i LTH.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 100. Att ta tillvara och bygga vidare på tidigare kunskaper (ämnesspecifik text: geografi)

  Frida Splendido & David Örbring, 2018 jan, 7 s. Skolverket.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 101. Att ta tillvara och bygga vidare på tidigare kunskaper (generell text)

  Frida Splendido, 2018 jan, Skolverket.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 102. Att ta vara på friheten: Populärkulturella föreställningar om rösträtten

  Emma Severinsson, 2018, Rösträttens århundrade: kampen, utvecklingen och framtiden för demokratin i Sverige. Holgersson, U. & Wängnerud, L. (red.). Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 103. Att testa gränser. En inledande problematisering

  Harald Gustafsson, 2005, Vid gränsen. Integration och ideniteter i det förnationella Norden. Gustafsson, H. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 104. Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag

  Sjölin, J-G. (red.), 1998, Studentlitteratur AB. 481 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 105. Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag

  Sjölin, J-G. (red.), 1993, Studentlitteratur AB. 445 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 106. Att tolka döda kroppar

  Sara Kärrholm, 2007, Möten. Festskrift till Anders Palm. Nykvist mfl., K. (red.). Anacapri förlag, s. 375-383

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 107. Att tolka en gravdikt : En gravvård på Via Appia.

  Björk, M., 2015, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 2/2015.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 108. Att tolka texten

  Anders Palm, 2002, Litteraturvetenskap – en inledning. Bergsten, S. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 109. Att undersöka språk

  Victoria Johansson, 2013, Språket, människan och världen : människans språk 1-2. Johansson, V., Carling, G. & Holmer, A. (red.). Studentlitteratur AB, s. 315-334

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 110. Att undervisa för förståelse

  Peter Gärdenfors, 2018, Att bli lärare. Selander, S. & Insulander, E. (red.). Solna: Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 111. Att undervisa för långtidsminnet

  Hans Teke, 2018, Blivande lärare och deras lärare - introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (red.). Stockholm: Liber, s. 107-115

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 112. Att undervisa i historia på universitetet: Idéer, problem, utmaningar

  Klas-Göran Karlsson (red.), 2018 jun 19, Lund: Studentlitteratur AB. 320 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 113. Att uppleva, studera och förstå skolkulturer: från individuell skolerfarenhet till professionell lärarkompetens

  Andersson, G., Neuhaus, S. & Anders Persson, 2018, Blivande lärare och deras lärare: introduktion till lärarutbildningen. Persson, A. (red.). Stockholm: Liber, s. 24-54

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 114. Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

  Katarina Lundin, 2018 jun 1, Lund: Lunds universitet. 160 s. (Lundastudier i nordisk språkvetenskap; nr. A 78)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 115. Att utforska gränsland : om TV-serien Folkliv

  Robert Willim, 2013, I : ETN:LUF Folklivsarkivet i Lund 100 år. 8, s. 39-43

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 116. Att utmana stressen

  Bodil Jönsson (red.) & Orvar Löfgren (red.), 2005, Studentlitteratur AB. 192 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 117. Att utvärdera ett gudsbevis: En studie i kalam

  Lembke, M., 2012, Tillvarons utmaningar: Religionsfilosofiska studier i erfarenhet, tro och mening. Svensson, T., Cejvan, E. & Stenqvist, C. (red.). Artos & Norma, s. 243-263

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 118. Att utveckla digitala föremål för vården

  Kristofer Hansson, 2017, Health Management: att göra hälso- och sjukvård mer tillgänglig. Nordgren, L. (red.). Stockholm: Sanoma Utbildning, Vol. 2. s. 189-206

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 119. Att vädja till sinnena

  Anders Eriksson, 2017 sep 29.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 120. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet.

  Enö, M., 2005, Lärarutbildningen, Malmö högskola. 266 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 121. Att väga varje ord på guldvåg : att handleda studenter i deras uppsatsskrivande

  Kristofer Hansson, 2014, Högskolepedagogisk reflektion och praktik : proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012. Maurits, A. & Mårtensson, K. (red.). Lunds universitet, Humanistiska och teologiska fakulteterna, s. 97-107

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 122. Att välja det rätta. Om ordval och grammatik hos tvåspråkiga barn.

  Lena Ekberg & Haskå, I., 2002, Forskning i nordiske sprog som andet- og fremmedsprog. Hauksdóttir, A., Arnbjörnsdóttir, B., Gardarsdóttir, M. & Thorvaldsdóttir, S. (red.). Háskoli Íslands, Reykjavík, Ísland, s. 11-30 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 123. Att välja döden

  Persson, B., 2000, SkåneGenealogen, 2, s. 12-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 124. Att vända kåpan efter vinden? Det protestantiska universitetet i Lund och det katolska symbolspråket

  Andreas Manhag & Hanna Wittrock, 2013, I : Historisk Tidskrift. 133, 4, s. 660-672

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 125. Att vara eller inte vara Höganäs

  Lars-Eric Jönsson, 2011 apr 3, Helsingborgs Dagblad.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 126. Att vara och att överleva : socialrealistiska strategier i Sverige och i Polen under mellankrigstiden

  Tubielewicz Mattsson, D., 2000, Allvarlig debatt och rolig lek : en festskrift tillägnad Andrzej Nils Uggla. Bron, M. (red.). Uppsala : Centrum för multietnisk forskning

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 127. Att vara till för alla men inte för allt: folkbibliotekariers demokratifrämjande arbete

  Johanna Rivano Eckerdal, 2019 feb 5, Lund: Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 13 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 128. Att vårda sin vetenskap

  Anna W Gustafsson & Henrik Rahm, 2012, Med språket som arbetsredskap: Sju studier av kommunikation i vården. Karlsson, A-M., Landqvist, M. & Renberg, H. S. (red.). Södertörns högskola, s. 119-136

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 129. Att veta och förstå: om kristendomsförhör i 1800-talets svenska kyrka

  Sven-Åke Selander, 2003, Sveriges kyrkohistoria: 7. Folkväckelsens och kyrkoförnyelsens tid. Bexell, O. (red.). Stockholm: Verbum, Vol. 7. s. 332-339 8 s. (Sveriges kyrkohistoria; vol. 7).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 130. At vælge et nordisk perspektiv: En udfordring til en nationalstatslig historieskrivning

  Hanne Sanders, 2018, Nordens historiker: En vänbok till Harald Gustafsson. Bodensten, E., Brilkman, K., Larsson Heidenblad, D. & Sanders, H. (red.). Lund: Historiska institutionen, Lunds Universitet, s. 17-30 14 s. (Studia Historica Lundensia; vol. 28).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 131. At ville eller ikke ville väre gift. Ägteskab og kirke omkring 1700

  Hanne Sanders, 2010, Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion. Rosenbeck, B. & Sanders, H. (red.). Makadam förlag, Vol. Centrum för Danmarksstudier 26. s. 66-89

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 132. A Two-Front Battle. On the Justification of Empirical Beliefs.

  Poirier Martinsson, R., 2001, Bjärnums Trycekri AB. Bjärnum. Sweden.,. 164 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 133. A two-step procedure to identify lexical elements of stance constructions in discourse from political blogs

  Vasiliki Simaki, Carita Paradis & Andreas, K., 2018, (Accepted/In press) I : Corpora.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 134. A two-tiered formalization of social influence

  Christoff, Z. & Hansen, J. U., 2013, I : Lecture Notes in Computer Science. 8196, s. 68-81

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 135. Atypical abstract associations in aphasia measured by a semantic space model

  Mikael Roll, Mårtensson, F., Merle Horne, Sverker Sikström & Apt, P., 2010, I : Frontiers in Human Neuroscience.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 136. Atypical associations to abstract words in Broca's aphasia

  Mikael Roll, Mårtensson, F., Sverker Sikström, Apt, P., Rasmus Bååth & Merle Horne, 2012, I : Cortex. 48, 8, s. 1068-1072

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 137. Au-délà du language de la dance: Les significations du corps

  Göran Sonesson, 2009, I : Degrés. 139-40, s. C1-C25

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 138. Au délà du montage, la rhétorique du cinéma

  Göran Sonesson, 2002, I : Visio. 7, 1-2, s. 155-170

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 139. Audience engagement with The Bridge: cultural citizenship, Øresund utopianism and audiences as regionauts

  Askanius, T., 2016 sep 24.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 140. Audience Experiences and Emotional Economy

  Annette Hill, 2015, Managing Media Firms and Industries: What's so special about media management? . Ferrell Lowe, G. & Brown, C. (red.). Springer, s. pp277-292 15 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 141. Audience Participation in First-Century Performances

  Dan Nässelqvist, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 142. Audience Research and Multimodality: What Eye Tracking Reveals about Newspaper Reading

  Bucher, H-J. & Jana Holsanova, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 143. Audiences in the Round: Multi-method research in factual and reality television

  Annette Hill, 2012, The Handbook of Media and Communication Research. Jensen, K. B. (red.). Routledge, s. 302-317

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 144. Audiences of The Bridge: Between popular and political modes of engagement

  Askanius, T., 2016 maj 4.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 145. Audiens hos schimpanser och gorillor

  Peter Gärdenfors, 2007, Forskning och framsteg, 1, 07, s. 56-57.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 146. Audio description: Accessing meaning-making in popular scientific texts

  Jana Holsanova, 2018 aug 16, s. 77-77. 1 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 147. Audio description and audio subtitles – a study of a user preferences : with guidelines for audiovisual media

  Jana Holsanova, Hildén, A., Salmson, M. & Kesen Tundell, V., 2015, Tundell Salmson Lär.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 148. Audio description: Multimodal communication between sighted and blind audiences

  Jana Holsanova, 2017 jul 5, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 149. Audio Papers - a manifesto

  Sanne Krogh Groth & Samson, K., 2016 aug 30, I : Seismograf. AUGUST 2016, 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 150. Auditory and Acoustic Analysis of Voice Quality Variations in Normal Voices

  Zetterholm, E., 1999, Proceedings of the 14th International Congress of Phonetic Sciences. Ohala, J. J. (red.). University of California, s. 973-976

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 151. Auditory noise as a fast trigger for speech-reading

  Andersson, R., Scharenborg, O., Huettig, F. & Weber, A., 2013, I : Journal of Eye Movement Research. 6, 3, s. 540-540

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 152. Auditory noise as a fast trigger for speech-reading

  Andersson, R., Scharenborg, O., Huettig, F. & Weber, A., 2013, I : Abstract Book. s. 177-177

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 153. Augusta Lundin

  Emma Severinsson, 2018 mar 8, Svenskt kvinnobiografiskt lexikon . Göteborg : Göteborgs universitet, (Svenskt kvinnobiografiskt lexikon).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 154. Augustinerna i Dalby

  Stephan Borgehammar, 2010, Dalby kyrka: Om en plats i historien. Larsson, A. (red.). Historiska Media, Lund, s. 92-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 155. August Palm - historien om agitatorn som förändrade Sverige

  Lars Berggren & Roger Johansson, 2006, Hvad vilja socialdemokraterna? : August Palm i Malmö 6 november 1881 & i Stockholm 26 december 1881. ABF Stockholm, s. 6-32

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 156. August Strindbergs Inferno - genom Fabian Göransons penna

  Dick Harrison, 2010, I : Bild & Bubbla. 183, 2010/2, s. 31-33

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 157. Aulus Hirtius grav: en tidig tegelbyggnad i Rom

  Henrik Gerding, 2003, Romhorisont, 43, s. 27-31.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 158. A Unificationist Theory of Scientific Explanation

  Schweder, R., 2004, Department of Philosophy, Lund University. 144 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 159. A unified account of the conjunction fallacy by coherence

  Martin L. Jönsson & Shogenji, T., 2019, I : Synthese. 196, 1, s. 221-237 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 160. A unified approach towards the development of Swedish as L2: a processability account

  Pienemann, M. & Gisela Håkansson, 1999, I : Studies in Second Language Acquisition. 21, 3, s. 383-420

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 161. Aura: Film Studies Journal

  Erik Hedling (red.), 2000, I : Aura: filmvetenskaplig tidskrift. 6, 3, 71 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 162. Aura & transparens - Möten och iscensättningar i en spektakulär fabrik

  Robert Willim, 2005, Servicemötet. Multidisciplinära öppningar. Corvellec, H. & Lindquist, H. (red.). Liber

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 163. Aura. Filmvetenskaplig tidskrift

  Lars Gustaf Andersson (red.), 1998, [Publisher information missing]. 128 s. (Aura: filmvetenskaplig tidskrift; vol. IV)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 164. Auschwitz, autenticitet, kunskap

  Max Liljefors, 2000, Stumma föremål och levande historia – om autenticitet och kunskap i undervisningen om Förintelsen. Texter utgivna av Kommitén för levande historia. Swedish Prime Minister's Office

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 165. Auschwitz – förintelsens huvudstad

  Ulf Zander, 2010, Populär Historia, 19, 5, s. 18-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 166. Ausencia, prohibición y carencia : estudio de los personajes masculinos y el deseo frustrado en tres obras de García Lorca

  Leon Vegas, C., 2008, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 240 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 167. AUT 50

  Sanne Krogh Groth (red.) & Anderberg, S. (red.), 2016 okt 3, I : Seismograf.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 168. AUT 50

  Sanne Krogh Groth & Anderberg, S., 2016 okt 3, I : Seismograf.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 169. Authenticity, depression, and deep brain stimulation

  Johansson, V., Martin Garwicz, Kanje, M., Jens Schouenborg, Anders Tingström & Ulf Görman, 2011, I : Frontiers in Integrative Neuroscience. 5, s. 1-3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 170. Authorial voice and the addressee in Pausanias' Periegesis

  Johanna Akujärvi, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 171. Authoritarian Consolidation

  Göbel, C., 2011, I : European Political Science. 10, 2, s. 176-190

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 172. Authoritarian Institution Building and the Quality of Democracy in Taiwan and Thailand

  Göbel, C. & Andersson, M., 2011.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 173. Authoritarianism in the Middle East: Regimes and Resistance

  Rouzbeh Parsi, 2009, I : Iranian Studies. 42, 3, s. 507-510

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 174. Authoritarian States in Southeast Asia in Times of Globalisation: Vietnam, Cambodia, Laos and Myanmar

  Kristina Jönsson, 2008, Globalization and Its Counter-forces in Southeast Asia. Chong, T. (red.). Institute of Southeast Asian Studies

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 175. Author's response to Review of Mao's Last Revolution

  Michael Schoenhals, 2008, I : Reviews in History. Review Number 668

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 176. Autism as an attentional disorder

  Zücker Björne, P. & Christian Balkenius, 2003, Proceedings of the XIth European Conference on Developmental Psychology.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 177. Autobiography and the psychological study of religious lives

  Antoon Geels (red.) & Belzen, J. A. (red.), 2008, Rodopi. 388 s. (International Series in the Psychology of Religion; vol. 15)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 178. Autodidakter och manliga förebilder i Bonniers folkböcker

  Ann Steiner, 2008, Theorier om verklig diktning. Hedén, B., Hedling, E., Holmberg, C-G., Mortensen, A. & Nilsson, H. (red.). Centre for Languages and Literature, Lund University, s. 289-298

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 179. Automatic classification of accent and dialect type: results from southern Swedish

  Johan Frid, 2002, TMH-QPSR. Vol. 44. s. 89-92

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 180. Automatic classification of front and back pronounciation variants of /r/ in the Götaland dialects of Swedish

  Johan Frid, 2007, Proceedings of Fonetik 2007/TMH-QPSR. Department of Speech, Music and Hearing, KTH, Stockholm, Vol. 50. s. 113-116

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 181. Automatic estimation of pitch range through distribution fitting

  Johan Frid & Ambrazaitis, G., 2010, Proceedings from Fonetik 2010. s. 41-46 4 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 182. Automaticity in the recognition of nonverbal emotional vocalizations

  Lima, C. F., Andrey Anikin, Monteiro, A. C., Scott, S. K. & Castro, S. L., 2019, I : Emotion. 19, 2, s. 219-233

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 183. Automatic prediction of speaker age using CART

  Susanne Schötz, 2005, Department of Linguistics and Phonetics, Centre for Languages and Literature, Lund University, 13 s. (Working Papers, Lund University, Dept. of Linguistics and Phonetics; vol. 51).

  Forskningsoutput: Working paper

 184. Automatic processing of unattended lexical information in visual oddball presentation: neurophysiological evidence.

  Shtyrov, Y., Goryainova, G., Tugin, S., Ossadtchi, A. & Shestakova, A., 2013, I : Frontiers in Human Neuroscience. 7, 421.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 185. Automatic ultrarapid activation and inhibition of cortical motor systems in spoken word comprehension

  Shtyrov, Y., Butorina, A., Nikolaeva, A. & Stroganova, T., 2014, I : Proceedings of the National Academy of Sciences. 111, 18, s. E1918-E1923

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 186. Automedon - en doldis som blev ett begrepp

  Roos, P., 2011, Medusa: svensk tidskrift för antiken, 12:4, s. 29-36.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 187. "Autonomi", "Bild", "Skönhet"

  Weimarck, T., 1985, Bildanalys: Teorier. Metoder. Begrepp. Cornell, P. & Dunér, S. (red.). Gidlunds förlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 188. Autonomie und Erziehung. Eine ethische Studie

  Nordström, K., 2009, Verlag Karl Alber. 424 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 189. Autonomi - realitet eller ideal?

  Ylva von Gerber, 2014, 302 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 190. Autonomy and Metacognition : A Healthcare Perspective

  Henrik Levinsson, 2008, Lund University (Media-Tryck). 152 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 191. Autonomy in PhD-education – Supervising for Independence

  Mattias Borg, Fredrik Kopsch, Torgny Roxå, Paul Stankovski & Johannes Svensson, 2016 dec 15, LTHs 9:e Pedagogiska Inspirationskonferens. Andersson, R. & Tempte, L. (red.). LTH, Lund University, s. 9-13 5 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 192. Av aset blir en blomma och av ängeln blir ett as

  Vulovic, J., 2007, Att granska och diskutera: Lyrikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (red.). Studentlitteratur AB, s. 100-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 193. Avatar Appearance in Computer Supported Learning

  Labbe, D., Magnus Haake & Agneta Gulz, 2009, (Submitted) 4 s.

  Forskningsoutput: Working paper

 194. Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen.

  Eva Helen Ulvros, 2014, I : Historisk Tidskrift. 2014, 4, s. 759-761

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 195. A Vector-based, Multidimensional Scanpath Similarity Measure

  Jarodzka, H., Holmqvist, K. & Marcus Nyström, 2010, [Host publication title missing]. ACM, New York, NY, s. 211-218 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 196. Även i Australien växer Kina så det knakar

  Johan Östling, 2019 mar 25, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 197. A venit timpul re-creaţiei, re-generãrii

  Felix Nicolau, 2018 dec 23, I : Steaua. 11-12, s. 36-38 8.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 198. Även i vår ytlighet bör vi vara medmänskliga

  Philip Warkander, 2017 maj 22, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 199. Även jag ägnar mig åt självcensur

  Inger Enkvist, 2019 jul 1, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 200. Även originalnazisterna troddes vara ofarliga

  Dick Harrison, 2017 sep 27, Svenska Dagbladet, s. 17 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 201. Äventyr och epifani: Några exempel på tidiga idrottsskildringar i svensk roman

  Hedén, B., 2001, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1, s. 20-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 202. Äventyrscyklisten

  Lars-Eric Jönsson, 2014, I : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 4, s. 38-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 203. Aversion and Erasure: The Fate of the Victim after the Holocaust

  Dietsch, J., 2012, I : American Historical Review. 117, 1, s. 163-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 204. Avhandlingen som personligt projekt

  Inger Enkvist, 2014 jun 5, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 205. Avhandling om gifter

  Linder, J., Arne Jönsson & Olsson, A., 1998, Apotekarsocieteten. 200 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 206. Aviatik och journalistik: Flygbaronen och medierna kring 1910

  Jarlbrink, J. & Nyblom, A., 2012, I : Scandia. 78, 2, s. 13-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 207. Aviculture: A History

  Daniel Möller (red.) & Svanberg, I. (red.), 2018, Hancock House Publishers. 266 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 208. A video-based system for recording speech movements in three dimensions.

  Wood, S. A. J., Czigler, P. & Nordh, E., 1993, I : Clinical Linguistics & Phonetics. 7, 4, s. 269-273

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 209. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Johansson, C., 1997, 189 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 210. A Virtue-Ethical Approach to Substituted Judgment

  Linus Broström & Mats Johansson, 2009, I : Ethics & Medicine: An International Journal of Bioethics. 25, 2, s. 107-120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 211. Av jord är du kommen. En arkeolog ser på döden

  Nilsson Stutz, L., 2000, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000. Molnár, V., Paulsson, G., Grönvall, A. & Andersson, G. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 115-126 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 212. Avklippta från historien: Tidningsklippare och tidningsklipp i 1800-talets press

  Jarlbrink, J., 2009, I : Nordicom Information. 31, 4, s. 71-83

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 213. Avlyssnade soldatsamtal

  Ulf Zander, 2013, Populär Historia, 9, 22, s. 65-65.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 214. Avoiding Epistemic Hell: Levi on Observation and Inconsistency

  Erik J Olsson, 2003, I : Synthese. 135, 1, s. 119-140

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 215. Avoiding procrastination and the planning fallacy : Implementing study-plans as a strategy to increase student achievement

  Satu Manninen & Cecilia Wadsö-Lecaros, 2015, Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014. Maurits, A. & Mårtensson, K. (red.). Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 216. Avoiding the prisoner's dilemma? Reply to Hurley

  Ingar Brinck, 2005, Interdisciplines. Origgi, G. & Sperber, D. (red.). Institut Nicod, CNRS, Paris

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 217. Avokadosar och kepsar: ett epentetiskt s med olika funktioner

  Gunlög Josefsson, 2018, I : Språk och stil. 28, s. 5-21 16 s., 1.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 218. À vous 2: Franska för gymnasiet 2-3

  Carla Killander Cariboni, Sages, J. & Killander Cariboni, C., 2017 apr 7, Lund: Folkuniversitetet. 199 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 219. A Voyage to Vardø – A Scientific Account of an Unscientific Expedition

  Sterken, C., Pippin Aspaas, P., David Dunér, Kontler, L., Neul, R., Pekonen, O. & Posch, T., 2013, I : Journal of Astronomical Data. 19, 1, s. 203-232

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 220. "Av Raka Linjen" - de tvetydiga orden, den upp-och-nedvända världen

  Eva Haettner Aurelius, 2004, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 2004. Dikt, bild och scen. Svedjedal, J. & Tunving, L. H. (red.). Birger Sjöbergsällskapet, s. 18-40

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 221. "Av Raka linjen" - de tvetydiga orden, den upp-och-nervända världen

  Eva Haettner Aurelius, 2004, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 2004. Dikt, bild och scen, s. 18-40.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 222. Av samma penning Helsingborg 3 mark – landskapet, urbaniseringen och Helsingborg

  Joakim Thomasson, 2018, (Accepted/In press) Städer vid Öresund. Reisnert, A. & Apell, L. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 223. Avsides och utan avsikt

  Anders Mortensen, 2004, Drömmens vin, ordets blod. Ljung, P. E. (red.). Absalon

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 224. Avskaffa lärarlegitimationen

  Inger Enkvist, 2015 okt 19, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 225. Avskapelsens estetik. Om representationskritikens förhandlingar i Lars Noréns En dramatikers dagbok

  Henning, P., 2011, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 2011, 1, s. 55-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 226. Avsked från världen: Dikter. Jacob Frese. Urval, inledning och kommentarer av Daniel Möller

  Daniel Möller, 2012, Lund: Ellerströms förlag. (Lilla serien; vol. 47)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 227. Avslutande reflektioner om språk och pedagogik

  Irhammar, M., Sara Håkansson & Norén, K., 2010, Rapport 2010:15 R. Enequist, G. (red.). Högskoleverket, s. 66-73

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 228. Avspänningen var ett svar på 68-upploppen

  Kim Salomon, 2003 aug 27, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 229. Avstånd - Närhet. Ingmar Bergmans Vintersagan

  Rikard Loman, 2005, Carlsson Bokförlag. 286 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 230. Avstavning - en grannlaga historia

  Ulf Teleman, 2003, Språkets vård och värden : en festskrift till Catharina Grünbaum. Hellsten, U. (red.). Norstedts

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 231. Avtäckningsmodellen: En undervisningsform med framtiden för sig?

  David Larsson Heidenblad, 2017 dec, I : Scandia. 83, 2, s. 101-110

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 232. Avtryck i huvudet

  Peter Gärdenfors, 2002

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt