Arbetsrätt och anställning

Organisation: gemensam förvaltning

Beskrivning

Avdelningen arbetsrätt och anställning arbetar övergripande med frågor som rör anställningen och dess villkor. Rådgivning och stöd ges till ledning och fakulteter inom bland annat MBL-förhandlingar (verksamhetsförändringar och arbetsbrist), psykosocial arbetsmiljö, försäkringar för anställda, omställning, jämställdhet och likabehandling, uppföljning och statistik inom personalområdet. Vidare arbetar avdelningen med personalsamordning för delar av förvaltningen. Avdelningen ansvarar också för viss administration gällande företrädesrätt och arbetsskador samt kommunicerar ut Nyhetsbrev inom personalområdet.