Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Artikel i vetenskaplig tidskrift
 2. Några iakttagelser och bildexempel kring kroppens historia

  Weimarck, T., 1990, I : Meddelanden från Kungliga Akademien för de fria konsterna. 1990/91, s. 31-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 3. The clitic group as a prosodic category in Old French

  Merle Horne, 1990, I : Lingua. 82, s. 1-13

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Some cross-linguistic differences in diphthongs

  Lindau, M., Norlin, K. & Jan-Olof Svantesson, 1990, I : Journal of the International Phonetic Association. 20, 1, s. 10-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 5. Arkeologi i senare tiders lämningar

  Lars Ersgård, 1990, I : Arkeologi i Sverige. 1987. 1990, 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 6. Stadsmusikanter i Skåne under 1600- och 1700-talet. 1

  Andersson, G., 1990, I : ALE. 1990:4, s. 1-12

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Herrar och bönder : om jurisdiktionen i några småländska friherrskap på 1600-talet

  Johansson, K., 1990, I : Scandia. 56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. Objektet och bildvetenskapen

  Weimarck, T., 1990, I : Paletten. 4, s. 22-26

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 9. The Secular Writings Attributed to Master Zanning

  Roger Greatrex, 1990, I : The Stockholm Journal of East Asian Studies. 2, s. 15-47

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Kaos i debatten

  Jes Wienberg & Welinder, S., 1990, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 94-94

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Han såg sig om i vrede: LIndsay Anderson i retrospektiv

  Erik Hedling, 1990, I : Filmhäftet. 69-70, s. 3-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Nittiotalets medeltidsarkeologi och det döda barnet.

  Mats Roslund, 1990, I : Fornvännen. 85, 4, s. 283-292

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Annehill at Kävlinge. New Studies of a Double Passage Grave in Scania

  Birgitta Hårdh, 1990, I : Meddelanden från Lunds universitets historiska museum. 1989-1990, s. 48-72

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 14. Kaos i kaosforskningen

  Jes Wienberg, 1990, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. s. 53-53

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Kirken, kulturlandskabet og den lange middelalder

  Jes Wienberg, 1990, I : Hikuin. 17, s. 211-218

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Häradsspelmän i Albo härad under 1700-talet

  Andersson, G., 1990, I : Meddelanden och Bygdehistorik. 1990:4:4, s. 244-253

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. "Paraplyhanne kramar symaskin". (Om Man Rays Hommage à Lautréamont).

  Weimarck, T., 1990, I : Dagens Nyheter. 21/1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Edge-wear analysis in Archaeology. The current state of research

  Deborah Olausson, 1990, I : Laborativ arkeologi. 4, s. 5-14

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 19. Von Indien nach Tibet. Einzigartiger Fund von Palmenblattmanuskripten in Tibet

  Olle Qvarnström, 1990, I : Tibet-Forum. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 20. Rödsot och tuberkulos. Om dödlighet och dödsorsaker i olika yrkesgrupper och bostadskvarter i Malmö 1860-1920

  Lars Berggren & Greiff, M., 1990, I : Elbogen. 1990, s. 154-172

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 21. Tonogenetic mechanisms in Northern Mon-Khmer

  Jan-Olof Svantesson, 1989, I : Phonetica. 46, 1-3, s. 60-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. En emendation till Birgittaofficiet i Florens

  Arne Jönsson, 1989, I : Kyrkohistorisk årsskrift. s. 161-162

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 23. Videoprogram i spanskämnet

  Inger Enkvist, 1989, I : LMS - Lingua. 2

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 24. En kamporganisation i vardande : de organiserade fastighetsägarna i Malmö 1882-1914

  Hans Wallengren, 1989, I : Elbogen. 1989:1, s. 21-52

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 25. The acquisition of negative placement in Swedish

  Gisela Håkansson, 1989, I : Studia Linguistica. 43, s. 47-58

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 26. Bilden av gudinnan - från modersgudinna till dagens situation

  Vramming, Y., 1989, I : Religio: Skrifter utgivna av Teologiska institutionen i Lund. 30, s. 29-46

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 27. Småskalighetens risker

  Nils-Eric Sahlin, 1989, I : Framtider. 8, 4, s. 8-9

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 28. Kristi sista frestelse – och kritikernas Gamla Testamente

  Michael Tapper, 1989, I : Filmhäftet. 65-66, s. 18-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Ett bevisteoretiskt fallstudium

  Nils-Eric Sahlin, 1989, I : Advokaten. 55, 5, s. 192-199

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Shanghai vowels

  Jan-Olof Svantesson, 1989, I : Working Papers (Lund University, Department of Linguistics). 35, s. 191-202

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 31. Bornholms kirker i den ældre middelalder

  Jes Wienberg, 1989, I : Bornholmske samlinger. s. 9-28

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 32. Kaos i tiden

  Jes Wienberg, 1989, I : META: Medeltidsarkeologisk tidskrift. 3, s. 63-70

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Bornholms befæstede kirker

  Jes Wienberg, 1989, I : Bornholmske samlinger. s. 29-33

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 34. Vem var Frank Ramsey?

  Nils-Eric Sahlin, 1989, I : Filosofisk tidskrift. 10, 3, s. 16-21

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 35. Databases and East Asian Studies

  Roger Greatrex, 1989, I : NIAS Report. 1, s. 5-56

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 36. Pseudoproblematic Pseudo-adjectives

  Warren, B., 1989, I : English Studies. 70, 4

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. 'Rochester and "The Fall": The Roots of Discontent'

  Marianne Thormählen, 1988, I : English Studies. 69, 5, s. 396-409

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Vowel reduction in Bulgarian; phonetic data and model experiments.

  Wood, S. A. J. & Pettersson, T., 1988, I : Folia Linguistica. 22, 3-4, s. 239-262

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. What's the question? Investigating questions in second language classrooms.

  Gisela Håkansson & Lindberg, I., 1988, I : AILA Review. 5, s. 73-88

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Comments in Remodelling the Neolithic in Southern Norway

  Kristina Jennbert, 1988, I : Norwegian Archaeological Review. 21, 1, s. 41-42

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. 'Rochester and Jealousy: Consistent Inconsistencies'

  Marianne Thormählen, 1988, I : The Durham University Journal. 49, 2, s. 213-223

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 42. Towards a quantified focus-based model for synthesizing English sentence intonation

  Merle Horne, 1988, I : Lingua. 75, s. 25-54

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Bortom Pekings horisont. En på 60 miljoner: Guangdongs författare Kong Jiesheng

  Sivam, P. & Ragvald, L., 1988, I : Orientaliska Studier. 64, s. 16-38

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. U

  Jan-Olof Svantesson, 1988, I : Linguistics of the Tibeto-Burman Area. 11, 1, s. 64-133

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 45. Der Neolithisierungsprozess in Südskandinavien

  Kristina Jennbert, 1988, I : Praehistorische Zeitschrift. 63, 1, s. 1-22

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Beviskravet i brottmål

  Nils-Eric Sahlin, 1988, I : Advokaten. 54, 6, s. 260-267

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 47. Borgmästarehusets muralmålningar

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1988, I : Ystadiana: Ystads Fornminnesförenings Skrift. XXXIII, XXXIII (1988), s. 105-125

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. The East Asian code shift

  Jan-Olof Svantesson, 1988, I : Working Papers (Lund University, Department of Linguistics). 33, s. 193-214

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Space and Substance. A Theme in Madhyamaka-Vedanta Polemics

  Olle Qvarnström, 1988, I : Studies in Central and East Asian Religions. 1

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift