Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Av aset blir en blomma och av ängeln blir ett as

  Vulovic, J., 2007, Att granska och diskutera: Lyrikanalyser. Jonsson, B. & Sjöberg, B. (red.). Studentlitteratur AB, s. 100-104

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 2. Avatar Appearance in Computer Supported Learning

  Labbe, D., Magnus Haake & Agneta Gulz, 2009, (Submitted) 4 s.

  Forskningsoutput: Working paper

 3. Av denna världen? Emil Gustafson, moderniteten och den evangelikala väckelsen.

  Eva Helen Ulvros, 2014, I : Historisk Tidskrift. 2014, 4, s. 759-761

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 4. A Vector-based, Multidimensional Scanpath Similarity Measure

  Jarodzka, H., Holmqvist, K. & Marcus Nyström, 2010, [Host publication title missing]. Association for Computing Machinery (ACM), s. 211-218 8 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 5. Även i Australien växer Kina så det knakar

  Johan Östling, 2019 mar 25, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 6. A venit timpul re-creaţiei, re-generãrii

  Felix Nicolau, 2018 dec 23, I : Steaua. 11-12, s. 36-38 8.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Även i vår ytlighet bör vi vara medmänskliga

  Philip Warkander, 2017 maj 22, bon.se.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 8. Även jag ägnar mig åt självcensur

  Inger Enkvist, 2019 jul 1, Svenska Dagbladet, Stockholm.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 9. Även originalnazisterna troddes vara ofarliga

  Dick Harrison, 2017 sep 27, Svenska Dagbladet, s. 17 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 10. Äventyr och epifani: Några exempel på tidiga idrottsskildringar i svensk roman

  Hedén, B., 2001, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 1, s. 20-29

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Äventyrscyklisten

  Lars-Eric Jönsson, 2014, I : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 4, s. 38-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Aversion and Erasure: The Fate of the Victim after the Holocaust

  Dietsch, J., 2012, I : The American Historical Review. 117, 1, s. 163-163

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 13. Avhandlingen som personligt projekt

  Inger Enkvist, 2014 jun 5, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 14. Avhandling om gifter

  Linder, J., Arne Jönsson & Olsson, A., 1998, Apotekarsocieteten. 200 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 15. Aviatik och journalistik: Flygbaronen och medierna kring 1910

  Jarlbrink, J. & Nyblom, A., 2012, I : Scandia. 78, 2, s. 13-40

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Aviculture: A History

  Daniel Möller (red.) & Svanberg, I. (red.), 2018, Hancock House Publishers. 266 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 17. A video-based system for recording speech movements in three dimensions.

  Wood, S. A. J., Czigler, P. & Nordh, E., 1993, I : Clinical Linguistics & Phonetics. 7, 4, s. 269-273

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. A View from Language : Growth of language in individuals and populations

  Johansson, C., 1997, 189 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 19. A Virtue-Ethical Approach to Substituted Judgment

  Linus Broström & Mats Johansson, 2009, I : Ethics & Medicine: An International Journal of Bioethics. 25, 2, s. 107-120

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Av jord är du kommen. En arkeolog ser på döden

  Nilsson Stutz, L., 2000, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000. Molnár, V., Paulsson, G., Grönvall, A. & Andersson, G. (red.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, s. 115-126 (Årsbok).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Avklippta från historien: Tidningsklippare och tidningsklipp i 1800-talets press

  Jarlbrink, J., 2009, I : Nordicom Information. 31, 4, s. 71-83

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Avlyssnade soldatsamtal

  Ulf Zander, 2013, Populär Historia, 9, 22, s. 65-65.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 23. Avoiding Epistemic Hell: Levi on Observation and Inconsistency

  Erik J Olsson, 2003, I : Synthese. 135, 1, s. 119-140

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. Avoiding procrastination and the planning fallacy : Implementing study-plans as a strategy to increase student achievement

  Satu Manninen & Cecilia Wadsö-Lecaros, 2015, Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2014. Maurits, A. & Mårtensson, K. (red.). Humanistiska och teologiska fakulteterna, Lunds universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 25. Avoiding the prisoner's dilemma? Reply to Hurley

  Ingar Brinck, 2005, Interdisciplines. Origgi, G. & Sperber, D. (red.). Institut Nicod, CNRS, Paris

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 26. Avokadosar och kepsar: ett epentetiskt s med olika funktioner

  Gunlög Josefsson, 2018, I : Språk och stil. 28, s. 5-21 16 s., 1.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. À vous 2: Franska för gymnasiet 2-3

  Carla Killander Cariboni, Sages, J. & Killander Cariboni, C., 2017 apr 7, Lund: Folkuniversitetet. 199 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 28. A Voyage to Vardø – A Scientific Account of an Unscientific Expedition

  Sterken, C., Pippin Aspaas, P., David Dunér, Kontler, L., Neul, R., Pekonen, O. & Posch, T., 2013, I : Journal of Astronomical Data. 19, 1, s. 203-232

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. "Av Raka Linjen" - de tvetydiga orden, den upp-och-nedvända världen

  Eva Haettner Aurelius, 2004, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 2004. Dikt, bild och scen. Svedjedal, J. & Tunving, L. H. (red.). Birger Sjöbergsällskapet, s. 18-40

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. "Av Raka linjen" - de tvetydiga orden, den upp-och-nervända världen

  Eva Haettner Aurelius, 2004, Birger Sjöbergsällskapets årsbok 2004. Dikt, bild och scen, s. 18-40.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 31. Av samma penning Helsingborg 3 mark – landskapet, urbaniseringen och Helsingborg

  Joakim Thomasson, 2018, (Accepted/In press) Städer vid Öresund. Reisnert, A. & Apell, L. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Avsides och utan avsikt

  Anders Mortensen, 2004, Drömmens vin, ordets blod. Ljung, P. E. (red.). Absalon

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Avskaffa lärarlegitimationen

  Inger Enkvist, 2015 okt 19, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 34. Avskapelsens estetik. Om representationskritikens förhandlingar i Lars Noréns En dramatikers dagbok

  Henning, P., 2011, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 2011, 1, s. 55-65

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Avsked från världen: Dikter. Jacob Frese. Urval, inledning och kommentarer av Daniel Möller

  Daniel Möller, 2012, Lund: Ellerströms förlag. (Lilla serien; vol. 47)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 36. Avslutande reflektioner om språk och pedagogik

  Irhammar, M., Sara Håkansson & Norén, K., 2010, Rapport 2010:15 R. Enequist, G. (red.). Högskoleverket, s. 66-73

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 37. Avspänningen var ett svar på 68-upploppen

  Kim Salomon, 2003 aug 27, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 38. Avstånd - Närhet. Ingmar Bergmans Vintersagan

  Rikard Loman, 2005, Carlsson Bokförlag. 286 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 39. Avstavning - en grannlaga historia

  Ulf Teleman, 2003, Språkets vård och värden : en festskrift till Catharina Grünbaum. Hellsten, U. (red.). Norstedts

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 40. Avtäckningsmodellen: En undervisningsform med framtiden för sig?

  David Larsson Heidenblad, 2017 dec, I : Scandia. 83, 2, s. 101-110

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Avtryck i huvudet

  Peter Gärdenfors, 2002

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 42. A weak defence of normativism

  Patrizio Lo Presti, 2014.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 43. A Winged Figure From Uppakra

  Helmbrecht, M., 2012, I : Fornvännen. 107, 3, s. 171-178

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. A World of Neighbours: Report from Working Group on Policy Making

  Ryszard Bobrowicz, 2020 feb, Svenska kyrkan. 16 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. A World of Tropes?

  Maurin, A-S., 2010, Worldviews, Science and Us: Studies of Analytical Metaphysics. A Selection of Topics From a Methodological Perspective. Robrecht, V. & Erik, W. (red.). World Scientific, s. 107-130

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 46. Axeheads and fire - the transformation of wealth

  Lars Larsson, 2004, Lithic in Action. Papers from the Conference Lithic Studies in the Year 2000. Walker, E. A., Wenban-Smith, F. & Healy, F. (red.). Oxbow Books, s. 197-205

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 47. Axeheads and fire – the transformation of wealth

  Lars Larsson, 2004, Lithics in Action. Papers from the Conference Lithic Studies in the Year 2000. Walker, E. A., Wenban-Smith, F. & Healy, F. (red.). Oxbow Books

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 48. Axel Danielsson som minnesplats: Medierade minnen från begravningen till Arbetets nedläggning

  Ulrika Holgersson, 2018 jun 5, Mellan Malmö och Minneapolis: Kulturhistoriska undersökningar tillägnade Lars Edgren. Lundberg, V. & Riving, C. (red.). Lund: Arkiv förlag, s. 15-36 22 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 49. Axel Johan "Munken" Hellqvist (1847–1916)

  Daniel Möller, 2017, En lundensisk litteraturhistoria: Lunds universitet som litterärt kraftfält. Makadam förlag, s. 114

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. Axes and Fire - Contacts with the Gods

  Lars Larsson, 2000, Form, Function & Context. Material culture in Scandinavian archaeology. Olausson, D. & Vandkilde, H. (red.). s. 93-103

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 51. "Babblarna" täljer guld av något som borde vara allmängods

  Ingrid Bosseldal, 2019 maj 2, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 52. Babu wa Loliondo : Healing the Tensions between the Tanzanian Worlds

  Mika Vähäkangas, 2015, I : Journal of Religion in Africa. 45, 1, s. 3-36

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 53. Babyn Yar: History and Memory, ed. Vladyslav Hrynevych and Paul Robert Magosci

  Per A. Rudling, 2019, I : Slavic Review. 78, 4, s. 1061-1063 3 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 54. Bachs fötter och historien om orgelns identitet

  Jonas Lundblad, 2012, Kyrkomusikernas tidning, 2012, 8, s. 4-6.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 55. Back again to GIS? The need of mapping multisensoriality

  Giacomo Landeschi, 2019, s. 130.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 56. Bäckaskog - a Norbertine Abbey in the Circary of Denmark and Norway

  Jan Kockum, 2009, Glaube, Macht und Pracht: Geistliche Gemeinschaften des Ostseeraums im Zeitalter der Backsteingotik. Auge, O., Biermann, F. & Herrmann, C. (red.). Rahdn/Westf: Verlag Marie Leidorf GmbH, s. 95-106 12 s. (Archäologie und geshichte im ostseeraum; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 57. Back in Business?- Returning emigrants and entrepreneurship in rural Sweden 1880-1930

  Magnus C Persson, 2006.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 58. Backstabbing for Beginners

  Tapper, M., 2018 jun 1, Sydsvenska dagbladet 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 59. Back to the edge : heritage management, landscaping or contemplation

  Jes Wienberg, 2015, I : Danish Journal of Archaeology. 3, 1, s. 91-93

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 60. Back to the Origin : New Research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki Cementery and Environment, North Latvia

  Lars Larsson (red.) & Zagorska, I. (red.), 2006, [Publisher information missing]. 336 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 52)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 61. Back to the Past: Screenings of Swedish Films in the Swedish-American Community until 1950

  Ann-Kristin Wallengren, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 62. Back to the Past: Screenings of Swedish Films in the Swedish-American Diaspora until 1950

  Ann-Kristin Wallengren, 2012, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 63. Backward Binding and the C-T Phase : A Case of Syntactic Haplology

  Christer Platzack, 2012, Functional Heads : The Cartography of Syntactic Structures, Volume 7. Brugé, L., Cardinaletti, A., Giusti, G. & Poletto, C. (red.). Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 64. Baconian inductivism in research on human decision making

  Nils-Eric Sahlin, 1991, I : Theory & Psychology. 4, 1, s. 431-450

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. Både fängelse och frihet. Livslångt lärande kan bli till livslång otillräcklighet

  Anders Persson, 2000 jan 9, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 66. Bahrain inför import förbud för Guy Fawkes-masken

  Anders Ackfeldt, 2013 feb 26, Religionsvetenskapliga kommentarer.

  Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigt

 67. Bakgrundsspråkens roll hos flerspråkiga elever som skriver uppsats på engelska: en enkätstudie

  Tina Gunnarsson & Marie Källkvist, 2016, Tredjespråksinlärning. Bardel, C., Falk, Y. & Lindqvist, C. (red.). Lund: Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 68. Bakhtinian Dialogue in Early Modernist Poetry in English

  Bäckman, S., 2003, Rytm och dialog: studier framlagda vid åttonde nordiska metrikkonferensen, Umeå 4-7 oktober 2001 ; Skrifter utgivna av Centrum för metriska studier. Bäckman, S., Hansson, M. & Lilja, E. (red.). Centrum för metriska studier, Vol. 14.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 69. Bakom fasaderna : byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk

  Eriksdotter, G., 2005, 392 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 70. Bakre r i svenskan. En alternativ hypotes

  Ulf Teleman, 2005, I : Språk och stil. 15, s. 27-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 71. Balancing and integrating basic values in the development of organic regulations and standards: proposal for a procedure using case studies of conflicting areas

  Padel, S., Röcklinsberg, H., Verhoog, H. & Alroee, H. F., 2007, Publication from the project EEC 2092/91 Revision. 113 s. (Publication from the project EEC 2092/91 Revision; vol. D2.3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 72. Balbillus and the Method of aphesis

  Martin Gansten, 2012, I : Greek, Roman and Byzantine Studies. 52, 4, s. 587-602

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 73. Balde, Jacobus

  Heidrun Führer, 2011, Encyclopedia of the Bible and its reception. De Gruyter, Vol. 3.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 74. Balladen om romantikernes folkevise

  Robert Zola Christensen, 1993, I : Edda. 3

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 75. Ballad Singing and Chain Dance

  Patrik Sandgren, 2016, I : Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 72, s. 200-203

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 76. Ballads with a Social Orientation

  Patrik Sandgren, 2017, I : Arv. Nordic Yearbook of Folklore. 73, s. 181-184

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 77. Balls Enough: Manliness and Legitimated Violence in Hell's Kitchen

  Gabriella Nilsson, 2013, I : Gender, Work and Organization. 20, 6, s. 647-663

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 78. Baltic Connections and Silver Hoards. Some speculations on the use of silver in the Baltic region

  Birgitta Hårdh, 1995, Studia Numismatica: Festschrift Arkadi Molvogin 65. Leimus, I. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 79. Baltic ware- a black hole in the cultural history of Early Medieval Scandinavia.

  Mats Roslund, 1992, Contacts across the Baltic Sea during the Late Iron Age (5th-12th centuries).. Hårdh, B. & Wyszomirska-Werbart, B. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 80. Balzac und der Realismus

  Bauer, G. (Översättare), Kreipe, W. (Översättare) & Svensson, B. S. (Översättare), 1978, [Host publication title missing]. Oberbaum Verlag, Berlin West

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 81. Banalitet som frälsning

  Tapper, M. (Översättare), 2002, Filmhäftet, 3, s. 18-29.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 82. Banalt tyckande tränger ut eftertanke

  Kim Salomon, 2001 okt 23, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 83. Banbrytande om svenska hjälpinsatser: Recension av Krigets fångar och änglar av Per Allan Olsson

  Lina Sturfelt, 2019 mar, Populär Historia, 3, s. 69-69.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 84. Banditer. En historia om heder, hämnd och desperados

  Collstedt, C., 2009, I : Historisk Tidskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 85. Banér med solkig historia

  Dick Harrison, 2002, Antik & Auktion, 7-8, s. 24-24.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 86. Bank Bashing as Rhetorical Strategy

  Anders Eriksson, 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 87. Banking Supervision in China: Basel I, Basel II, and the Basel Core Principles

  Stefan Brehm & Macht, C., 2004, I : Zeitschrift für Chinesisches Recht. 4, s. 316-327

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 88. Bankmannen : en etnologisk studie av yrkesvardag och yrkesidentitet 1945-1995

  Börnfors, L., 1996, Historiska Media, Box 935, S-220 09 Lund, Sweden, email: red@pophist.se. 244 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 89. Baptism in Hebrews

  Samuel Byrskog, 2011, Ablution, Initiation, and Baptism in Early Judaism, Graeco-Roman Religion, and Early Christianity. David, H. (red.). Vandenhoeck & Ruprecht, s. 585-602

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 90. Bara Fidel kan inte dansa salsa

  David Dunér, 1998 jan 19, Sydsvenska dagbladet, s. A4-A4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 91. Bara vara mor? Om moderskapet i Bertolt Brechts Mor Courage och hennes barn och Ivar Lo-Johanssons Bara en mor

  Nilsson, M., 2004, Från Eden till Damavdelningen : studier om kvinnan i litteraturen : en vänbok till Christina Sjöblad (Absalon). Jonsson, B., Nykvist, K. & Sjöberg, B. (red.). Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 92. Bara vi kan undervisa

  Peter Gärdenfors, 2010, Forskning & framsteg, 3, s. 28-33.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 93. Barbara Creed: Härifrån och till moderniteten: feminism och postmodernism

  Lars Gustaf Andersson (Översättare), 1995, Modern filmteori 2. Studentlitteratur AB, s. 165-184

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 94. Barbaren Medea

  Björk, M., 2014, Civilisation : tjugoen försök. Hessérus, M. & Luthersson, P. (red.). Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, s. 33-40

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 95. Barbro Soller and the Emergence of Modern Environmentalism in 1960s Sweden

  David Larsson Heidenblad, 2019 sep 10

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 96. Barcan Marcus on Belief and Rationality

  Erik J Olsson, 2015, Modalities, Identity, and Moral Dilemmas: Themes from Barcan Marcus. Essler, W. K. & Frauchiger, M. (red.). De Gruyter, Vol. Lauener Library of Analytic Philosophy, vol. 3.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 97. Bardskär "in action" på slagfältet vid Getaryggen?

  Johanna Bergqvist, 2013, Jönköpings läns museum. 2 s. (Rapport 2013:1; vol. 2013:1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 98. Bare demonstratives, joint attention and speakers' intentions

  Ingar Brinck, 2002, (Unpublished) Lund Philosophy Preprints, 25 s.

  Forskningsoutput: Working paper

 99. Barley grain at Uppåkra, Sweden: evidence for selection in the Iron Age

  Mikael Larsson, 2018 maj, I : Vegetation History and Archaeobotany. 27, 3, s. 419-435 17 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 100. Barmhärtiga svenskar och tacksamma flyktingar

  Roos, L., 2008, I : Nordisk Judaistik - Scandinavian Jewish Studies. 26, 1-2, s. 133-156

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 101. Barn bör lära för att förstå

  Peter Gärdenfors, 2018, Modern barndom, 3, 18, s. 10-10.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 102. Barnbrist problem för romerska överklassen

  Ingemark, D., 1996, Populär Historia, 3, s. 8-12.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 103. Barndom och arbete

  Gustafsson, K., 2010, Rig, 3, s. 182-185.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 104. Barnens svenska sångbok

  Anders Palm & Johan Stenström, 1999, Bonniers.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 105. Barnet: en dröm

  Karin Nykvist, 2013, I : Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur. 44-45

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 106. Barnet, gubben och gumman. Ålder och åldrande i den institutionsbundna psykiatrins historia

  Lars-Eric Jönsson, 2007, Åldrandets betydelser. Jönsson, L-E. & Lundin, S. (red.). Studentlitteratur AB, s. 125-146

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 107. Barnet i kyrkohistorien : Hilding Pleijel symposium 2

  Anders Jarlert (red.), 1998, [Publisher information missing]. 106 s. (Bibliotheca Historico-Ecclesiastica Lundensis; vol. 37)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 108. Barnet och familjen i den hellenistiska dynastiska traditionen

  Wikander, C., 2010, Tankemönster. En festskrift till Eva Rystedt. Faegersten, F., Wallensten, J. & Östengren, I. (red.). s. 193-197

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 109. Barnet och Frälsningen: Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2011–2012

  Martina Prosén, 2012, Pentekostal barn- och familjeteologi: Rapport från ett forskningsprojekt på IPS 2011-2012. Alvarsson, J-Å. (red.). Uppsala: Institutet för Pentekostala Studier, s. 96-126 (Forskningsrapporter från Institutet för Pentekostala Studier; nr. 4).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 110. Barnet som investering- Föräldrars vägar till medelklasskultivering, generationell mobilitet och social framgång

  Ylva Hofvander Trulsson, Anders Persson (red.) & Roger Johansson (red.), 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang : utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Lund University, 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 111. Barnets väg till svensk syntax

  Gisela Håkansson, 1997, Från joller till läsning och skrivning. Söderbergh, R. (red.). Gleerups Utbildning AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 112. Barn gör rätt om de kan

  Ingrid Bosseldal, 2015 aug 18, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 113. Barnhemsbarn fostrades till tjänare

  Björn Lundberg, 2019, Släkthistoria, 2019, 9, s. 14-21.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 114. Barnkonventionen 20 år

  Stephan Borgehammar (red.), 2010, Artos & Norma. 220 s. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 85)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 115. Barnkonventionen och barns bästa i kristna trossamfund

  Sven-Åke Selander, 2010, I : Svenskt gudstjänstliv. 85, s. 49-80 31 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 116. Barnkvävning och plötslig spädbarnsdöd (SIDS)

  Persson, B., 1996, I : Scandia. 62, 2, s. 195-219

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 117. Barnlitteratur då och nu

  Sara Kärrholm, 2017 mar 17, Svensk Bokhandel.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 118. Barnlitteraturens kognitiva värden

  Paul Tenngart, 2012, Barnlitteraturens värden och värderingar. Kärrholm, S. & Tenngart, P. (red.). Studentlitteratur AB, s. 23-38

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 119. Barnlitteratur som medel och mål : Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling

  Johansson, K., 2003, Department of East Asian Languages, Lund University. 273 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 120. Barn mer än objekt

  Ingrid Bosseldal, 2014 jan 4, Göteborgs-Posten.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 121. Barn(o)tillåtet. Om Pentamerons förbistring och synen på barnkultur

  Verner Egerland, 2008, Förbistringar och förklaringar. Festskrift till Anders Piltz. Beskow, P., Borgehammar, S. & Jönsson, A. (red.). Skåneförlaget, s. 218-224

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 122. Barns flerspråkiga utveckling

  Gisela Håkansson, 2018, Svenska som andraspråk i förskolan. Björk-Willén, P. (red.). Stockholm: Natur och kultur, s. 19-35

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 123. Barnskeletten i gravar vid ursprungliga västpartiet

  Elisabeth Iregren, 2003, Nya rön om Bonderups kyrka: rapport från Projekt Bonderups kyrka. Holmgren, K., Iregren, E. & Jansson, P. (red.). Bonderup

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 124. Barns rätt i kyrkor och samfund

  Sven-Åke Selander (red.) & Larsson, R. (red.), 1995, [Publisher information missing]. 105 s. (Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund; vol. 45)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 125. Barns språk i klassamhälle

  Jan Einarsson, 2000, Barns språkliga dagar. Einarsson, J. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 126. Barns språkliga dagar

  Jan Einarsson, 2000, [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 127. Barns tidiga språkutveckling.

  Sven Strömqvist, 2003, Barn utvecklar sitt språk. Bjar, L. & Liberg, C. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 128. Barntidningar inte till för alla barn

  Persson, H., 2019 mar, Populär Historia, 28, 4, s. 68.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 129. Barockskalden Olof Wexionius

  Daniel Möller, 2008, (Unpublished). 25 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 130. Barockt om folkdräkter

  Alexander Bareis, 2012 jun 9, Aftonbladet, s. 5-5.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 131. Barokke choktilstande: om Kirsten Hammans Vera Winkelvir og Bannister

  Robert Zola Christensen, 1999, I : Spring. 14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 132. Baronens tårar : arkeologi och passion i Götiska förbundet

  Nicklasson, P., 2015, [Publisher information missing]. 397 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 4°; vol. 34)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 133. Baroque : literature

  Heidrun Führer, 2011, Encyclopedia of the Bible and its reception. Hans-Josef, K., Bernard, M., Choon-Leong, S., Hermann, S., Barry Dov, W. & Eric, Z. (red.). De Gruyter, Vol. 3.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 134. Bärsärkaraseri och hänsynslös terror: skapandet av maskulinitet genom våldsskildringar i nazistisk propaganda 1985–1999

  Andres Brink Pinto, 2018 jun 18, Plats för makt: En vänbok till Monika Edgren. Holgersson, U. & Tolvhed, H. (red.). Stockholm: Makadam förlag, s. 227-244 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 135. Barumkvinnan: nya forskningsrön

  Sten, S., Torbjörn Ahlström, Alexandersen, V., Borrman, H., Christensen, E., Ekenman, I., Kloboucek, J., Königsson, L-K., Possnert, G. & Ragnesten, U., 2000, I : Fornvännen. 95, s. 73-87

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 136. Basic Concepts of Structuralism

  Frank Zenker & Holger, A., 2014, I : Erkenntnis. 79, s. 1367-1372

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 137. Basic English grammar: a web linked course

  Hudson, J., Carita Paradis & Warren, B., 2005, Studentlitteratur AB.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 138. Basic English Grammar : A web linked course

  Hudson, J., Carita Paradis, Warren, B. & Ekedahl, O., 2014, Studentlitteratur AB. 176 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 139. Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian

  Larsson, J., 2003, Central and Eastern European Studies. 394 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 140. Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian

  Larsson, J., 2004, Central and Eastern European Studies. 352 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 141. Basnie nowoczesnego swiata : Motyw smierci w Zlych basniach Pära Lagerkvista

  Tubielewicz Mattsson, D., 2011, Polsko-szwedzkie zblizenia w literaturze, kulturze i jezyku. Szewczyk, G. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 142. Båstad kammarmusikfestival 2010 - utvärdering av enkätsvaren

  Lamberth, M., 2010, (Unpublished) [Publisher information missing].

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 143. Bastardpop - om digital musikåteranvändning

  Robert Willim, 2005, ETN:POP. Ideland, M., Sjöholm, C. & Willim, R. (red.). Etnologiska institutionen, Lunds universitet, s. 11-30

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 144. Bastardpop – On Digital Sound Recycling

  Robert Willim, 2004, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 145. Bästa släktforskare

  Persson, B., 2007, C4-HäradsBladet, 20, 1, s. 1-4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 146. "Bäste biskop!" : korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Gottfrid Billing 1900–1924

  Anders Jarlert, 2010, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. 88 s. (Meddelanden från Lunds Universitets Kyrkohistoriska Arkiv. Ny Följd; vol. 10)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 147. Bats out of the belfry: The nature of metaphor, with special attention to pictorial metaphors

  Göran Sonesson, 2015, I : Signs and media. 11, s. 74-104

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 148. Battleaxes: Home-made, Made to Order or Factory Products?

  Deborah Olausson, 1998, Proceedings from the Third Flint Alternatives Conference at Uppsala, Sweden, October 18-20, 1996. Holm, L. & Knutsson, K. (red.). Department of Archaeology and Ancient History, Uppsala University, s. 125-140

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 149. Battle of the Sexes

  Tapper, M., 2018 mar 23, michaeltapper.se.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 150. Battling over the Public Sphere: Islamic Reactions on the Music of Today

  Jonas Otterbeck, 2008, I : Contemporary Islam. 2, s. 211-228

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 151. Bättre docentföreläsningar med Imitatio

  Sara Santesson, 2014, I : [Publication information missing].

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 152. Bättre fantasi, tack

  Lars-Eric Jönsson, 2010 feb 11, Helsingborgs Dagblad.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 153. Bättre integration i dyrare midiprogram

  Erik J Olsson, 1995, Mikrodatorn, 8, s. 69-70.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 154. Båtyxan - stridsyxekulturens sigill

  Deborah Olausson, 2000, Artefakter--arkeologiska ting. En bok om föremål ur ett arkeologiskt perspektiv. Högberg, A. (red.). Institute of Archaeology, University of Lund, s. 27-40

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 155. Baudelaire : det moderna livets betraktare : studier i ett författarskap

  Christina Sjöblad (red.) & Leopold, L. (red.), 1998, [Publisher information missing]. 170 s. (Absalon; vol. 14)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 156. Baudelaires estetiska ekonomi

  Anders Mortensen, 2008, Utan poesi – aldrig! Baudelaire i nuet. Sjöblad, C. (red.). Carlsson Bokförlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 157. Bayesian argumentation: The practical side of probability

  Frank Zenker (red.), 2013 jan 1, Dodrecht: Springer. 215 s. (Synthese Library, Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science; vol. 362)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 158. Bayesian argumentation: The practical side of probability

  Frank Zenker, 2013 jan 1, Bayesian Argumentation: The Practical Side of Probability. Zenker, F. (red.). Dodrecht: Springer, s. 1-11 11 s. (Synthese Library, Studies in Epistemology, Logic, Methodology, and Philosophy of Science; vol. 362).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 159. Bayesian Argumentation: The Practical Side of Probability

  Frank Zenker (red.), 2012, Springer. (Synthese Library)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 160. Bayesian Epistemology

  Erik J Olsson, 2018, Introduction to Formal Philosophy. Hansson, S. O. & Hendricks, V. F. (red.). Cham: Springer, s. 431-442 (Springer undergraduate texts in philosophy).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 161. Beak-shaped brooches and Merovingian Period metal handicraft

  Birgitta Hårdh, 2010, Zwischen Fjorden und Steppe Festschrift für Johan Callmer zum 65. Geburtstag/ Internationale Archäologie. Studia honoraria. Theune, C., Biermann, F., Struwe, R. & Jeute, G. (red.). Verlag Marie Leidorf GmbH, Vol. 31. s. 201-210

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 162. Beast

  Tapper, M., 2018 jul 20, Sydsvenska dagbladet 1 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 163. Beautiful (Pop) Sounds

  Jonas Otterbeck, 2018, Critical Muslim, 27, July-September, s. 84-96.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 164. Beaver Las Vegas!: Ett försvar för Showgirls från en grabbig fan

  Tapper, M. (Översättare), 2001, Filmhäftet, 1, s. 42-49.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 165. Bebyggelsehierarkier och bylandskap: Om övergången mellan vikingatid och tidig medeltid ur ett halländskt perspektiv

  Håkansson, A., 2017, Lund: Lund Studies in Historical Archaeology. 317 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 166. Bebyggelsens mångfald. En studie av södra Hallands järnåldersgårdar baserad på arkeologiska och historiska källor

  Carlie, L., 1999, Almqvist & Wiksell International. 167 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 167. Beck - Hämndens pris (2001) (film review)

  Tapper, M., 2001, I : Filmhäftet. 29, 5, s. 46-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 168. Becoming Flush, becoming Elizabeth

  Elisabeth Friis, 2014, Exploring the Animal Turn: Human-Animal Relations in Science, Society and Culture. Andersson Cederholm, E., Björck, A., Jennbert, K. & Lönngren, A-S. (red.). Lund: The Pufendorf Institute of Advanced Studies, Lund University, s. 125-137 12 s. 7

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 169. Becoming Muslim: Meanings of Conversion to Islam

  Månsson, A., 2002, Anna Månsson, Finngatan 8, 223 62 Lund, Sweden,. 254 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 170. Bedeutung und Konstruktion von δευτερεύω

  Jerker Blomqvist & Britt Dahlman, 1992, I : Eranos. 90, s. 1-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 171. Bed for Obama: Ps 109:8? om bönens gränser och 'förbannelsepsalmernas' plats i gudstjänsten

  Elisabet Nord, 2017, Pilgrim: en tidskrift för andlig vägledning, 24, 1, s. 44-47 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 172. Bedömningar

  Annika Wallin, 2012, Kognitionsvetenskap. Jens, A. & Mikael, J. (red.). Studentlitteratur AB, s. 263-271

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 173. Bedömning av examensmål i forskarutbildningen

  Åsa Lindberg-Sand & Anders Sonesson, 2011.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 174. Bedömning av pedagogisk kompetens på LTH

  Katarina Mårtensson, 2010.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 175. Bedömning av pedagogisk kompetens på LTH

  Katarina Mårtensson, 2010, Proceedings 2010 : 6:e Pedagogiska inspirationskonferensen 15 december 2010. Lund: Lunds Tekniskas Högskola, 3 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 176. Beep–Beep Zoom!

  Tapper, M., 1999, Mannen med filmkameran. Andersson, L. G. & Hedling, E. (red.). Absalon, s. 120-130

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 177. Beevor, Anthony: ”Spanska inbördeskriget”

  Wiklund, M., 2006, I : Scandia. s. 127-128

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 178. Befintligt ljus. Carl Henrik Svenstedts filmer 2007 – 12

  Lars Gustaf Andersson, 2014, Den nya svenska filmen: Kultur, kriminalitet, kakofoni. Hedling, E. & Wallengren, A-K. (red.). Bokförlaget Atlantis, s. 149-171

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 179. Befolkningen väcker fruktan och bävan

  Hanne Sanders, 2010 sep 3, Sydsvenska dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 180. Before you vote, read Mary Webb’s 1917 novel on the barbarism of fox hunting

  Ellen Turner, 2017 jun 7, The Conversation.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 181. Befriande kontrast ger fingret åt smakfullhet

  Philip Warkander, 2017 nov 19, Expressen.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 182. Befria universiteten från religiös ideologi

  Magnus Zetterholm, 2006 mar 6, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 183. Begärets lagar: moderna statliga utredningar och heteronormativitetens genealogi

  Edenheim, S., 2005, Brutus Östlings Bokförlag Symposion. 283 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 184. Begärets och känslans språk är sanningens språk. Religiösa erfarenheter och skriftformer, från medeltidens kyrkliga liv till 1600-talets väckelserörelser

  Eva Haettner Aurelius, 1993, Nordisk kvinnolitteraturhistoria. I. I Guds namn 1000 - 1800. Möller Jensen, E., Haettner Aurelius, E. C. & Mai, A-M. (red.). Bra Böcker

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 185. Begging and social tolerance: Food solicitation tactics in young chimpanzees (Pan troglodytes) in the wild

  Fröhlich, M., Müller, G., Claudia Zeiträg, Wittig, R. M. & Pika, S., 2020 mar, I : Evolution and Human Behavior. 41, 2, s. 126-135 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 186. Beginning Reading Pausanias' Periegesis. The Periegesis and other works of geographical description

  Johanna Akujärvi, 2009, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 187. Beginnings in North Sámi

  Marit Julien, 2013, I : Finno-Ugric Languages and Linguistics. 2, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 188. Begravningen av pylonia

  Orvar Löfgren, 2002, Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad. Regionbyggare i evenemangsbranschen. Berg, P-O., Linde-Laursen, A. & Löfgren, O. (red.). Studentlitteratur AB, s. 229-240

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 189. Begravning enligt Kyrklig sed 2008-2009

  Curt Dahlgren, 2016, Kyrkohistorisk årsskrift 2016. Jarlert, A. (red.). Lund: Svenska kyrkohistoriska föreningen, Vol. 116. s. 132-143 (Kyrkohistorisk årsskrift; vol. 116).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 190. Begravning i rutan. Tre tv-sända begravningar.

  Davidsson-Bremborg, A., 2009, Religionssociologi i brytningstider. En vänbok till Curt Dahlgren.. Davidsson-Bremborg, A., Gustafsson, G. & Hallonsten, G. (red.). Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet, Vol. Lund studies in sociology of religion, 7. s. 170-190

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 191. Begravningspoesin och uppluckringen av principen om decorum: från Johan Runius till Brynolph Hallborg

  Daniel Möller, 2013. 20 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 192. Begravningssed på 1990-talet : materialredovisning och resultatöversikt

  Gustafsson, G., 2001, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. 121 s. (Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, N.F.; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 193. Begreppet sofist inom andra sofistiken

  Jerker Blomqvist, 2010, I : Aigis. 2010, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 194. Begrepp för de sociala formernas historia

  Enquist Källgren, K., 2018 feb 2, (Unpublished). 8 s.

  Forskningsoutput: KonferensbidragAnnan

 195. Begrepp och mentaliteter: äventyr

  Savin, K., 2005, Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria. Lindberg, B. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 158-177

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 196. Begreppshistoria: Program och praktik

  Jonas Hansson, 2008, Idéhistoria i tiden. Perspektiv på ämnets identitet under sjuttiofem år. Andersson, N. & Björck, H. (red.). Brutus Östlings Bokförlag Symposion, s. 282-291

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 197. Begreppsscheman och skepticism

  Eva Haettner Aurelius, 2003, Tidskrift för litteraturvetenskap, 2002, 4.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 198. Behaviour towards an unpreferred colour: can green flowers attract foraging hawkmoths?

  Anna Balkenius & Christian Balkenius, 2010, I : Journal of Experimental Biology. 213, s. 3257-3262

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 199. Behind Enemy Lines (2001), Ingenmansland (No Man’s Land/Nikorgarsnja zemlja, 2001)

  Tapper, M., 2002, I : Filmhäftet. 30, 2, s. 48-50

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 200. Behind the Veil: Resistance, Women, and the Everyday in Colonial South Asia

  Anna Lindberg, 2008, I : Indian Economic and Social History Review. 45, 2, s. 304-307

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 201. Behöver vi en nationell språkpolitik?

  Ulf Teleman & Westman, M., 1997, Språkvård, 33, 2, s. 5-16.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 202. Behöver vi mer religionsvetenskap - eller mindre?

  Torsten Janson, 2004, I : Svensk Teologisk Kvartalskrift. 80, 2004

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

 203. Behovet att bli sedd : existentiell tematik och narrativa strategier i Per Gunnar Evanders författarskap 1965-1980

  Anders Ohlsson, 1993, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 204. Behovet av akademisk forskning om det svenska frimureriet – en inventering och

  Önnerfors, A., 2003, [Host publication title missing]. Bogdan, H. (red.). Föredragsdokumentation Alströmersymposiet 2003, Göteborg 2003, s. 69-86

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 205. Behovet av mirakel. David Hares Utmanarna

  Birthe Sjöberg, 2005, Att granska och diskutera. Dramatikanalyser. Sjöberg, B. & Jonsson, B. (red.). Studentlitteratur AB

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 206. Behövs en samlad strategi för e-lärande vid Lunds universitet?

  Ossiannilsson, E., Forsberg, Å., Landgren, L. & Ljungkvist, M., 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 207. Being a scholar in the 21st century: The role of the doctorate in preparing early career academics

  Frick, L., McKenna, S., Albertyn, R., Eva Brodin & Claesson, S., 2016, s. 22-22.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 208. Being in the Field: Reflections on a Mi’kmaq Kekunit Ceremony

  Anne-Christine Hornborg, 2003, I : Anthropology and Humanism. 28, 2, s. 1-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 209. Being Kammu: my village, my life

  Tayanin, D., 1994, Cornell University Press. 130 s. (Southeast Asia Program series)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 210. Being There: An Introduction.

  Jonas Frykman, 2003, Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Aanalysis of Culture. Frykman, J. & Gilje, N. (red.). Nordic Academic Press, s. 7-51

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 211. Being There: New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of Culture.

  Jonas Frykman (red.) & Gilje, N. (red.), 2003, Nordic Academic Press. 195 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 212. Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen : mit beiträgen von J. Lepiksaar und H. Hjelmqvist

  Stjernquist, B., 1969, [Publisher information missing]. 218 s. (Acta Archaeologica Lundensia. Series in 8°; vol. 8)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 213. Beiträge zur Musikgeschichte Nordeuropas

  Andersson, G., 1984, I : Svensk tidskrift för musikforskning. 66, s. 91-100

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 214. Bekönade ord i förskolan

  Jan Einarsson, 1981, Lärarhögskolan Malmö. (Språk och kön i skolan; vol. 7)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 215. Bel Canto at the Californian Frontier. The Adaptation of Puccini's Opera La fanciulla del West from Belasco's Play The Girl of the Golden West

  Johan Stenström, 2007, Changing Borders. Contemporary Positions in Intermediality. Arvidson, J., Askander, M., Bruhn, J. & Führer, H. (red.). Intermedia Studies Press, s. 129-136

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 216. Belfasts blodiga gatustrider

  Ulf Zander, 2014, Militär Historia, 11.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 217. Belief & Desire: the Standard Model of Intentional Action — Critique and Defence

  Björn Petersson, 2000, Björn Petersson, Dep. of Philosophy, Kungshuset, Lundagård, SE-222 22 Lund,. 233 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 218. Belief Revision Meets Philosophy of Science

  Erik J Olsson (red.) & Enqvist, S. (red.), 2011, Springer.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 219. Belief Revision, Rational Choice and the Unity of Reason

  Erik J Olsson, 2003, I : Studia Logica. 73, 2, s. 219-240

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 220. Beliefs in Groups

  Dietrich, F. (red.) & Wlodek Rabinowicz (red.), 2018 jul 1, I : Theory and Decision. 85, 1, s. 1-116

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

 221. Believing in the ESS: Scale, vision, and Pioneering

  Max Liljefors, 2013, Legitimizing ESS. Big Science as a Collaboration Across Boundaries.. Kaiserfeld, T. & O'Dell, T. (red.). Nordic Academic Press, s. 187-203

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 222. Bellman 1998 ¬– och sedan?

  Anders Palm, 1998, Symposium om Bellman och framtidens Bellmansforskning i Växjö 24-25 april 1998. Ringblom, A. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 223. Bellman Anakreon Hafiz: Gustaf Ljunggren och världslitteraturens skala

  Alfred Sjödin, 2017 jan 15, I : Samlaren: tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning. 137, s. 118-142

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 224. Bellman levde på 1800-talet

  Johan Stenström, 2009, Bokförlaget Atlantis. 496 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 225. Bellmanmusiken på teatern. Några iscensättningar av Bellmans och Fredmans värld på 1800-talet

  Johan Stenström, 2009, Bellmansstudier utgivna av Bellmanssällskapet. Tjugotredje samlingen. Föredrag hållna vid symposiet Bellman och musiken i Börssalen, Stockholm, den 15-16 september 2007. Ankarcrona, A., Wijnbladh, C. & Holmberg, O. (red.). Proprius, s. 89-109

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 226. Bellman och Bibeln – några utgångspunkter för vidare forskning

  Johan Stenström, 2005, Den gamla översättningen. Karl XII:s Bibel och dess receptionshistoria. Larsson, T. & Olsson, B. (red.). Almqvist & Wiksell International, s. 205-217

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 227. Bellman och mimesis. Mimetiska perspektiv på Fredmans epistel N:o 9

  Karin Nykvist, 1999, I : Tidskrift för litteraturvetenskap. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 228. Bellman sjunger i Taube

  Anders Palm, 1987, Årsskrift. Evert Taube-sällskapet

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 229. Benchmarking av e-lärande vid Lunds universitet - projekterfarenheter och kritiska framgångsområden för kvalitetsarbete

  Ossiannilsson, E. & Landgren, L., 2011, (Unpublished) Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 230. Benchmarking e-learning in higher education and beyond

  Ossiannilsson, E., 2011, Proceedings, ICDE. ICDE

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 231. Benchmarking e-learning in higher education and OERSverige

  Ossiannilsson, E., 2013, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 232. Benchmarking eLearning in Higher Education. Findings from EADTU’s E-xcellence+ project and ESMU’s benchmarking exercise in eLearning

  Ossiannilsson, E., 2010, Quality Assurance of E-learning. Soinila, M. & Stalter, M. (red.). ENQA, Vol. Report 14. s. 32-44

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 233. Benchmarking on eLearning in universities: impacts and values, European perspectives

  Ossiannilsson, E., 2010, (Submitted) I : IJIM.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 234. Benedictus XVI och liturgin

  Yvonne Maria Werner, 2011, Jeg vil løfte frelsens bæger. Festskrift til biskop Czeslaw Kozon. Clausen, H., Frosell, B. & Toft Madsen, K. (red.). Katolsk Forlag

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 235. Benedictus XVI:s pontifikat i backspegeln

  Yvonne Maria Werner, 2013 feb 20, Newsmill.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 236. Benedictus XVI står vakt mot tidens rörelser

  Yvonne Maria Werner, 2011 aug 2, Svenska Dagbladet.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningDagstidnings-/nyhetsartikel

 237. Benedict XVI/Joseph Ratzinger

  Gösta Hallonsten, 2013, Key Theological Thinkers. From Modernism to Postmodernism. .. Kristiansen, S. J. & Rise, S. (red.). Ashgate, s. 301-314

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 238. Benedikt XVI/Joseph Ratzinger

  Gösta Hallonsten, 2008, Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundrets teologer. Kristiansen, S. J. (red.). Høyskoleforlaget, s. 324-337

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk