Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Översiktsartikel
 2. A Review of Recent Research on Age-Related Differences in Second Language Acquisition

  Marie Källkvist, 1996, I : Moderna Språk. 90, 2, s. 155-158

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 3. Pictorial semiotics, Gestalt theory, and the ecology of perception

  Göran Sonesson, 1994 jan 1, I : Semiotica. 99, 3-4, s. 319-440

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 4. Review of David M. Vieth and Dustin Griffin, Rochester and Court Poetry

  Marianne Thormählen, 1990, I : English Studies. 71, 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 5. An Obscure Supplement to Volume One of Berkeley's Works

  Belfrage, B., 1983, I : Berkeley Newsletter. 6, s. 17-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 6. Masteruppsats
 7. Hope Wanted: Wall Writing Protests in Times of Economic Crisis in Athens

  Georgios Stampoulidis, 2016, Lund: LUP. 101 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 8. A Comprehension of Spinoza's God: through the Dichotomy of Labels

  Tania Norell, 2015, 76 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 9. Remembering Ideological Identities: Transference of Holocaust Memory through Artistic Expression

  Tania Norell, 2014, Lund, Sweden. 63 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 10. Mind Aestheticised: Samuel Beckett's Television Plays and the Deleuzian Image

  Mendelyté, A., 2012, University of Amsterdam. 66 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 11. Johan Ekeblad: Kulturskridning, mentalitet, genre

  Ingrid Wållgren, 2012, 50 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 12. When errors become the rule: A survey of transformation-based learning

  Marcus Uneson, 2011, Computer Science, Lund University.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 13. Det objektiva ögat: fotografisk realism i folkloristisk ram

  Gabi Limbach, 2007, Åbo: Åbo Akademi. 99 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 14. Där orden är hjältarna: En stilanalys av Claques Pellaböcker

  Birgitta Theander, 1999, Lund. 35 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingMasteruppsats

 15. Licentiatavhandling
 16. Folket moget förklarat: Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010

  Henrik Skrak, 2019 nov 15, Lund: MediaTryck Lund. 191 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 17. Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik: Lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen

  Karin Ollinen, 2019 okt 25, Lund: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet. 140 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 18. Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser: Det är tekniskt, ganska svårt och avancerat

  Johan Lind, 2019 maj 17, Lund: Lund University (Media-Tryck). 104 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 19. Bildliga betydelser i SAOB: Om beskrivningen av betydelseutvecklingsmekanismer analyserad ur ett kognitivt semantiskt perspektiv

  Pär Nilsson, 2019, Lund: Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. 150 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 20. Multilingual Students' Writing in English: The Role of Their L1(s)

  Tina Gunnarsson, 2015 sep 1, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 159 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 21. The water-supply system in Roman Pompeii

  Richard Olsson, 2015, 130 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 22. Un modelo cognitivo para la enseñanza del subjuntivo

  Cea, M., 2014, 123 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 23. La enseñanza del español en Suecia. Enfoques y métodos empleados por cinco profesores.

  Ponnert, A., 2014, 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 24. La lectura extensiva en la enseñanza de español como lengua extranjera

  Håkansson, S., 2014, 96 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 25. Folkmord som film: Gymnasieelevers möten med Hotel Rwanda – en receptionsstudie

  Dahl, S., 2013, Lund. 274 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 26. Att digitalisera det förflutna: en studie av gymnasieelevers historiska tänkande

  Backman Löfgren, C., 2012, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 183 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 27. Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande

  Berntsson, K., 2012, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 184 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 28. Lokalhistoria i norsk och svensk skola: historiekulturella perspektiv

  Hultman, A., 2012, 218 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 29. Att finna meningen i ett historieprov: en studie om mer eller mindre utvecklat historiemedvetande

  Andersson Hult, L., 2012, 203 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 30. Tommarp : kunglig produktionsort och klosterstad

  Jönsson, L., 2011, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 118 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 31. Rügen : a Forgotten Fief of the Danish Kings c. 1168–1325. Preter Rugiam et Terras ei Attinentes

  Kerstin Hundahl, 2011, Kerstin Hundahl. 87 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 32. Det känns inte längre som det var länge sedan: en undersökning av gymnasieelevers historiska tänkande

  de Laval, M., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 128 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 33. Mörkrets hjärta i klassrummet: historieundervisning och elevers uppfatttningar om förintelsen

  Persson, B., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 160 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 34. Möbelrike i tiden: om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion

  Grahn, M., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 212 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 35. Med muren i backspegeln: nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland

  Glaser, J., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 146 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 36. Historia i magasin: en studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk

  Sjöland, M., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 198 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 37. Tracking the Mind's Eye

  Roger Johansson, 2011, Humaniora och teologi, Kognitionsvetenskap. 105 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 38. "Nu er vi ikke mere piger": identitetsprocesser bland svenska tjänstekvinnor i Köpenhamn 1880-1920

  Nordqvist, A., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 169 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 39. "Mänsklighetens största problem genom alla tider": en receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969

  Clavier, A., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 186 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 40. Historiemedvetande på prov: en analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

  Alvén, F., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 241 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 41. Att hantera historia med ett öga stängt: samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

  Rosenlund, D., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 204 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling