Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Licentiatavhandling
 2. "Mänsklighetens största problem genom alla tider": en receptionsstudie av elevers miljöberättelser och historiska meningsskapande 1969

  Clavier, A., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 186 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 3. Historiemedvetande på prov: en analys av elevers svar på uppgifter som prövar strävansmålen i kursplanen för historia

  Alvén, F., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 241 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 4. Att hantera historia med ett öga stängt: samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter

  Rosenlund, D., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 204 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 5. Utmanad av ondskan: den svenska lärararkåren och nazismen 1933-1945

  Höjeberg, P., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 183 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 6. Likvärdighet till priset av likformighet? en studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia

  Gunnemyr, P., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 171 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 7. Den goda tanken och den onda erfarenheten: om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen

  Lundell, V., 2011, Forskarskolan i historia och historiedidaktik, Lunds universitet. 157 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 8. Staging Shakespeare's Comedies with EFL University Students

  Kiki Lindell, 2011, 243 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 9. Landskap och urbanisering : Östergötland ur ett centralortsperspektiv 700-1550

  Lindeblad, K., 2008, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet. 134 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 10. Voces ajenas en la poesía tardía de Octavio Paz: un estudio estilístico de Árbol adentro

  Petronella Zetterlund, 2008, Centre de langues et de littérature, Lund. 77 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 11. Det ideologiska landskapet

  Thörn, R., 2007, Malmö Kulturmiljö. 253 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 12. Interaktion i forskningspraktiken : vårdvetenskapliga forskares sociala nätverk

  Wiklund, G., 2007, Biblioteks- och informationsvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 162 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 13. En grundläggande handling : byggnadsoffer och dagligt liv i medeltid

  Falk, A-B., 2007, 239 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 14. En värld av sten : stenhuggarnas organisation i medeltidens Östergötland

  Gardelin, G., 2006, Almqvist & Wiksell International. 175 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 15. Les formes du type je parlE dans l'interlangue d'apprenants du FLE et la fréquence dans l'input (licentiatavhandling)

  Thomas, A., 2006, Les Langue Romanes Centre de langues et de littérature. 167 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 16. What is Wrong with Extinction? - The Answer from Anthropocentric Instrumentalism

  Erik Persson, 2006, Lund University. 148 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 17. Les règles d’abord ou la production directe du français écrit?

  Hedbor, C., 2003

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 18. L'influsso del contesto sulla forma e sul contenuto del messaggio pubblicitario

  Wikman, C., 2003, 96 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 19. Narrar la percepción : Un estudio de Nadie nada nunca de Juan José Saer

  Christian Claesson, 2002, PERLES (Petits Études Romanes de Lund, Extra Seriem). 140 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 20. Verb som uttrycker muntlig kommunikation i rumänska

  Franzén, V., 2002, Institutionen för lingvistik, Lunds universitet. 116 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 21. Lo squilibrio nell'acquisizione di due lingue nell'infanzia

  Petra Bernardini, 2001, Lund University. 119 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 22. Minoriteternas islam

  Jonas Otterbeck, 1997

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 23. On the mechanisms of causal facts

  Johannes Persson, 1995, Department of Philosophy, Lund University.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 24. Berättelsen om den helige Kristoffer i det medeltida Danmarks kalkmåleri

  Cecilia Hildeman Sjölin, 1995, Inst för konstvetenskap, Lunds Universitet. 135 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 25. An essay on the theory of history in Swedish archeology

  Björn Magnusson Staaf, 1994, Institute of Archaeology, Lund University. 91 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 26. Aniara: Från versepos till opera

  Johan Stenström, 1994, Corona. 457 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 27. På sporet af Baudrillards teoribillede

  Robert Zola Christensen, 1992

  Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

 28. Doktorsavhandling (sammanläggning)
 29. Understanding virtual speakers

  Jens Nirme, 2020 jan 24, Lund University (Media-Tryck). 180 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 30. Small-scale multilingualism and language contact in egalitarian foragers

  Joanne Yager, 2020 jan 8, Lund University. 244 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 31. Muslimska kvinnors mobilitet: Möjligheter och hinder i de liberala idealens Sverige

  Nina Jakku, 2019 nov 14, Lund. 187 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 32. Neural and behavioural mechanisms underlying the processing of negated meanings: Words, pictures and sentences

  Sara Farshchi, 2019 sep 14, Lund: mediatryck, Lund University. 79 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 33. What's in a dialogue? On the dynamics of meaning-making in English conversation

  Nele Pöldvere, 2019 sep, Lund: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 100 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 34. Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

  Van Epps, B., 2019 jun 14, Lund, Sweden: Media-Tryck, Lund University, Sweden. 326 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 35. Cells in Culture, Cells in Suspense: Practices of Cultural Production in Foetal Cell Research

  Andréa Wiszmeg, 2019 jan 18, Lund: Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 210 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 36. Lärarstudenters digitala studievardag: Informationslitteracitet vid en förskollärarutbildning

  Fredrik Hanell, 2019, Lund: Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 364 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 37. Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

  Linda Smidfelt, 2019, Lund: Humanistiska fakulteten, Lunds universitet. 246 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 38. Folkbildning för delaktighet: En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid

  Lisa Olsson Dahlquist, 2019, Lund University. 272 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 39. Reasons and Normativity

  Jakob Green Werkmäster, 2019, Lund: Department of Philosophy, Lund University. 232 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 40. Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory

  Katarzyna Bobrowicz, 2019, Lund: Department of Philosophy, Lund University. 304 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 41. Fishing for ways to thrive: Integrating zooarchaeology to understand subsistence strategies and their implications among Early and Middle Mesolithic southern Scandinavian foragers

  Adam Boethius, 2018 mar 16, Lund: Department of Archaeology and Ancient History, Lund University. 370 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 42. Action in Mind: A Neural Network Approach to Action Recognition and Segmentation

  Gharaee, Z., 2018 mar 15, Lund: Lund University Cognitive Science. 166 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)