Humanistiska och teologiska fakulteterna

Organisation: fakultet

Fler filtreringsmöjligheter
 1. Undervisning i konsten att vårda själar : rapport om utbildning och fortbildning i själavård i Svenska kyrkan år 2015

  Aldrin, V., 2015, Beställd av Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan/Commissioned by the Board of the Church of Sweden. 81 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 2. 1944 års utgåva av Svenska kyrkans bekännelseskrifter och debatten om den svenska reformationens särart

  Aldrin, V., 2016, Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv: Festskrift till professor Bertil Nilsson. Ciardi, A. M. & Berntson, M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 169-180 (Bibliotheca Theologiae Practicae; nr. 97).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Själavårdsundervisning i Svenska kyrkan: en nulägesrapport om utbildning och fortbildning i själavård 2015

  Aldrin, V., 2016, Lund: Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR). 78 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 4. Bridging the gap between academic cultures of teaching: Ethics, Particularity and Interdisciplinarity in Academic Development Programmes

  Aldrin, V., 2015, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 5. Didactic Reasoning in Academic Teacher Development: Towards a New Understanding of Teacher Training for Academics

  Aldrin, V., 2015, Enheten för pedagogisk utveckling och interaktivt lärande (PIL), Göteborgs universitet.

  Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

 6. Lojaliteten, prostarna, språket : studier i den kyrkliga "försvenskningen" i Lunds stift under 1680-talet

  Alenäs, S., 2003, Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv. 239 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 7. Lunds stift i världen: från mission till emigration. Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stifts årsbok 2016

  Alenäs, S. (red.), Brohed, I. (red.) & Ciardi, A. M. (red.), 2016 mar, Lund: Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift. 238 s. (Årsbok - Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift; vol. 2016)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 8. Expanding a Dictionary of Marker Words for Uncertainty and Negation Using Distributional Semantics

  Alfalahi, A., Ahlblom, R., Skeppstedt, M., Baskalayci, R., Henriksson, A., Asker, L., Carita Paradis & Kerren, A., 2015, [Host publication title missing]. Grouin, C., Hamon, T., Névéol, A. & Zweigenbaum, P. (red.). s. 90-96 6 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 9. French-Dutch bilinguals do not maintain obligatory semantic distinctions: Evidence from placement verbs

  Alferink, I. & Marianne Gullberg, 2014, I : Bilingualism: Language and Cognition. 17, 1, s. 22-37

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. Speech and gesture show similar patterns of convergence in functional bilinguals

  Alferink, I. & Marianne Gullberg, 2015, (Submitted) I : TBA.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 11. Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research

  Alftberg, Å. (red.) & Kristofer Hansson (red.), 2012, Culture Unbound: Journal of Current Cultural Research. 125 s. (Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research; vol. 4)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 12. Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm.

  Alftberg, Å., 2011, I : Socialmedicinsk tidskrift. 88, 3, s. 233-239

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 13. Funktionsförmåga

  Alftberg, Å. (red.) & Svensson Chowdhury, M. (red.), 2013, Centrum för Öresundsstudier, Lunds universitet. 69 s. (Gränslös: Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv; vol. 2)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 14. Recension: Tracking Discourses

  Alftberg, Å., 2012, I : Rig. 1, s. 55-57

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 15. The practice of ageing. The experience of being old and the significance of bodies, things and places.

  Alftberg, Å., 2010, I : Ethnologia Scandinavica. 40, s. 43-51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. Introduction: Self‐care Translated into Practice

  Alftberg, Å. & Kristofer Hansson, 2012, I : Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 4, s. 415-424

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 17. 'Successful Ageing' in Practice: Reflections on Health, Activity and Normality in Old Age in Sweden.

  Alftberg, Å. & Susanne Lundin, 2012, I : Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 4, 25, s. 481-497

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 18. Recension: Att leva med tiden

  Alftberg, Å., 2012, I : Rig. 2, s. 104-105

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 19. Vad är det att åldras? : en etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet

  Alftberg, Å., 2012, Lunds universitet. 176 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 20. Ansvar och kontroll. Levd erfarenhet av ljudmiljöer hos personer med kokleaimplantat.

  Alftberg, Å., 2015, Malmö University, (Occasional Papers in Disability & Rehabilitation; nr. 2015:1).

  Forskningsoutput: Working paper

 21. Mellan vanor och faror : ett kulturanalytiskt perspektiv på äldre människors bruk av läkemedel

  Alftberg, Å., 2015, Lund University Libraries. 37 s. (Working Papers in Medical Humanities; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 22. Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning: Forskarkonferens kring temat Program och praktik

  Alftberg, Å. (red.), Kristofer Hansson (red.), Markus Idvall (red.), Lars-Eric Jönsson (red.), Max Liljefors (red.) & Gabriella Nilsson (red.), 2011, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet.

  Forskningsoutput: Bok/rapportKonferensproceeding (redaktör)

 23. Fenomenologins möjligheter i etnologin: Rapport från en nationell workshop.

  Alftberg, Å., Kristofer Hansson, Olsson, G. & Gunnarson, M., 2011, Institutionen för kulturvetenskaper, Lunds universitet. 41 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 24. Hemma bra men inte bäst? : åldrandets strategier och hemmets betydelse

  Alftberg, Å., 2010, NISAL, Linköpings universitet, s. 6-9, (Rum för åldrande. Essäer om äldres boende.; nr. 1).

  Forskningsoutput: Working paper

 25. Soundscapes and (dis)able bodies

  Alftberg, Å., 2014.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstract

 26. Old age and the making of everyday life

  Alftberg, Å., 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 27. Inledning: Ljudmiljöer, kulturella praktiker och hörselnedsättning

  Alftberg, Å., Apelmo, E. & Kristofer Hansson, 2016, Ljud tar plats: Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. Alftberg, Å., Apelmo, E. & Hansson, K. (red.). Lund: Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, Vol. 11. s. 9 30 s. (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 11).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Ljud tar plats: funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer

  Alftberg, Å. (red.), Apelmo, E. (red.) & Kristofer Hansson (red.), 2016, Lund: Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University. 184 s. (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 11)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. Introduktion: Funktionsförmåga

  Alftberg, Å. & Svensson Chowdhury, M., 2013, I : Gränsløs. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhällsliv.. 2, s. 5-8

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 30. Vara av eller på? Cochleaimplantat och ljudmiljöer

  Alftberg, Å., 2016, Ljud tar plats: funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer. Alftberg, Å., Apelmo, E. & K. H. (red.). Lund: Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, s. 31-51 (Lund Studies in Arts and Cultural Sciences; vol. 11).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 31. Meetings with complexity: Dementia and participation in art educational situations

  Alftberg, Å. & Rosenqvist, J., 2017, Interpreting the brain in society. Cultural reflections on neuroscientific practices. Hansson, K. & Idvall, M. (red.). Lund: Arkiv förlag, s. 109-126 (The Pandora Series; vol. 25).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. The Sci-Fi Brain: Narratives in Neuroscience and Popular Culture

  Alftberg, Å. & Peter Bengtsen, 2018 apr 20, I : Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 10, 1, s. 11-30 20 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 33. Vinsten med att ta ansvar för hälsa

  Alftberg, Å. & Kristofer Hansson, 2019, Health Management: vinst, värde och kvalitet i hälso- och sjukvård. Sanoma Utbildning, s. 133-150

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. A cognitive analysis of characters in swedish and anglophone children's fantasy Literature

  Alkestrand, M. & Owen, C., 2018 jul 1, I : International Research in Children's Literature. 11, 1, s. 65-79 15 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 35. Magiska möjligheter: Harry Potter, Artemis Fowl och Cirkeln i skolans värdegrundsarbete

  ALKESTRAND, MALIN., 2016 aug, 1 red. Göteborg & Stockholm: Makadam förlag. 352 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 36. Population genomics of Bronze Age Eurasia

  Allentoft, M. E., Sikora, M., Sjögren, K-G., Rasmussen, S., Rasmussen, M., Stenderup, J., Damgaard, P. B., Schroeder, H., Ahlström, T., Vinner, L., Malaspinas, A-S., Margaryan, A., Higham, T., Chivall, D., Lynnerup, N., Harvig, L., Baron, J., Della Casa, P., Dąbrowski, P., Duffy, P. R. & 46 andraEbel, A. V., Epimakhov, A., Frei, K., Furmanek, M., Gralak, T., Gromov, A., Gronkiewicz, S., Grupe, G., Hajdu, T., Jarysz, R., Khartanovich, V., Khokhlov, A., Kiss, V., Kolář, J., Kriiska, A., Lasak, I., Longhi, C., McGlynn, G., Merkevicius, A., Merkyte, I., Metspalu, M., Mkrtchyan, R., Moiseyev, V., Paja, L., Pálfi, G., Pokutta, D., Pospieszny, Ł., Price, T. D., Saag, L., Sablin, M., Shishlina, N., Smrčka, V., Soenov, V. I., Szeverényi, V., Tóth, G., Trifanova, S. V., Varul, L., Vicze, M., Yepiskoposyan, L., Zhitenev, V., Orlando, L., Sicheritz-Pontén, T., Brunak, S., Nielsen, R., Kristiansen, K. & Willerslev, E., 2015, I : Nature. 522, 7555, s. 167-172

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. "Is There a Claim to Deserved Punishment?"

  David Alm, 2014, I : The Southern Journal of Philosophy. 52, 3, s. 403-425

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 38. Equality and Comparative Justice

  David Alm, 2010, I : Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy. 53, 4, s. 309-325

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 39. Self-Defense, Punishment and Forfeiture

  David Alm, 2013, I : Criminal Justice Ethics. 32

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Stuttering and sensory gating: A study of acoustic startle prepulse inhibition.

  Alm, P. A., 2006, I : Brain and Language. 97, 3, s. 317-321

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 41. Amerikaner och antiamerikaner. Sex studier av antiamerikanismen - en forskningsöversikt

  Alm, M., 2009, I : Scandia. 75, 1, s. 111-124

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

 42. Desert and Aggregation

  David Alm, 2010, I : Journal of Political Philosophy. 18, 2, s. 156-177

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 43. Promises, Rights and Claims

  David Alm, 2011, I : Law and Philosophy. 30, 1, s. 51-76

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 44. Recension: Hets! En bok om skolan

  Alm, A., 2012, I : Scandia. 78, 1, s. 148-150

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 45. Manipulation, Responsibility and Rights

  David Alm, 2013, I : Journal of Value Inquiry. 47, 1-2, s. 1-15

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Rätten till ordet. En kollektivbiorafi över skrivande Stockholmskvinnor 1880–1920

  Alm, A., 2008, I : Scandia. 74, 2, s. 148-149

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 47. Responsibility, Manipulation and Resentment

  David Alm, 2015, I : Social Theory and Practice.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 48. Bo Lindberg (red.), Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria

  Alm, M., 2008, I : Historielärarnas Förenings Årsskrift. 2008, s. 160-161

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.