Husstyrelser, LTH

Organisation: grupperingsnod

Beskrivning

Husstyrelser har ansvar för bl a lokalytor och gemensamma faciliteter, vaktmästeri och reception. Husstyrelser finns för följande lokalområden: E-huset, M-huset, V-huset och A-huset. Vid övriga lokalområden, Kemicentrum, Fysiska institutionen, LTH Ingenjörshögskolan i Helsingborg och Matematikcentrum utövas husstyrelsefunktionen av institutionsstyrelsen.